YHTEISÖT


Kasvaessaan aikuiseksi ihminen kuuluu jäsenenä erilaisiin yhteisöihin. Valtioon kuuluminen on pakollista, mutta sen lisäksi valitsemme mielenlaatumme mukaisesti yhteisöjä, joiden parissa työskentelemme, harrastamme, ilmaisemme itseämme ja olemme sosiaalisesti aktiivisia. Ihmisen ja yhteisön suhdetta voi valottaa myös vertailemalla yksilön ja oman viiteryhmän karttoja. Se edellyttää luonnollisesti sitä, että ko. yhteisön olemassaolo voidaan palauttaa johonkin alkuhetkeen jolloin kartta voidaan tehdä Moni suomalainen kuuluu johonkin seuraan tai järjestöön, joista voi löytyä tarkka aloitus- tai syntymähetki. Muuten voi turvautua yksilön omiin aloitteisiin, esim. liittymishetki yhteisöön, seuraan, järjestöön tms. on sopiva lähtökohta.


Takaisin sukupuuhun