YHTEISKARTTA - AJALLINEN PUOLITUSKARTTA


Ronald Davisonin 60-luvulla kehittelemä yhteiskartta on noussut suosituksi parivertailun apukartaksi. Siinä jaetaan kahtia kummankin henkilön (tai useamman) syntymäajat, vuodet, kuukaudet, päivät ja tunnit. Myös syntymäoaikkojen pituus- ja leveysasteet summataan ja jaetaan kahtia ja saadaan yhteinen, teoreettinen syntymäpaikka, joka voi osua vaikka keskelle valtamerta.

Davisonin yhteiskartta ja kompositiokartta tulevat useimmissa tapauksissa varsin lähelle toisiaan. Erona on se, että yhteiskartta on ns. normaali kartta, joka perustuu tiettyyn päiväämäärään, kellonaikaan ja koordinaatteihin. Sille voi tehdä progressioita ja transiitteja yhtälailla kuin syntymäkartalle. Kompositiokarttaan nähden yhteiskartta voi kääntää kartan pystyakselin (MC-IC) toisinpäin, jolloin kokonaisuus näyttää kovin erilaiselta, mutta se on loppujen lopuksi näennäistä. Samat planeettakuviot ja painotukset paljastuvat molemmista karttatyypeistä. Lisää tietoa komposition ja yhteiskartan teosta ja tulkinnasta löytyy Synastria-kirjastani.Takaisin Astrologian alueet   Takaisin ihmissuhteet