MITÄ ASTROLOGIA ON?

Astrologian "tekninen perusta" ei ole vaikea ymmärtää. Astrologia perustuu ympyrän osituksiin. Ympyrä on hallitseva geometrinen muoto, 360 astetta, ympyrä alkaa jostain, palaa siihen käytyään läpi kaikki mahdolliset vaiheet. Ympyrä kuvaa ihmisen totaliteettia, mahdollisuuksien ja potentiaalien summaa. Ositus tapahtuu usealla eri tasolla, mutta perusasiat ovat aina samat, vain tulkinnan sävyt muuttuvat.

1) Trooppinen eläinrata, lähtökohta 0 Oinasta, ympyrä jaetaan neljään pääosaan, tasaus- ja seisauskohtien mukaan. Neljännekset jaetaan vielä kolmeen sektoriin, jolloin saadaan 12 merkkiä. Aurinkoeläinrata kuvaa Auringon, elämää ylläpitävän voiman siirtymistä merkistä toiseen, jolloin koko vuodenkierto käydään läpi.

2) Sama ympyrä, nyt vuorokaudenkierto, joka jaetaan 12 osaan, joita sanotaan huoneiksi (jotkut ns. traditionalistit haluavat muuttaa suomenkielisen nimen ”taloiksi”). Huonejaon perusteet ovat tunnetusti moninaiset ja kaaos vallitsee, mutta en itse missään nimessä suosi tasahuoneita tai merkki=huone – systeemejä, jotka latistavat astrologian tulkintaa huomattavasti. Neljä kulmaa on tässäkin huoneessa tai talossa, AS, IC, DS, MC. VUorokauden kuluessa Askendentti (nousu), MC (keskitaivas) ja huoneet käyvät läpi kaikki eläinradan 12 merkkiä.

3) Kuunvaiheet eivät tee mitään poikkeusta tästä kaavasta. Kuun ja Auringon suhde lasketaan ja sijoitetaan saatu tulos johonkin valittuun viitekehykseen (vaiheita karkeimmasta hienompaan 4-28). Tässä on neljä päävaihetta, uusikuu, I neljännes, täysikuu ja II neljännes. Uusikuu vastaa 0 Oinasta, I neljännes + 90 siitä joka vastaa Rapu 0,täysikuu vastaa 0 Vaaka 180, ja II neljännes 270, 0 Kaurista. Kuukauden kuluessa Kuun ja Auringon suhde käy läpi kaikki vaiheet.

4) Myös aspektit ovat heijastuksia samasta ympyrän jakamisesta osiin. Jotkut aspektit ovat selkeitä, pääaspektit toistavat 0-90-180-270 –nelijakoa joskin kasvavien ja vähenevien neliöiden tulkinta on jostain syystä jäänyt paljolti syrjään. Ne laitetaan yhteen ja samaan kategoriaan – neliöt. Pääaspektit ovat oinasmaisia (konjunktiot), vaakamaisia (oppositiot) ja kasvavat neliöt (rapumaisia) kuvaavat usein kasvuiän tuomia ongelmia psyyken sisällä kun taas vähenevät neliöt (kaurismaiset) viittaavat ihmisen ulkoisiin ongelmiin, suhteeseen yhteiskuntaan, sen järjestykseen, siinä vallitseviin moraalisiin, eettisiin tai ajatuksellisiin kysymyksiin, jotka joko hyväksytään ja kuitataan omiksi tai niitä vastustetaan ja ollaan eri mieltä.

Lyhyesti sanoen astrologia toimii ympyrän nelijakoon ja vielä sitä hienontaviin alajakoihin. Eläinrata on helpoin ymmärtää ja siksi myös kaiken populaarin astrologian hyväksikäytön kohde ja kansan suosikki. Huoneista ollaan eri mieltä miten ne lasketaan. Nyt on muodissa tämä ”miten asiat olivat hellenistisessä astrologiassa, sehän on kaiken juuri”. Ja kukkuu, mitään lopullista alkuperää ei millään mentaalisesti syntyneellä asialla ole. Kaikki on lainaa, yhteensulautuvien virtausten tilapäisiä tuloksia. Kuunvaiheiden käyttö kielii että sillä on oma viitekehyksensä, joka tulee Auringon ja Kuun kaksinaisuudesta, maskuliinisten ja feminiinisten energioiden yhteisvaikutuksesta. Miten sen voisi sanoittaa eri tavalla kuin merkkien ja huoneiden 12-vaiheiset kuvaukset? Mitä kuunvaiheet kuvaavat? Voiko edes kuvitella että sen voisi pyöräyttää yhteen tai kahteen lauseeseen? Joka uskoo siihen, hänellä on supisuuret luulot itsestään.

Astrologia on hieman tekemisissä luonnon kanssa, mutta ei ole alisteinen sille. Luonnossa ei ole täydellisiä ympyröitä, planeettojen radat ovat ellipsejä, maapallokin on litistynyt pallo. Ympyrä käsittää 360 astetta, mutta Aurinko taittaa taivalta kesällä hitaammin kuin aste ja talvella nopeammin kuin aste. Trooppinen vuosi kestää 365,2422 vrk. ei 360 vrk. Astrologia luo oman arkkityyppisen luontonsa, joka toimii inhimillisten tulkintatapojen ja rajoitusten säätelemissä ankarissa rajoissa. Astrologia on inhimillinen konstruktio, mielen rakenne, arkkityyppisten kokemusten inhimillinen määrittelyn työkalu. Kant voisi pahastua ja pyöriä väkkärää haudassaan jos vertaisin astrologian totuusarvon perustaa hänen a priori kategorioihin, aikaan ja avaruuteen, jotka ovat ihmisen havaintomuotoina ikään kuin kaiken elämän näyttämönä, mutta eivät konkreettisesti olemassa.

Joskus tuntuu tiettyä karttaa katsoen että tästä ei ole mitään sanottavaa, joka johtaisi oikeaan suuntaan. Jotkut ovat helpompia. Miten itse kukin arvioi jonkun tason toiminnan astrologiassa, kuinka hyvin se osuu asiaan tai ihmiseen? Onhan selvä että tässä ei pääse helpolla. Eläinradan merkeissä on monta ilmaisutasoa. Härät ovat sitä ja tätä, maanläheisiä juntteja, tai hienostuneita muusikoita, muotoilijoita, teollisuuspomoja, joilla on vain rahanteko mielessä tai ne ovat kauneuden keskellä eläviä perijättäriä, historian tutkijoita tms. Jokaisessa astrologian tasossa on useita kerrostumia saman symboliikan sisällä. Huoneissa sama näkyy helposti, siksi tällaiset flippantit astrologit, jotka haluaisivat tehdä astrologiansa ”tieteelliseksi” jättävät huoneet pois – ja menettävät paljon. He kaipaavat varmuutta tulkintaansa ja saavat lisää pinnallisuutta. Tyypillinen kauppa. Kaikki 9.huoneen ihmiset eivät matkustele ulkomailla. Monilla 3.maailman köyhillä ihmisillä ei ole rahaa matkustaa naapurikaupunkiin,saati ulkomaille. En puutu tässä muihin ympäristövaikutteisiin, jotka sitovat maailman ihmisten enemmistöä tiukasti niin että astrologisella kartalla näkyvät potentiaalit eivät pääse kukkimaan.

Kuunvaiheissa on myös teknisiä vaihtoehtoja miten vaiheet lasketaan, montako vaihetta käytetään. Sama taso-ongelma on jos yrittää miettiä miten systeemi toimii – mihin silloin viitataan? Jos kaikki Härät eivät ole karkean stereotypian mukaisia, eivät kaikki 4.kuunvaiheen ihmisetkään ole eivätkä kaikki 2.huoneen ihmiset myöskään ole stereotyyppisten huonekuvausten uhreja.Tasoja on tässäkin useita, joissa kaikki ilmaisevat jotain oleellista tästä vaiheesta. Taipumus yksinkertaistaa ja typistää kaikkea, on astrologian helmasynti. En puhu mitään popularisoinnin kaupallisesta puolesta. Kauppa käy kun virittää pyydyksensä sopivalle tasolle. Se karsii paljon sellaista josta voisi olla todella hyötyä ihmisen sisäisyyden arvioinnissa ja itsetiedostuksessa.

Raimo A Nikula 24.5.2020Takaisin arkistoon