Maan päällä käyvä muukalainen


I am a poor wayfaring stranger wandering through this world of woe. But there's no sorrow, toil or danger in that bright land to which I go.


Miten suhtautua huoneista vaikeimpana pidettyyn, 12.huoneeseen ja sen symboliikkaan? Astrologiset tulkinnat tästä huoneesta ja sen tarjoamista kokemuksista voidaan jakaa useampaan tasoon.

Viimeinen huone symboloi samaa kuin viimeinen merkki, mutta vain analogisella tasolla. On olemassa elämän kehä, elämänpyörä, jossa on menossa viimeinen vaihe. Mitä se merkitseekään, voi sen aina ottaa kehityssuunnitelman merkkinä, joka haluaa meiltä laajaa, kokonaisvaltaista, antaumuksellista osallisuutta elämään. Mutta huoneista viimeisinhän on tunnettu juuri päinvastaisesta, osallistuminen on vähäistä, olematonta tai häivytettyä? Kyllä, näin on käytännössä usein; ihmisen elämää varjostavat asiat ja olosuhteet, jotka eivät salli täysipainoista suuntautumista ulospäin ympäristöön tai maailmaan.

Viimeinen huone on kehityksen kokoomahuone, jonne on kasautunut merkityksiä, jotka vaativat niiden uudelleenkäsittelyä, sulattamista tai positiivista, aitoa transsendensssia - henkisen avartumisen ja katharsiksen tuomaa nousua persoonallisten tarpeiden ja egon ahtaiden rajojen yläpuolelle. Jos otamme vakavasti C.G.Jungin lausuman, että ihminen ei useinkaan ratkaise kahden ristiriitaisen tarpeen välistä ongelmaa vaan nousee sen yläpuolelle, on oivallus, joka liittyy oleellisesti 12.huoneeseen. Askendentin kautta ihminen "ruumistuu" osaksi elämän verkostoa, 12.huoneessa on näkymättömiä kokonaisvaltaisia linkkejä ja verkostoa, jotka ehdollistavat syntymää ja antavat raamit.

Viimeisessä huoneessa oleva planeetta edustaa jotain, joka on ihmiselle raja-arvo, jota kautta hänen elämänsä saa mielekkyyttä. Raja-arvona voi olla sisäisesti koettu vakaumus, usko tai absoluuttinen totuus, jonka ympärille kiertyy elämän ulkoiset puitteet. Usein elämän raameissa on jokin rajoittava tai hämärtävä ehto, joka panee ihmisen etenemään enemmän ryömien kuin juosten kehityksen radalla.

Elää läpi 12.huoneen merkitystä, tietää sitä, että on luovuttava maallisista kiinnikkeistä tai käytettävä niitä lähinnä symbolisina ankkureina olemassaolon rauhattomassa meressä. Planeetalla 12.huoneessa voi olla sekä negatiivinen että positiivinen ilmaisumuoto. Negatiivista on vieraantumisen kokeminen, autenttisen olemassaolon menetys ja vajoaminen keinotekoiseen pseudo-olemassaoloon. Syynä voivat olla monet seikat: huono sopeutuminen yhteiskuntaan ja sosiaalisen elämän sääntöihin, joka heittää jo tavallisesti yksilön marginaaliseen asemaan. Syynä voi olla kasvatuksen omalaatuisuudet ja yksipuolisuudet, jotka kertautuessaan jättävät lapsen epävarmuuden tilaan, joka haittaa normaalia kasvua osaksi ihmisyhteisöä. Myönteistä 12.huoneen kehityksessä voi olla minän rajojen valtava kasvu ja henkilökohtaisten intressien jalostuminen ja epäitsekkään, palvelevan ja henkistyneen laajakatseisuuden synty tuloksena niistä pitkistä ponnistuksista, joilla yksilö on harjoittanut itseään.

Horisontti, jossa askendentti on toinen ja deskendentti toinen pää, on kirjaimellisesti maan ja taivaan kohtaamisen rajapinta ja samoin myyttisesti se on maallisen (ihmisen elämä) ja taivaallisen (jumalallisen) elämän kohtauspaikka. 12.huone "nojaa" horisonttiin, se tuo taivaan "kohtamaan" maata - ja päinvastoin. Ihmisen sisäisen elämän kannalta se merkitsee sisäistettyjen tiedostamattomien psyyken arkkityyppien nousemista puolitietoiseen tilaan, ne ovat valmiina kohtaamaan ihmisen tunnustelevaa järjen valoa. Jos prosessi etenee hyvin, arkkityyppiset sielun voimat hedelmöittävät tietoista mieltä, joka niin usein ylpeästi sulkeutuu omiin aatteisiinsa ja ennakkoluuloihinsa. Jos yksilö on valmis, 12.huoneen arkkityyppit puhuvat omaa henkistä kieltään niille - raamatun ilmaisun mukaan - joilla on korvat. Se tarkoittaa, että kuulla voivat ne, jotka ovat henkisesti virittyneet samalle tasolle ja ovat osa samaa psyyken kenttää kuin puhuja. Tämä on kaiken esoteerisen opin lähtökohta, on olemassa saman henkisen kokemuksen läpikäyneitä ihmisiä, jotka ymmärtävät esoteerista opettajaansa, mutta ketään ei voi pakottaa tulemaan tästä ymmärryksestä osalliseksi vastoin hänen tahtoaan.

Ulkoisena kehityskulkuna 12.huoneessa on irtoaminen välittömistä ja sitovista aineellisen elämän sitoumuksista. Keski-ajan astrologit ja vielä 1600-luvun astrologit muistivat mainita 12.huoneen "maanpakolaisuutena", joka on maallinen muoto siitä, että ei ole mitään turvapaikkaa, kotia siellä, missä sen pitäisi olla. Tänään me ymmärrämme astrologian sisäistyneimmillä termeillä. Maanpakolaisuus sisäisesenä todellisuutena on irrallisuutta suhteessa ympäristön systeemeihin. Siitä voi kehittyä vieraantuneisuutta, joka vaivaa koko länsimaista elämää sen muututtua jo kauan sitten mekaanisten työprosessien, tekniikan ja yksilöstä kaukana sijaitsevien valtakoneistojen hallitsemaksi koneeksi. Vieraus voi olla niin terve merkki kapinallisuudesta tätä yhteisön pakottamaa vieraantuneisuuden elämäntyyliä vastaan tai se voi olla tunnetta, että menettää helposti oman elämänsä hallinnan itsensä ulkopuolisille koneistoille. Niinpä astrologian traditio puhui 12.huoneesta yhteydessä sairaaloihin, luostareihin ja vankiloihin. Ellei maanpako, niin sitten tyrmään! Tyrmäävää oli syntyä 12.huone täynnä planeettoja! Yhteistä näille instituutioille on ihmisen anonyymiteetti, nimettömyys, minän identiteetin ulkoisten puolien häivyttäminen. Vangilla oli ennen vain numerolappu raitapaidan rinnassa, sairaalassa ihminen on "potilas" ja luostarissa "veli" tai "sisar". Nimellä ei ole väliä kun kohdataan rajapintoja. Kenellä kuuluisuudella on eniten planeettoja 12.huoneessa? Huipulta löytyy Teilhard de Chardin, katolinen pappi ja arkelogian tutkija, joka elämänsä aikana kehitti oman henkisen evolutionistisen oppinsa ihmisen kehityksestä eteenpäin nykyisestä tilastaan. Hänen oppinsa oli filosofinen, kokonaivaltainen lähtien biologiasta ja ihmisen sidoksesta maahan päätyen kuitenkin henkisen kehityksen huipulle. Ja miten Teilhard muuten ilmaisi täpötäyttä 12.huonettaan -maanpaolla? Kyllä, tavallaan. Katolinen kirkko erotti tämän kerettiläisen ja hän asui muutenkin elämästään paljon ulkomailla, Kiinassa asti.

Yleistäen voi sanoa, että 12.huoneen kokemus "riisuu" ihmisen paljaaksi ja heittää pois elämän hyörinästä sivukadulle, sivuraiteille tai anonyymisyyden varjoihin. Ihmisen on opittava millaista on olla ilman egon turvapanssareita ja mukavuuksia. Mutta syvemmälti ajatellen kysehän on samasta kuin ihmisen valmistautumisesta ottamaan vastaan jumala, ääretön ja tutkimaton, jota vastaan on mentävä vailla egon vaateita, nöyränä ja usein kärsimysten ja varjomaisten psyyken kokemusten karaisemana ja puhdistamana. Vapaaehtoinen itsensä kehittäminen on aina kivuttomampi vaihtoehto. Mystikkojen puhuma Via Purgativa voi olla tietoista tarpeiden ja omistusten vähentämistä, luopumista ja hyppäämistä oravanpyörästä pois. Wayfaring Stranger -gospelissa tiedostetaan vaarat: " I know dark clouds will gather 'round me I know my way is rough and steep". Helppo tie ei koskaan muuta ihmistä. Silloin kun ihminen tekee tietoisen päätöksen puhdistautua, juuri silloin sielunvihollinen (omat varjot, tietoisuudesta poissuljetut yllykkeet, sisäiset demonit) moninkertaistavat ponnistuksensa saattaakseen ihmisen raiteiltaan.

Tänä päivänä 12.huoneen kokemukset voivat ilmetä perinteisesti ja kirjaimellisesti tulkittuna, mutta usein puhumme asiasta hieman eri tasolla. Huoneen opetukset tulevat viitteinä siitä, että emme voi omistaa elämäämme, ruumistamme, tavaroitamme viime kädessä, emme voi kiinnittyä niihin, emme edes rakkaisiin asioihin, paikkoihin tai ihmisiin ilman että joudumme maksamaan kiintymyksestämme korkeat lunnaat. Voimme menettää tässä nousussa kohti tietoisuuden avarampia kerroksia jotain tärkeää: terveytemme, mielenterveytemme, omaisuutemme tai vakinaisen elämänmuodon tuoman turvallisuuden. Voimme joutua tyytymään vähempään kuin naapuri tai olemaan pitkään varjossa tai sosiaalisessa tai ammatillisessa marginaliassa. Irrallinen elämä voi ilmetä jossain muodossa.

Ihmisen on mentävä Kaikkeutta vastaan, kohtaamaan sitä jotta voisi vapautua rajoistaan ja sulautua Kokonaisuuteen. Niin ylisanaiselta kuin se kuulostaa, on se kuitenkin realiteetti monen ihmisen elämässä tänäänkin. Jotta kohtaaminen onnistuisi, se vaatii uhrin. Juuri niiden asioiden ja arvojen uhraus, joiden eteen enemmistö ihmisiä tänäänkin raataa, on välttämätöntä. Muuten tulokset jäävät epäilyttäviksi tai puolinaisiksi. Usein 12.huoneen tragediat syntyvät siitä, että ihmiset yrittävät jujuttaa Kokonaisuutta, tekevät jotain salassa, kätkevät asioita, piilottelevat motiivejaan ja aikovat yllättää "vihollisensa" Yksilö voi ylittää laillisuuden rajoja tai peittää jälkiään. Muistatteko vielä Nixonin Watergate-skandaalia, jossa hallituksen miehet murtautuivat demokraattien vaalitoimistoon? Monilla Nixonin hallituksen miehistä, juuri niistä, jotka vastasivat tästä operaatiosta, oli vahva 12.huone.

Hyvässä mielessä 12.huone työntää ihmisen vapauttavan kokemuksen läpi kuten raamatussa Joonaan valaskalan kitaan: "Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Sitten herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle." Joonan koettelemus oli loppunut.


AURINKO 12.huoneessa voi työntää ihmisen melko kovakouraisesti syrjään asioista, joilla voisi olla julkista merkitystä. Henkilön oma vallantahto voi joutua kokemaan kovia ja ego ei saa suoraan aikaan asioita, joista eniten voisi ylpistyä. Hän voi joutua massojen johtajaksi, ihailluksi keulakuvaksi, symboliksi tai esikuvaksi edustaessaan arvoja, joihin enemmistö pystyy samastumaan, mutta hän voi joutua myös massojen mielen muutoksen uhriksi ja menettää asemansa tai itsestäänselvät saavutuksensa. Hyvässä mielessä hoitava, auttava tai inspiroiva suhde todellisuuteen voi kehittyä ja henkilö viihtyy paikoissa, joissa voi olla valona (uskon, toivon tai rakkauden lähteenä) muille. Esim. George Bush.

KUU12.huoneessa on klassinen oire ihmisen vapaaehtoisesta halusta "unohtua", olla poissa. Hän voi viihtyä elämän varjoissa, tuntemattomuudessa metsissä yhtä kuin suurkaupungin nimettömässä massassa. Vetäytyvä ja epäsosiaalinen asenne voi muuttua vihamielisyydeksi kulttuurin yksipuolista kehitysintoilua tai toisten, vieraiden tuomia virikkeitä ja vaikutteita vastaan. Tunne-elämässä koettu yksinäisyys tai turvattomuus ja lapsuudessa alkanut orpous ja emotionaalinen eristäytyneisyys voivat sitoa paljon voimia itsen puolusteluun ja status quon säilyttämiseen vaikka sisäisesti tunteet kuohuvat tasapainoa koetellen. Vaistonvarainen halu puolustaa niitä, jotka ovat heikkoja, syrjäytettyjä tai vailla virallisia kanavia vaikuttaa yhteiskunnassa voi kehittyä. Esim. Veltto Virtanen.

MERKURIUS 12.huoneessa kertoo usein halusta työstää älyllisesti rauhassa asioita, jotka vetävät kovasti puoleensa. Hiljainen tutkiva tai kirjallinen työ voi onnistua hyvin ja henkilöllä on taipumusta koota monia langanpäitä - ehkä liikaa - ja yrittää nähdä miten ne yhdistyvät toisiinsa. Kirjoista ja kirjaviisaudesta tai omasta intuitiivisesta mielestä voi tulla "pelastus", jota henkilö kaipaa maailman hyörinän keskellä. Itsensä ilmaiseminen vaatii usein yksinäisyyttä ja keskittymistä. Neuvojen antaminen ja tiedon jakaminen voi olla peiteltyä. Älyllinen elämä saa paljon vaikutteita alitajuisista prosesseista. Esim. Ernest Hemingway.

VENUS 12.huoneessa on rakkautta esiripun takana kun valot ovat sammuneet tai se viittaa sosiaalisten ja eroottisten tarpeiden tulevan tyydytetyksi vähemmän ilmeisellä tavalla. Tarve saada rakkautta ilmenee epäsuoraan tehtyjen palvelujen tai alisteisten ihmissuhteiden kautta, jotka voivat johtaa epätasapainoon. Mutta myös palvelevaa, pyyteetöntä rakkautta kärsiviä ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan voi esiintyä. Tiedostamaton eroottinen virtaus voi aiheuttaa monimutkaisuutta rakkauselämään, josta osa voi olla muille näkymätöntä tai käsittämätöntä. Esim. Grace Kelly.

MARS12.huoneessa on periaatteessa hankala koska Mars on energian lähde ja 12.huoneessa ei helposti voi voimavarjojaan ilmaista. Henkilö voi työskennellä mielellään yksin vaatien tilaa ja rauhaa tai ärsyyntyen niiden puutteesta. Hän voi olla tuottelias jos rauhaa löytyy tai hän valmistelee itseään ja töitään muilta piilossa yllättäen valmiilla saavutuksillaan. Negatiivisesti hän saattaa piilotella tekojaan ja itsekkyyttään ja jättää mainitsematta kuutamokeikat tai pankkikeikat. Halu käyttää oikopolkuja tai jättää jälkeensä hämäriä asioita, voivat seurata kohtalon mukana. Alemmuudentunne purkautuu kilpailunhaluna tai aggressiivisuutena, haluna uhmata ja alistaa muita - tai viimein haluna alistaa alistaja ja halujen lähde itsessä. Haudottu viha ja tuska voivat olla räjähdysten syynä tai motiivina hajottaa valmiita elämänkuvioita. Seksuaalisuus voi ilmetä epäsuoraan tai alitajunta käsittelee omaa seksuaalisuutta pitkään. Esim. Picasso.

JUPITER12.huoneessa voi löytää suurta lohtua ja mielenrauhaa tutkimalla henkisiä perinteitä ja uskonnollisia totuuksia joko puhtaan älyllisesti tai itse käymällä läpi kehityskulun oppilaasta mestariksi. Sulautuminen osaksi jotain suurta sosiaalista perinnetta, uskontoa tai opillista traditiota voi tantaa laajat näköalat ja vahvistaa sisäistä uskoa omaan kutsumukseen. Sosiaalinen intoilu tai vakaumuksellisen vastarannankiisken maineen hankkiminen on luontaista. Henkilö on sisäisesti pursuileva ja kaipaa päästä purkamaan dramaattisesti kertyneitä paineita ja näkemyksiään. Hänen on vaikea tyytyä ottamaan pelkästään vastaan, hän haluaa antaa takaisin, mutta voi joutua vetäytymään liian suureellisista tai egoa vahvistavista yrityksistä. Joskus kuvio kertoo halusta auttaa, tukea ja lahjoittaa joko aineellista tai henkistä hyvinvointia muille, jotka ovat saaneet vähemmän. Esim. Kyösti Kallio, Jussi Parviainen.

SATURNUS12.huoneessa on perinteisesti hankala sijainti koska Saturnus supistaa yksilön ja Kokonaisuuden suhdetta. Yksinäisyys, paranoidinen elämänpelko tai muiden motiivien epäily ja melkoinen antisosiaalisuus voi lähteä liikkeelle jos itseluottamus ja varhaiset elämänkokemukset ovat olleet kovin musertavia. Mutta periaatteessa tällainen yksilö on perinteinen työmyyrä, joka uppoaa helposti velvollisuuksiinsa eikä osaa vapautua helposti tarpeettomista taakoista tai kerätyistä siteistä ihmisiin ja yhteiskuntaan. Henkilö voi uhrata itseään, työpanostaan ja organisoivia lahjojaan jonkun suurelle yleisölle tuntemattoman asian, aatteen tai opin puolesta. Eristyminen muista voi vaatia veronsa luontevan seurallisuuden ja ihmisystävällisyyden menetyksenä. Samoin hän voi joutua uhraamaan itseään ja erilaisuuttaan perityn asemansa tai sosiaalisen julkisivun pystyssä pitämisen vuoksi. Esim. Kaarle XII, Sylvia Plath

KHEIRON12.huoneessa voi kertoa tarpeesta työskennellä oman erikoisalueen parissa tehden kokeita ja käytännön työtä käyttäen usein itseään koekaniinina ja alistaen itseä voimakkaille, vaihteleville kokemuksille, rääkille tai kestävyyskokeisiin. Hnekilö voi osoittautua neuvokkaaksi selviytymään vähällä ja auttamaan muita, jotka löytävät itsensä ongelmallisista tilanteista ilman neuvoa, välineitä tai kokemusta päästä eteenpäin. Esim. Andy Warhol.

URANUS 12.huoneessa voi tänään olla varsin ajankohtainen merkki ihmisestä, joka pystyy luomaan verkostoa itselleen olematta kovin aktiivisesti mukana sosiaalisessa toiminnassa. Tietokoneen ääressä istuva nörtti, spesialisti, Internetin huumekäyttäjä tai omiin erikoislaansa uponnut suunnittelija tai tutkija voi hyötyä tästä asemasta. Kiinnostuksen taso ilmenee usein hyvin kokonaisvaltaisesti: maailma biologisena tähtitieteellisenä, fyysisenä ilmiönä tai koko ihmiskunta saattaa kiinnostaa - ja varsinkin maailman ja ihmisen tulevaisuus. Omaa henkistä tai fyysistä vapautta täytyy usein pitää silmällä ja pitää puoliansa. Ajoittain henkilö purkaa elämänsä vakaita kuvioita ja aloittaa alusta tai ylittää sovinnaisuuksia ja voi kärsiä suurista paineista. Myös halu päästä vapaaksi maallisesta elämästä voi saada monia muotoja, henkistymistä, meditaation, erilaisten mentelmien ja tajunnan harjoitusten kautta. Esim. Johny Liebkind, Stephen Hawking.

NEPTUNUS 12.huoneessa on kotonaan ja siksi se voi ilmetä ylipäätään melko löysästi ja huomaamattomasti. Henkilöllä on usein vahvoja tuntemuksia, välähdyksiä todellisuuden muilta tasoilta, jotka voivat inspiroida mielikuvitusta, mutta voivat myös aiheuttaa kaaoksellisia tunnelmia. Hän kaipaa elävää, tunnettavaa ja koskettavaa yhteyttä maailmaan ja ihmiskuntaan ja voi olla sopiva henkilö sopeutumaan minne tahansa lyhyellä varoitusajalla. Koska tajunnassa on potentiaalista laajuutta, hän voi kiinnostua kehittämään sitä edelleen tai hänellä voi olla vaikeuksia pärjätä ulkoisen todellisuuden vaatimusten kanssa. Sisäinen mielentila voi häiriintyä helposti ja hienovireisyys voi mennä niin pitkälle, että ymmärtäjiä on vähän. Alitajunta on hyvin vilkas ja se näkyy vahvana unielämänä ja tajunnan poikkeustiloina. Esim. Kalervo Palsa.

PLUTO 12.huoneessa voi nostaa pinnalle aika ajoin ahdistavia ja tukahtuneita tuntemuksia, jotka häiritsevät normaalia kehitystä. Intensiivinen yksinjäämisen kokemus voi hallita ihmistä ja siihen liittyvä selviytymisen ja pärjäämisen tunne nostaa pinnalle uhmakasta profiilia. Kielteiset tunteet ja kokemukset voivat syöpyä syvälle osaksi alitajuista maisemaa. Henkilö voi pitkään kamppailla itsensä kanssa tai kehittää suojakeinoja, urkkia muiden asioita, kehittyä jopa paranoidiseksi epäillen aina maailman olevan itseään vastaan tai läheisten ihmisten vehkeilevän itseä vastaan. Myönteisessä mielessä ihminen osaa tutkia tuntematonta ihmisessä ja yhteiskunnassa ja tarjota vaikeasti sulavia totuuksia ja tosiasioita maailman menosta. Henkilö voi olla aktiivisesti kiinnostunut penkomaan itseään, analysoimaan, etsimään "lopullisia" totuuksia vaikka oman terveyden tai hyvinvoinnin kustannuksella. Esim. Jouko Turkka, Ted Hughes.

LASKUSOLMU 12.huoneessa vihjaa, että sielullinen kehitys antaa alkuperäisen anonyymisyyden tarpeen, joka voi vahvistua tietyssä ympäristössä suuresti pitäen henkilö ala-arvoisessa asemassa tai kiinni lukuisissa velvollisuuksissa, jotka loppujen lopuksi ovat tarpeettomia. Henkilö voi reagoida voimakkaasti ja absoluuttisesti tietämättä miksi väärinä pitämiään ajatuksia, asenteita tai näkemyksiä vastaan. Esim. Clint Eastwood -

NOUSUSOLMU 12.huoneessa antaa vähitellen voimistuvan kokemuksen siitä, että oma elämänsuunnitelma on vahvistumassa jos henkilö pystyy pyyteettömään itsekasvatukseen ja työhön itsensä hyväksi odottamatta palkkiota. Tällainen henkilö voi vahvistua ihmisenä olemalla tulkkina ajankohdan ja ympäristön yleisille tunnoille ja odotuksille. Esim. Mikko Niskanen.


Takaisin arkistoon