VERTEX KARTALLA


Vertex ja sen vastapuoli, antivertex on symboli ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta, jossa minällä on vähän valtaa muuttaa omaa käyttäytymistään tai kokonaista kohtaloaan vaan biologiset, geneettiset pakotteet ohjaavat käyttäytymistä Vertexin merkin ja huonesijainnin mukaisesti. Minässä olevat lataukset Vertexillä usein näkyvät elämänkokemukset, jotka luonnonmukaisina ja elämänkaareen kuuluvina vievät vaiheesta toiseen.

Henkilöllämme on Vertex Vaa'assa ja 6.huoneessa, jossa ihmisen tehtävä on kehittää itseään tullakseen täydelliseksi tai edes toimivaksi, terveeksi ja palvelukelpoiseksi. Vertex on konjunktiossa Aurinkoon ja kuusiossa Kuuhun. Tästä muodostuu käsitys ihmisstä, joka jättääkseen jälkensä ulkomaailmaan ottaa helposti ohjat käsiinsä ja patistaa itseä ja muita kohti mahdollisimman näkyvää lopputulosta ja tehden sen vielä esteettisesti vaikuttavalla (Vaaka) tavalla.


Takaisin karttaan