VENUKSEN ASPEKTITMars Jup Sat Ura Nep Plu
VENUKSEN ASPEKTIT
Marsin aspektitPehmeä: Venuksen sujuva aspekti Marsiin on merkki vahvoista tunteista, intohimoista ja seksuaalisesta viehätysvoimasta. Henkilö on vahvasti ihmisläheinen, kaipaa ylenmäärin rakkautta ja kiintymystä ja on eroottisesti aktiivinen. Aistien elävyys, elämän koskettavuus ja intohimoinen luonne voivat olla luovuuden tekijöinä.

Kova: Venuksen ja Marsin kova aspekti merkitsee tunne-elämän itsekkyyttä, rakkauden tarpeen ja seksuaalisuuden ohjatessa käyttäytymistä. Elämästä voi tulla nautintojen metsästystä tai rikkinäisten ihmissuhteiden kanssa painimista.
Pehmeä: Pehmoaspekti Venuksesta Jupiteriin korostaa tarvetta elää runsasta henkistä ja materiaalista elämää. Se voi viitata melko laiskaan ja itsetyytyväiseen ihmiseen, joka arvostaa itseään kovasti ja vetää mukaansa ihmisiä, jotka tukevat häntä eivätkä suhtaudu arvostelevasti.

Kova aspekti Venuksesta Jupiteriin tietää usein voimakasta tarvetta päästä nauttimaan elämän hyvistä puolista ilman vastaavaa panostusta työhön, ponnisteluun tai itsensä kehittämiseen. Henkilö kokee helposti muiden olevan hänelle velkaa ja voi roikkua erilaisissa systeemeissä tai ihmissuhteissa oman mukavuudenhalunsa sanelemana.
Pehmeä: Venuksen pehmokulma Saturnukseen antaa luonteeseen yleistä vastuullisuutta, kykyä ottaa moraalista kantaa ja seistä omien arvojen varassa. Mielenlaatu on hieman ankara ja asiallinen. Henkilö saattaa esiintyä periaatteellisesti ja nojaten johonkin tiukkaan eettiseen sääntöön, omaantuntoon tai yhteiskunnan lakeihin.

Kova: Venuksen ja Saturnuksen kovaa suhde korostaa moraalista ahtautta, tiukkoja sääntöjä ja rajoja käyttäytymisessä. Se voi johtaa ihmissuhteiden määrän vähyyteen tai sosiaaliseen valikoivuuteen. Henkilö on omantunnonarka ja herkkä yhteisön mielialoille ja asenteille ja voi ruveta edustamaan niitä tai etsimään syntipukkeja.
Pehmeä: Venuksen pehmeä aspekti Uranukseen voi merkitä avoimuutta kohdata erilaisuutta, erilaisia ihmisiä ja sekoittua joukkoihin. Ryhmät, porukat ja harrastuksia tai sosiaalista muutosta ajavat joukot voivat tulla tärkeiksi kanaviksi ilmaista omaa sosiaalista luonnetta, joka etsii uusia ratkaisuja hoitaa yhteisiä asioita.

Kova: Venuksen kova aspekti Uranukseen vie kiinnostuksen kohteita usein valtavirrasta syrjään. Henkilö voi olla altis kokeilemaan poikkeavia ja nopeasti purkautuvia ratkaisuja ihmissuhteissa. Rakkauden laatu on erikoinen, roolit voivat olla sekaisin tai henkilön on vaikea elää sovinnaisesti ihmissuhteissa. Parisuhteessa kumppaneiden erot voivat olla suuria.
Pehmeä: Venuksen sopuisa kulma Neptunukseen luo vapautta kokea kauneus ylimpänä kaikista arvoista. se voi johtaa esteettiseen ihannointiin, kauneuden, kulttuurin ja taiteen idealisointiin, joka nostaa henkilön jalata maan pinnan yläpuolelle. Hienostuneisuutta, aistien ja tunteiden herkkyyttä on kovasti.

Kova: Venuksen kova kulma Neptunukseen voi merkitä kykyä hurmaantua ja kokea poikkeuksellisia aistielämyksiä, mutta vaarana on myös etsiä outoja, epäterveitä kokemuksia rakkauden, erotiikan ja seksin alueelta. Henkilö ei kestä pettymyksiä hyvin ja voi turvautua korvikkeisiin voidakseen elää haavoittamatta itseään liiaksi.
Pehmeä: Venuksen pehmokulma Plutoon tuo kykyä kasvaa ihmissuhteissa ja rakkaudessa kokemusten imeeytyessä syvälle ja herättäen vahvoja, primitiivisiä alitajuisia voimia. Henkilö kokee tunteet intensiivisesti ja parisuhteissa on usein elämyksiä, herätyksiä ja järkytykisä, jotka pakottavat näkemään tarkemmin omia ja kumppanin perustarpeita ja kätkettyjä motiiveja.

Kova: Venuksen haastava kulma Plutoon voi merkitä alituista tarvetta saada rakastettu ihminen haltuunotettua joko psyykkisesti tai aineellisesti, fyysisesti omistaen hänet. henkilö haluaa kontrolloida ihmisiä ja voi olla manipuloiva tai verhojen takainen narujen kiskoja. Tunteet ovat päähänpinttymän kaltaisia ja tarvemaailma erotiikassa hyvin voimakas ja päällepainava.