Astrologisia kirjoituksia 2008-2012 (järjestys on sattumanvarainen, käytä etsi -toimintoa hakusanalla)

KUN ASTROLOGIEN ELÄINRATA ON VÄÄRÄ JA MUUTA ÄNKKÄÄMISTÄ

Ophicius – Käärmeenkantaja, on Skorpionin ja Jousimiehen välissä oleva himmeä tähdistö, joka kuului antiikin tähtitieteilijä Ptolemaioksen tähtiluettelossa mainittujen 48 tähdistön joukkoon. Sen eteläinen osa, Käärmeenkantajan jalat, osuvat hieman samalle vyöhykkeelle eli ekliptikalle, jolla Aurinko ja planeetat liikkuvat kiertoradoillaan. Osuma on tulkinnanvarainen jo silmämääräisesti tilannetta katsoen.

Ophiciukseen kuuluvat mm. alla mainitut kiintotähdet ja pallomaiset tähtijoukot. Yleensä ottaen Ophiciuksen tähdet ovat huomattavasti pohjoisempana kuin ekliptikaa lähellä olevat Skorpioniin tai Jousimieheen kuuluvat tähdet. Kun planeetat ohittavat trooppisen eläinradan Jousimiestä, ne koskettavat Käärmeenkantajan tähdistöä. Alla on joidenkin Käärmeenkantajan tähtien asema RA:na/deklinaationa ja heijastettuna trooppiselle eläinradalle (pituusaste/latitudi). Vertailun vuoksi siinä ensimmäisenä myös M62, joka kuuluu Skorpionin tähdistöön. Latitudi osoittaa sijaintia Auringon ja planeettojen normaalissa keskivyöhykkeessä, Auringon latitudi on 0, muiden planeettojen kohdalla se vaihtelee keskiarvon molemmin puolin noin 8 astetta + 8 astetta pohjoiseen (N tai +) tai etelään (S tai ) – 8 astetta. Näin koko eläinradan vyöhyke on noin 16 asteen laajuinen. Kuun poikkeama keskiarvosta vaihtelee –5 - +5, mutta suurimman poikkeaman tekee Pluto, jonka latitudi on v,1900 oli - 10º vuonna ja 1970-luvulla pitkään noin +17º –siis varsin kaukana ekliptikan keskuksesta.

Mutta tietysti, loppujen lopuksi puhe Käärmeenkantajasta, "13. horoskooppimerkistä" ongelma ei ole astronominen vaan käsitteellinen. Astrologia ei käytä tähdistöjä mittamaan planeettojen asemaa vaan merkkejä. Nämä kaksi menevät tietämättömän päässä aina sekaisin. Astrologinen eläinrata alkaa ina kevtäpäivän tasauksessa ja se jakautuu 12. tasasuureen osaan, merkkiin. Mitä tähdistöjä näiden merkkien takana on, on astrologia kannalta yhdentekevää. Merkit mittaavat tasasuurina osina Auringon kulkua kevätpäivän tasauksesta seuraavaan ja silloin ympyrä (360 astetta) jakautuu 12. osaan, jossa kussakin on 30 astetta. Ne ovat astrologisia merkkejä. Urbaani legenda 13.horoskooppimerkistä on kietänyt useaan eri otteeseen ympäri maailman lehdistössä. Se perustuu 1) huonoon astronomia/astrologian historian tuntemukseen. 2) Kyvyttömyyteen käyttää oikeita käsitteitä ja erottaa niiden sisältö toisistaan (tähdistö, konstellaatio ja eläinradan merkki) 3) Haluun hyökätä astrologiaa vastaan. Viitseliäs lukija löytää varsin perusteellisen katsauksen asiaan täältä. Mutta kuinkahan moni Käärmeenkantaja-huutelija lukee Deborah Houldingin artikkelin? Käsitykseni suomalaisten lukutaidoista ei ole parantunut vuosien varrella. Ja hieman lisää yleensä astrologiasta levitetyistä vääristä käsityksistä dos. Kyösti Tarvaisen käsialalla täältä.

Käärmeenkantajan tähdet ulottuvat leveyasteillaan ekliptikalla +8 aina - 24 astetta. Käärmeenkantajan tähdistön rajojen tuntikulma RA:na ulottuu n.245-267. Ks. tarkemmin sijainteja:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_K%C3%A4%C3%A4rmeenkantajan_t%C3%A4hdist%C3%B6n_t%C3%A4hdist%C3%A4

M62 (NGC 6266)

Right Ascension 17h 01m 37s

Dekl: -30: 07: 21

Tähtikuvio: Scorpius

Vastaa 17.18 Jousimiestä/latitudi -7.19

M14

Right Ascension 16h 57m

Tähtikuvio: Scorpius

Dekl: -04 : 06 Etäisyys: 14.3 (kly)

Visual Brightness 6.6 (mag)

Apparent Dimension 20.0 (arc min)

Vastaa 12.23 Jousimiestä/latitudi+18.26

M12 (NGC 6218)

Tähtikuvio: Ophiuchus

RIGHT ASCENSION 16h 47m 32s

Dekl: -01 57 37

Vastaa10.56 Jousimiestä/latitudi +20.17

M10

Tähtikuvio: Ophiuchus

Right ascension 17h 37m 03s

Dekl: -03 14 45

24.03 Jousimiestä/ latitudi +20.05

M19

Tähtikuvio Ophiuchus

Right ascension 17h 02m 38s

Dekl: -26° 16′ 05

Etäisyys: 28.0 kly (8.6 kpc)

Apparent magnitude (V) +7.47

Apparent dimensions (V) 17′.0

Vastaa 17.13 Jousimiestä/latitudi-03.25

M9

Right Ascension 17h 19m = Dekl: -18 : 31

Etäisyys: 25.8 (kly)

Visual Brightness 7.7 (mag)

Apparent Dimension 12.0

Vastaa 20.15 Jousimiestä/latitudi +04.35

Messier 107

Kohteen tyyppi: Class X Globular Cluster

Tähtikuvio: Ophiuchus

Right Ascension: 16h 32m Dekl: -13 : 03

Etäisyys: 20.9 (kly)

Visual Brightness: 7.9 (mag)

Apparent Dimension: 13.0 (arc min)

Vastaa 8:20Jousimiestä/Latitudi +08.45

Sabik

Kohteen tyyppi: Kiintotähti

Tähtikuvio: Ophiuchus

Right ascension: 17h 10m Latitude: +07.11'

Dekl: -15.36'

Spectral class: A2 Magnitude: 2.6

Right ascension 17h 34m 56.1s

Vastaa 17:58 Jousimiestä/latitudi +07.11

Ras Alhague

Kohteen tyyppi: Kiintotähti

Tähtikuvio: Ophiuchus

Right ascension 17h 34m 56s

Dekl: +12° 33′ 36″

Apparent magnitude (V) 2.08

Vastaa 22:28 Jousimiestä/latitudi +35.50

Käärmeenkantajan tähdistö ulottuu siis trooppisella eläinradalla noin 8 asteesta Jousimiestä aina 25 asteeseen. Aurinko olisi Käärmeenkantajassa 1.12-17.12. välisenä aikana.

Katso oheista kuvaa astronomisesta ohjelmasta. Siinä punaisella on rajattuKäärmeenkantajan tähdistön rajat. Sen oikealla puolella Skorpionin jäntevä pyrstö ja vasemmalla alhaalla Jousimies ja Käärmeenhäntä. Rajojen sisälle osuvat ekliptikan latitudit alkaen -7. (ks. vasemmalla asteikkoa). Ylittäessään trooppisen Jousimiehen merkin asteita 8-25, planeetta kulkee Käärmeenkantajan tähdistön eteläosien halki. Kirjoitushetkellä Käärmeenkantajaa koskettaa mm. kentauri Ixion.

Mutta mitä hyödyttää kaikki tämäkään jos ei tajua erilaisten viitekehysten lähtökohtien eroja? Astrologia tulkitsee mm. eläinradan merkkejä laadullisina ominaisuuksina ja nämä ominaisuudet nousevat merkkien myyttis-symboliselta pohjalta. Ne eivät ole kenenkään yksilön luomia käsityksiä. Länsimaisessa kulttuurissa vihamielisyys kaikkea myyttistä, symbolista ja esitieteellistä kohtaan alkoi Valistuksen aikana ja se jatkuu johtavana ja tuhoavana eetoksena tänäänkin. Kyllä löytyy mythbusterseja TV:n kanavilta ja mediasta! Järkikulta elää järkikulttiaan, mutta jossain vaiheessa on pakko huomata että järjen selitysvoima ei kata kuin pientä osaa kaikesta. Mikään perinteinen ei voi olla "totta" ja totuudella tietysti tarkoitetaan karkeita korrespondenssiteorian mukaisia "tässä-havainto-se-vastaa-yksi-yhteen-todellisuutta" -totuuksia.

Nykyisessä ilmapiirissä on ilmeisen vaikea ymmärtää että astrologit eivät käytä vahingossa tai vielä pahempaa, tietämättömyyttään "väärää eläinrataa", eli 12 merkin traditionaalista ja trooppista eläinrataa, vaan tietoisesti valitsevat sen koska se vastaa parhaiten kokemuksen (koko astrologisen historian, yhteisön ja yksilöiden kokemusten) vaatimuksiin. Ne, jotka eivät halua mennä mukaan mihinkään tämänkaltaisiin kokemuksiin, ovat vapaita katsomaan asioita ulkoapäin ja kuivumaan objektiivisuusvaatimuksensa merkityksettömään autiomaahan. Vuosikymmenet ja sadat menevät eikä suurta parannusta tapahdu rinnakkaisten näkökulmien hyväksymisessä osana totuutta. Yhä trooppinen eläinrata on "väärä" eikä ihmisiä saa tajuamaan että astrologia erotti omaksi työympäristökseen 12 merkin eläinradan kun taas astronomia rajasi itselleen 88 tähtikonstellaation muodostaman taivaallisen tilkkutäkin, josta 13 osuu lähelle auringon vuotuista kiertorataa.

"Astrologiset tähdistöt" on nimitys, jota ei pitäisi käyttää, mutta kaikkea tulee esiin. Auringon vuotuisen radan ohittamat perinteiset merkit eivät ole pelkästään matemaattisesti määriteltyjä osia avaruudesta vaan ne ovat kollektiivisen ja historiallisesti pitkän esityön tuloksena syntyneitä myyttis-symbolisia merkkejä, jotka kollektiivinen mieli on jakanut tasan 12 osaan – ja silläkin on omat astronomiset, harmoniset ja matemaattiset syynsä. Syyt ovat esimerkiksi luvun 12 monipuolisuudessa, se on komposiittiluku sisällyttäen itseensä monia lukuja ja lukujen yhdistelmiä. Lisäksi sillä on lukuisia yhtymäkohtia juutalais-kristilliseen kulttuuriin – länsimaisen kulttuurin toiseen juureen – toisen ollessa kreikkalais-hellenistinen. Kannattaa tutustua Robert Powellin artikkeliin siitä miten 12 klassista merkkiä syntyi Babyloniassa ja muokkaantui varhaisina helleenisen kulttuurisen aikana kahdeksitoista eläinradan merkiksi. http://www.astrologer.com/aanet/pub/transit/jan2005/babylonian.htm

Jokainen, joka esittää väitteen että Käärmeenkantaja on jotain, joka tekee astrologian vääräksi, on suhteellisen suhteellisuudentajuton. Samaan asiaan päästään puhumalla sideerisestä ja trooppisesta eläinradasta. Nettisivuilla se näkyy alkukantaisina huudahduksina: " Astrologian merkit ovat pielessä" tai " Astrologian merkit heittävät kokonaisella merkillä". Tätä asiaa vahvistavat astronomit, jotka haluavat tietysti työntää oman näkökulmansa voitokkaana esiin. Sitä vahvistavat ne harvat sideerisen astrologian harrastajat, jotka eivät ole saaneet näkemystään astrologian sisällä suosituksi ja käyvät ikuista marginaalista taisteluaan trooppista eläinrataa vastaa lainaten argumentteja ja arvovaltaa tieteestä, mutta joka siihen ryhtyy astrologiassa, menettää todennnäköisesti merkkittävyytensä astrologina. Monet luulevat että voi palvella kahta isäntää kevyesti, mutta käytäntö osoittaa aivan muuta. Se asia, josta ei osata puhua on totuuskäsitteiden yksitasoisuus, jota muutaman vuosisadan mittainen "tieteellinen maailmankuva" ruokkii ja vahvistaa koulutusputkien kautta länsimaista ihmistä. Voisi olla hyväksi edes nähdä millaisia totuusmittareita on käytössä ja lyhyt muistutus luettelona löytyy opiskelijalle vaikkapa täältä: http://www.peda.net/en/portal/leppavirta/lukio/fi/3/2/2

Korrespondenssiteoria, ehkä kaikkein simppelein ja yksitasoisin teoria siitä milloin joku asia on totta, on vallannut tieteen ja samalla tavallisten ihmisten mielet. Tässä yhteydessä se merkitsee että kun Astronomical Union vuonna 1921 päätti että Käärmeenkantajan merkki tiettyine muodollisine perusteineen ulottuu hieman ekliptikalle, se "hajottaa" vanhan 12 merkin eläinradan. Vanha eläinrata on "väärä" ja uusi astronomisen sisäpiirin luoma on "oikea". Mutta ongelmia seuraa siitä mitä ymmärretään milläkin käsitteellä. Vielä selvemmin tämä näkyy väitteessä: "astrologit eivät seuraa oikeaa eläinrataa, joka on yhden merkin jäljessä". Tällaiset ovat aina propagandistisia, tietämättömyyden luomia sutaisuja. Astrologit ja astronomit olivat ennen lähestulkoon sama asia. Astrologit /astronomit tiesivät hyvin kevätpäivän tasauksen siirtymästä eli prekessiosta ensimmäisten joukossa. Mutta kun astrologian enemmistö kerääntyneen kokemuksen valossa valitsi trooppisen eläinradan eikä sideeristä eläinrataa, se teki yhden totuusvalinnan ja vähemmistölle jäi sideerinen eläinrata, joka noudattaa prekession tuomaa muutosta. Nettisivustot ja keskustelupalstat osoittavat synkkää tiedon ja ymmärryksen puutetta. Monikaan ei näytä ymmärtävän tuon taivaallista taivaallisista ilmiöistä. Ja jos ymmärtääkin, ei osaa tehdä eroa sille että on olemassa tosiasioita (joitakin, joista useimmat ovat kiisteltyjä ja aikanaan korvautuvat seuraavilla tosiasioilla) ja on tosiasioiden tulkintaa eli merkitysten etsintää, jossa kaikki asiat tulevat tulkituksi tavalla tai toisella, - ne eivät ole sinänsä mitään. Ja tulkinnan tekee aina ihminen ja ihmisessä on mieli ja mieli on rakentunut, ehdollistunut enemmän tai vähemmän historiastaan, ympäristön ja kulttuurinsa taustatekijöistä, rajaehdoista, kielestä jne. Kaikkein tyrmäävintä viime aikoina on tuon korrespondenssiteorian latistuminen mekaaniseksi tosiasioiden keräilyksi ja näiden hitusten kautta rakennetuksi maailmankuvaksi, joka ei tietenkään ole kuva maailmasta vaan sen pintarakenteen ulkokohtaista, "objektiivista" kuvailua. Kannattaa lukea esim. Mitä Ken Wilberillä on sanottavaa tiedon nelijaosta (selaa juttusarjaa hieman eteenpäin.)

Miksi 13.merkki nousi ylipäätään puheenaiheeksi 2000-luvulla? Tähtitieteellisestä luokittelusta sovittiin jo v. 1929 kun astronominen liitto (IAU) määritteli 88 tähdistön rajat ja otti Käärmeenkantajan mukaan niihin tähdistöihin, joiden kautta Auringon vuotuinen rata kulkee. Kesti melkein 100 vuotta kun tämä "uutinen" löi itsensä otsikoihi tyyliin: "Astrologiset merkit ovat vääriä!" ym. roskaa. Kyvyttömyys erottaa eläinradan merkit astronomien määrittelemistä tähdistöistä tai konstellaatioista jatkuu ja jatkui ja jatkuu...Media elää päiväkohtaisista uutisista, uutuuksista - tai ainakin asioista, joille annetaan uusi nimi. Muu ei sille ole olemassa. Media ei ole auttanut koskaan ihmisen ikuisuusaiheiden ymmärtämisessä ei selventämisessä - päinvastoin, paljon sumutusta, yksipuolista informaatiota ja väärää tietoa on levitetty ihmismieliin. Käärmeenkantajan tarina on yksi esimerkki siitä. Ks. jatkoa seuraavassa.

Mikä on mun horoskooppimerkki?

Monien asioiden totuusarvo riippuu siitä, mistä katsotaan. Tieteessäkin on suhteellisuusteoreettisia ongelmia. "Horoskooppimerkki" riippuu siitä, mitä horoskooppimerkillä tarkoitetaan. Horokooppimerkki tarkoittaa tavallisesti eläinradan tiettyä merkkiä, jossa Aurinko on sijainnut syntymän aikaan. Horoskooppimerkin määrittelyyn tarvitaan yleensä vain päivämäärä; 17.9. on aina trooppisella eläinradalla Neitsyt. Mutta koska on puhetta kahdesta erilaisesta eläinradasta, on heti syytä selventää kahtiajakoa. Ongelma voidaan tiivistää: ei ole olemassa yhtä "oikeaa" eläinrataa. Riippuu mistä katsoo. Jos katsot edessäsi olevaa ihmistä, hänen kokemuksena mukainen oikea kätensä on sinusta katsoen hänen vasempansa ja päinvastoin. Trooppinen eläinrata on vuodenaikoihin sidottu eläinrata, jonka mukaan eläinradan aloituspiste on 0 astetta Oinaassa eli kevätpäiväntasauspisteessä, jossa ekliptika ja taivaanekvaattori leikkaavat ja jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkät. Tai paremminkin sanoen, trooppinen eläinrata pohjautuu tasauspisteisiin, kevätpäivän tasaukseen (keskimäärin 21.3.) ja syyspäivän tasaukseen (keskimäärin 23.9.) sekä kesä- ja talvipäivän seisauksiin (keskimäärin 21.6. ja 22.12).

Trooppinen eläinrata on poikkeaa sideerisestä (tähtikonstellaatioihin liittyvästä) eläinradasta siinä, että se pohjautuu auringon ja maan väliseen suhteeseen, josta suhteesta vuodenajat syntyvät ja vuodenajat taas ovat elämän vaihtuvan laadullisuuden pohjana astrologiassa. Trooppinen eläinrata syntyi jo antiikin ajalla kun siirryttiin tarkastelemaan ja luokittelemaan merkkejä tähtikonstellaatioiden sijaan, mutta useimmat asiaa tutkineet ovat sitä mieltä, että nämä kaksi eläinradan määritelmää elivät rinnakkain melko pitkään johtuen osittain prekessiohavaintojen epämääräisyydestä ja kiistanalaisuudesta ja siitä, että molempien eläinratojen alkupiste oli sama vielä noin +200. Myöhemmin vähitellen ero kasvoi prekession myötä ja kahden eläinradan välinen periaatteellinen erilaisuus kävi selväksi. Mutta niitä käytettiin rinnakkain ilmeisen pitkään. Kreikkalainen Hipparkos käytti mahdollisesti ensimmäisenä trooppista eläinrataa, jossa tasauspisteet osuivat 0 astetta Oinaaseen (kevätpäivän tasaus) ja 0 astetta Vaakaan (syyspäivän tasaus) ja seisauspisteet vastaavasti 0 astetta Rapua (kesäpäivän seisaus) ja 0 astetta Kaurista (talvipäivän seisaus). Tämän käyttöönotto tapahtui todennäköisesti vähitellen, ei heti Hipparkoksen elinaikana n .150 e.a.a.

Vallalla oleva käsitys (luonnon-)tieteilijöiden keskuudessa, että astrologinen eläinrata (trooppinen) on "väärä", on hupaisa, sillä molemmat eläinradat (trooppinen/sideerinen) heijastavat erilaisia tapoja tarkastella taivaan ilmiöitä. Trooppinen eläinrata on todellinen eläinrata, Auringon saapuminen 0 astetta Oinasta (kevätpäivän tasaus) on todellinen taivaan tapahtuma. Auringon liike eläinradalla vastaa vuodenaikojen vaihtelua. Ovatko vuodenajan vaihtelut näennäisiä ilmiöitä ilman tieteellistä pohjaa? C.G.Jung totesi aikanaan että "kevät ei menetä voimastaan mitään vaikka Aurinko ei tähtitieteellisessä mielessä olekaan Oinaassa vaan Kaloissa". Kevät on kevät ja se näkyy ulkona luonnossa ja luonnon uudelleensyntymä, keväällinen purkaus vastaa Oinaan merkkiä. Astrologiasta katsoen, tähtitieteilijöiden keskenään tekemä sopimus siitä, että eläinrataan kuuluu 13 tähdistöä (Käärmeenkantaja + 12 traditionaalista) ja tähdistöjen rajojen määrittely niin, että Neitsyen tähdistö on laaja, noin 45 astetta kun taas Ravun tähdistö on pieni, 20 asteen suuruinen viipale taivasta, on mielivaltainen. Tähtitieteen konstellaatiot huomioiden Aurinko viipyy Skopionissa vain 7 vrk, Käärmeenkantajassa 20 vrk Jousimiehessä 47 vrk. Astronominen konstellaatioiden jaottelu vastaa tiettyyn formalistiseen luetteloinnin tarpeeseen, mutta se ei sano mitään ihmisen mielen merkitystä janoavaan olemuspuoleen. Vuonna 1929, Kansainvälinen Astronomien Unioni (the International Astronomical Union (IAU) päätti rajata tähdistöt ja nimesi kaikkiaan 88 tähdistöä, joista 13 on eläinradalla vaikuttavaa tähdistöä, loput eläinratavyöhykkeen ulkopuolisia. Luonnontieteilijöiden tapa pakottaa eri aloilla yhtenäisiä keinotekoisia käsitteitä kuvaamaan jotain ilmiöitä, on tunnettu ja rankasti kritisoitu. Tässä on yksi esimerkki. Sekavat käsitykset ovat levinneet lehdistössä siitä , mikä on tähdistö, mikä konstellaatio, mikä on eläinradan merkki ja mihin viitekehyksiin nämä nimitykset perustuvat, on luonut otollisen sopan, joka osoittaa miten rankkaa nykyihmisen lukutaidottomuus on - siinä ei auta myöskään hankittu yleissivistys, joka usein on yliopiston käyneilläkin heikko.

Ehkä kaikkein onnettomin astrologiaa vastaan suunnattu väite on se, että astrologia käyttää maakeskeistä maailmankuvaa. Ja eiköhän vielä arvella syyksi sitä että astrologia ei ole kuullut Kopernikuksesta mitään. Viittaan edellä mainittuun astrologian ja astronomian yhteiseen historiaan.

On olemassa erilaisia konteksteja, viitekehyksiä, joista samaa asiaa voidaan tarkastella ja tulkinnat riippuvat niistä - ei mistään absoluuttisesta rajojen määrittelystä tai kriteeristä. Tämän idean merkittävyyden jokaisen ihmisen kokemus voi vahvistaa. Maan ihmiselle Maa on (ainakin toistaiseksi) tärkein taivaankappale, meidän elämämme on sitoutunut maahan ja meidän näkökulmamme maailmankaikkeuteen sisältää sisäänrakennetun (biologisen, psyykkisen) maisen kokemuksen, johon kuuluu oleellisena osana Maan ja Auringon välisen suhteen vaihtelu (vuodenajat ja sisäisesti vastaavat temperamenttityypit) sekä oma, muuttuva vinkkeli koko aurinkokuntaan.

Maan ulkopuolista, objektiivista, näkökulmaakin tarvitaan, mutta juuri nyt tuntuu siltä että maan sisäpuolista, ekologista ja spirituaalista näkökulmaa tarvitaan huolehtimaan siitä että ihmiskunnalla olisi jatkuvuutta ja sillä olisi vielä aikaa toteuttaa näkökulmaa, jolla joskus on ehkä merkitystä kun tähtäillään ulos maapallolta avaruuteen. Enemmistö astrologeista valitsee siis perustellusti ihmisen elämän kotiplaneetaksi maan ja syntymän tiineestä äidistä – ei neitseestä, ja valitsee vielä trooppisen eläinradan viitekehyksekseen ja käyttää sitä vaikka sideerinen vaihtoehto saadaan astrologisista ohjelmista yhtä helposti. Ja yhtä helposti voimme laskea horoskooppimme aurinkokeskeisiksi, heliosentrisiksi. Ongelmana vain on että heliosentrisistä kartoista ei vieläkään kukaan ole juuri irrotellut mitään mielekästä sanottavaa. Ja siksi 95% astrologeista ja harrastajista valitsee trooppisen eläinradan ja geosentriset planeetta-asemat, koska niiden vastaavuus on kokemuksellisesti ylivoimaisesti parempi kuin sideerisen eläinradan tai heliosentrisen kartan. Ja kokemuksella, omalla itsekohtaisella kokemuksella ja koko astrologisen yhteisön kokemuksella on aina ollut merkittävä rooli astrologiassa. Omilla kokemuksilla on yleensä elämässä merkitystä, ja jos ei ole, silloin asiat ovat hullusti. Ja luulen että asiat ovat melko hullusti.

Tähtitiede taas tarkastelee tähtikonstellaatioita ikään kuin niillä olisi oma, maasta ja maan ja ihmisen näkökulmasta riippumaton olemassaolonsa. Mutta ihminen on olemassa vain tulkiten maailmaansa, ei vastaanottaen passiivisesti ulkoisten objektien ja luonnon antamia havaintoja itsestään.

Tehkää ajatuskokeita huviksenne: aloittakaa näennäisesti isokokoisten objektiivisten tosiasioiden kelauksesta. Maapallo on ollut 4,5 miljardia vuotta olemassa – ok, mitä sitten, miten se vaikuttaa mun olemassaoloon, mun arvoihin, ajatuksiin, päämääriin? Sinun geeniperimäsi kartoitus osoittaa että esi-isäsi tulivat pääosin Ranskasta ja Pyreneiltä - ok, mitä sitten, miten se vaikuttaa mun olemassaoloon, mun arvoihin, ajatuksiin, päämääriin? Ihminen on kehittynyt luonnonvalinnan kautta apinoista – mitä sitten, miten se vaikuttaa mun olemassaoloon, mun arvoihin, ajatuksiin, päämääriin? Radiohiili puolittuu kerran 5700:ssa vuodessa – mitä sitten, miten se vaikuttaa mun olemassaoloon, mun arvoihin, ajatuksiin, päämääriin? Millard Fillmore oli USA:n 13. presidentti – mitä sitten, miten se vaikuttaa mun olemassaoloon, mun arvoihin, ajatuksiin, päämääriin? Maailma on täynnä turhaa tiedon luettelointia ja muistia rasittavia trivialiteetteja. Jos ihminen tekisi niiden oppimisen sijaan jotain, joka veisi omaa elämää eteenpäin, kehittäisi jotain muuta kuin pelkkää tiedon omaksumis- ja muistamiskykyä, harjoittaisi vaikka moraalisia aistejaan, yhteistuntojaan toisten ihmisten ja maailman kanssa, psyykkisiä herkkyyksiään, tunne-elämäänsä tai yrittäisi määritellä itsensä entistä paremmin, se olisi tuntuva, konkreettinen edistysaskel sisältäpäin ulospäin eikä vain ulkoaopittujen faktojen sisäistämistä, ja se vaikuttaisi ihmisen ja maailman kehitykseen. Astrologian tarkoitus on saada ihmistä kelaamaan jotain, joka on lähempänä itseä,oikeastaan minä-kokemuksen ytimessä. Vanhat gurut kehottavat: Be here Now. Ja minä-kokemus on kaikilla vaikka jotkut pessimistit sanovat että sitäkin tuotetaan nykyisin liukuhihnalta ja istutetaan viattomien ihmisten vastustuskyvyttömiin sisuksiin. Tässä istukka-minuudessa on default-arvot koko ajan päällä.

BENAZIR BHUTTO

Toisten mielestä Benazir Bhutto kerjäsi kuolemaansa yrittäen palata viime vuonna kotimaahansa, jonka tilanteen tiesi. Lähes diktaattoriksi kivunnut Pervez Musharraf ei pitänyt kilpailijasta eikä Al Quaida, joka tuomitsi Bhutton tyystin amerikkalaismieliseksi. Ja onhan hän saaanut koulutuksensa Harvardissa ja on asunut kauan lännessä. Benazir Bhutto olisi ollut USA:lle mieleen. On helppo tuomita asiat katsellen vain yhdestä ja samasta ikkunasta ja nähdä Pakistanissa aina vain jotain pahaa: sieltä tulee diktaattoreita, huumeita, siellä on Al Quaida ja onhan se itsensä Belsebuupin valtakunta? Onhan se jos länsimaiset poliittiset, taloudelliset, uskonnolliset kortit ovat aina kädessä. Mutta sielläkin on enemmistö ihan tuiki tavallisia ihmisiä, jotka haluavat elää omaa elämäänsä, rukoilla Allahia, katsella intialaisia saippuasarjoja ja saada kouraan lisää rahaa. Ja jos Pakistan ja koko maailma muuttuu länsimaiseksi viimeistä piirtoa myöten, sekö on todella parempi vaihtoehto?

Aina voi ajatella yksittäisten tragedioiden takapuolta: Benazir Bhutton isä, Sulfikar Ali Bhutto itse teloitutti poliittisia vastustajiaan omana aikanaan ja joutui hirtetyksi. Lisäksi hänestä kiersi ilkeitä juttuja koskien hänen seksuaalisia perversioitaan. (Ja nyt Pakistanin pressan nimi on edelleen Pervez - ja kevyt osasto olikin tässä...).

Benazir Bhutton syntymäaika löytyy StarIQ:sta, mutta luotettavuudesta en mene takuuseen. Mutta kuten Soile mainitsi, transiitit ovat enemmän kuin osuvat, melkeimpä koulukirjamaiset. Pluto oppositiossa Radix-Aurinkoon, jonka päälle myös peräytyvä Mars oli tulossa ylitettyään juuri radix-Marsin. Mars/Pluto -jutuissa voi olla tämä fanaattinen puolensa, ensin tapetaan vihollinen, ammutaan niskaan, sitten räjäytetään itse ja siinä samalla menee 20 ihmistä ja sitten nautitaan islamin paratiisista, jossa tummakulmaiset neitsyeet palvelevat jokaista pyyntöäsi. Olisiko tässä lievää kompensaation makua.

Joulun ja uudenvuoden tienoon kovat kuviot eivät muuten ole tuoneet hätkähdyttäviä tragedioita esiin (toistaiseksi), tässä oli tietysti tarpeeksi. Mutta kannattaa pitää mielessä että Mars peräytyi vielä tarkkaan oppositioon Pluton kanssa tammikuun 3. päivä ja tehtyään pitkähkön perytyvän silmukkansa, se tekee opposition Plutoon kolmannen ja viimeisen kerran maaliskuun alussa joten rauhattomuudet jatkunevat tavalla tai toisella ja ehkä muuallakin kuin Pakistanissa, jossa koston henki on päässyt pullosta.

Benazir

Bhutton murhan transiitit olivat esimerkillisiä mitä tulee tapahtuman luonteeseen. Progressioissa on mieleenpainuvaa se että proge-Kuu oli palannut omaan asemaansa ja oli yhdessä Saturnus/Neptunus -konjunktion kanssa. Proge-Aurinko oli tullut konjunktioon syntymä-Pluton kanssa ja oli jo hieman yli (22.00 Leijonaa, radix-Pluto 21.21 Leijonaa). Samassa kohtaa oli murhahetken transiitti-Kuu. Oli pakko päästä vaikuttamaan, yrittämään muuttaa suuntaa. Samalla hän herätti syvän vastareaktion.

Jos tuo kellonaika pitää kutinsa, proge-AS oli Kaloissa ja vastapäätä proge-DC:llä oli transiitti-Saturnus. Ja Aurinkopaluussa laskettuna Karachiin, Aurinko/Pluto oppositio osuu 6.-12.huoneen kärjille. Ja tarkin aspekti paluukartalla on Marsin ja Pluton komea kolmio - tarkkuus 4 kaariminuuttia.

Niin se joskus on että tekijöitä kasaantuu osoittaen about samaan suuntaan. Silloin on turvallista sanoakin jotain varmaa.

KARTAN 8.HUONE

Michael Meyer on varmasti väärässä sanoessaan seksin olevan yksi 8.huoneen perinteisistä merkityksistä. Kuten astrologisella keskustelupalstalla Linnunradalla todettiin viesteissä, astrologian perinne vaikenee seksistä yleensä jo pelkkänä käsitteenä. Sen sijaan 1800-luvun opuksissa seksi, erotiikka, rakkausseikkailut ovat selvästi 5.huoneen asioita. Lempi vastakohtana avioliittoon ajavana rakkautena, jonka yhteiskunta/kirkko rituaalisesti siunaa.

Kieltämättä arvoituksellisia ovat kaikki astrologiset yksityiskohdat saati kokonaisuus. Huoneiden merkitysten syntyprosessiin tuskin millään historiallisella analyysillä pääsee käsiksi. On ollut tiettyä perusmateriaa, ideoita, jotka ovat siilautuneet pitkien aikojen kuluessa ja päätyneet tiettyihin käsitteisiin ja käsitteiden avulla tehtyihin kuvauksiin.

Ja kuten viesteissä mainittiin, astrologia on osa omaa aikaansa. Se muuttuu sikäli kun tiettyjä uusia tai uusvanhoja asioita otetaan uuteen käsittelyyn yhteiskunnassa ja ihmisten tietoisuudessa. Jos tietyssä ajassa puuttuu käsitteitä kuvaamaan jotain asiaa, ei sitä astrologiassakaan ole kuvattu.

Voisi ajatella yksinkertaisesti että silloin kun ruvettiin puhumaan seksistä astrologiassa 60-luvulla yhdistyneenä 8.huoneeseen, asia oli lyönyt itsensä läpi, se oli yleinen puheenaihe. Joku keksi korostaa 8.merkin ja 8.huoneen yhteisyyttä nostamalla seksin myös 8.huoneen asiaksi sen sijaan että puhuttiin ennen Skorpionin seksuaalisuudesta. Sehän on vain painotuksen muutos, ei mikään löydös tai uusi asia. Vanhat astrologian kirjat puhuivat 8.huoneesta ensin "kuoleman" huoneena, sitten toiseksi tärkein tai uudempi kerros oli tämä "perintö - legacies" –asia ja taloudelliset seikat, sitten vielä myöhempää ja modernimpaa kerrosta oli ruveta puhumaan psyykkisistä ilmiöistä, selvänäköisyydestä, oudoista tajunnan tiloista jne. Ja sitten tuli viimein seksi, joka lainautui Skorpionin merkistä sekin.

Astrologia kuvaa samassa "ympäripyöreässä" symboliikassaan monella tasolla samoja kehityskulkuja. Mutta miten helposti vuodenkierto (merkit) vuorokaudenkierto (huoneet) samastuvat ja kuinka pitkällä ollaan jo tässä prosessissa? Ovathan nämä kaksi hyvin erimittaista sykliä ja ne pitäisi voida pitää erillään toisistaan. Kun puhutaan merkeistä, puhutaan maan suhteesta Aurinkoon. Se antaa merkeille maan ulkopuoliset ehdot, "kosmiset ehdot". Huoneet edustavat maan oman liikkeen vaihtelun tuloksia, vuorokauden painotuksia.

Huoneparien täydentävä merkitys on selvä ja siihen ovat monet kirjoittajat palanneet. Ajatus siitä, että on oikeastaan vain 6 huonetta jotka kertautuvat kahdesti, on tuttu. 1.huoneessa ihminen on yksin, oma persoonallisuus. 7.huoneessa ihminen on kumppanuudessa, kaksi, jakaen asioita ja tunteita. Mitä tapahtuu kun vähintään kaksi ihmistä yhdistää voimansa, psyykensä?

DS:n jälkeen ihminen ei tee mitään yksin vaan on riippuvainen joistain muista ja viimein osana yhteisöä, yhteiskuntaa, maailmaa, maailmankaikkeutta. Huoneet kuvaavat kaiken muun ohella tätä avartumisen prosessia. Mutta 8.huone on DS:n jälkeinen 2.huone. Yleensä 2.huone kuvaa ihmisen materiaalisia ja ruumiillisia tarpeita, jotka ovat pakonomaisesti läsnä luonnon säädöksen kautta. Nälkä tulee, pitää syödä, janoa pitää tyydyttää, suojaa ja lämpöä pitää etsiä. Seksi on 2.huoneessa luonnon oma käsky: lisäänny. Se toimii kaikkein primitiivisimpänä yllykkeenä ihmisessä. Ihminen ei koe sitä suoraan niin, lisääntymisen tarpeena, vaan seksin tarpeena. Primitiivisten yllykkeiden tyydyttäminen tuo mielihyvää, joka on paljaimmillaan sukupuolisessa aktissa. Freud kutsui elämää juuri kahden vastavoiman taisteluksi, jossa aluksi hallitsee mielihyvän periaate ja sitten kuolemanvietti (Eros ja Thanatos).

DS:n jälkeen 8.huone edustaa ihmisen ruumiillisia ja materiaalisia tarpeita yhdistyneenä jonkun toisen tarpeisiin. Mitä materiaalisia tarpeita ihmisillä on yhdessä? Parisuhde alkaa DS:ssä, ihmiset tarvitsevat taloudellista turvallisuutta. Perheen perustaminen kiihdyttää tätä, asuntoa pitää olla, tykötarpeita. Siksi vanhoina aikoina annettiin myötäjäiset työtön puolelta. Avioliiton ja talouden järjestelyt kuuluivat syvästi yhteen, avioliitto oli kauppa. Mutta varsinaisesti 2.huone DS:n jälkeen edustaa sitä, mitä aviopari yhdessä yhteisellä materiallaan tekevät ja miten mielihyvän periaate ohjaa yhteistä elämää, millaisiin psyykkisiin kokemuksiin se johtaa. Kun kaksi ruumista hakee mielihyvää, voi tietysti syödä hyvän seitsemän ruokalajin päivällisen, juoda ruhtinaallisesti, mutta seksi tässäkin kahden ihmisen mielihyvän etsinnässä on ylivoimaisesti tärkein kiihoke. On suorastaan ihme, että vanhempi astrologia ei tätä logiikkaa noudattaen "löytänyt" seksiä 8.huoneesta. 8.huone kertoo siitä miten ihminen hakee suhteita toisiin ihmisiin, joissa voi jakaa jotain hyvin primitiivistä, alkuperäistä ja joka kerta kun hän tekee niin, hän elävöityy jossain solutasolla tai selkärangan ytimen tienoilla niin, että kokee uudistuneensa.

Rudhyar mainitsee 8.huoneen tyypillisiä ilmauksia esim. amerikkalaisesta elämänmuodosta baseball –ottelun, jossa omaa joukkuetta kannattavat tiivistyvät yhdeksi möykkääväksi ääneksi. Samaa tapahtuu tietysti Suomi-Ruotsi maaottelussa tai missä tahansa kiihtyneessä väen tai porukan keräytymässä, jossa ’se jokin’ saa vallan ihmisissä. Lynkkausporukka, nuorisojengi, joka raiskaa, hakkaa, särkee ikkunoita, kaataa nakkikioskin ja ryövää ketsupit. Yhteisten energioiden tasolla on paljon mysteereitä ratkottavana. Mitä tapahtui kun muinaiset viikingit syöksyivät hulluna raivosta ja saavuttivat berserkkinsä, jonka jälkeen oli yhdentekevää elikö vai kuoliko siihen paikkaan?

Mutta paradoksihan 8.huoneen monet ilmiöt ovat: seksissä "saa" jotain tärkeää. Toisaalta siinä menettää. Omni animal post coitum triste – yhdynnän jälkeen eläin on surullinen, jotain menettänyt, tyhjä. Seksi = pieni kuolema ja kenties kääntäen Kuolema= suuri seksi. Jos mies olisi kirjaimellinen, hän ei "saa" naiselta mitään vaan menettää siemennesteensä. Saanti tapahtuu psyykkisesti merkittävissä ulottuvuuksissa, ihminen saa lisää yhteyttä toiseen ihmiseen.

Vanhempi astrologiahan ei välittänyt mitä ihmisen sisäisyys on, se luetteli vain kuin kauppias pitkiä ulkoisten tapahtumien "tavaralistoja" ja sijoitteli ne merkkeihin, huoneisiin jne. Siksi niin usein astrologian perinne tuntuu olleen traditioita toistavien papukaijojen hallussa ilman ymmärrystä miten asiat liittyvät toisiinsa. "Polly tahtoo keksin", sanoi toinen ja toinen vastaa: "Polly tahtoo keksin".

Epäilemättä 8.huone on monella tasolla mysteerien huone.

DANE RUDHYAR: MÄÄRITELMIÄ ASTROLOGIASTA

Eläinrata on universuminen muotoilevien voimien symboli näiden kohdistuessa maahan ja ihmisolentoihin. Eläinrata on makrokosmoksen (Taivaallisen ihmisen) edustaja. Jokainen merkki on arkkityyppinen energiaa synnyttävä laatu ja saamalla arkkityyppisen inhimillisen toiminnan ilmaisu.

Planeetat ovat symboleita kaikkialla olemassaolon tasoilla toimivista funktioista; ne eivät viittaa mihinkään erityisesti vain funktioihin, joita on jokaisessa orgaanisessa yksikössä.

Aspektit paljastavat merkityksensä yksilön itsensä toteuttamisen tasolla vain jos ymmärrämme ne "vaiheina" syklisissä prosesseissa, jotka viittaavat kymmenen planeetan orgaanisiin funktioihin.

Huoneista: Ympäristö, johon ihminen syntyy, vaatii yksilöä suorittamaan joitakin vakiintuneita toimenpiteitä jotta yksilö täyttäisi "dharmansa", jumalallisen järjestyksen mukaisen elämänsä velvollisuuksineen ja vastuineen. Ihminen syntyy täyttämään tämän jumalallisen vaatimuksen. Huoneet ovat yksilön dharman näyttämö, missä huoneessa tietty planeetta on, sen huoneen osoittamalla tavalla dharma on täytettävä ja toteutettava itseä.

Kuu ja Aurinko: Ihminen toimii periaatteessa kahdella tasolla: dualistisessa Kuu-Aurinko (soli-lunar) suhteessa ("elämä") ja kompleksisessa planeettojen välisessä suhteessa koko aurinkokunnan tasolla.

Auringon ja Kuun suhde toisiinsa viittaa elämän essenssiin sinänsä...

Astrologiset progressiot ja symboliset direktiot eivät perustu objektiivisen ajan kestoon vaan niissä on kyse symbolisesta tai subjektiivisesta ajasta, jolla on merkitystä vain suhteessa syntymäkartan osoittamaan yksilölliseen tilanteeseen.

HRA SATURNUS VASTAAN HRA URANUS

SATURNUS/URANUS -OPPOSITIO USA:N VAALIKAMPPAILUSSA

Saturnuksen ja Uranuksen oppositio alkaa muodostua. Se tapahtuu aina kerran noin 42 vuodessa. Edellinen oli kuuluisa 1965-66 oppositio, jossa oli mukana myös Pluto. Nyt tarkka oppositio osuu sattuvasti 4.11.2008. "Sattumalta" USA:n presidentinvalinnan vaalipäivä on juuri 4.11. On päivänselvää että Saturnus/Uranus opposition tärkeimpiä ulkoisia, mundaaneja, ilmenemismuotoja on USA:n vaalit ja ennen kaikkea niiden tulos.

Planeetat symboloivat kunkin ajankohdan kärjessä näkyviä (yleistä tajuntaa muokkaavia) arkkityyppejä. Ne nousevat usein ikään kuin kärjiksi tai tilastojen huippukäyriksi esiin harmaasta massasta. USA:n vaaleissa on vastakkain hra Saturnus ja hra Uranus. McCain on vanhin presidenttiehdokas mitä USA:n historia tuntee, hän on 72-vuotias. Useimmat ihmiset ovat silloin jo eläkkeellä, kiikuttavat lastenlapsia, lämmittelevät verkkaisesti mökin saunaa kesäisin ja käyvät nostamassa kuhaverkon. McCain on hra Saturnus, kovia kokenut vanha sotilas. Barack Obama on kansainvälisen rodullis-kulttuurisen taustan ja kasvatuksen omaava maailmanmies, joka on toiseksi nuorin presidenttikandidaatti USA:n historiassa. Nuorin vaaleilla valittu oli Kennedy, "poikakuningas". Obama on hra Uranus, 47-vuotias.

Yhteenotto on periaatteellisesti merkittävä. Saturnus/Uranus opposition lisäksi Pluto siirtyy Kauriiseen pysyvästi 27.11. ja sekin tuntuu istuvan tilanteeseen. Maailman johtavassa maassa vaihtuu Johtaja, kansakunnan Isä-arkkityyppi. USA:n kirjava äänestävä väestö ratkaisee millainen virtaus käy Valkoisesta Talosta maailmalle. Onko se kovaksikeitettyä militaristismilla tuettua isänmaallista pragmatismia (McCain) vai laajempaa maailmaan sulautuvampaa liberalismia a la Obama.

Tämä on myös tilastojen valossa erikoinen ja silti tavallinen kamppailu. USA:n 43 presidentistä 26 on ollut juristeja (Obama) ja 12 kenraaleja (McCain). Ammattijakautuma USA:n presidenteillä ei heittelehdi levottomasti, enemmistöllä on samanlainen koulutustausta - kuten myös Suomessa. Samasta puusta etsitään aina uusia tikkuja.

Amerikassa ulkonäkö merkitsee. McCain häviää vaalit sillä perusteella. Paris Hilton pilkkasi häntä vanhaksi ja rumaksi rakuunaksi. Kennedy vetosi ulkonäöllään ja hurmasi USA:n kotiäidit ja bimbo-sihteerit mennen tullen. Obamaa vieroksuu pieni osa koska hän ei ole valkoinen. Ja amerikkalaiset rakastavat pituutta, suuruutta ikään kuin sisäinen voima näkyisi suoraan fyysisissä mitoissa. McCain on vain 172 cm ja Obama 185 - Obama voittaa.

Ja mitä on ajateltava siitä trivia-murusesta että 43 presidentistä Calvin Coolidge oli syntynyt 4.7.1872. Thomas Jefferson ja James Monroe, kaksi muuta presidenttiä kuolivat 4.7. USA:n kansallispäivähän on 4.7. Tämäkin käy esimerkkinä siitä miten tietty kollektiivista tajuntaa polttopisteenä pitävä malli, tapa, yksilö, toistuva tapahtuma tai jopa ajankohta kerää itseensä tai ympärilleen uusia synkronistisia merkityskerrostumia.

Poliittiset ennustajaukot ja -eukot sanovat muuten että puntit ovat nyt melkolailla tasan. Maailman ja USA:n välit ovat tulossa uuteen vaiheeseen.

Jos McCain voittaa, Sarah Palinin kartalla myös pitäisi näkyä jotain sopivaa. Pluton ainoa transiitti hänellä on neliö Venukseen, joka on melko varman askendentin hallitsija. Tämä voi olla luotettava, mutta silti erillinen vinkki. Tr-Neptunus on Palinin Aurinko/Mars/Saturnus -kolmikon päällä. Yhdistäen nämä voi ajatella että vaikea on hänen tuntea olevansa voittaja. Mutta laaja katsaus kaikkien presidenttien transiittitilanteeseen vaalien aikaan osoittaa että lähes kaikenlaisilla transiiteilla on voitettu...mutta ei nyt ihan.

Mutta pitää katsoa Obaman varapresidenttiehdokkaan Joseph Bidenin karttaa (20.11.1942, 08:30, (Scranton, PA). Ja se näyttää olevan rakennemuutoksen kourissa koska tuo Saturnus/Uranus oppositio asettuu hänen MC-IC -akselille. Tr-Pluton tuleva aspekti on kolmio Kuuhun. Siis pehmeämpää kuin Palinilla. Paljon oli puhetta siitä miten hyvä strateginen veto oli valita Palin McCainin aisapariksi, mutta astrologisesti vielä parempi oli Bidenin valinta koska hänen aktiivinen kolmikko Merkurius/Aurinko/Venus osuu Obaman MC:lle antaen maksimaalisen tuen presidenttiehdokkaan pyrkimyksille.

Monet alan ammattilaiset ovat sitä mieltä että vaalien tulokset eivät ratkea pyörittämällä erilaisia tekniikoita. Astrologian merkitys ei ole konkreettisten asioiden ennustamisessa. Jotkut hyvät astrologit eivät kajoaisi kepilläkään tällaisiin asioihin kuin vaalituloksiin. Taivaalliset olosuhteet kuten Saturnus/Uranus oppositio paljastaa maanpäällisen elämän arkkityyppisiä tilanteita, kaksinaisuuksia, vanhan ja uuden risritiitoja, konservatiivien ja liberaalien eroja, vastakohtaisuuksia, mutta ne eivät osoita kuka hyötyy maallisessa, poliittisessa mielessä kosmisesta tilanteesta eniten. Mutta silti astialla ovat monet irtopisteiden toivossa ja ennustuksia, "täysin varmojakin" löytyy netistä.

Ja tietysti - jos katsoo nettitietoutta - tarkka Saturnus/Uranus oppositio vaalipäivänä herättää myös pelkoja ja tummia aavistuksia. Voisiko silloin tapahtua jotain traagista liittyen jompaan kumpaan ehdokkaaseen? USA:n historia kun on täynnä salaliittoja ja salaliittoteorioita ja sekopäitä, joilla on herkkä liipasinsormi. Joku ennustaa vaalien siirtyvän kansallisen hätätilan vuoksi. Vaalit pidetään vaikka taivaalta sataisi terroristeja.

Jos omasta elämästä puuttuu jännitystä, voi sitä imeä USA:n vaaleista ja siitä tuleeko ensilumi syyskuussa vai lokakuussa.

NEROKAS KEHO

Urheiluastrologiasta ei juuri keskustella astrologian sisällä. Miten tärkeä urheilu on, siitä ei ole epäilystä. Urheilu on viimeinen rauhoitettu alue, jossa saa olla kiihkeästi nationalistinen, voi huutaa kurkku suorana oman maan, joukkkueen tai suosikin puolesta ja voi myös huutaa niin kuin nyrkkeilyottelussa: Tapa se! Urheilussa puretaan primitiivisiä yhteisön tunteita, jotka lähtevät siitä että "me" olemme muita parempi, voimakkampi tai nopeampi kansa tai että me heitämme keihästä pidemmälle kuin muut. Yhä vaikeammaksi tosin paremmuustunnot käyvät kun Suomen joukkueet palailevat vaisuina suurista urheilukilpailuista tuomisinaan kaksi melkein pistesijaa.

Mutta Jamaika ei palaa pussi tyhjänä. Berliinin MM-kilpailuissa se saalisti eniten mitaleja heti USA:n jälkeen. Usain Bolt juoksi 100m:n ja 200m:n maailmanennätykset ja oli mukana 4*100 m:m voittoisassa viestijoukkueessa. Fyysisessä maailmassa lahjakkuuksia on analysoitu vähemmän kuin "hengen" maailmassa, jossa jokainen 6-vuotias pianonkilkuttaja tai 15-vuotias runotyttö saa paljon huomiota jo uransa alkutaipaleella. Bolt on "kehollinen lapsinero", juoksu maittoi jo pienenä ja nyt hän 23 vuotta juuri täytettyään maailman ehdoton huippu, juoksuratojen Mt. Everest, päätä pidempi muita.

Syntymäaikoja kun ei ole, on tyydyttävä kartan rakenteisiin. Bolt pelleilee radalla, elehtii, on avoimesti lapsellinen, mutta markkinoi samalla itseään tehokkaasti - Aurinko Leijonassa. Leijonat ovat maailman suurimpia kukin tavallaan. Aurinko on vain merkkirajan yli neliössä Saturnukseen (kuria, työtä, harjoittelua) ja kolmiossa Neptunukseen (löysyyttä, itseihailua). Urheilun planetat ovat yleistävästi puhuen Mars ja Jupiter. Boltin Mars on tehokkaassa Kauriissa, mutta sein vain neliössä Venukseen. Jupiter on Kaloissa ja yhtymässä Kuuhun ja niiiden neliö Uranukseen voi olla yksi avain nopeaan kehitykseen oman alan huipulle. Mutta kun akselit puuttuvat, on mahdotonta tietää mitä tärkeää kukin planeetta antaa kokonaisuuteen. Arvaisin että 5.huoneessa täytyy olla jotain nopeaa ja sävähdyttävää kuten esimerkkikartassa Uranus ja Mars. Kartan kokonaiskuvioksi tulee T-risti muuttuviin merkkeihin: Uranus/opp/Kheiron/neliöt/Kuu-Jupiter. Ja rakenteena on myös tulen elementin voimaa vaikkakaan ei kovin runsaasti. Mutta elementtijako on vahvimmasta heikompaan: tuli-vesi-maa-ilma.

Bolt on nyt ylivoimainen sprintteri. Mutta miten käy jo ensi vuonna ja vielä 2011 kun transiitti-Neptunus on oppositiossa hänen Aurinkoonsa? Meneekö kiinnostus urheiluun, laskevatko tulokset lisääntyvän elämän helppouden ja rahan myötä? Voisiko hiipivä skandaali katkaista urheilu-uran?

Mutta Jamakaista vielä, se on pieni saarivaltio Karibialla, asukkaita 2,8 milj. - siis puolet vähemmän kuin Suomessa. Jamaika on maailman paras juoksuvaltio jakaen sen USA:n kanssa. Mikä on Jamaikan urheilumenestyksen salaisuus? Perinnöllinen ihmisaines? Kuuma maa, kuka siellä nyt jaksaa juosta? Urheilukasvatus? Varmaan jos menee suomalaisilta urheilupomoilta kysymään, meillä se maailman paras urheilukasvatus on (jeps...). Usain Bolt ja muutkin jamaikalaiset antoivat ainakin yhden ulkoisen vihjeen, salaisuus on heidän rennossa elämänotteessaan, joka meiltä keinotekoisista yhteislauluypinnistyksistä huolimatta puuttuu. Lumen ja jään kansa on aina vähän kohmeessa ja lihakset kramppaavat ja ja miten tuo itsetuntokin isoissa kilpailuissa useimmilla laskee pohjille kun sen pitäisi nousta huipulle.

Ja kuten aina, selitysten määrä urheilutulosten laskulle ja urheilumenestyksen jatkuvalle putoamiselle Suomessa on suurta, mutta onko se myös laadukasta? Voiko tällaisen asian tietää urheilufysiologiaa, valmennusmenetelmiä, urheilukasvatuksen sisältöä analysoimalla? Jääkö jotain ulkopuolelle? Esimerkiksi jääkö urheileva yksilö, hänen "päänsä sisältö" ulkopuolelle selitysten? Ja miten on yleisen elämäntavan muutosten laita? Onko suomalainen elämäntapa enää sellainen että se antaisi hyvät eväät urheiluun kallistuvalle nuorelle lähteä kehittämään itseään?

NÄKYMÄTÖN VIRKAMIES

Kuka on Ban Ki-moon? Kulttijohtaja, itämaisen Kuu-astrologian harjoittaja, korealaisen autotehtaan johtaja? Hän on YK:n pääsihteeri. Valittu jo 2007, mutta yhä tuntuu että häntä ei ole olemassa, niin vähän hänestä on mediapiperrystä. YK:n pääsihteerithän joutuvat tekemään paljon näkymätöntä taustatyötä ja diplomatiaa, joka ei herätä kiinnostusta. Toisin oli 60-luvulla, jolloin silloinen YK:n pääsihteeri, tuntui olevan jokaisessa uutislähetyksessä mukana. Joko YK:n pääsihteerien rooli on muuttunut tai sitten persoonallisuudet ovat muuttuneet entistä harmaimmiksi.Pääsihteerit ovat usein kotoisin neutraaleista valtioista, jotka ovat pysytelleet puolueettomina ja siisteinä maailmanpolitiikan likaisilla kentillä.

YK:n pääsihteereitä on ollut 8 kpl (tai 9kpl) 1945-2008:

0 Gladwyn Jebb 24.10.1945 - 1.2.1946 (väliaikainen virkamies)

1 Trygve Lie 1.2.1946 - 10.11.1952

2 Dag Hammarskjöld 10.4.1953 - 18.9.1961

3 U Thant 30.11.1961 - 31.12.1971

4 Kurt Waldheim 1.1.1972 - 31.12.1981

5 Javier Pérez de Cuéllar 1.1. 1982 – 31.12.1991

6 Boutros Boutros-Ghali 1.1.1992 – 31.12.1996

7 Kofi Annan 1.1.1997 - 31.12.2006

8 Ban Ki-moon. 1.1. 2007-

Ensimmäistä ei oikeastaan kannata ottaa lukuun koska hän oli eräänlainen koekaniini, väliaikaisesti valittu virkamies. Onko yhteisiä piirteitä näillä kartoilla? Useimmista ei ole kellonaikaa ja se on aina suuri rajoitus. Mikä on YK:n pääsihteerin rooli? Voisi olettaa että pääsihteeriltä vaaditaan diplomaattisia taitoja. Hänellä pitäisi olla kiinnostusta maapallon ja ihmiskunnan kehitykseen, laajaa idealismia ja rauhanrakkautta, kykyä tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa. YK:n pääsihteerin rooli on periaatteessa suuri, mutta käytännössä pieni. Useat pääsihteerit ovat luvanneet toimiaikanaan kohentaa YK:n roolia ja samalla pääsihteerin vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisten kriisien ratkaisemisessa. Mutta toistaiseksi voi sanoa että näin ei ole käynyt vaan isojen valtioiden politiikka on jyrännyt alleen YK:n hyvät pyrkimykset. Suuret valtiot kuten USA voivat pelkästään rahoitustaan YK:lle säätelemällä manipuloida järjestön toimintaa ja tehokkuutta. On myös muistettava että suurvaltioiden veto-oikeus ja muut diplomaattiset vedot ovat ehkäisseet monia hyviä aloitteita toteutumasta. Pääsihteerin tehtävä ei ole helppo.

Mitä yleistä kartoilla sitten on? Yleisimmät kahden planeetan väliset aspektit näyttää olevan Venus/Pluto -aspekti, jos aspektien tiukkuutta ei katsota (seitsemällä yhdeksästä on sellainen). Aspekti on säännöllisesti kova. Pääsihteeri joutuu puuttumaan säännöllisesti vaikeisiin tilanteisiin ja vaikeisiin inhimillisiin ristiriitatilanteisiin. Pääsihteeri on jonkinlainen yleismaailmallinen sovittelija ja maailmandiplomaatti. Mutta Venus/Pluto myös kertoo kyvystä lievittää kärsimystä ja olla jonkinlainen sijaiskärsijä.

Jupiter on mukana transpersoonallisten planeettojen kanssa seuraavasti:

Jebb: Jupiter/Uranus konjunktio, Jupiter/Pluto oppositio

Lie: Jupiter/Uranus neliö, Jupiter/Pluto kuusio

Hammarskjöld: Jupiter/Uranus kvinkunssi (tarkka)

U Thant: Jupiter/Uranus kolmio, Jupiter/Neptunus kuusio

Waldheim: Jupiter/Pluto konjunktio, Jupiter/Uranus puolistoistaneliö

de Cuellar: Jupiter/Neptunus konjunktio

Boutros-Ghali: Jupiter/Uranus kolmio, Jupiter/Pluto neliö (löysä)

Annan: Jupiter ei vastaavaa, mutta sitäkin mielenkiintoisempi Jupiter kolmiseptiili Pluto, kolmiseptiili Neptunus, siis "septiili-yod". Septiilit voi aina nähdä Neptunus-planeetan kaltaisina hyväntahtoisina, hieman tuonpuoleisten tarpeiden ja motiivien välittäjinä.

Ki-moon: Jupiter, ei vastaavaa, vain Jupiter

kvintiili Uranus ja Jupiter 15 asteen konjunktio Pluto.

Kuitenkin Jupiterin laajentavia aspekteja transpersoonallisiin planeettoihin tarvitaan jotta päästään maailmallisiin asioihin käsiksi.

Kuunvaihe osoittaa selkeäsi mitä vaaditaan kun ollaan maailmanlaajuisen organisaation huipulla: vähenevä vaihe 7/28. Vain kahdella on kasvava kuunvaihe. Nykyisellä Ki Moonilla se on 21.

Ja vain neljästä tiedetään kellonaika. Kuinka ollakaan, kolmella on Vaaka-nousu, diplomaattisten, rauhaa rakentavien ja humanitaaristen pyrkimysten merkki. U Thant on Vaaka-nousu ja Waldheim samoin ja kolmas Vaaka-persoona on Hammarskjöld. Trygve Lie on Skorpioni-nousuinen, mutta hänelläkin on sentään rauhallinen ja sovitteleva Aurinko/Venus –yhtymä.

Tässä vielä pääsihteerien syntymäajat:

Tygve Lie, 16.7.1896, 16:47, Oslo, Norja

Dag Hammarskjöld, 28.7.1905, 11:30, Jönköping, Ruotsi

Siddhu U Thant 22.1.1909, 00:02, Bantanawi, Burma

Kurt Waldheim, 21.12.1918, 00:25, St. Andrä-Wördern, Itävalta

Javier Peréz de Cuéllar, 19.1.1920, Lima, Peru

Boutros Boutros-Khali, 14,11,1922, Kairo, Egypti

Koffi Annan, 8.4.1938, Ghumasi, Ghana

Ban Ki-moon, 13.6.1944, Eumseong, Korea.

KEN WILBER - TAJUNNAN TAKSONOMI

Esittelen Ikuisuusaiheita silloin tällöin astrologiaa laajempia asioita, teemoja ja ihmisiä, jotka ovat mielestäni kyllin mielenkiintoisia ja haastavia. Kun Kaiken lyhyt historia ilmestyi suomeksi hiljattain, on hyvä palata Ken Wilberin laajakantoisiin ajatuksiin ihmisen ja maailman kehityksestä.

Ken (Kenneth) Wilber syntyi 31.1.1949 Oklahomassa. Hän opiskeli yliopistossa kemiaa ja biologiaa, kiinnostui myös varhain itämaisista mielen kehittämisen menetelmistä ja harjoitti itse buddhismia ja mietiskelyä. Voi sanoa että Wilberiä on kiinnostanut ennen kaikkea laajat, synteettiset näkemykset siitä mitä ihmiselle on tapahtunut koko evoluution kulussa, mikä on meidän tajunnallinen asemamme ja kehitysmahdollisuutemme maailmankaikkeudessa. Hän on kirjoittanut toistakymmentä kirjaa, joissa lähestytään tätä keskeistä teemaa useista näkökulmista. Hänen ensimmäinen tunnettu teoksensa oli The Spectrum of Consciousness( 1977), muita vaikuttavia teoksia ovat mm. The Atman Project (1980), Sex, Ecology and Spirit (1997) ja Integral Psychology (2000) and A Brief history of Everything (2000). Sex, Ecology and Spirit on näistä järkälemäisin, n 850 sivua tekstiä. Fanit tuntevat sen jo lyhennyksenä SES. Persoonallisin kirja on Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber, joka kertoo Wilberin vaimon, Treyan taistelusta syöpää vastaan. A Brief history of Everything on on nyt viimein suomennettu - ehkä viimeisimpänä länsimaisten kielten joukossa. vuonna 2000 hän perusti myös The Integral Instituten. Nyt suomennetun kirjan nimi viittaa ehkä hieman ironisesti suosittuun Bill Brysonin tieteiskirjaan A Short History of Nearly Everything ja toisaalta se voi viitata George Gurdjieffin kolmiosaiseen mystiseen teokseen All and Everything - joka sekin on eräänlainen synteesi henkisen kehityksen aineksista.

Hajanaisessa ja rikkinäisessä maailmassa Ken Wilber on tuonut yhteen länsimaisen psykologian, filosofian ja henkisen kasvun teorioita ja pyskinyt luomaan suurta synteesiä, jota hän kutsuu Integraalipsykologiaksi. Wilberin kunnianhimoinen tavoite on osoittaa ihmisen tajunnantilojen moninaisuus ja sateenkaarimainen kirjo kooten yhteen sekä traditionaalisia, itämaisia että nykyaikaisia, länsimaisia käsityksiä siitä, miten nämä erilaiset tajunnan tasot kehittyvät ja mitä niissä voidaan kokea. Kabbalassa on maksiimi: ""Elämän henki nukkuu kivessä, uinuu kasvissa, näkee unta eläimessä ja herää ihmisessä",mutta Wilberin muunnos on:"Henki uinuu luonnossa, alkaa herätä mielessä ja lopulta tunnistaa itsensä transpersoonallisilla alueilla." Tämä voi olla Wilberin filosofian ylimalkaisin kuvaus, johon 1800-luvun romanttis-idealistiset hengen filosofit voisivat hyvin yhtyä. Mutta Wilber vie integraaliteoriaansa myös kohti käytännön maailmaa ja analysoi sen valossa niin yhteiskuntaa, politiikkaa ja liikemaailmaa.

Kuten niin monet muutkin ajattelijat, myös Ken Wilber on huolissaan siitä, miten länsimainen kulttuuri on pirstoutunut. Hajoamisen alku on valistuksen ajan ja sen jälkeinen kulttuurin (ihmisen), uskonnon(moraalin) ja taiteen (estetiikan) eriytyminen toisistaan. Pääteaesemana on toistaiseksi postmoderni, dekonstruoitu maailmankuva. Wilber on huolestunut myös siitä miten yksitasoiseksi latistetussa "hengen eli mielen maailmassa" me elämme. Tasamaa ja henkinen latteus johtuu ensinnäkin johtavasta länsimaisesta epistemologisesta ratkaisusta, joka on johtanut siihen että Ihmisen sisäisyyden anti on kokonaan syrjäytetty kun on päätetty, mikä on luotettavaa tietoa ja mikä ei. Kuva 1 kuuluisa nelinurkka kertoo tästä. Sisäisellä ja ulkoisella on kaksi moodia, subjektiivinen ja objektiivinen. Historiallisesti kävi niin että valistuksen aikaa alkanut rationaalisen mielen kehitys romahdutti kolminaisuuden Luonnon, kulttuurin ja ihmisen. Näistä "kolmesta suuresta" tehtiin kaikista "tutkimuskohteita" ja ne siirrettiin objektiiviselle alueelle ja kaikki muu niiden sisältämä ulottuvuus hylättiin. Reduktionismin nimeen kaikesta, mitä tutkitaan, pitää tehdä objekteja, joita ihmissubjekti tarkkailee, mittailee ja jäsentää. Ihminen alkoi muuttaa ulkopuolista maailmaansa "siksi", se on ollut "se". Ja kun siihen oli kerran päästy, kaikki muutettiin saman kaavan mukaan: kaikki mitä tutkitaan, ihmiset, ihmisen sisäisyys, sosiaaliset ilmiöt ja luonto ennen kaikkea, muuttui ihmisen ulkopuoliseksi, "siksi". Ihminen objektivoi kaiken, neutralisoi sen tieteen nimissä ja vieraantui itse maailman prosesseista ja tämä vieraus omalle olemukselle jatkuu. Ne ovat tosia, me kaikkine käsityksinemme, moraalisine arvostelminemme tai esteettisine pyrkimyksinemme , emme ole tosia. Wilber kuvaa "sen" tutkimista monologiseksi teoksi, mutta saadaksemme tietää mitä ihmisen sisällä tapahtuu, on siitä luovuttava ja käytettävä dialogia, psykologin on puhuttava potilaalle ja opettajan oppilaalle jne. Kommunikaatio on minän ja Me-kokemuksen välttämätön avain.

Kuva 1: Pätevyyskriteerit tutkimisessa. Ylävasen: minä tutkii itseään, alavasen: sosiaalinen tutkimus, yläoikea: empiirinen (luonnon)tutkimus, alaoikea: empiirinen yhteiskunnan, maailman tutkimus.

Wilber on synteetikko ja sellaisen taustalta usein löytyy laaja lukeneisuus ja perinteiden tuntemus. Wilberin käyttämät tajunnantiloja kuvaavat termit ovat osittain itse kehiteltyjä, osin tieteellisten traditioiden tuotteita, mutta osa tulee intialaisesta vedanta-filosofiasta ja buddhismista ja zen-buddhismista. Näissä traditioissahan ihmisen transsendenttiset tajunnantilat ovat olleet pitkäaikaisen kokemisen ja käsitteellisen hienontamisen kohteena. Wilberin taustavaikuttajista voi mainita erikseen uusplatonikko Plotinuksen, ja toki monien ajastusten takaa voi kuulla mm. Alan Wattsin, Arthu Köstlerin, David Bohmin, Krishnamurtin, aika rankasti Sri Aurobindon, saksalaisten idealistien, mm. Hegelin ja Schellingin käsityksiä todellisuudesta ja ihmisen kehityksen vaiheista ja ongelmista hengen ja aineen välisistä suhteista.

Evoluutio, kehitys, toimii holonien varassa. Käsitteen Wilber on lainannut Arthur Köstleriltä, joka hänkin taisteli ikänsä tieteen reduktionismia vastaan. Ludwig von Bertalanffyn yleisestä systeemiteoriasta voi myös kuulla taustarahinaa Wilberin maailmanmallissa. Evoluutio työntää holoneita, kokonaisuuksia kidastaan, holonit järjestäytyvät holarkioiksi, joissa on sekä syvyyttä että laajuutta. Jos laajuutta on runsaasti, syvyyttä on vähän ja päinvastoin. Mikä näkymä demokraattisiin ja massajohtoiseen maailmaamme prosesseihin, joissa laajuutta on, mutta syvyyttä ei. Michael Jackson saa kiittää periaatetta siitä että hänen yksi levynsä myi 80 milj. kpl. Mutta laajuudesta huolimatta jotain ehkä jäi saavuttamatta.Holonit ovat aina osia isommasta holarkiasta ja silti kokonaisuuksia itsessään. Ne ovat riippuvaisia kokonaisuudesta ja itseriittoisia tiettyyn rajaan asti. Jokainen ylempi kehitysaskel transsendoi edellisen, mutta ei tuhoa sitä.

Kuva 2: Neljän nurkkauksen tyypillisiä ajattelijoita ja tutkijoita.

Wilberin mielenkiinto on lujasti ihmisen psykologisessa kasvussa ja kehityksessä. Hän määrittelee yleisen näkemyksensä mukaisesti jokaiseen evoluution kehitysaskelmalle tyypilliset patologiset tilat ja mahdolliset uudet, vallatut ominaisuudet. Jokainen kehityksen taso sekä antaa että vaatii paljon ja prosessi voi mennä myös puihin.Kehitysvaiheessa minä saa otteen omasta tukipisteestään, joita Wilber luettelee 10. Kussakin tukipistesssä minä saavuttaa uuden jalansijan kehityksen tikkailla ja voi kokea edistyvänsä evoluution polulla. Vastaavasti ilmaantuu kutakin tukipistetä vastaava uusi positiivinen kehitysnäkymä.

Kuva 3: 10 tukipistettä ja vastaavat uudet näkymät ja patologiset mahdollisuudet.

Nykytilanteesta Wilber toteaa että hengen liikkeenä on nähty Valistuksen ajasta alkanut voimakas alaslaskeutuminen, tiede hienontaa materian lakeja ja maailmankuvamme on tyystin materialistinen. Myös ekologisen liikkeen pohjimmainen eetos on Wilberin mukaan hienovaraisesti materialistinen ja uuspaknallisen paluun luontoon hän määrittelee regressiiviseksi, taantumaksi. Se on pakoa luontoon, ei Luontoon, joka sisältyy Hengen maailmaan. Wilber ei anna toivoa eikä rohkaisua askeltaa taaksepäin, ei kohti romanttista, topeliaanista Suomea tai jaloa villiyttä. Tosin ekologiaakin on sekä pinnallista että syväekologiaa, jonka tyypillisin esimerkki Suomesta olisi Pentti Linkola. Ennen hengen alaspäin johtanutta kaarta, kristillisen maailmankuvan vallitessa hengen liike oli yksipuolisen fanaattisesti ylöspäin, pois materiasta ja sen sidoksista kohti vapautta, jumalan valtakuntaa, taivasta. Ruumis, aineellisuus ja luonto muodostuivat sen vihollisiksi. Kumpikin liike on tarpeellinen, mutta yksipuolisuudet ovat tuhoavia. Voi sanoa että jos television ohjelmat muodostavat yleisen näyteikkunan siihen, missä ihmisten tajunta on tänään mukana, nyt me vielä kokkaamme kymmenissä ruokaohjelmissa (ruoka-aineita sekoitellen), sisustamme kämppiä (uusimme asuntojen materiaaleja, rakenteita ja siltä, miltä ne näyttävät) ja muodostamme ihmissuhteitamme lähinnä seksuaalisen vetovoiman perusteella (joka sekään ei osoittaudu koskaan integroivaksi kiinnekohdaksi), pudotamme kilpailijoita lukemattomissa pudotus- tai rahapeleissä, joissa voimme tuntea olevamme "voittajia" tai häviäjiä joidenkin bisnesmaailmasta kotoisin olevien ihmisalkioiden mielestä. Tai matkailemme hullun lailla jokaisessa mahdollisessa turistikohteessa.tehden jokaisessa samoja kaavamaisia asioita kerta toisensa jälkeen -avartumatta mihinkään suuntaan. Voi sanoa että yritämme henkemme kaupalla toteuttaa maahan ja maallisuuteen "alaslaskeutuneen hengen" maailmaa jottaa "viihtyisimme elämässä. Tässä voi nähdä koomisia tai pakkomielteisiä piirteitä, jos uskaltaa...olla rehellinen.Koomisuus tulee tilanteen yksipuolisuudesta ja kollektiivisesta tiedostamattomuudesta. Psykoanalyysin klassikot usein käyttivät termiä "abaissement de niveau mental".

Yhtä jalkaa hengen laskevan suunnan kanssa ovat miesten ja naisten roolit muuttuneet ja prosessi on kesken, mihin se sitten johtaneekaan. Elämme lisääntyvässä naisten maailmassa, jossa miehen "tapa tai nai sitä" -strategia on muuttumassa pehmeämpään suuntaan miesten feminisoituessa ja naisten maskulinisoituessa. Wilber ehdottaa aina että tarvitsemme vastakohtaisuuksia, mutta yhden suuntauksen mennessä liian pitkälle, tuhoamme oman lajin kehitysmahdollisuudet. Valaistuneet yksilöt ovat avainasemassa. Wilber on sanonut toisaalla:"Tosiasiassa, tässä historian vaiheessa radikaalein, läpitunkevin ja maata ravistelevin muodonmuunnos tapahtuu vain jos jokainen aidosti kypsynyt, rationaalinen ja vastuuntuntoinen ego kykenevä vapaasti osallistumaan avoimeen kanssakäymiseen yhtäläisen arvostuksen varassa. Siinä on 'historian kärki'. Silloin todellinen Uusi Aika alkaa.

Kuva 4: Tukipisteet, niitä vastaavat minän kehitysteemat ja moraalitajun kehittyminen.

Kaksikymmentä periaatetta

Kaksikymmentä periaatetta kuvaa yksinkertaisesti joitain kaikkien evolutiivisten järjestelmien taipumuksia; ne ovat "kosmisia kaaavoja". Lukuun "kaksikymmentä ei sisälly mitään pyhää. Toiset näistä ovat pelkkiä määritelmiä, toiset puolestaan todellisia taipumuksia. Periaatteeseen 2 sisältyy itse asiassa neljä; periaatteeseen 12 sisältyy uusi (mikä tekee yhteensä yhdeksäntoista); lisäksi on kolme lisäkohtaa (kaksikymmentäkaksi); mutta ainakin kaksi periaatteista ovat pelkkiä määritelmiä. (esim. seitsemän, kahdeksan), jolloin summa on sunnilleen kaksikymmentä. Mutta asiasta kiinnostunut lukija voi todennäköisesti löytää listaan jatkoa (tai vähennettävää)...

1. Todellisuus kokonaisuutena ei koostu olioista eikä prosesseista, vaan holoneista (kokonaisuuksista, jotka ovat toisten kokonaisuuksien osia; esim. kokonaiset atomit ovat kokonaisten molekyylien osia, jotka ovat kokonaisten solujen osia, jotka ovat kokonaisten eliöiden osia ja niin edelleen).

2. Holoneilla esiintyy neljä perustavanlaatuista kykyä: (a) itsesäilytys (toiminta), (b) mukautuminen (yhteys), (c) itsensä ylittäminen (eros), ja (d) itsensä hajottaminen (thanatos).

3. Holoneita ilmaantuu.

4. Holonit ilmaantuvat holarkisesti.

5. Jokainen ilmaantuva (emergentti) holoni y1ittää, mutta sisä1tää ede1täjänsä.

6. Alempi asettaa ylemmän mahdollisuudet; ylempi asettaa alemman todennäköisyydet.

7 Holarkian sisältämien tasojen lukumäärä määrittää onko se "pinnallinen" vai "syvällinen"; ja holonien 1ukumaäräa millä tahansa tasolla kutsutaan sen "laajuudeksi".

8. Jokainen evoluution seuraava vaihe tuottaa enemmän syvyyttä ja vahemmän laajuutta.

Lisays 1: Mitä enemmän holonilla on syvyyttä, sitä enemmän sillä on tietoisuutta.

9 Kun mikä tahansa holoni tuhotaan, tuhotaan samalla kaikki sen yläpuolella olevat holonit eikä yhtään sen alapuolella olevaa holonia.

10. Holarkiat kehittyvät yhdessä.

11. Mikro on vaihtosuhteessa makron kanssa jokaisella syvyys tasollaan.

12. Evoluutiolla on suunta.

a. lisääntyvä monimutkaisuus

h. lisääntyvää eriytyminen/yhdistyminen

C. lisääntyvä järjestäytyminen/rakenteellistuminen

d. Lisääntyvä suhteellinen autonomia

e. lisääntyvä telos

Lisäys 2: Jokainen holoni jää velkaa Kosmokselle. Lisäys 3: Tyhjyys mitätöi kaikki velat.

Kuva5: Yleiskaavio koko evoluution pääkohdista.

Kaiken lyhyt historia © copyright Ken Wilber 1996, Basam Books 2009. Suomennus J-P Jakonen.

Tämä oli ohikiitävä, lähinnä kuvakertomus tästä tärkeästä kirjasta, jos haluat tutustua Wilberin ajatusmaailmaan paremmin, on ryhdyttävä lukukinkereihin. Netissä on myös runsaasti Wilberistä, johdantoja kirjoihin, arvosteluja ja haastatteluja. Tuskin täytyy sanoa, että arvostelulle jää sijaa. Wilber vaikuttaa ajattelijalta, jonka yleistyksissä on vetovoimaa, mutta ei aina lainkaan substanssia ja halua rationalisoida kategorioittain "kaiken" johtaa väistämättä tunteeseen että on kategorisoitu "kaikenlaista", mutta onko oleelliset asiat ja käsitteet mukana vai onko mielivalta saanut otteen käsitteiden pyörityksestä? Niinikään yksilöllinen, tunteva puoli ihmisyyttä tuntuu jäävän katveeseen ja aliarvioinnin kohteeksi.

MEDIAKEISARI - MEDIAMOGULI - KUNINKAIDENTEKIJÄ

Kesän 2011 kuumpiin puheenaiheisiin kuuluu brittiläisen News of the World -lehden paljastettu puhelinkuuntelu. Lehti oli lahjonut poliiseja ja muita jotta kadonneen ja kuolleena löydetyn 13-vuotiaan tytön läheisten puhelinviestejä. Idea ei ole uusi, saadakseen hyviä (lue: myyviä) juttuja, lehdet voivat itse hieman avittaa siinä. Randolph Hearst aauttoi USA:n ja Kuuban sodan syttymistä 1868 ja nettosi huomattavia summia selostaessaan lehdessään sodan kulkua. Mutta Hearst oli harrastelija verrattuna nykyisiin mediamoguleihin kuten Murdochiin. Hearst omisti aikoinaan 28 lehteä, mutta Murdoch 80, ja joukossa on hyvin vaikutusvaltaisia, perinteisiä lehtiä kuten The London Times.

Murdochin tausta on tyypillinen kun kyse on self-made man -tyyppisestä yrittäjästä. Syntyisin Australiassa, hän työskenteli lehtimiehenä Lontoossa, hankki pienen perheyrityslehden, muutti sen menestytarinaksi, hankki lisää lehtiä, osti viimein 1981 London Times -lehden omistukseensa ja muuttui raskaan sarjan mediavaikuttajaksi. Hän auttoi Australiassa tiettyjä poliitikkoja valtaan, mutta leikkikehä kävi ahtaaksi ja Murdoch siirtyi USA:n markkinoille. Hän muodosti American FOX television network -yhtiön ja haali käsiinsä mediayrityksiä kolmella mantereella. Omaisuuden arvoksi arvioitiin joskus 5.5 miljardia dollaria.

Median tarina kokonaisuudessaan on opettavainen, mutta oppilaat kiistelevät siitä, mikä sen rooli lopulta maailman muutoksissa on. Medialla vaikutetaan, sitä ei kiistetä. Sanomalehtiä lukevat lähes kaikki lukutaitoiset, televisiota katsotaan monta tuntia vuorokaudessa, ja uudet sähköiset välineet ovat saaneet varsinkin nuorison koukkuunsa tavalla, joka panee arvelemaan sitä, tarjoutuuko niiden kautta mahdollisuus muokata ihmisten tajunnan sisältöä mielin määrin. Tilanne Suomessa ei ole juuri kummempi vaikka sitä ei monikaan näytä ymmärtävän. Valtaosan suomalaisesta mediasta omistaa kolme yhtiötä, Sanoma OY, Alma Media ja Bonnier. Sanoman takaa löytyy Erkkojen suku ja Bonnierin takana on yllättäen Bonnierin sukua.

Murdoch on hyvä esimerkki siitä miten median omistus keskittyy harvoille. Englannissa hän omistaa 37% sanomalehdistä ja vajaat 40% kaupallisista televisiokanavista. Hyvä vertauskohta on Silvio Berlusconi, joka loi mediaomistuksillaan pohjan omalle häikäilemättömälle poliittiselle toiminnalleen. Mutta samalla Murdoch toimii muistutuksensa siitä miten median ja vallan suhde tiivistyy. Ei tarvitse itse mennä politiikkaan jos voi ohjailla kehitystä taustapiruna. Murdochilla on valtava verkosto ihmisiä, joilla on kosketuspintaa poliitikkoihin kolmella mantereella. Mutta sekään ei riittänyt, piti järjestää entistä raflaavampia uutisia ja kun muu ei auttanut, uutiset luotiin salakuuntelulla.

Nyt näyttää siltä että britit ovat heränneet ja Murdochin viimeisin aie ostaa Sky Television -yhtiö tutkitaan koska se voi loukata Englannin monopoleja koskevia lakeja. Salakuunteluskandaali on johtanut Murdochin oikean käden, Rebekah Brooksin, eroon. Mutta Murdoch pystyy tekemään uhrauksia, pelinappulat vaihtuvat, mutta hän itse on ikuinen. Murdochin koko elämäntyö mediaimperiumin rakentajana ja johtajana on nyt vaarassa. Britit eivät anna helposti anteeksi sitä että 168-vuotias lehti The News of the World toimii lahjonnan ja salakuuntelun avulla. Varmaa on että Murdoch menettää jotain otteestaan valtavasta mediamaailmastaan, mutta kuinka paljon? Murdoch on jo vanha mies eikä elä ikuisuuksiin.

Murdochin kartalla minuuden keskittävä voima, Aurinko, on Kaloissa. Se takaa kykyä muuntautua, sopeutua loputtomaasti kaikenlaisiin muuttuneisiin olosuhteisiin. Kaloissa on aina voimaa levittää asioita, tosia asioita tai keksittyjä, faktaa ja fiktiota. Ja vaarana on tietysti että harmaa alue lisääntyy päivä päivältä - mikä on mikä, kuka on kuka? Merkurius yhtymässä Aurinkoon on tyypillinen koska se tarjoaa kommunikaation (Merkurius) sitoutuneena omaan minuuteen (Aurinko) jolloin äly ja mieli palvelevat oman Egon tarkoitusperiä - sihteeri ja johtaja ovat samaa puuta. Mieli voi leikitellä eri mahdollisuuksilla (Kalat), se on imemiskykyinen ja joustava, mutta palvelee suuren Egon luomia suuntaviivoja.

Auringon aspektit ovat kuvaavia kun on kyse suuresta johtajasta, jolla on valtaa, rahaa ja haluakin muuttaa ja muokata maailmaa. Auringolla on kolmio väkivahvaan "kääpiöplaneettaan", Plutoon ja kuusio organisointikykyiseen Saturnukseen. Aurinko (Ego) saa tukea järjestä (Saturnus) ja valtakompleksin täyttämältä kunnianhimolta, joka manipuloi asioita haluttuun suuntaan (Pluto).

Nousumerkki on Kauris, jossa merkissä Saturnus, merkin hallitsija, on. Kun on kyse isojen yritysten pyörittämisestä, Kaurista tarvitaan, sen järjestelykykyä, sen suoraviivaista tehokkuutta ja tarpeen tullen epäinhimllistä kovuutta (heikot, munauksen tehneet uhrataan). Kyky elämiseen, josta kuoritaan kaikki inhmillinen ja tunteva aines pois ja eletään pelkillä pragmaattisilla arvoilla, onnistuu Kauriilta. Persoona, minäkuvan ulkoistus, on nousumerkin ja sen aspektien tulos. Kauris on se merkki, jonka Murdoch työntää itsestään näkyvänä "ulokkeena" ulospäin näytiksi siitä kenestä on kysymys.

Persoonaa säestää nousun lähellä, mutta Jousimiehessä ja 12.huoneessa sijaitseva Kuu. Se viittaa ulkoisesti hänen maailmanlaajuisiin yhteyksiinsä, joita hän on rakentanut koko uransa aikana. Hän matkustaa jatkuvasti ja hänen hiilijalanjälkensä täytyy olla yhtä suuri kuin suomalaisen kaupungin väestön vastaava. Henkilökohtainen tatsi ihmisiin on hyvä ja kiinnostusta ajankohtaisiin tapahtumiin (Kuu = päivänkohtaiset muutokset ympäristössä - "päivän sää") on runsaasti. Mutta Jousimiehessä Kuu ei ole herkkä eikä yhtään sentimentaalinen. Kuunvaihe on viimeinen neljännes eli 28 vaiheen systeemissä 22 joka vain vahvistaa Kauris-nousua. Persoonattomien, kovien ja joskus virkavaltaisten tai periaatteidensa tai kunnianhimonsa täyttämien johtajien vaiheena 22. on tunnettu (ks. http://www.sunpoint.net/~raimonikula/esimkuu.htm)

Murdochin kartalla on vahva 7.huone, siellä on voimakas planeettapari, Jupiter ja Pluto kuten kaikilla 1931 syntyneillä. Myös Mars on Ravussa, mutta 8.huoneessa. Kartalle muodostuu T-risti johtaviin merkkeisin, siinä on mukana Jupiter-Pluto, joka on vastakkain Saturnukseen ja ne purkautuvat Uranukseen, joka on tällä ikäluokalla Oinaassa - kuten se on nytkin transiittina. Vahva 7.huone kertoo kyvystä viedä omia asioita suurelle yleisölle, myydä, markkinoida ja saada hyväksyntää. Pluto on pakottava, Jupiter innostava ja Mars 8.huoneessa, kartan moottorina ja raakana omien etujen ajajana punoo asiat ja ihmiset yhteen suureksi business-verkostoksi, jossa on yksi pää, Murdoch itse.

Lady Gaga

Hengästyttävän nopeasti vaihtuva trenditaivas nousee ja laskee, vetää vanhat pierut alas ja nostaa uusia yrittäjiä loisteeseen. Michael Jackson on kuollut, Madonna alkaa olla vanha ja out ja tilalle nousi kuin tilauksesta Lady Gaga.

Lady Gaga, alias Stefani Joanne Angelina Germanotta on jonkinlainen vastaus tämän hetken uusien arkkityyppien huutoon. Esiintyjät, laulajat, näyttelijät, pintakulttuurin huipulla symboloivat oman aikansa massamielen tuntoja ja odotuksia. He saavat voimansa massojen palvonnasta, joka on sekoitus samastuvaa ihannointia, kateutta (olisinpa mäkin...), dionyysista joukkohumalaa, silkkaa epätoivoa ja tiivistyneitä, salaperäisistä lähteistä nousevia yhtenäisyyden kokemuksia, jotka kertovat tarpeesta "kuulua omaan aikaan".

Hajanaisessa ja rikkinäisessä maailmassa uudet arkkityypit, jotka ruumistavat massojen tuntemuksia ja odotuksia, ovat myös itse enemmän tai vähemmän hajanaisia ja rikkinäisiä. Kuten useimmat alan menestyjät, Lady Gagan tausta on perin keskiluokkainen ja tavallinen. Mieleen jää minielämäkerrasta se että hän kävi samaa katolista tyttökoulua kuin Paris Hilton. Tuottaakohan katolinen tausta aikamme kummallisimmat bilehileet? Tämä ajatus nousee väkisinkin pinnalle kun katsoo Lady Gagan syntymäkartan antamia eväitä.

Jokainen musiikkimaailman huipulle tähtäävä joutuu kovaan rääkkiin vaikka lahjoja olisikin. Lady Gaga sävelsi ensin musiikkia muille artisteille, sitten itselleen ja alkoi luoda omaa tyyliään. Ajatelkaa että naisen ensilevy on kahden vuoden takaa ja nyt media on levittänyt tämän ihmelapsen koko maailman tietoisuuteen kysymättä keneltäkään tarvitsemmeko me häntä vai emme.

Lady Gaga on ns. ilmiö, mikä tarkoittaa suunnilleen sitä että hänen musiikkinsa voi vain vaivoin erottua massasta, mutta erotuksen tekee muita tietoisempi kyky sekoitella elämäntyylejä, lausuntoja ja itsestä annettua julkisuuskuvaa.

Musiikin luoja ei ole pelkästään sitä jos aikoo huipulle, on ruvettava ilmiöksi, jonka ympärillä tapahtuu ja sattuu kaikenalaista. Ja sitten loppujen lopuksi kun ilmiö on mennyt, voi kysellä oliko ilmiön sisällä mitään...Mutta vielä ei ole siinä vaiheessa vaikka Lady Gaga on ollut jo historialliset kaksi vuotta pinnalla.

Lady Gagan syntymäaikaa ei ole vahvistettu ja jossakin julkaistu 09:30 on todennäköisesti väärä ja lopulta vain jonkun arvaus. Itse otin oheisen kartan lähtökohdaksi arvauksen siitä että Uranus nousee horisontissa, joka selittää tiettyjä piirteitä tämän ilmiön. Askendentti kuvaa usein hyvin ulospäin annettua kuvaa itsestä, naamiota, toiminnallisen minän tarvitsemia sopeutumiskeinoja. Kun Uranus nousee, naamio voi olla erityisen moderni, postmoderni tai mitä tahansa sen jälkeen tulee esim. postvedenpaisumuksellinen modernius ehkä...Uranus sitoo ihmistä aikaansa, hetkeen, siinä pinnalla riekkuviin ilmiöihin, sosiaalisiin, kulttuurisiin muutoksiin, tyylien ja kulutustottumusten vaihteluihin. Taustalla on ihmisen usein väärin ymmärtämä "edistyksen tarve". Uranus-ihminen päivittyy nopeasti ja voi antaa itsensä mennä virtausten mukana ja lopulta voi tietysti käydä niin että ihminen itse ei hallitse mitään omassa elämässään - virta vei.

Uranus ehkä nousee Jousimiehessä, joka merkkilaatuna vihjaa kykyyn liikuttaa sosiaalisia voimia, saada aikaan ideologisia, ajatuksellisia tai poliittisia muutoksia tai suunnan muutoksia. Jos Lady Gaga kehittyy ihmisenä, hän voi kehittyä vanhemmiten tähän suuntaan ja onhan hän toki antanut lausuntoja sosiaalisista kysymyksistä, jotka ovat nyt hänen sydäntään lähellä.

Mutta se mikä on hänen kartallaan silmiinpistävää on juuri sukupuolirooleja symboloivien planeettojen suhteet keskenään. Sekoitus on terävä ja ristiriitainen. Aurinko on Oinaassa, minuuden ydin on merkin mukainen, rohkea, räikeä, räväkkä, tehokeinot ovat hyvin ulkoistettuja ja minä on yritteliäs ja ylpeä omasta pärjäämisestään. Mutta jos alkaa ja lopettaa astrologiansa Auringon merkkiin, jäisi kuva tosi köyhäksi. Aurinko on aspektissa Marsiin ja Neptunukseen, jotka ovat yhdessä Kauriissa. Nyt Mars on naisen sisäisen maskuliinisuuden symboli, se on sidoksissa Neptunukseen, joka löysää rajoja, yhteyttää yhdistää ja sekoittaa energioita ja motiiveja toisiinsa. Joskus voi sanoa että Mars/Neptunus -ihmiset ovat sekavia, sukupuolimääritykset ovat arvoituksellisia tai vaikeasti tulkittavia ja käytös sen mukaista. Mars/Neptunus luo sielun ja ruumiin sekoituksen, joka voi pyrkiä ilmaisemaan itseään monella tasolla yhtä aikaa. Se voi houkutella psyykkisiin tai fyysisiin kokemuksiin, jotka eivät ole terveimmästä päästä. Lady Gagan nuoruudessa oli huumekäyttöä, jonka isä kuulemma sai loppumaan. Kunnia isukille (Aurinko)!

Mutta erityisesti kun Mars ja Neptunus ovat kovassa kulmassa Aurinkoon, on riskinä olla omien viettymysten vietävissä. Ellei huumeet, sitten jotain muuta vedätystä elämässä todennäköisesti on. Kun menee mediasirkukseen mukaan ja nousee kasan huipulle, se merkitsee sitä että elämän on sekaisin a) koko loppuelämän b) ainakin menestyvän jakson verran. Moni ei oivalla mitä se merkitsee käytännössä, elämän muuttuu keinotekoiseksi, oma minä ei juuri pääse pilkahtamaan luotujen imagojen ja esiintymispaineiden alta.

Naisen sukupuolisuus symboloituu Kuun ja Venuksen kautta, sisäinen miehisyys Auringon ja Marsin kautta. Mars on sitoutunut Neptunukseen, joka päästää sisäistä energiaa, seksuaalisuutta ja maskuliinisuutta "vuotamaan" läpi normaalien estojen ja panssareiden ja nainen alkaa ilmaista maskuliinisuutta jollain tavalla vaikka esiintymisasujensa tai roolihahmojensa kautta. Madonna teki tätä, Lady Gaga tekee myös. Samalla Mars/Neptunus kulmassa Aurinkoon viittaa sisäiseen ambivalenssiin niin että maskuliinisuus/feminiisyys -tasapaino on jo vaakalaudalla. Kartta puhuu melko suoraviivaisesti biseksuaalisuudesta. Sukupuolisuuden muunnokset alkavat olla "must" kaikilla tähdillä kuten kaikki ovat huomanneet. Se voi olla aitoa seksuaalisuuden haaroittumista kahtaalle tai vain omaksuttu roolipeite sekin.

Entä itse naiselliset tekijät, Kuu ja Venus? Kuu on yhtynyt melkoisen varmasti Pluton kanssa ja vielä Pluton kotimerkissä, Skorpionissa. Kuu/Pluto -yhtymä lisää oman panoksensa tunne-elämän kehitykseen. Pahimmillaan se kertoo liian voimakkaista samastumistarpeista, ensin Äitiin, hänen naisellisuuteensa, mutta se ei välttämättä merkitse onnellista samastumista vaan siihen sisältyvä alkuperäinen kiintymys ja rakkaus ja ehkä riippuvuuskin voi kääntyä myös päinvastaiseksi riippuen miten Tytär-Äiti -sidos kehittyy lapsuuden ja murrosiän kautta kohti tyttären aikuisuutta. Kuu/Pluto epäilemättä syventää tunteita ja saa aikaan usein tunteen että mikään ei riitä, tunne-elämässä on musta aukko, joka nielee rakkautta, läheisyyttä ja kiintymystä. Äärilaidalla on ihmisiä, jotka "nielevät toisia ihmisiä, käyttävät hyväksi, manipuloivat tunteilla, seksillä tai rahalla eivätkä silti tule onnellisiksi vaikka saavat muut tanssiman oman pillinsä mukaan. Mitä Kuu/Pluto haluaa? Se haluaa lisää, lisää, lisää kokemuksia, elämyksiä, vastakaikua, ehdotonta, omistautuvaa rakkautta. Mutta sitä antaessaan voi joutua tyhjentymään ihmisenä tai jopa uhraamaan itsensä.

Lady Gagan kartan rakentava kokonaisuus koostuukin siitä että mainittu Kuu/Pluto -konjunktio tekee rakentavan kuusion Mars/Neptunukseen ja nämä ovat kuusiossa edelleen Jupiteriin. Tässä on suhteellisen intohimoisen, voimakkaasti sisäistä elämäänsä heijastavan ja emotionaalisesti vaikutusvoimaisen ihmisen aseet. Sen avulla Lady Gaga pysyy pinnalla - muutaman vuoden todennäköisesti. Pinnalla pysymistä auttaa juuri nyt Pluto, jonka transiitti (ylitys) on menossa Marsiin ja Neptunukseen.

Uranuksesta sadut kokemukset kertovat myös että Uranuksen suhde Venukseen on usein näkyvissä kun on kyse pintakulttuurin muuttuvista ilmiöistä ja ihmisistä. Lady Gagalla on Venuksen ja Uranuksen kolmio (120 astetta), joka tulimerkeissä viittaa kykyyn voittaa puolelleen ihmisiä koska pystyy tarjoamaan heille jotain uutta ja erikoista. Ja kaikki uusi ja erikoinen, josta tulee sitten matkimisen ja massasamastuksen kautta tylsää ja tavallista, on juuri Uranusta. Kuka osaa iskeä poralla ajan kultasuoneen, on tyypillisesti Venus/Uranus -ihminen. Se on muodin suunnannäyttäjien ja trendivipeltäjien oma planeettayhdistelmä. Ja jos olettamuksen mukaan Uranus on vielä nouseva planeetta, tilanne korostuu entisestään.

Sosiaalisesti ajatellen Jupiter on Kaloissa, jonka vanhat alueet ovat imagojen luominen, luovuus, kuvallisuus ja henkiset ilmiöt. Jupiter on neliössä (90 astetta) Saturnukseen joten uran luominen on eri asia kuin uran saaminen tasaisen varmaksi. Vaikeuksia voi tulla eteen, kaikkia ei miellytä Lady Gagan mielipiteet, ilmiasu, elämäntavat. Jupiter/Saturnus voi kertoa juridisista taisteluista, joita kuuluisuuksien elämä USA:ssa on pullollaan, kiistoja sopimuksista, korvauksista, ihmissuhdekiistoja, avioerotaisteluita jne.

Mutta samainen Saturnus tukee Aurinkoa kolmiolla joten se auttaa pitämään kiinni saavutetuista eduista tai muokkaamaan omasta itsestä ihmistä, joka pärjää kylmän laskelmoivassa business-maailmassa, jossa on se yksi arvo: dollari. Käytännön lahjakkuutta organisoida oma elämä ja muuttaa lahjat kouriintuntuviksi saavutuksiksi on Lady Gagalla kuten Madonnallakin. Ja jos pärjää naisena miesten luomissa raameissa, sille aikamme taputtaa vaikka se naiseus, joka pärjää, onkin jo vähän "geenimuuunneltua" feminiinisyyttä.

(Huom.) Tämän jutun kirjoittamisen jälkeen Lady Gagan oikea syntymäaika on varmistunut: 09:55, joten Kaksosten loppu nousee ja Kalat on keskitaivaalla. Mars/Neptunus -konjunktio osuu 7.huoneeseen.

PLUTO KAURIISSA 2008-2024

Pluto siirtyy lopullisesti Kauriiseen 27.11.2008. Tämä on lähiaikojen merkittävin laadullinen merkkivaihdos. Kauris edustaa systeemejä, kiteytynyttä ja rakenteellista järjestystä, jolle ihminen antaisi mieluusti "ikuisuuden" tai ainakin pitkäaikaisen elinkaaren. Systeemi voi olla pienessä tai suuressa koossa, mutta siinä on aina tietty rakenne, toimintojen loogisuus ja johdonmukaisuus ja hierarkkinen rakenne. Luonto luo eläviä biologisia systeemejä, joissa tapahtuu hidasta muutosta, evoluutiota. Ihminen luo vaihtelevia systeemejä, nopearytmisiä, äkkiä kuluvia ja/tai pitkäaikaisia historiallista jänneväliä omaavia systeemejä. Valtio on ihmisen luoma tyypillinen systeemi. Koko valtio-ajatuksen transformaatio voi olla edessä vuosina 2008-2024.

Pluton symboliikka ulottuu käytännön tasolla kaikkiin toimenpiteisiin, joilla sulautetaan ja liimataan yhteen ihmisiä, ihmisten varallisuutta, rahaa ja pääomaa, tai tehdään samaa yhteisöjen ja korporaatioiden tasolla. Kauriissa Pluto pyrkii tietysti tekemään kaikki niin, että syntyy jotain pysyvää, kestävää ja yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttavaa. Maailmanlaajuisen organisoidun ja samoilla pelinappuloilla toimivan maailmankaupan yhdistymisen kannalta Pluton transiitti Kauriissa voi tuoda pitkäkestoisia tuloksia. Voi syntyä korporaatioiden, isojen yhtyeensulautettujen yhtiöiden valtaa ja mielivaltaa - niistä voi tulla valtioita valtioiden sisälle. Ja kuten on visioitu jo kauan sitten, kansallisvaltioiden tunnepitoisten, historiallisten, rodullisten, kielellisten yhdistävien seikkojen heikentyessä ihmisten mielissä, tilalle voi nousta uskollisuus Yhtiötä, korporaatiota kohtaan, joka antaa perusturvan, työn, toimeentulon, ehkä asunnon ja koulutusmahdollisuuden. Silloin voi syntyä yhtiöitä, jotka globaalisina toimijoina ulottavat vaikutusvaltansa jonkun heikon valtion toimivallan yli. Ylikansallisuuden idea alkaa konkretisoitua ja kansallisvaltioiden rajat ja kontrolli kansalaisiaan kohtaan heikkenee.

Kauris on lakien, säännöllisyyksien ja yhteiskuntajärjestyksen ylläpidon merkki. Samalla se on maailmallinen merkki, jolla on koko ihmiskuntaa ja maapalloa koskevia ulottuvuuksia. Pluto Kauriissa luo pakkoja, hallintamenetelmiä, jotka pyrkivät saattamaan kaikki samanlaisten ja yhtäläisten sääntöjen alle. Tämä voi merkitä yleisen kontrollintarpeen lisääntymistä. Varsinkin, kun länsimaat elävät islamilaisen terrorismin uhan alla, pyrkimys turvat ja suojata omaa turvallisuutta on ollut kasvamaan päin WTC:n iskujen jälkeen 2001. Tämä trendi jatkuu ja syvenee, ja voi saavuttaa kansalaisvapauksien ja demokratian kannalta arveluttavia piirteitä - kuten jo monen mielestä on jo saavuttanut. Ei ainoastaan matkustavia tarkkailla entistä tarkemmin lentoasemilla ja laivaterminaaleilla, vaan poliisien ja turvapalvelujen valtuudet voivat ulottua yhä syvemmälle jokapäiväiseen elämään tavallisten ihmisten elämän tarkkailun ja kontrolloinnin kautta. Ihmiset sietävät hyvin auktoriteettien antamia elämänohjeita vaikka ne olisivat eettisesti arveluttavia. Sen historia ja psykologiset koetulokset todistavat helposti. Silti jossain menee raja ja ihmisten vastustushalu demokraattisten oikeuksien ja vapauksien kavennuksia vastaan voi yltyä. Pluto voi aina symboloida massojen vaikutusta ja massat ovat arvaamattomia voimavaroja. Kukaan ei pysty takaamaan että kehitys ihmisen itsensä aiheuttamien seurausten että luonnon prosessien vuoksi tulisi olemaan vakaata ja hallittavissa. Lujatkin kiteytymät murtuvat, rakenteet natisevat ja vaihtoehtoja tuotannon, erityisesti energiatuotannon ja koko länsimaisen elämäntyylin tasolla pitäisi kiireesti kehitellä ja ottaa käyttöön.


Valvo, isoveli!

Negatiivisia mahdollisuuksia ajatellen syntyy yhä vahvempi Isoveli, joka katselee, kuuntelee ja rekisteröi ihmisten elämän liikkeitä kehdosta hautaan. Passit tulevat yhä vaikeammin väärennettäviksi, lentoasemilla on jonoja johtuen pitkittyneistä turvatarkastuksista, uusia menetelmiä täytyy ottaa käyttöön: iris-skannaus, DNA-näyte on annettava jne. Poliisivaltioiden varjo lankeaa todennäköisesti yhä raskaammin johtavien länsimaiden ylle - juuri niiden, joilla on eniten menetettävää ja pelättävää. Pelko ei nouse tyhjästä, vaan sillä on juurensa länsimaiden kolonialismissa ja siirtomaiden luonnonvarojen ja ihmisten orjuuttamisessa, riistossa, hyväksikäytössä ja alistamisen tuhansissa muodoissa, joihin nämä maat ovat syyllistyneet. Jos Englanti, vanha siirtomaavaltio, on tiheimmin valvontakameroilla varustettu, se ehkä heijastaa maan menneisyyttä ja nykyisiä pelkoja. Siellä tavallisen kansalaisen toimia kodin ulkopuolella voidaan seurata aamusta myöhään yöhön valvontakameroiden avulla. Mutta, jos "paha" on tapahtuakseen, siinä ei auta mikään ulkoinen turvatoimi ja varautuminen.

Maallinen laki takaa ihmisten turvallisuuden ja rauhallisen kehityksen. Ikuiset lait taas pyrkivät tuomaan muuttumattomia periaatteita ihmisten usein kaaokselliseen elämään. Uskonnolliset totuudet ja jumalan käskyt ovat tyypillisiä kaurismaisia "keksintöjä". Pluton liikkuessa Kauriissa voimme nähdä mielenkiintoista kehitystä uskontojen opillisten muotoilujen tasolla. Kenties syntyy uusia, suuren kannatuksen saavia uskontoja, jotka pystyvät muotoilemaan uudella tavalla pienen ihmisen ja suuren kosmoksen välistä suhdetta. Kauris rakastaa varmuutta, saavutetaanpa se sitten miten tahansa. Siksi voi olettaa, että tulevina vuosina dogmaattiset varmuudet ja väittämät menevät pitkälle. Parhaiten menestyvät pyrkivät tietysti yksinvaltaan kuten tapana on ollut. Jos Saturnuksen hallitsema Kauris asettaa rajat ja vartioi niitä, sen negatiivinen tehtävä on vakuuttaa kaikille siitä, että lopulliset rajat ja määritelmät, opinkappaleet ja dogmit on löydetty, eikä uusien löydösten tarvetta ole. Sekä uskontojen että tieteen alueella voi siten olla tiedossa ikäviä kaikuja tästä. Mitään perustetta lopullisten asioiden tai arvojen toitottamiselle ei ihmiskunnan historia tarjoa, mutta siitä huolimatta yrittäjiä aina löytyy. Mielen jäykkyys, asenteiden ja ennakkouskomusten paino kaatuu usein Kauriin harteille.

Kun ihmiset luopuvat omasta yksilöllisyydestään, johon kuuluu myös irrationaalisten tunteiden, elämysten ja sattumanvaraisten oikkujen toteuttamisen vapaus ja spontaanius, he alistuvat yhä enemmän totalitäärisille järjestelmille, virallisen propagandan aivopesulle ja yhtenäisille ja kaikille jaettaville normeille, elämänohjeille ja kielloille. Autoritaarinen ihmistyyppi yleisenä ihanteena voi vahvistua ja se alkaa heijastua voimakkaasti kaikille elämänalueille Pluton vieraillessa Kauriissa.

Ihmisen ja luonnon epävakaa suhde

Jokainen Pluton transiittikausi Kauriissa heijastaa oman aikansa luomia mahdollisuuksia. Kaikki ei ole mahdollista, ovia on sulkeutunut, ja kaukana tulevaisuudessa olevat potentiaalit eivät ehdi kypsyä. Uusia maailmanlaajuisia tekijöitä ilmaantuu ihmiskunnan kehitykseen mukaan. Ilman ympäristöasiaa ei tämän ajan poliitikko voi päästä pitkällekään. Ympäristön uhkaava tila on ilmeinen uusi uhkakuva, josta kaikki alkavat olla tietoisia. Napajäätiköt sulavat, suurten merien vedenpinnan vähäinenkin nousu merkitsee valtavia globaalisia muutoksia, hävitystä, rannikkoseutujen ja kaupunkien vajoamista veden alle. Ja koko maapallon säätilan muuttuminen epävakaaksi tietää käytännössä lisääntyviä muita luonnon katastrofeja: tsunameja, pyörremyrskyjä, hurrikaaneja, taifuuneja, kenties myös tulivuoden purkauksia ja maanjäristyksiä. Pluto Kauriissa edustaa ajanjaksoa, joka taatusti tulee testaamaan sen, miten valmiita valtiot ovat työskentelemään yhdessä maapallon tilan palauttamiseksi tasapainoon, ja mitä uhrauksia pitää tehdä sen saavuttamiseksi. Vähäiset kosmeettiset keinot todennäköisesti osoittautuvat pian riittämättömiksi ja siksi myös on mahdollista, että kovan linjan ympäristöpolitiikkaa ajavat poliitikot ja puolueet saavat kasvavassa määrin valtaa käsiinsä.

Luonnollisesti hiilidioksidipäästöjen hillintä vaatii valtavia toimenpiteitä, jotta niillä olisi tehoa. Polttopisteeseen tulee ennen pitkää autoilun rajoittaminen. Se on kipeä asia, kun esimerkiksi vaurastuvat miljardit kiinalaiset haluavat ennusteen mukaan viiden vuoden sisällä oman auton. Laskekaa siitä paljonko tarvitaan lisää bensiiniä - ja bensiiniä syntyy vain maasta pumpattavasta öljystä. Maapallon öljyvarat ehtyvät, joidenkin arvioiden mukaan tuotannon huippu saavutettiin jo 1960-70-luvulla, ja nyt on edessä väistämätön alamäki. Ennusteet kertovat että noin 30-50 vuoden kuluessa öljyä ei enää ole pyörittämään alati kasvavaa teollisuutta, lämmittämään taloja tai kuljettamaan lisääntyviä automiljoonia tai -miljardeja eteenpäin. Tietoisuus öljyn rajallisuudesta iskee yhä syvemmälle tavallisenkin ihmisen tajuntaan. Öljyn myötä loppuu mahdollisuus säilyttää nykyinen elintaso länsimaissa, koska korvaavat energiamuodot eivät pysty tyydyttämään kuin muutaman prosentin energian tarpeesta; pelastukseksi kaavaillusta vetyenergiasta puhutaan vielä varsin teoreettiseen sävyyn. Sen kehittämiseksi tehdään työtä, mutta sen käyttöönottoon menee arvioiden mukaan noin 40 vuotta. Se mihin Pluto Kauriissa, maailman valtarakenteiden merkissä, sopisi parhaimmillaan, olisi yhtenäisten lakien luominen ympäristön tilan parantamiseksi jopa radikaalein keinoin. Samoin olisi aika luoda lainsäädäntöä ja totuttaa ihmiset siihen traumaattiseen ajatukseen, että länsimaisen ihmisen kissanpäivät alkavat olla ohi. Kaksinainen tilanne voi syntyä: vauraat länsimaat ovat taloudellisen kehityksensä ja koko kulttuurinsa laskuvaiheessa kun taas idän suurvallat rynnivät kohti samaa kehitystä, jonka länsimaat ovat jo sivuuttaneet.

Maailmantilan muutoksista ehkä tärkein on monen ennustama, ja nyt jo näkyvä taloudellisen ylivallan siirtyminen lännestä itään. Idän suurvallat ovat voimistuneet taloudellisesti viime vuosikymmeninä. Japani on aina ollut länsimaihin suuntautunut, mutta Intia ja Kiina, Idän jättiläiset, ovat saavuttaneet Japania. Kaikkialla on lyönyt läpi länsimainen tekniikan, tuotantomenetelmien ja vapaan, ylikansallisen kapitalismin tuoma vaurastumisen toive. Kaupallisen elämän rakenteet lupaavat helppoja rikkauksia. Ennen kaikkea entiset köyhät maat mukaanlukien jättimäinen Kiina, myös Intia ja koko Kauko-idän alue suunnattomien ihmismäärineen on helppo saada himoitsemaan samoja hyödykkeitä, kännyköitä, televisioita, autoja ja asumisen tasoa kuin länsimaisetkin ihmiset. Viimeinen villitys Kiinassa on lehtitietojen mukaan varakkaiden ihmisten hankkima kasvojen parantelu ja muuttaminen länsimaisen kauneuskäsityksen mukaiseksi. Ahneuden juuri on syvällä ihmisyydessä. Halpojen tuotantokustannusten vuoksi moni länsimainen yhtiö muutti Kauko-Itään jo 1980- ja 90-luvuilla, ja idän sopeutuminen on ollut nopeaa. Kun ajatellaan muodollisesti eläinrataa maailmana, se jakaantuu itäiseen ja läntiseen puoliskoon Ravusta Kauriiseen. Kauriista vasemmalle olevat merkit edustavat itää ja Ravusta oikealle olevat merkit länttä. Pluton tulo 0 astetta Kauriiseen on taitekohta ja siitä lähtien talouden ja kenties politiikan painopiste siirtyy vääjäämättömästi itään.

Ja muitakin kehitystrendejä voi ilmetä tämän transiitin kuluessa. Mikä ilmenee Kauriissa yhtä järkyttävän fanaattisesti kuin WTC:n iskut vuonna 2001 Pluton ollessa Jousimiehessä? Fanaattinen uusi opinkappale, dogmi? Tieteellinen oikeaoppisuus? Maailmanhallituksen muodostaminen? Pakkokeinojen käyttöönotto vaikeuksien välttämiseksi? Uusi diktaattori, joka pakottaa maailman samaan muottiin? On hyvä muistaa, että hitaiden planeettojen transiitit merkeissä voivat jättää jälkeensä vain tietyn ydinmuutoksen. Pluto Jousimiehessä ehdottomasti jätti tietoisuuteen sen, että länsimaat ja islamin ääriainekset ovat nyt keskenään vihollisia. Kumpikin haluaa muuttaa koko maailman kaltaisekseen, siinä mielessä niiden agenda on yhtä murskaavan fanaattinen. Tästä konfliktista voi syntyä uusia valtataistelun muotoja, ehkä rintamalinjat syvenevät ja juurtuvat osaksi maailman poliittista tilaa, kun Pluto on Kauriissa seuraavat 15 vuotta. Merkkisiirtymän aattona USA:n presidentiksi valittiin musta mies, Barack Obama. Hänen kokemattomilla harteillaan on paljon odotuksia ja paineita. Paineet syntyvät USA:n ja koko maailman taloudellisesta notkahduksesta, jonka laajuutta ja syvyyttä ei vielä kukaan tiedä. Pluto Kauriissa voi merkitä perusteellista kamppailua saada maailma yhtenäistymään niin että sen odottamattomia liikkeitä olisi helpompi hallita kuin aikaisemmin.

URHEILUSTA ASTROLOGISESTI

Suomalaiset ovat urheiluhullua kansaa. Pienestäkin kansainvälisestä menestyksestä pieni maa alemmuudentunteineen ottaa irti kaiken mahdollisen ja vie penkitkin urheiluhallista mennessään. Nyt olisi kiva saada vähän seurantaa Pekingin kisojen tulosten suhteen - ketkä menestyivät parhaiten ja millä transiiteilla? Suomesta lähtee tollanen 58 hengen joukkue Pekingiin. Realistisia mahdollisuuksia voittaa mitali arveltiin yleisesti olevan parilla, kolmella, ehkä korkeintaan viidellä. Jos menee huonosti, saalis on muutama pistesija.

Millaisilla transiiteilla voitetaan? Perinteisesti ajatellen Jupiter ja Mars suosivat urheilumenestystä, syyt ovat yksinkertaiset. Mutta aikanaan katselin hieman suomalaisten suurmenestyjien transiitteja ja sanoisin että sovinnaiset odotukset saa heittää romukoppaan. Rajut oppositiot auttavat menestystä, symbolisesti ne ovat venymisen, itse voittamisen, mahdottoman saavuttamisen symboleja. Mutta valitettavasti tilanne ei ole aivan yksioikoinen kuten seuraavasta näkyy:

Esim. Lasse Viren 1972 Münchenin kaksoisvoittaja, Jupiter oppositio radix-Mars. Tiina Lillak 1983, MM-voittaja, Pluto oppositio radix-Aurinko ja Kuu. Seppo Räty 1987 Rooma MM, Pluto oppositio radix-Aurinko.

Mutta klassinen esimerkki pehmeistä transiiteista on Pekka Vasala, München 1972, 1500 olympiavoitto: Jupiter konjunktio radix-Aurinko (huom Vasalalla on radixilla jo Aurinko/Jupiter kolmio tulimerkeissä - todellinen voittajan arkkityyppi); Saturnus kolmio radix Saturnus/Pluto; Uranus kolmio radix-Mars.

Kimmo Kinnunen, Tokio 1991 MM keihäänheitto: Jupiter-paluu Leijonassa; Uranus neliö radix-Aurinko (tarkka); Mars konjunktio radix-Uranus.

Ja vielä kauemmaksi historiaan mennen Lontoossa 1948, Tapio Rautavaara keihäänheitto kultaa: Saturnus oppositio radix-Merkurius-Solmu-Mars, mutta myös Uranus kolmio radix-Mars ja Uranus konjunktio radix-Saturnus; Pluto oppositio radix-Uranus; Jupiter 1.huoneessa.

Pauli Nevala, Tokio 1964, kultaa keihäänheitossa, ainoa merkittävä transiitti Uranus konjunktio radix-Jupiter.

Olympiavuodet ovat osuneet vähän aikaa vuosiin, jolloin Jupiter on tulimerkissä. Jupiter tulimerkissä on sopiva kuvaamaan tietynlaista kiihottumista, fyysistä kilvoittelua ja voittamisen halua ja siitä tulevaa kultaa ja kunniaa.

1900,1904,1908,1912,1920,1924,1936,1948,1960,1972 Jupiter oli Jousimiehessä, Oinaassa tai Leijonassa. Sitten se liukui Härkään, Neitsyeeseen, Kaksosiin ja Kauriiseen, jossa se nytkin on. On lupa odottaa Jupiterin ollessa tulimerkissä että kisoista tulee dramaattiset itse urheilukentällä. Nyt Jupiter Kauriissa, kisojen ympärillä oleva poliittiset jännitteet näkyvät.

Eniten mitaleja olympiakisoista ylipäätään voittanut on - tai ainakin oli jokin aikaa sitten - venäläinen voimistelija Larissa Latynina, kolmesta kisoista yhteensä 18 mitalia, niiden joukossa 9 kultaista. Huippuvoimistelijan kartalta tuskin voi olettaa löytyvän samanlaisia tekijöitä kuin keihäänheittäjän kartalta. Naiivius kostautuu myös astrologiassa. Urheilulajien rankasti erilainen suoritustapa, vaaditut ruumiin voiman, nopeuden, notkeuden, herkkyyden, reaktioalttiuden ja suorituskyvyn erot ovat määräävät tekijät. Joissakin lajeissa voi pärjätä kuin pelivälineensä niellyt seiväshyppääjä, toisessa taas tarvitaan reaktiokykyä, joka muistuttaa kärppää rauniossa. Latyninalla esim. ei ole juuri tulen merkkejä vaan maata ja vettä, Marsilla toki neliö Aurinkoon ja kartalla on Kaurista=kontolloitua lihasten liikettä (entinen balettitanssija).

Ja kuten muussakin astrologiassa, periaate on se, että kukin heittää tyylillään. Seppo Räty on Härkä ja heitti rumalla tyylillä, mutta voimaa oli. Tero Pitkämäki on kaikkea muuta kuin Räty koska hänellä on Auringon ja Neptunuksen konjunktio Jousimiehessä - joiden päällä transiitti-Pluto on.

Otetaanpa esimerkiksi suomalaisten lempilaji, keihääneheitto. Tyypillinen suomalainen keihäänheittäjä on tuollainen Jousimies-Vesimies-Oinas -painotteinen ja Auringon ja Jupiterin (Marsin) kulma olisi hyvä olla:

Jonni Myyrä (olympiavoittaja 1920 ja 1924), Aurinko/Jupiter kolmio vesimerkeissä.
Rautavaara - löysä konjunktio Kaloissa, muuten Vesimiestä, Jousimiestä
Nevala - kvinkunssi, uusikuu Jousimiehessä, Mars/Jupiter oppositio
Kinnunen K - 135, Aurinko Oinaassa, Mars/Jupiter kolmio
Kinnunen J - löysä oppositio, Aurinko Jousimiehessä, Aurinko/Mars/Jupiter aspektit
Räty - kuusio, Aurinko Härässä, Kuu Vesimiehessä,Mars Auringon ja Jupiterin keskipisteessä 30 kumpaankin
Korjus - 30, Aurinko Vesimies oppositio Uranus, Kuu Jousimiehessä
Siitonen - kuusio, Aurinko/Mars konjunktio neliö Uranus
Härkönen - ei, Aurinko Vesimies oppositio Uranus, Mars/Jupiter oppositio.
Rantanen - Aurinko/Jupiter kolmio vesimerkeissä ja Jupiter/Saturnus oppositio. Aspektiton Mars Oinaassa.

Oma hätäpäinen ennustukseni (sähköposti Linnunradalle) lauantaina ennen keihään loppukilpailua oli: 1) Thorkildsen 2) Vasilevskis 3) Pitkämäki. No eipä voi kehua täyttä pottia, mutta kaksi kolmesta oli oikein - hah.

BODYIMAGE

Luonto antaa jokaiselle meistä omanlaisen ruumiin, kehon. Sivumennen sanoen on vähän outoa että suomen kielessä ei ole kunnon sanaa fyysisyydelle: ruumiilla voi tarkoittaa sekä elävää että kuollutta olentoa, raatoa ja keho taas on hajuton ja mauton, loppuun asti neutralisoitu ilmaisu. Kroppa taas on suora laina ruåtsista. Ruumis on ja jokaisen on totuttava siihen olipa se millainen tahansa. Ja ihmislajin runsas geeniperimä takaa sen että vaihtelut ruumiin ulkonäössä on suuri. Joku saa missin mitat, joku näyttää virtahevolta, joku mahtuisi ovesta sisään saranapuolelta. Oma ruumis, keho, kroppa on elämämme perusta ja se, miten me näemme ja hyväksymme oman kroppamme on psyykkisen hyvin/pahoinvoinnin kivijalka.

Hiljattain TV:stä tuli haastatteluohjelma Joan Riversistä, nyt 76-vuotiaasta komediennesta, jolla on paljon sanottavaa epäviihtymisestä omassa ruumissaan. Hän on sanonut käyneensä plastiikkakirirgilla siihen malliin että on harkinnut ruumiinsa luovuttamista kuoleman jälkeen tupperwara-kokoelmiin. Implantteja löytyy ja muovia ihon alta. Hänen kasvonsa useat kiristykset tekevät naamalihaksista viulunkielen.

Ruumis on meille joko tuttu, hyväksytty, joskus rakastettu tai sitten ei. Syitä itsekunkin kehon hyväksyntään tai sen vaikeuteen on monia. Joan Rivers mainitsi sen että häntä ei lapsena juuri hyväilty eikä paijattu. Vanhemmat eivät koskaan sanoneet häntä kauniiksi. Vanhempien luonteva kosketus lapseen on varmin osoitus lapselle, että hänestä välitetään. Se on kaikkein primitiivisin rakkauden osoitus, mutta siksi juuri sen puute on niin traumaattinen. Lämmin ja pehmeä kosketus on myös aikuisten maailmassa selkeä viesti olipa se sitten eroottista tai ystävällisyyttä osoittava.

Katsotaan Joan Riversin karttaa. Oinas nousee ja "ulkoinen minä" on sen mukainen: hieman hevosennaamainen, matalaääninen, käheä-ääninen nainenhan hän on. Mutta ruumiskuvan (bodyimage) kannalta on puhuttava 6.huoneen sisällöstä. Siellä on kolmikko Mars/Jupiter/Neptunus - kaikki Neitsyessä. Neitsyt on perinteisesti merkki, joka kerää yliherkkyyksiä monelta alalta, mutta fyysinen hyvinvointi, ravinto, allergiset herkistymät ovat tänäänkin tyypillisiä. Ja 6.huone on Neitsyen merkin vastine huoneissa. Se kertoo usein mitä vastuksia meillä on voitettavan arkisessa elämässä, syömisessä, ruuan laitossa, työn tekemisissä, oman ruumiin kehittämisessä. Se on perinteisen astrologian "terveyden ja sairauden" huone, jossa heikkoudet tulevat esiin ja vaativat toimenpiteitä tai kompensaatiota.

Ja 6.huoneessa on mitä omalaatuisin kolmikko, kaikki planeettoja, joilla on vähän yhteyttä toistensa symboliikkaan. Mars= omat itsekkäät halut ja tarpeet, fyysinen suorituskyky; Jupiter= ekspansiivinen sosiaalinen voima ja kollektiivisten asenteiden ja uskon synnyttäjä ja Neptunus= tuonpuoleinen, imaginaarinen ja fyysisesti "heikosti" ankkuroitunut planeetta. Näillä kolmella pitäisi pärjätä oman ruumiinsa kanssa. Tulos voi olla mitä kummallisin sekasotku, jossa on kaikkivoipuuden tunteita (Mars/Jup), eloisaa, rohkeaa, härnäävää energiaa (Mars/Nep) ja dramatiikan, huumorin ja elämän epäjärjestyksen ja satunnaisuuden tajua (kaikki yhdessä).

Oinas kun nousee, Mars on ns. kartan hallitsija, eli se määrää, minne välittömät askendentista lähtevät impulssit suuntautuvat, missä tämä ihminen on alituiseen työstämässä jotain itselleen tärkeää. Mars on siis yksi näistä 6.huoneen planeetoista. Voi sanoa että Joan Rivers miettii jatkuvasti omaa kroppaansa, suhdettaan siihen, sen hyvinvointia, mutta joutuu myös käymään läpi hyvin vaihtelevia kokemuksia sen kanssa. Neptunus osoittaa usein ideaalisinta kuviteltavaa tulosta: kaikki haluavat olla kauniita, sopusuhtaisia, seksikkäitä ja haluttavia. Määritelmät, kuka on kaunis, tulevat ihmisyhteisön lausumattomista yhteisistä lähteistä. Neptunus imeytyy niihin ja alkaa vaatia itseltä sitä että olisi yleisten ihanteiden mukainen myös ruumiillisesti. Useimmille se on mahdotonta. Jäljelle jää ulkoiset parannuskeinot, kosmetiikkaa, urheilua, treeniä, ruumiin hoikkuuskultin ylläpitämistä, ja jos mikään ei auta, amerikkalaisessa kulttuurissa varsinkin mennään venyttämään kasvojen lerpahtanutta ihoa tai leikataaan selluliitit reisistä tai muuta. Jupiter on myös Neitsyessä itselleen "epäedullisessa merkissä" sillä Jupiterin elämänmyönteisyys, hyväksyvyys, suurellisuus ja dramaattisuus eivät pääse helposti siellä esiin. Tunnelmat voivat kääntyä alituiseen tiedostettuun tai tiedostamattomaan alemmuudentunteeseen. Mars on Neitsyessä neutraali, praktinen, osava ja taitava, mutta joskus myös ylen suoraviivainen pyrkien välittömillä teoilla korjaamaan kaiken, mikä ei toimi. Mutta omaa ruumista ei voi noin vain korjata.

Mars/Jupiter/Neptunus synnyttävät helposti kaikkivoipuuden tunteita, jotka lähtevät hyvin toiminnallisesta Marsista, laajenevat Jupiterin ansiosta ja saavat sädekehän - usein epärealistisen - Neptunuksen kautta. Syntyy toiveita olla kaikkea, saada kaikkea ja menestyä kaikin tavoin. Periaatteessa kolmikko yhdessä antaa hyvät eväät narsismin rehotukselle, mutta koska ne ovat 6.huoneessa, jossa ihmisen alemmuus on jollain tavoin vahvasti läsnä, suora narsistinen itseihailu ei onnistukaan. Ristiriitainen tilanne ihmisen sisällä voi johtaa ristiriitaiseen käyttäytymiseen, ulkoisen itsekuvan loistokkuudeen tavoitteluun riittää voimia, mutta sisäisesti minätunne voi olla päinvastainen, viheliäinen, äärettömän itsekriittinen, jopa elämänkielteinen.

Joan Riversin on onnistunut kääntää oman ruumismielikuvan kielteisyys itseironiaksi, komediaksi. Elämäkerran niukatkin maininnat ja hänen heittämänsä herjat viittaavat miessukupuolen torjuntaan tai vihaan. Oinas nousumerkkinä on maskuliininen ja naisen sisällä on vahvoja latinkeja ottaa elämän ohjat omiin käsiin. Riversin kartalla on täysikuu, Aurinko on Kaksosissa ja Kuu Jousimiehessä. Molemmat tekevät neliön (90 astetta, suorakulma) mainittuun kolmikkoon, Mars/Jupiter/Neptunus. Tässä T-ristissä, (ks. kartalla punaisella merkitty kuvio) joka on muuttuvissa merkeissä, on kosolti joustavuutta, mielen notkeutta, esiintymishalua (täysikuu), mielen hoksottimien nopeutta ja nokkeluutta. Mutta samlla se on kova kartan perusrakenteena kielien itsekuvan ongelmista, luisumisesta yrityksiin parantaa ulkoisin keinoin ulkonäköä. T-ristin kärki osuu juuri Neitsyt-planeetoihin. Kheiron nousee ennen Aurinkoa "tiedustelijana (Scout) ja 2.huoneessa silläkin on sanansa sanottavna siitä, miksi fyysinen elämä on nuorekkuuskultin (Kaksonen) hallitsema, mutta silti kaikkien pitää vanheta. Muutenhan kartta on ilmaisukykyinen, sieltä löytyy tarkka Merkurius/Venus -yhtymä ja Kaksosissa, puheilmaisua ja sanallista ilmaisua suosivassa merkissä. Tältä naiselta irtoaa puhetta, huumoria, herjoja, halua rikkoa tabuja. Kieli on hänen työvälineensä ja se tuo vapautusta omista epävarmuuksista ja itsensä hyväksynnän puutteista.

HUONEET ASTROLOGIASSA

Huoneiden merkitystä kannattaa aina kerrata. Planeettojen oman symboliikan, eläinradan merkkien ja aspektein lisäksi huoneet ovat neljäs keskeinen tukipilari kartan tulkinnassa.Huoneita kannattaa lähestyä johdonmukaisesti. Astrologian symboliikassa on kysymys yleistävistä merkitysten luokista, jotka omalla tavallaan loogisesti seuraavat toinen toistaan. Huoneet syntyvät maapallon omasta liikkeestä akselinsa ympäri. Puhumme hienosti diurnaali-rytmistä, vuorokauden mittaisesta rytmistä. Siinä ajassa kukin merkki nousee, on keskitaivaalla, laskee ja on kartan pohjalla – kukin vuorollaan. Samoin vuorokauden sisällä planeetat vaihtavat huonesijaintiaan käyden läpi kaikki 12 huonetta.

Huonesymboliikan perustana ovat akselit, nousu (askendentti), sen vastakohta, lasku (deskendentti), keskitaivas (MC) ja kartan pohja (IC). Niiden väliin tavalliset huonejärjestelmät sijoittavat vielä kaksi muuta huonetta. Niiden symboliikka nojautuu ihmisen kohtaamiin elämän perustilanteisiin, arkkityyppisiin kokemisen malleihin ja sisäiseen kehitysmalliin, joka alkaa purkautua askendentista lähtien:

1. Minä ”laskeutuu alas” ruumiistukseen, ottaa energiakehikon, jonka kautta rakentuu totunnaisten käyttäytymismallit, eleet, ilmeet, perusasenne elämään ja ulkoinen persoona, jonka kautta sisäiset voivat ilmenevät. Tässä huoneessa on valmiudet oivaltaa oma elämän persoonallinen merkitys. Huoneen ihmistyyppi on Minä itse, Persoona, jonka kautta elämännäytelmä on määrä esittää.

2. Minä-kuva juurtuu maalliseen olemukseensa, saa perintönä vanhemmilta ja koko edeltävältä perimä-linjalta tiettyjä biologisesti määräytyviä kykyjä ja lahjoja, jotka odottavat aktivointia ja tietoista kehittämistä. Huone edustaa ihmisen perustarpeita, ruuan, suojan, puolustautumisen ja seksuaalisuuden muotoja, joiden avulla biologinen perimä muistuttaa osallisuudestamme luontoon. Käytännön merkitys on taloudellinen turvallisuus, joka korostuu näin myöhäisessä kulttuurivaiheessa elävien tarvemaailmassa. Huoneen ihmistyyppi on esivanhempi.

3. Minä tarvitsee kehittyäkseen suhteita ulospäin ja niiden välittäjäksi asettuu mieli ja sen ruumiilliseksi välineeksi aivot. Mieli tarvitsee kieltä voidakseen luoda asioiden välille yhteyksiä ja ilmaistakseen näitä havaittuja, opittuja ja sanallisesti yhdistettyjä asioiden kokonaisuuksia. Alkaa oppimisen, itseilmaisun ja älyllisen elämän kausi. Huoneessa näkyy ihmisen tarpeet kommunikoida, välittää viestejä, kirjoittaa, oppia hallitsemaan mentaalista maailmaa ja vieläpä luoda sen avulla jotain uutta. Huoneen ihmistyyppi on sisaret ja veljet, naapurit, koulutoverit, satunnaiset tuttavuudet.

4. Minä saa vakaan ja juurevan pohjan, joka nousee vanhempien välittämästä psyykkisestä perinnöstä, vanhempi-arkkityyppien ja lapsen suhteesta, joka voi olla sekä hyvin tukeva että hyvin ongelmallinen. Minän suhde omaan itseen, se kyky luodata omaa psyykeä alkaa tästä, samoin 4.huone kertoo suhteista läheisiin ihmisiin, vanhempiin isovanhempiin, sukuun ja lähiympäristöön. Side on psyykkinen ja sisäinen ja osoittaa usein riippuvuutta jostain ”annetusta” – kuten perheen olosuhteet tai syntymäympäristö, maisema ja oma kansanosa, luokka tai oma maa ja kansa. Huoneen ihmistyyppi on Isä, perheenhuoltaja, joskus isovanhemmat ja laajemmin ottaen suku.

5. Minä on vakaa tässä vaiheessa, identiteetti etsii haasteita, jotka voitettuaan kasvaa yhä suuremmaksi ihmiseksi. Siksi tässä huoneessa on kyse itseilmaisusta, luovuudesta, biologisesta luovuudesta syntyy omia lapsia, ja psyykkisestä luovuudesta syntyy esiintymistä, taiteellisuutta ja halua dramatisoida omia lahjoja julkisesti, saada mainetta ja arvostusta, taputuksia ja egolle hyvää palautetta. Huoneen ihmistyyppi on rakastaja/rakastajatar, taiteilija, esiintyjä, tuhlari, spekuloija.

6. Minä on ilmaissut oman kehityksensä huippukokemukset ja tässä huoneessa on kyse siitä, miten tulla toimeen arkielämässä, kuinka sopeutua ulkomaailmaan ilman erityistä asemaa tai loistoa. Se viittaa työhön, palveluun, tietojen ja taitojen kehittämiseen, mikä veisi kehitystä eteenpäin kohti täydellisyyttä. Huoneen ihmistyyppi on käytännön opettaja, kasvattaja, kouluttaja, treenaaja, työtoveri, lääketieteen ammattilainen, hoitaja, avustaja, työntekijä.

7. Minä saapuu käännekohtaan, jossa oma minämaailma loppuu ja sosiaalinen, jaettu kokemusmaailma, ”sinämaailma”, alkaa. Siksi tässä huoneessa puhutaan parisuhteesta, avioliitosta, kumppanuudesta, siteistä kahden ihmisen välillä. Rakkaus on suurin sitova voima, mutta tässä on kyse myös asiallisista suhteissa, liikesuhteissa tai suhteesta suurempaan yleisöön. Huoneen ihmistyyppi on puoliso, kumppani, sopimuksen toinen puoli, riitapukari, yleisön palvelija, taiteilija.

8. Minä sulautuu ja sitoutuu yhä syvemmälle ihmissuhteiden verkostoon, kokee yhdessä herättäviä ja voimakkaita elämyksiä ja tunnetiloja, jotka joko vahvistavat parisidosta tai tuovat eteen kriisejä, jotka pakottavat muuttumaan, tarkistamaan oman minän tilaa ja etsimään lisää itsetuntemusta tai syvempiä väyliä maailman tuntemukseen. Vaiheen ihmistyyppi on psyyken asiantuntija, psykiatri, psykologi, mutta myös okkultisti, maagi, tutkija, kaivautuja, totuuden paljastaja, vallan- ja rahan aktiivinen käyttäjä.

9. Minä löytää tiensä syvällisten kokemusten ja psyyken paljastusten kautta sosiaaliseen elämään, jossa vaadita tiettyjen perinteisten menoja ja rituaalien noudattamista ja sosiaalisten standardien hyväksymistä. Siksi 9.huone on perinteisesti korkeamman koulutuksen huone viitaten opiskeluun, laajojen tietojen hankkimiseen ja sulatteluun, ulkomaan matkoihin, jotka usein täydentävät teoreettista maailmaan tutustumista. Vaiheen ihmistyyppi on perinteisesti opettaja, pappi ja tuomari, kansainvälisten asioiden kanssa työskentelevä, politiikan, ideologioiden tai uskontojen ammattilainen.

10. Minä ottaa tässä huoneessa virallisen asemansa osan yhteiskunnallista koneistoa. Huoneen merkitys on usein ura ja ammatti, päämäärät ja tavoitteet, kunnia ja maine. Huone viittaa kokonaan ihmisen ja yhteiskunnan välisiin sidoksiin, joista ammatti on usein lujin ja kestävin. Mutta se viittaa myös vallankäyttöön tai hierarkkisiin tarpeisiin olla mukana rakentamassa ja hoitamassa valtion tai firman tai organisaation asioita. Huoneen ihmistyyppi on ammattilainen alalla kuin alalla, vallan huipulle kiivenneet, päättäjät, hallitsijat, organisaatioiden pyörittäjät.

11. Minä on osa sosiaalista tapahtumista, jossa pyritään löytämään täydennystä virallisille hierarkioille ja systeemeille. Tässä huoneessa avaudutaan ajankohtaisille asioilla ja yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle kehitykselle. Se viittaa haluun olla luomassa ”mahdollisia maailmoja”, jotka eivät ole vielä totta, mutta jotka voisivat olla, jos sosiaalinen kehitys kääntyisi siihen suuntaan. Vaiheen ihmistyyppi on uuden totuuden etsijä, kokeilija, utopisti, aatteiden aktivoija, uusien tuulien välittäjä, ryhmähengen nostattaja ja suunnannäyttäjä.

12. Minä uppoutuu tässä huoneessa tekemään tiliä omasta kehityksestään maallisena olentona ja joutuu usein kohtaamaan oman kehityksensä heikkoudet, vääristymät ja tekemättömät muutokset. Huoneessa on mahdollista puhdistautua, irrottautua yksipuolisista aineellisista siteistä todellisuuteen ja kääntyä psyykkiseen tai henkiseen itseriittoisuuteen. Se viittaa transsendenttisen elämän tarpeisiin ja haluun ymmärtää kokonaisvaltaisesti sekä omaa kehitystä että koko maailman tilaa. Se viittaa usein kollektiivisiin kokemuksiin, joissa oma minä on vain osa kokonaisuutta vailla erityistä merkitystä tai edes nimeä ja tarkoin määriteltyä identiteettiä. Huoneen ihmistyyppi on sosiaalinen sivullinen, irrottautuja, tarkkailija, vetäytyjä, luopuja, rangaistu, epäkelvoksi tuomittu tai pitkään normaaleista elämänkuvioista poissaoleva.

Jokainen planeetta on jossain huoneessa. Planeetta toimii aina omana itsenään; Merkurius aina ilmaisee kielen ja mielen tuotteiden kautta itseään, mutta huonesijainti kertoo millaisessa raamissa tämä tapahtuu. Jos esim. Merkurius on 8.huoneessa, mieli paneutuu etsimään tosiasioita taloudellisesta toiminnasta, liikemaailmasta tai salaisuuksia ihmisten maailmasta. Jos se on 9.huoneessa älyä tarvitaan pitkäjänteisissä opinnoissa ja samalla kiinnostus ulkomaailmaa, siellä liikkumista varten kasvaa.

Kulmahuoneet ovat 1-4-7-10, niiden kautta tapahtuu, vaikutelmat ja virikkeet virtaavat ihmisestä ulospäin ja ympäristöstä ihmisen sisäisyyteen, muutokset ovat tehokkaita ja minän ja ulkomaailman vuorovaikutus intensiivisintä. Keskittävissä huoneissa 2-5-8-11 taas korostuu turvallisuus, varmuus, toimivuus, kestävyys ja jatkuvuus. Rajahuoneissa asiat ja arvot ovat liikekannalla, muuttumassa, vaihtamassa muotoa, painotusta, asennetta, päämääriä.

MITÄ KAIKKEA KARTALTA LÖYTYY?

Normaalisissa horoskoopissa eli astrologisessa kartassa on yleensä eläinradan merkit, 12 huonetta, kulmat erikseen mainittuna, AS-DS, MC-IC, ehkä Vertex ja Antivertex uusina kulmina. Sieltä löytyy Kuu ja Aurinko plus kahdeksan planeettaa. Astrologian symboliikka ei seuraa astronomiaa eikä meidän tarvitse kutsua Plutoa "kääpiöplaneetaksi". Lisäksi karttaan usein sisäympyrään tai muualle sijoitetaan tärkeimmät planeettojen väliset kulmat eli aspektit. Nämä ainakin löytyvät peruskartalta.

Mutta sieltä voi löytyä paljon muutakin. Tietokoneohjelmat tekevät useita vaihtoehtoisia lisukkeita. Tavallisimmat vaihtoehdot ovat neljä suurinta asteroidia, Ceres, Juno, Pallas ja Vesta. Ne edustavat tärkeää "alalajia" kartan symboliikkaa koska niissä on kyse naisellisuuden eri kehitysvaiheista ja painotuksista. Halukkaat lukekoon vaikkapa Marja-Liisa Niemi-Mattilan Ajattomat arkkityypit -kirjan, jossa näitä naiseuden perusmalleja kuvataan sekä mytologisesti että astrologisesti.

Mutta asteroideja on tavaton määrä. Kaikkiaan niitä pyörii etupäässä Marsin ja Jupiterin ratojen välissä kymmeniä tuhansia ja useita tuhansia niistä on jo nimetty. Nimiin on tyhjennetty ensin maailman mytologisten hahmojen varasto, sitten ihmisten nimiä, maantieteellisiä nimiä jne. Asteroidien tulkintaa on syntynyt viime vuosikymmeninä yhä enemmän. Mytologisten tulkintojen lisäksi on syntynyt nimi=tulkinta -periaate, joka herättää tietysti monenlaisia mietteitä.

Asteroidien lisäksi koneohjelmat voivat laittaa kartalle ns. Hampurin koulukunnan hypoteettiset planeetat. Niitä on kaikkiaan kahdeksan ja niillä on hypoteettinen olemassaolo ja radat, jotka eivät vastaa mitään tunnettujen planeettojen tai asteroidin ratoja. Hampurin koulukunnan ikäviin saavutuksiin (heillä on hyviäkin ajatuksia) kuuluu juuri nämä sillä emme tarvitse yhden tai kahden ihmisen keksimiä planeettoja koska olemassaolevissa planeetoissa ja asteroideissa on tekemistä ja tulkitsemista yllin kyllin. Voisimme unohtaa hypoplaneetat myös siksi että niiden nimitykset ja mytologiset merkitykset menevät päällekkäin perinteisten planeettamytologioiden kanssa. Hampurin koulun planeettoja ovat Zeus, Admetos, Hades, Apollo, Cupido, Kronos, Poseidon, Vulkanus. Mitä muuta ne ovat kuin perusplaneettojen päällekkäisiä (kreikkalaisperäisiä) nimityksiä? Jupiter=Zeus, Apollo=Aurinko ja Kronos=Saturnus jne. Nämä ns. "uraniaaniset planeetat" tai "transneptuniset planeetat" soisimme heittää railakkaasti astrologian roskakoriin.

Asteroideja on luokiteltu ja nimetty ja niitä on vähäisessä määrin otettu huomioon tulkinnassa. Samoin käy vähitellen myös ns. kentauri-asteroidien ja yleensä kaukana Saturnuksen kiertoradan tuolla puolen kulkevien, varsin epäsäännöllisiä kiertoratoja noudattavien taivaankappaleiden. Viime vuosina näitä on löydetty runsaasti ja arvellaan löytyjen olevan vasta alussa. Vanhin kentauri-asteroidi (tai komeetaksi myös arveltu) on Kheiron, joka usein löytyy kartalta. Se löydettiin jo vuonna 1977. Kentaurit ja "transneptuniset objektit" (TNO) ja muut vastaavat ovat usein tavattoman kaukana Auringosta, maailman laidalla kiertäviä pieniä planeetan kaltaisia kiertolaisia. Niiden joukossa on mm. hieman Plutoa suurempi Eris ja äärettömän kaukaista kiertorataa noudattava Sedna.

Tavallisiin lisukkeisiin kuuluu varmasti myös ns. onnenpiste eli Pars Fortuna. Se on peräisin astrologian lapsuudenajoilta ja sitä on käytetty vaihtelevasti ja käytetään yhä - toiset käyttävät aktiivisesti, toiset eivät. Onnenpiste on matemaattinen pointti, joka syntyy siitä että askendentin pituusaste lisätään Kuun pituuteen ja vähennetään lopuksi Auringon pituusaste. Tämä on vakiokaavalla toimiva Pars Fortuna. Muinoin eroteltiin päivä- ja yösyntymä ja sen mukaan mainittu kaava vaihteli ja saatiin yösyntmälle AS+Kuu-Aurinko ja päiväsyntymälle AS+Aurinko-Kuu. Yösyntymällä tarkoittiin syntymäaikaa Auringonlaskun ja auringonnousun välillä ja päiväsyntymällä taas aikaa jolloin Aurinko oli horisontin yläpuolella - siis näkyvissä.

Onnenpisteen tulkinnassa oli aluksi kyse materiaalisesta onnesta ja sen etsinnästä. Hyvin sijoittunut Pars Fortuna silloin merkitsi hyviä mahdollisuuksia tyydyttää aineellisia ja fyysisiä tarpeita elämässä. Myöhemmin moderneina aikoia taas tulkinta irtaantui tästä yksipuolisuudesta ja alkoi puhua ihmisen itsetoteutuksen mahdollisuuksista, kyvystä harmonisoida kartan perustekijät, askendentti, Kuu ja Aurinko ja tulla integroiduksi, eheäksi, itseään toteuttavaksi ihmiseksi. Missä ja minkälaisissa aspekteissa onnenpiste on, ne kertovat lisää siitä kyvystä.

Onnenpisteen materialismi saa vastakohdakseen sitten ns. Hengen pisteen (Point of Spirit) joka on myös laskennallinen pointti kartalla. Se syntyy edellämainitusta kaavasta As+Aurinko-Kuu. Nykyisen tulkinnan mukaan tämä ei ole yksi variaatio onnenpisteestä vaan oma merkityksellinen henkistä ja hengellistä aktiivisuutta kuvaava symboli. Minä ulkoisena, toimivana, käyttäytyvänä persoonana (As) ilmaisee itseään puhtaan hengen (Aurinko) kautta jolloin Kuu (ihmisen välittömät, arkiset, vaistonvaraiset tarpeet) alistuvat sille.

Kuun solmut ovat perinteistä astrologista symboliikkaa ja nekin ovat kartalla osoittamassa tiettyjä mahdollisuuksia. Kuun ja Maan ratojen leikkauskohtaan syntyvät solmut ovat parina: on noususolmu ja laskusolmu, cauda draconis ja caput draconis. Solmujen kohdalla syntyvät Kuun ja Auringon pimennykset joten nuo nimitykset tulevat siitä, myyttinen lohikäärme nielee Auringon valon pimennyksen aikana jolloin Kuu, Aurinko ja jompi kumpi solmu ovat yhdessä. Solmujen perinteinen tulkinta korostaa noususolmun olevan kehityksen moottori eli siinä syntyy uusia motiiveja ja tarpeita, jotka pakottavat meidät ottamaan haltuun itsellemme heikoiksi jääneitä alueita ja laskusolmu kuvaa kykyjä ja lahjoja, jotka ovat helppo löytää jo varhain ja laittaa käytäntöön. Kuitenkin sillä tuloksella että nämä sisäsyntyiset lahjat voivat pysäyttää kehityksen jolloin tarvitaan uusi suuntautuminen nousuolmun osoittamalla tavalla. Kuun solmuja on paljon käytetty myös ns. esoteerisessa astrologiassa kuvaamaan "menneitä elämiä" (laskusolmu) ja tulevaa kehitystä (noususolmu.

Kartalta voi löytyä myös Vertex ja Antivertex (VX tai VTX ja AVX) akseli. Nämä ovat nimityksiä kulmille kuten myös nousu (AS) ja lasku (DS) tai keskitaivas (MC) ja kartan pohja (IC). Vertex on eläinradan keskuksen eli eklipitikan ja ensivertikaalin leikkauskohta. Antivertex on sen suora vastakohta. Vertex yleensä kartalla sijaitsee lännen puolella, huoneissa 5-8 ja Antivertex vastaavasti idässä huoneissa 10-12. Vertex-Antivertex muodostaa akselin, jolla voi olla jotain sanottavaa ihmisen käyttäytymisen perusmalleissa koskien omaa itseä (Antivertex) tai ihmissuhteista, toisten kohtaamista (Vertex).

MAAILMANTILANNE 2008-2010

Tämän ajan merkittävimmät astrologiset transiitit keskittyvät kolmeen planeettaan: Plutoon, Uranukseen ja Saturnukseen. Pluto on juuri vaihtanut merkkiä tullen Kauriiseen ja Saturnus ja Uranus ovat keskenään oppositiossa. Nämä planeetat alkavat sittemmin tehdä kovaa kuviota 2010-2011.

Pluto on Kauriissa 2008-2023/24. Uranus siirtyy 2010 Oinaaseen, josta se tekee neliötä (90 astetta, suorakulma) Plutoon usean vuoden ajan, tarkimmillaan 2012-2017. Tämä on lähivuosien kovin yksittäinen maailmanlaajuisia muutoksia symboloiva planeettakuvio. Pluto Kauriissa edustaa vallankäyttöä, joka pyrkii syvällekäyviin poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja tässä historianvaiheessa, jossa maailma on jo monella tavalla yhdistynyt, se merkitsee globaalisia, koko maailmaa koskevia pakkoja. Tämän ajan tärkein yksittäinen poliittinen muutostekijä oli Barack Obaman valinta USA:n presidentiksi. Voi sanoa että Obama ja Pluton siirtymä Kauriiseen tulivat samaan aikaan ja samoin ajallisesti yhteen napsahtaa maailmanlaajuisen taloudellisen notkahduksen vahvistuminen. Voi puhua lamasta vaikka yltiöoptimistiset tahot haluavat käyttää jotain muuta sanaa - kivempaa ilmaisua, mutta mahdollisesti myös valheellisempaa ilmaisua. Ajalliset paralleellit ovat astrologiassa aina merkittäviä. USA:ssa on uutta poliittista tahtoa ja sitä on löydyttävä myös muusta maailmasta.

Voi sanoa että nyt eletään valmistelevia vuosia suuremmille muutoksille. Sen merkkinä Saturnus tulee Vaakaan, jossa se on perinteisesti katsoen vahva eli ylennysmerkissään. Tämä tapahtuu marraskuussa 2009 ja pian sen jälkeen se tekee neliön Plutoon. Ensimmäinen neliö kestää marraskuusta 2009 maaliskuuhun 2010 jokseenkin tarkkana ja toisen kerran sama kuvio toistuu heinäkuusta lokakuuhun 2010. Samaan aikaan eläinradan vastapuolella Oinaassa Uranus alkaa olla neliössä myös Plutoon. Saturnuksen ja Uranuksen oppositio, jota nyt on jatkunut jo puolisen vuotta, jatkuu vielä vuoden 2010 puolelle ja molemmat, Saturnus ja Uranus vaihtavat samalla merkkiä. Uranus tulee Kaloista Oinaaseen (se peräytyy tosin vielä Kaloihin elokuussa 2010 ja tulee lopullisesti Oinaaseen maaliskuussa 2011) ja Saturnus Neitsyestä Vaakaan. Molemmat ovat vuodenkierron kannalta tärkeitä ns. kardinaalimerkkejä, astronomisesti ne ovat vuodenkierron tasausmerkkejä. Pluto on Kauriissa, merkissä, joka on talvipäivänseisauksen merkissä, jossa valoa on vähiten tai symbolisesti struktuureja on eniten ja luonnonvoimaa vähiten. Voi sanoa että muhivat, vähätellyt ja torjutut tai pimennetyt ongelmat marssivat täydessä voimassa esiin. Saturnus/Uranus oppositio näyttää terävästi miten kaksi arvomaailmaa ja tavoitesysteemiä ovat toisilleen vastakkaiset, vihamieliset. Maailma etsii uutta järjestystä ja Pluto Kauriissa pyrkii saattamaan tämän etsinnän käytännölliselle poliittiselle ja taloudelliselle tekemisen tasolle. Mutta se ei tule ilmaiseksi eikä ilman uhrauksia tai kärsimyksiä.

Vuosi 2011 voi olla jo rankka johtuen T-rististä, jossa Saturnus/Uranus muodostavat oppositioparin johon Pluto tekee neliön. Merkit ovat Oinas/Vaaka ja kärki on Kauris. Johtavat merkit tuovat akuutit ongelmat räväkästi pinnalle eikä oikotietä tai väistömahdollisuuksia enää ole - kuten vielä nyt näyttää. Vastinetta tälle tilanteelle ei löydy historian aikana jos vaadimme että kaikkien kolmen planeetan pitää olla suunnilleen samoissa kohdin eläinrataa muodostaen saman T-ristin. Sen sijaan voimme etsiä ajankohdan, jolloin samat planeetat olivat ylipäätään kovissa kulmissa toisiinsa. Silloin palataan vuosiin 1760-1763, jolloin Pluto oli Jousimiehen lopussa tehden neliötä Saturnukseen ja Uranukseen, jotka olivat molemmat konjunktiossa Kaloissa. Historiallinen tilanne oli toinen, elettiin valistuksen ihannoitua kautta, suuria mullistuksia oli tulossa, mutta vielä kaukana edessäpäin - Ranskan suuri vallankumous 1789. Mitä maailmassa oli silloin menossa? Seitsemän vuoden sotaa käytiin, sitä kävivät etupäässä Venäjä ja Preussi. Suuri siirtomaasota oli menossa Amerikassa, jossa Ranska ja Englanti kamppailivat tuoreen siirtomaan omistuksista ja ne vetivät puolelleen myös alueen alkuperäisasukkaita, intiaaneja. Britit kahmivat lisää alueita myös Intiasta. Englannissa oli kuninkaana Yrjö (George) VIII, joka myöhemmin menetti järkensä. Englannissa tapahtui kummia, parikin maanjäristystä, jotka tuhosivat talojen savupiippuja - erittäin harvinainen tapahtuma Brittein saarilla. On muistettava että aikakauden suurin luonnonmullistus, Lissabonin suuri maanjäristys oli tapahtunut hiljattain vuonna 1755. Se oli tuoreessa muistissa.

Pluto oli Kauriissa viimeksi 1762-1778. Silloin siirtomaiden valloituksista syntyneet selkkaukset leimahtivat liekkeihin. Sitä edeltävänä kautena 1516-1533 luotiin pohja siirtomaasodille koska silloin oli löytöretkien aika ja uudet mantereet ja maat herättivät uutta toivoa, joka lopulta kanavoitui tyypilliseen tapaan toivoksi uusista rikkauksista ja alistetuista ihmiseläimistä.

Uranus ja Pluto olivat konjunktiossa viimeksi 1965-66. Se oli nuorison heräämisen aikaan, oli drop-out -liikettä, valtakulttuurin rinnalle pyrki vaihtoehtoisia näkemyksiä ja toimintoja; hippikulttuuri kukoisti, huumeiden vallankumous, elämäntapakokeiluja, kokeellista ajattelua, itämaisten oppien, filosofisoiden ja uskontojen ekspansiota länteen. Voi aina sanoa että Uranus/Pluto -kuvioihin liittyy vahva maailman yhdistymisen tarve vaikka se voi saada millaisia muotoja hyvänsä. Kaukaiset planeetat kaikki, Uranus, Neptunus ja Pluto toimivat sekä yksilöiden tiedostamattomalla tasolla että globaalilla tasolla tehokkaasti. Nyt keski-ikäistyvä 60-luvun puolenvälin sukupolvi joutuu varmasti tarkistamaan minkälaisessa maailmassa se haluaa elää ja minkälaiseen maailmaan heidät on valmisteltu ja koulutettu - ja useimmat tietysti ilman erityistä yksilöllistä heräämisen mahdollisuutta. Uranus/Pluto neliö oli viimeksi 1932-34, jolloin tosin aspekti oli toisinpäin, se oli "vähenevä neliö", (Uranus Oinaassa ja Pluto Ravussa) joka synnytti fasismin Saksassa ja Italiassa ja joka johti puolestaan II maailmansotaan. Suuren pörssiromahduksen (1929) jälkeinen aika oli taloudellisesti kovaa ja niukkaa niin Suomessa kuin koko maailmassa. Vaikka romahdus tapahtui jo 1929 syksyllä, Dow Jones -indeksi oli alimmillaan juuri 1932. On hyvä myös muistaa että tänä päivänä on Saturnus/Uranus -oppositio ja suuren laman aikana oli Saturnuksen ja Uranuksen neliö, joka oli tarkimmillaan 1929-1930, mutta voimassa vielä osittain 1931.

Nyt suhde on "kasvava neliö" Uranus Oinaassa ja Pluto Kauriissa. Uranus/Pluto neliön yleinen merkitys astrologiassa korostaa sekä materiaalisten että henkisten arvojen kovuutta, ehdottomuutta, absoluuttisuutta. Siksi kuvio synnyttää sosiaalisia liikkeitä, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmat suoraviivaisesti, väkivaltaisesti ja se synnyttää myös henkisesti lukkiutuneita yksilöitä, jotka luovat näennäisvarmoja, absoluuttisia ajatuksen systeemejä tai superkovaa tiedettä tai muuta umpikujiin johtavia "täydellisiä ajatusrakennelmia". Uranuksen ja Pluton neliö tarjoaa symbolisesti lähtökohtia maailman muutokselle, mutta jälleen ihmisten pitää valita viisaasti pyrkimällä puhdistautumaan epäterveestä ja hysteerisestä taloudellisesta kilpailusta, luonnonvaroja tuhlailevasta ja tuhoavasta tuotannosta, turhien tavaroiden ja lelujen tuottamisesta, absoluuttien kaipuusta ja täydellisen elämänkontrollin saavuttamisesta. Ja länsimaiden ja muun maailman suhde tulee väistämättä myös polttopisteeseen. Olemmeko edistyneet rikkaiden ja köyhien maiden elinmahdollisuuksien tasaamisessa?

Jokainen asetelma astrologiassa on uusi. Uranus on Oinaassa, eläinradan ensimmäisessä merkissä, jossa luonnonvoimat ovat vahvoja ja pitelemättömiä. Pluto on Kauriissa, jossa rakennetaan sivilisaation yhtenäisyyttä ihmisen tahdon ja suunnitelmien mukaan. Nyt ristiriita voi kärjistyä yksinkertaisena luonnon ja ihmisen välisenä kamppailuna, johon ihminen on itse itsensä ajanut. Voisi myös olettaa kuten vuosien 1761 kovat kuviot antavat vihjeen että maapallon seisminen toiminta on silloin arvaamatonta ja mahdolliset tuhot suuret. Sosiaalisesti Uranus Oinaassa voi nostaa esiin rajua tyytymättömyyttä ja kritiikkiä valtaeliittiä kohtaan. Levottomat ajat keskittyvät vuosiin 2010-2017. Ongelmat kasautuvat ja kukaan ei tiedä mitä ihmislaji on jo kasannut sellaista, johon luonto reagoi lähivuosina rajusti. Joko pyritään massiivisesti ja yhdensuuntaisesti kohti uutta tasapainoa luonnon kanssa tai annetaan ihmisen itsekkyyden, omistushalun ja markkinavoimien ratkaista ja viedä lajia kohti nopeutuvaa tuhon skenaarioita. Oinas alleviivaa jokaisen ihmisen yksilöllisiä oikeuksia. Voi sanoa että USA on tämän politiikan kulmakivi.

Nyt Uranus neliössä Plutoon tuo yksilön ja valtion suhteen uuteen kriittiseen vaiheeseen. Tässä kaivataan terveempää tasapainoa myös taloudellisessa mielessä. Onko kapitalistinen täysi vapaus hyväksi maailmalle vai pitäisikö vapaita markkinoita valtioiden sitoa yhteisiin pelisääntöihin, on silloin keskeinen kysymys. Saako USA:n autoteollisuus tuottaa 20 litraa satasella kuluttavia isoja tankin näköisiä autoja? Yksilön elämään vaikuttavia kysymyksiä herää väistämättä: saako Suomessa työmatkan ajaa autolla, jossa on keskimäärin 1.0 ihmistä, useimmiten mies, joka lunastaa itseriittoisen itsekuvansa tukkimalla autoteitä ja tuhlaamalla bensiiniä, joka loppuu 30 vuoden kuluessa? Ja saako vaimo lähteä shoppailemaan perheen kakkosautolla? Ja voiko perheen teini-ikäinen poika lähteä hiihtolomalle perheen kolmosautolla tyttöystävänsä kaa? Erään näkemyksen mukaan ihmisen kehittyneisyys on kykyä tajuta missä kokonaisuudessa me elämme, mitä me teemme, aiheutamme muille ihmisille, ympäristölle, maailmalle, maailmankaikkeudelle. Tämä idea ei ihmisen itsekkyydestä johtuen ole lyönyt itseään vielä läpi. Eläimet tekevät sen sulavasti, kasvit myös, ne kilpailevat ravinnosta, elintilasta, valosta, mutta oman lajinsa mukaisen ekologisen nurkkauksen rajoissa. Hiukkaspäästöjen omaehtoinen rajoittainen voi tulla pakolliseksi ja bensiimoottoreista luopuminen luo aidon eksistentiaalisen ahdistuksen.

Saturnus menee nopeasti eteenpäin Vaa'assa ja poistuu yhteisestä T-rististä Uranuksen ja Pluton kanssa 2011 syksyllä. Sen sijaan Uranuksen ja Pluton neliö tarkentuu vähitellen alkaen vuodesta 2011 ja tarkimmillaan se on 2015 ja vielä 2017 se on melko tarkka. Tämä on pitkä, viipyilevä ja edes taakse sahaava aspekti. On helppo ennakoida sitä että sen kuluessa moni maailmanpolitiikan akuutti asia ratkeaa suuntaan tai toiseen. Samoin on helppo ennustaa että tämä on maapallon ilmastonlämpemenisskriisin huippuvaihe lähiaikoina. Suurvallat ja koko maailma on pakotettu tekemään jotain ratkaisevaa sen suhteen. Voi olettaa että teollisuuden, autoilun hiukkaspäästöjen määrää vähennetään laeilla ja vaikutukset jokaisen kotitalouden ja yksilön elämässä ovat tuntuvat. Ihmiset ovat ikuisia optimisteja ja odottavat pääsevänsä pienillä muutoksilla eroon koko maapalloa järkyttävistä ongelmista. On varustauduttava siihen että vuodesta 20011 alkaa eräänlainen kiirastuli, jonka aikana uudet perusvalinnat alkavat vaikuttaa valtioiden ja ihmisten elämään. Millaisia valintoja tehdään, riippuu ihmiskunnan oppimiskyvystä. Menneisyys ei anna siitä kovin lohdullista kuvaa.

Myös muita mielenkiintoisia ja symbolisesti vaikuttavia taivaan ilmiöitä liittyy näihin vuosiin. En puutu tässä Maya-kalenterin vuoteen 2012. Siihen on kerääntynyt maailmanlopun aineksia johtuen muinaisten Mayojen kalenterin yhden suuren kierroksen päättymisestä. Mayojen kalenterin suuri jakso päättyy ja toinen alkaa - tuskin he itse siihen sisällyttivät ideaa maailmanlopusta. Toinen on se että Venus tekee harvinaisen, hyvin tarkan ylikulun, transiitin, Auringon poikki. Edellinen tapahtui 2008 kesäkuussa. Venuksen transiitit tulevat aina pareittain kahdeksan vuoden välein ja sitten on pitkä väli, edelliset Venus-transiitit tapahtuivat 1874-1882. Tarkemmin ottaen Venuksen transiitti Auringon yli tapahtuu 6.6.2012. Arkisesti ajatellen se on vain Venuksen tarkka konjunktio Auringon kanssa, mutta niin tarkka että Venus vaeltaa maasta katsoen Auringon kiekon poikki pienenä finninä. Venus on Maan ja Auringon välissä. Jos katsoisimme asiaa Auringosta käsin, Venus ja Maa olisivat konjunktiossa. Mutta taivaan ilmiöiden paralleelit maan elämässä on astrologian ydin. Siksi Venuksen transiittia voi pitää tärkeänä henkisenä tapahtumana, erilaisissa kaikkein esoteerisimmisissa opeissa se voidaan liittää vaikka arkkienkeli Mikaeliin, tavallisessa astrologiassa taas rauhanomaisiin, kulttuurisiin pyrkimyksiin (Venus), inhimillisten potentiaalien voimakkaaseen uuteen voimistumiseen ja henkisen kasvun murroksiin ihmiskunnan elämässä. Huomaa edellisen transiitin aikana 1874-1882 syntyivät esim. Teosofinen Seura (1875), spiritualistinen liike eli kulta-aikaansa ja SPR eli Society of Parapsychological Research perustettiin (1882). Syklisen ajan spiraalit kiertävät aina eri tasoilla edelliseen nähden, samat kuviot taivaalla eivät tuota samaa vaan kukin aika tarjoaa omat raaminsa ihmisen kehityspyrkimyksille.

Kaikki hitaat, transpersoonalliset planeetat, jotka symboloivat kollektiivisia, suuria, pitkäaikaisia, yhteiskuntia ja maailmaa muuttavia paineita ja virtauksia, ovat menossa kohti eläinradan loppua. Pluto Kauriissa, Neptunus Vesimiehessä ja Uranus Kaloissa ovat kolmessa viimeisessä merkissä Tässä mielessä elämme "lopun aikoja", millaisia muotoja tämä apokalypsi saakaan aikaan. Lopun symboliikka astrologian merkistössä korostaa yhtenäisyyttä, sivilisaatioiden raskaiden, yhtenäisten ja tasapäistävien prosessien luomaa kokonaisuutta, joka sitoo kaikki yhteen. Mutta loppuvaiheen ongelmana on se että sivilisaation spiritus, henki, on jo kalpea ellei puolikuollut. Uranus tulee ensin ulos tästä loppumerkkien kaaoksesta ja pakotetusta yhtenäisyydestä vuonna 2010-11 ja siitä alkaa luonnollisten Oinas-voimien sisäänvirtaus, joka joutuu kamppailemaan itselleen tilaa, merkitystä ja vapautta ahdistavien ja puristavien verettömien globaalin talouden, EU:n yhtenäistämispyrkimysten ja kansakuntien ja yksilöiden osoittaman ikuisen ahneuden ja itsekkyyden puristuksista.

Pluto, Saturnus ja Uranus vievät pääosat seuraavien vuosien tähtitaivaan draamassa. Mutta lyhyellä tähtäimellä muillakin on sivuroolien kautta jotain sanottavaa. Jupiter ja Neptunus ovat konjunktiossa Vesimiehessä toukokuusta elokuuhun 2009 ja toisen kerran joulukuusta 2009 tammikuuhun 2010. Näinä kuukausina on maailmassa optimismia, uusia suunnitelmia, toivoa, idealismia ja yleistä elämänlaadun ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen tähtääviä parannushankkeita. Voisi kuvitella että Barack Obaman hallinto on aloitteellinen ja maailma etsii kenties hänestä Pelastajaa taloudelliselle kriisille. Pakko on usein ihmisen ja ihmiskunnan paras opettaja vaikka sitä juostaan karkuun pitkään ja hartaasti eri tyylejä vaihdellen. Maailma muuttuu nyt pakon edessä, rajoituksia on hyväksyttävä, uutta kontrollia talouselämälle on saatava aikaan jotta George Soroksen (Kansainvälisen kapitalismin kriisi) ennustama tilanne, jossa markkinatalous on maailman suurin uhka avoimille yhteiskunnille, voidaan ehkäistä ajoissa.

ONNI YKSILLÄ YKSILÖILLÄ

"Onni" on maailman sivu kysytyimpiä käsitteitä. Kaikki haluaisivat kokea onnea. Onnea on ulkoista, on menestystä, rahaa, vaikutusvaltaa, kunnianhimon tyydytystä, saavutuksia, jotka luetaan uutisissa asti. Onnea on myös sisäistä laatua, vaikeammin määriteltäviä ja mitattavia asioita, kokemuksia, joista idän ja lännen viisaat ovat puhuneet ja joita kohti ovat kehottaneet - melko turhaan - käymään. Länsimainen ihminen ulkoistaa kaiken ja vieläpä tänään heti-kaikki-nyt! Kaikki sisäiset arvot ovat hätää kärsimässä ja hukkumassa kiiltävän ulkoisen pinnan alle.

Puhutaanpa vähän kaikkein ulkoisimmasta onnesta: joku voittaa rahaa pienellä panoksella, pelaa, lottoaa, voittaa visailussa, pelipöydässä. Millaisia ihmisiä nämä ovat astrologisesti? Valitettavasti suuria määriä voittajien syntymäaikoja ei ole tarjolla. Netistä löytyi etsimällä 49 voittajatyyppiä, syntymäajat ja kaikki. Näiden perusteella seuraavat yleistykset ovat päteviä. On muistettava että astrologia ei avaudu samalla tavalla kuin tieteessä tehdyt tutkimukset, kerätään aineisto, luodaan oletuksia muuttujista, luodaan joku malli, matemaattinen ja tilastollinen useimmiten - ja saadaan siistit tulokset. Astrologiassa tilanne on paradoksaalinen: yleiset väittämät ovat jollain tasolla tosia (Jupiter on suuri onnenplaneetta!), mutta kartan kokonaisuus on aina käsittämättömän monimuotoinen tausta, jota vasten kaikkea pitää tarkastella - onnen mahdollisuutta myös.

Perinteisesti 5.huone (elän, pelaan, kuljen ja laulu soi...osaansa ei muutella voi, jee-je) on astrologisen kartan pelihuone, onnekas niille, joilla on onnekkaita planeettoja siellä. Se kuulostaa yksinkertaiselta, eikö? Mutta koska kartat ovat aina monimutkaisia kokonaisuuksia, 5.huoneen merkitys ei juuri koskaan ole yksiselitteinen. Lottovoittajien ja muiden voittajien kartoilla (49 kpl), planeettojen sijainti 5.huoneessa, joko yksin tai useamman planeetan edustuksella on seuraava:

Kuu =3
Aurinko=6
Merkurius=6
Venus=4
Mars=6
Jupiter=2
Saturnus=3
Kheiron=5
Uranus=5
Neptunus=2
Pluto=3
Noususolmu=8
Ei yhtään planeettaa=16

Jassoo, onnekkain ryhmä on se, joilla 5.huone on tyhjä. Kymmenellä on 5.huoneessa planeettapari kuten Merkurius/Venus tai Aurinko/Mars ja kolmella on kolme-neljä planeettaa 5.huoneessa. Rajatapauksia on myös pari. Huomaa superonnekkaan Jupiterin vaatimaton tulos 5.huoneessa, vain kaksi 49:stä ihmisestä Kyse on Placiduksen kammareista. Mutta selvää on että "onnea" pitää tarkastella koko kartan tasolla, ei se löydy putkinäköisesti yhtä, kahta tekijää katsomalla. Viides huone on vain sekin yksi huonekokemus, sitä pitää täydentää muilla. Pinnallinenkin tarkastelu on todennut monesti että kaikki "kiinteät huoneet" ovat tärkeitä kun puhutaan rahasta, voitoista, saalistuksesta tasolla tai toisella. Siksi 2.-8.huoneen akseli on tärkeä, samoin tuo 5.-11.huoneet ja niissä mahdollisesti sijaitsevat planeetat.

Symboliikka huoneissa menee suunnilleen näin: 2.huone=oma talous, kouriintuntuvat mahdollisuudet eloonjäämistaistelussa, elanto, toimeentulo, raha-asiat. 8.huone=sama, mutta tässä raha-asiat ovat ajettuja resursseja, jakajia on vähintään toinen, liikekumppani, aviopuoliso, toinen sijoittaja tms. 5.huone= ylimääräisten energioiden, itsetunnon projisointi johonkin riskaabeliin. 11.huone=uusien projektien, yhteistyöhankkeiden alkuunpaneminen ja yhteiset riskaabelit yritykset, joista ei ole varmoja takeita.

Pelionnesta puhuttaessa astrologisessa keskustelussa heti mainitaan Jupiterin ja Uranuksen väliset aspektit. Nämä kaksi planeettaa yhdistyessään usein vihjaavat äkillisiin tapahtumiin, jotka kertaheitolla muuttavat ihmisen elämän toteutumisen mahdollisuuksia parempaan suuntaan. Eikä ole juuri väliä sillä, onko kyse kovista vai pehmeistä aspekteista - kumpikin laji käy. Onnekkaiden 49:n ihmisen kartoilta löytyy 22 tapausta, joilla on tuo Jupiterin ja Uranuksen pääaspekti (konjunktio, kuusio, neliö, kolmio, oppositio). Se on silti vain vajaat puolet. Suurempia lukuja löytyy Kuun aspekteista planeettoihin. Kuun ja Neptunuksen aspekti on 23:lla, Kuun ja Merkuriuksen pääaspekti löytyy 25:llä voittajalla ja Kuun ja Venuksen pääaspekti on 28:lla pelaajalla - se onkin huippu, 57%. Jos otamme nämä luvut kirjaimellisesti, voi Kuun osuuden ymmärtää kasvaneena intuitiivisena imeytymisenä pelitilanteeseen.

Mutta Jupiter ja Uranus ovat yhdessä myös mielenkiintoisia keskipisteensä ansiosta. Jupiter/Uranus -keskipiste kantaa samoja onnenkantamoisen aineksia kuin niiden välinen aspekti. Siksi peluripiireissä seurataan transiitteja, progressioita ja muita tapahtumia tähän keskipisteeseen.

Joku odotettu aspekti taas kuten Mars/Jupiterin välinen kulma on heikosti edustettuna tässä pikku kokoelmassa, vain 11 tapausta. Ohut on suhde myös Mars/Neptunuksella, 9 tapausta eli 18% ja pahnan pohjimmainen on Mars/Saturnus, vain 8 tapausta.

Mutta eihän tästä voi mitään päätellä koska planeettojen kiertoajat ja siten mahdollisuus olla jossain aspektissa toisen kanssa vaihtelevat suuresti. Kuun yleisimmät aspektit menevät tähän piikkiin. Kuu ehtii moneen mukaan. Koska voittajien syntymävuodet ja vuosikymmenet keskittyvät hyvin kapealle aikasektorille (1900-luvun toiselle puoliskolle), se tietää usean planeettojen välisen aspektin puuttumisen joukosta. Kaikki tämä pitäisi tilastomatemaattisesti tasata ennen kuin luotettavia tuloksia syntyy. Ja aineistoa pitäisi olla noin kymmenentuhatta kertaa enemmän. Mutta yksilötapauksina ovat kaikki voittajien kartat kiinnostavia ja tutkimisen arvoisia.

Jos lottoamisen voi löyhästi yhdistää uhkapelaamiseen, siitä tiedetään jotain. USA:ssa on tehty uhkapelureista muotokuvia ja heitä on analysoitu psykologisesti. Vanha väittämähän on että menestyksekäs uhkapeluri on huoleton, onneensa luottava ja ehkä hieman itsekeskeinen ja narsistinenkin tyyppi. Huolestuneet ryppyotsat voivat menestyä suunnittelussa ja systeemeissä, mutta he eivät ole uhkapelureina kummoisia. Voittajat usein korostavat uskoaan omiin mahdollisuuksiinsa - olivatpa kertoimet mitä hyvänsä ja todennäköisyys huikeasti voittamista vastaan. Useissa tutkimuksissa viitataan uhkapelureiden vaikeisiin taustatekijöihin. Niihin kuuluvat lapsuuden traumat, tietty haavoittuvuus, epävarmuus, ja sitä kompensoimaan kehitetty luja luottamus kykyyn muuttaa oma elämä kertaheitolla. On tullut tavaksi samastaa uhkapelurit ja alkoholistit koska molempia ryhmiä yhdistää usein esiintyvä kyvyttömyys itsekontrolliin. Ja näinä aikoina on tietysti liikkeellä "tieteellistä tietoa", jonka mukaan lottoamisen syyt löytyvät aivojen kemiasta - mistäpä muualtakaan.

Uhkapelurin on saatava itsensä kuvittelemaan että voi voittaa systeemin tai tyhjentää pelipankki. Joillakin on lujaa uskoa että todennäköisyyden lisäksi on muita tekijöitä, joita voi itse manipuloida ja voittaa. Useimmat pelurit häviävät uransa aikana ja menettävät omaisuuksia. Jos voittaakin, liian pitkään kestänyt voitonvarmuus kääntyy itseään vastaan jossain vaiheessa. Taito on siinä että osaa lopettaa ajoissa vielä kun on voiton puolella. Useimmat veikkaajat, lottoajat ja muita rahapelejä harrastavat eivät sijoita muuta kuin hiluja eivätkä koskaan voita juuri mitään.

Ohessa vielä rahapelivoittajan kartta. Karttaa voi pitää tyypillisenä voittajakarttana, siinä on useita tekijöitä, jotka viittaavat samaan suuntaan. Osaat ehkä poimia ne kartalta? Kyse on amerikkalaisesta rekkakuskista, joka voitti 13 miljoonaa dollaria vuonna 1992.

Varoitan siitä että kaikki ylläoleva on vain raapaisu aiheesta. Lisää tietoa löytyy netistä ja kirjoista. Lois Rodden, kunnianarvoisan astrologisen tietokannan rakentaja (http://www.astro.com/astro-databank/Main_Page) luettelee kirjassaan Money: how to find it with astrology? useita edellytyksiä onnekkaalle kartalle. Sieltä pitää löytyä:

1. Kuu pitää olla Suurkolmiossa mukana tai yhdessä tavallisessa kolmiossa. Ellei syntymäkartalla, niin progressiossa voittohetkellä.
2. Jupiterilla tulee olla vähintään yksi kolmio syntymäkartalla.
3. Jupiterin pitää olla pääaspektissa Neptunukseen (myös pikkuaspektit huomioidaan).
4. Syntymäkartan Marsin aspekti Jupiteriin ja Neptunukseen on edellytys sekin.
5. Radix-Venus tai progressiivinen Venus tai Jupiter aspektissa Uranukseen.
6. Syntymä-Venus tai-Jupiter retroilee.
7. Syntymä-Pluto konjunktiossa tai oppositiossa 2.huoneen hallitsijaan 4-5 asteen tarkkuudella tai muussa aspektissa 1-2 asteen tarkkuudella 2.huoneen hallitsijaan. Sama pätee voittohetken progressioihin.
8. Tarkka syntymäkartan puolitoistaneliö (135) asteen, parin tarkkuudella, joka osoittaa mahdollisuutta äkilliseen suunnan muutokseen elämässä ja taloudessa. Sama pätee progressioissa.
9. Syntymä- tai progressiivinen vuorovaikutus 12.huoneen ja 2.huoneen tekijöiden välillä tai 12.huoneen ja 8.huoneen tekijöiden välillä.
10. Transiitti Uranus 2-3 asteen tarkkuudella aspektissa syntymäkartan tai progressio-MC:n tai AS:n kanssa.

Jos mainitut edellytykset ovat kartallasi - lykkyä tykö. Ellei löydy, ainahan voi tehdä duunia tai käydä sossun luukulla.


ASTROLOGIAN MUOTOKUVAN KOKOONAPANOSTA

Astrologian perinteinen käyttömuoto, luonnekuvan laatiminen, ei ole mitenkään helppo eikä houkutteleva tehtävä. On monia vaihtoehtoja, linjanvetoja, valintoja, joiden kesken on tehtävä omat johtopäätökset ja siirrettävä ne tulkintaan.

Otetaanpa yksi kuluneimpia esimerkkejä, Elisabeth Taylor. Kaikkien tuntema, jonka elämästäkin tiedetään melkoisen paljon - kiitos elämäkertojen ja naistenlehtijuttujen. Se, miten hän projisoi persoonaansa ulospäin näyttelijänä, sen me tiedämme taas hänen tähdittämistään elokuvista. Millaisia ihmissuhteita hänellä oli, sen me tiedämme hyvin koska media seurasi tämän lapsitähdestä alkaen julkisuudessa viihtyneen ihmisen elämää tarkkaan.

Astrologisissa piireissä on pantu merkille se perusjako aina, että on olemassa "helppoja" ja "vaikeita" karttoja. Joistakin irtoaa oleellisia asioita vaivatta, toisista taas on kompastumisen vaaraa tai painopisteiden heittoja enemmän.

Ulkoinen minäkuva - askendentti- nousumerkki

Aloitetaan ulkoisista asioista. Astrologit eivät yksimielisesti ole koskaan uskoneet että ulkonäkö sinänsä heijastuisi kartalta. Tietyt merkkikohtaiset arkkityyppiset kuvaukset pitävät paikkansa vain hyvin yleistävällä tasolla. Liz Taylorin ulkonäköä kuvasi raadollisen rehellinen ex-aviopuoliso Richard Burton: "Hänellä oli kaksoisleuka, ylikehittyneet rinnat ja lyhyet jalat. Mutta, hän lisäsi, hänellä oli ihanat silmät." Liz Taylor oli mannekiinityypin vastakohta koska mannekiini on lattarintainen ja pitkäjalkainen.

Ulkonäköä arvioidaan yleensä nousumerkin perusteella ja siihen vaikuttaa myös nouseva planeetta - jos on. Mutta tämä on osoittautunut selvästi riittämättömäksi. Oma kantani on että ulkonäköäkin voi lähestyä vain koko kartan kautta. Liz Taylorin nousumerkki on Jousimies, jolloin lukoinen minäkuva on rohkea, tulinen, itseensä luottava, eteenpäinpyrkivä, positiivista nostetta helposti synnyttävä. Aurinkomerkki on Kalat. Molemmat ovat Jupiterin hallitsemia merkkejä, molempien fysiologiaan kuuluu täyteläisyys, joka Jousimiehessä on liikkuvampaa, aktiivisempaa, Kaloissa taas plastisempaa ja passiivisempaa. Kalojen erityispiirteisiin kuuluu herkkä kehon taipumus seurata mielialoja (psykosomaattinen yliherkkyys), joka merkitsee sitä että psyyken voidessa hyvin, kehokin voi hyvin, mutta psyyken kasautuvien ongelmien vanavedessä seuraa usein taipumusta lihomiseen. Kalat voivat vaihtaa ruumiinsa muotoa melko dramaattisesti lyhyessäkin ajassa.

Aurinko ja sen ympäristö

Syntymäkartan keskus on 3.huoneessa, jossa Aurinko, Merkurius ja Mars ovat yhtymässä. Oma minäkokemus (Aurinko) saa välitöntä tukea toiminnantarpeelta, omien tarpeiden ja halujen vahvana ja spontaanina ilmaisuna ulospäin (Mars) ja kykynä ilmaista itseään verbaalisesti (Merkurius). Kolmikko on Kaloissa, jossa minä on usein hauras koska se ei ole kovin vakiint8nut, keskitetty eikä kiinteä vaan hajanainen ja vastaanottavainen tiedostamattomille yllykkeille. Kalat ovat virtaavia ihmisiä, pysyvyyttä on vähän, pinnanalaisia muutoksia, vaihtelua ja eri minuuden kerrosten sekoittumista paljon. Se takaa kyvyn muuttua, muuntua, muunnella itseä, esiintyä toisena tai noutaa inspiraatiota alitajuisista lähteitä. Kalat ovat herkkiä tai yliherkkiä, imeytyviä ja kaipaavat jatkuvasti emotionaalista hyväksyntää, tukea ja rakkautta (Vesimerkki). Liz Taylorilla ei ole kuitenkaan mimosamaisen herkkä itsetunto sillä Aurinkoa piirittää Marsin itseluottamus ja terve itsekkyys ja kyky sanoa miltä tuntuu (Merkurius). Askendentti (ulkoinen minä, joka elää ympäristössään) on lisäksi neliössä (90 asteen kulma) Aurinkoon, joka lisää voimakasta tarvetta olla oma itse, se tuo pinnalle vahvoja omakohtaisia tarpeita välittämättä mitä muut ajattelevat. Siinä on myös vaikeus ymmärtää erilaisuutta, muita ihmisiä tai alistua toisten määrättäväksi. Aurinko, Merkurius ja Mars ovat 3.huoneessa, joka on medioiden huone, jossa ihminen kohtaa ulkomaailman välillisesti informaation, älyllisen viestinnän kautta. Se on käytännössä usein myös symboli asioista, joista puhutaan tiettynä ajankohtana - "pop" -ilmiöiden huone. Mutta elokuva on tunnetusti Neptunuksen alainen viihteen tai taiteen muoto. Näin myös Liz Taylorilla, jolla Neptunus on oppositiossa Aurinkoon, Merkuriukseen ja Marsiin - kaikkiin kolmeen. Se jo yksin todistaa lisää siitä miten vaikea on pitää minuutta koossa koska Neptunuksen oppositiot tuovat hajaannusta, keskittymiskyvyn puutetta, ajoittaista välinpitämättömyyttä tai halua paeta vaikeita tilanteita jonnekin kauas. Mutta ei huonoa ellei korvauksena jotain hyvää. Neptunuksen lahja on juuri oman minän kyky heijastaa itseään, samastua emotionaalisesti toisiin ihmisiin, rooleihin ja antaa itsestä jotain herkkää ja kaunista, johon suuri yleisö voi kohdistaa odotuksiaan ja toiveitaan.

Askendentin hallitsija

Jousimies kun nousee ja aurinkomerkin ollessa Kalat, on molempien merkkien hallitsija Jupiter. Jupiter on Leijonassa ja 8.huoneessa. Perinteisen astrologian mielestä askendentin hallitsijan asema kertoo aina sen elämänalueen, jossa ihmisen luontainen olemus löytää itselleen parhaat vastikkeet. Jupiter 8.huoneessa löytää minälleen tekemistä sitoutumalla erilaisiin kumppanuussuhteisiin, joissa on raskaasti ladattuja ehtoja. 8.huoneen pyrkimys on sitoa yhteen inhimillisiä voimavaroja, psyyken vastakkaisia ominaisuuksia, sulattaa ne yhteen ja se vihjaa usein myös ulkoiseen, taloudelliseen aktiivisuuteen, rahan ja resurssien jakamiseen. On muistettava että jokaisen elokuvan rahoitukseen menee miljoonia ja lopputuloksesta ei voi koskaan olla aivan varma. Ihmissuhteista voi muodostua keskeisiä kasvun paikkoja 8.huoneessa. Leijonassa Jupiter haluaa ilmaista itseään vapaasti, näyttävästi ja tuoda esiin parhaat puolet (kauniit silmät, mutta ei lyhyitä jalkoja...). Jupiterin tarkin aspekti on neliö Kuuhun Skorpionissa. Kuu edustaa tunteita ja niiden ilmaisua. Skorpionissa ne ovat intohimoisia, kaikennieleviä ja usein ladattu voimakkailla tiedostamattomilla kiintymyksen aineksilla. Kuun ja Jupiterin kova aspekti viittaa tunteiden dramaattisiin purkauksiin ja melodraamoihin sekä Lizin yksityiselämässä erityisesti Richard Burtonin kanssa että elokuvissa ja näyttämöllä. Molemmat rakastivat toisiaan, mutta liitto oli silti mahdoton. Molemmat loukkasivat toisiaan verisesti ja molemmat kärsivät suuresti toistensa läsnäolosta ja poissaolosta.

Jupiterin asema on voimakas. Se on hyvin estottomassa merkissä, jossa ego etsii ja usein saa tunnustusta itselleen esiintymällä, näyttämällä itseään tai suorastaan kehittymällä jollain tavalla ekshibitionistiseen suuntaan. Jupiterin kolmio (120 astetta) Venus/Uranus -konjunktioon on hieno merkki valtavasta suosiosta, joka seurasi Liz Taylorin koko elämää. Siinä oli toki vaihteluja ja nousuja ja laskuja, mutta elokuvatähtenä hän on ollut yksi kirkkaimmista. Silti ei kukaan ole keksinyt sanoa että hän oli erityisen "suuri näyttelijä", mutta hänessä oli paljon hyvää samastuspintaa, kauneus, menestys, intohimoiset ihmissuhteet, kahdeksann avioliittoa ja henkilökohtaiset ongelmat. Naisten tuki ja miesten ihailu on ollut Liz Taylorin elämässä pelastusrengas.

Kovat aspektit

Kun sanotaan että Liz Taylor on helppo tapaus astrologisesti, viitataan myös ongelmiin. Liz Taylor kamppaili itsetunto-ongelmien kanssa niin kuin tuhannet muutkin taiteilijat ja näyttelijät, joiden itsetunto on lujasti kiinni siitä, millaista palautetta tulee elokuvista, kansalta, kriitikoilta, ystäviltä. Hän oli tunnetusti alkoholisoitunut, jossain vaiheessa pahastikin, söi myös pillereitä ja tunsi voimakasta vetoa miehiin, jotka eivät oikeasti olleet miehiä. Hänen Venus/Uranus -konjunktionsa Oinaassa vihjaa kokeilunhaluun, ihmissuhteiden haurauteen, joka näkyi seitsemänä avioliittona, kirjavana ystäväpiirinä, jossa kaikenlaiset selviytymiskeinot ja kokeilut olivat tavallisia. Hän tunsi varmasti hyvin Hollywoodin sosiaalisten piirien erikoisuudet ja perversiot. Venus/Uranus on kolmiossa Jupiteriin, joka on takuuvarma merkki jatkuvasta kansansuosiosta, mutta se on myös neliössä Plutoon, joka riittää kertomaan että naisen sisällä on suurta epävarmuutta siitä, mitä hän oikeastaan haluaa ihmissuhteiltaan. Rakkaus (Venus) yhdistyy ensin rajoja rikkovaan Uranukseen, joka on perinteinen avioerojen merkki ja sitten vielä Plutoon, joka tekee kuviosta hyvin perusteellisen.

Rakkaus on siis perusteellisen, pohjia myöten käyvän jatkuvan muutoksen kohteena. Turvasatamaa ei oikeastaan ole eikä lopullista rauhaa ja tyyntä hyväksyntää. Koska Venus/Uranu on 4.huoneessa, on syytä tähän etsittävä Lizin suhteesta vanhempiin. Lizin äiti oli näyttämöltä vetäytynyt näyttelijä ja isä taidekauppias - molemmat heijastavat Venusta, kauneuden symbolia. Huomattava on myös Venuksen suuri etäisyys Auringosta, se on 40 astetta ja Venus on iltatähti (maksimi on 48 astetta). Tunne-elämä ei kuulunut hänen Egonsa (Aurinko) hallintaan, se eli omaa elämäänsä ja vielä ryyditettynä radikaalilla Uranuksella ja pohjamutia, tiedostamattomia ja usein itsetuhoisia yllykkeitä synnyttävällä Plutolla. Ihmissuhteissa syntyvät ovat elämää suurempia, mahdottomia tai positiivisesti ajatellen niiden avulla hän purki itsestään ulos jotain, joka olisi muuten ehkä tuhonnut hänen elämänsä mahdollisuudet pakottaen hänet katsomaan tarkemmin itseensä. Loppujen lopuksi Liz Taylorin elämää voi pitää myös sankarillisena sillä suurista ongelmista huolimatta hänen onnistui säilyttämään tasapainonsa ja elämänhalunsa 79 vuotta. Liz Taylor kuoli vuoden 2011 maaliskuussa.

Tällainen tulkinta on vain raamit koko asialle. Todellinen tulkinta on huomattavasti yksityiskohtaisempi ja samalla useampia kartan tekijöitä yhteen sitova.

SUN MARS ON OOBE - MITÄ HELKUTTIA?

Kuten muillakin elämänaloilla, myös astrologiassa on omat muotioikkunsa, trendinsä ja aaltoliikkeensä. Uusia ideoita nousee esiin ja vanhoja katoaa pois. Muoti-idea voi olla arvokas uusi löydös tai jonkun vanhan ajatuksen, menetelmän tai näkemyksen uudellenlämmitys, joka ottaa siivet alleen. Jotkut uudet ideat elävät vain hetken, ne ovat astrologian kolmen minuutin iskelmiä, joillakin taas on enemmän kantavuutta ja paino-arvoa.

Viime vuosien eräs muoti-idea on ollut planeettojen Out-Of-Bond (OOB)-tila. Oikeastaan se on vanhempi ajatus, joka aina silloin tällöin on putkahtanut pinnalle. Esim. Astrologisen Seuran keskusteluforumilla Linnunradalla (liity tästä) OOB -planeetoista keskusteltiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2001. Planeetta on OOB -tilassa jos sen deklinaatio ylittää 23.27 astetta joko etelään (S) tai pohjoiseen (N). Yleensä astrologisessa kartassa huomioidaan vain planeetan pituusaste. Deklinaatiolla sen sijaan mitataan planeettojen asemaa suhteessa taivaan ekvaattoriin, joka on maan ekvaattorin (päiväntasaajan) jatke avaruuteen.

Taivaanekvaattori jakaa taivaan eteläiseen ja pohjoiseen puoliskoon. Aurinko määrittää raja-arvon 23.27 koska se on 23.27 S kesäpäivän tasauksen aikaan (keskimäärin 21.6.) ja 23.27 N talvipäivän seisauksen (keskimäärin 22.12.) aikaan. Deklinaatio siten mittaa kuinka suuri on planeetan aseman kallistuskulma (ekvaattorin ja eklipitikan välinen suhde) tiettynä hetkenä. Useimmiten Kuu ja planeetat ovat alle tuon Auringon antaman äärikulman 23.27, mutta joskus ne ylittävät sen. Se tapahtuu vain silloin kun planeetta on joko Kaksosissa tai Ravussa jolloin deklinaatio on plusmerkkinen tai Jousimiehessä ja Kauriissa, jolloin deklinaatiomerkintä on miinusmerkkinen.

OOB- planeettojen merkitystä ovat nostaneet viime aikoina esiin mm. amerikkalainen "declination lady" K.T. Boeher, joka on kirjoittanut asiasta runsaasti. Myös Matrix-ohjelmatalon melko teknisesti suuntautuneet tekijät kuten Michael Erlewine, ovat kiinnitäneet huomiota tähän ilmiöön jo kauan sitten. Mutta vasta viimeiten kolmen vuoden aikana asiata on noussut yleinen haloo.

Keskimäärin ihmisten kartoilla ei ole yhtään OOB -planeettaa. Kaikkein yleisin OOB -tekijä on Kuu. Ollessaan syntymäkartalla Jousimies/Kauriissa tai Kaksonen/Ravussa, Kuu voi olla OOB. Automaattisesti se ei sitä ole vaan deklinaatio täytyy tarkistaa joko ohjelman avulla (ks. esimerkki alhaalta) tai paperisesta tähtitaulukosta, efemeridistä.

Jo OOB:n syntyessä puhuttiin siitä että OOB -planeetta on "villi ja vapaa". OOB-planeetta on ylittänyt Auringon määräämän rajan ja on siten omillaan. Hyvässä mielessä voi tulkinta lähteä siitä että silloin planeetta tai Kuu on omintakeinen, tavallisten sääntöjen ja normien "tuolla puolen". Huonossa tapauksessa se on holtiton ja altis kärsimään rajojen ylityksistä ja sen tuomista seurauksista.

Kaikkein selvin tapaus voi olla juuri Kuu. Kuun ollessa OOB, se korostaa ihmisen persoonallisuuden hetkellisyyttä, ihmisellä on usein "impressionistin luonne", hetken tunnelma, ilmapiiri, idea, välitön vainu jostain, uusi ahvainto, valo, väritys, halu kokea jotain uutta, hallitsee. Toinen merkittävä piirre on liikkuvuus, henkinen notkeus ja fyysinen halu olla liikekannalla. Tämä viittaa keikkatyöläiseen tavalla tai toisella. Kun maisema vaihtuu, kun ihmiset ympärillä vaihtuvat, on olo luonteva. Esimerkkeinä näistä taipumuksista mm. Elias Lönnrot, Tapio Rautavaara, Woody Guthrie, Matti Pellonpää, Tapani Kansa, Django Reinhardt ja Johanna Kurkela.

OOB-Merkurius= kaupallinen, tuottava (kirjallisuus, musiikki ym.) puoli työntyy esiin, ilmaisuhalut – ja kyvyt ovat usein selvästi näkyvillä, joskus kirjallinen tai kommunikoiva kyvykkyys.

OOB-Venus=yltiöromanttisuutta, sielullista kaipuuta, yliherkkyyttä rakkaudessa, miesten kartoilla voi naisellinen anima olla voimakas. Rakkaus on joskus toivottoman kaukana, joskus eteerisen ihanteellista – kuin Neptunuksella sävytettyä – tai uskaliasta ja normit ylittävää.

OOB-Mars= tiedostamattomia itsetuhoviettymyksiä, pois oravanpyörästä, erikoisia, raflaavia itsetehtostuskeinoja käytössä, ei useinkaan suoraan ”maskuliininen” vaan päinvastoin, seksi ja aggressio ovat – ainakin näennäisesti – poissa tai muuntuneessa muodossa. Sanallinen ironia tai elämänasenteen ironia on kenties tyypillistä.

OOB-Uranus= sukupolvijuttu, ei suuria vaikutuksia, mutta voi lisätä erilaisuuden ja erillisyyden painetta.

OOB-Pluto= sukupolvijuttu, ei suuria vaikutuksia ellei kasvata valtapyyteen voimaa.

OOB-planeettojen tulkinnan kannalta konsensus astrologiassa näyttää tällä hetkellä olevan varovaisen tarkkaileva. Useat astrologit eivät noteeraa OOB -planeettoja eivätkä anna niille suurta painoa. On selvää että astrologisella kartalla on paljon tulkittavaa ja avoimeksi kysymykseksi jää: pystyykö OOB -planeetat selittämään jotakin, joka ei paljastu muista kartan tekijöistä? Tämän toteamiseksi tarvitaan lisää kokemuksia ja aikaa.

Kuinka usein kartalta löytyy OOB -planeetta? Alla arvio tästä:

Mars 17% Kuu 15% Merkurius 13% Venus 12%
Pluto 10%, Uranus 8%, Jupiter 1%
Aurinko ei koskaan, Kuun solmut ei koskaan, Saturnus ei koskaan
Neptunus ei koskaan, Kheiron ei koskaan.

Nippelitietoa OOB-planeetoista

Pluto on usein OOB 1940-lukulaisilla. Se oli jo OOB maalis-toukokuussa 1938.

Jos olet syntynyt keväällä, huhti-toukokuussa 40-luvulla, Plutosi on melko varmasti OOB – mutta varsin niukasti.

Uranus oli OOB elokuusta marraskuuhun 1947 (suuri ikäluokka) ja toukokuusta 1948 elokuulle 1950. Jälleen joulukuulta 1950 kesäkuun alkuun 1951.

Uranus oli myös OOB keväällä 1903 ja uudelleen marraskuun lopusta 1903 aina vuoden 1906 loppuun asti. Samoin marraskuusta 1987 joulukuulle 1990.

Jupiter ja Saturnus eivät periaatteessa voi olla OOB:na. Mutta ne ylittävät OOB:n teoreettisesti parilla minuutilla, esim. Jupiter oli parhaimmillaan 23.32 syys-lokakuussa 1806. Ylitykset 1900-luvulla ovat ihan olemattomia Tällaiset pienet OOB:t eivät ole mielenkiintoisia.

Neptunuskaan ei ole koskaan OOB. 1700-2000 välisenä aikana se ei ole käynyt edes asteen päässä OOB-rajasta (23.27).

Merkurius, Venus ja Mars ovat OOB:na varsin epäsäännöllisesti.

Kuun mahdollisuus olla OOB:na vaihtelee 18,6 vuoden jaksoissa eli solmujen syklin mukaan. Nopeasti katsottuna runsaita OOB-vuosia näyttää olevan esim. 1910-1913, 1930-1934, 1949-1952 sekä 1960-luvun puolestavälistä 1970-luvun alkuun. Myös 80-luvun loppupuolella oli runsaasti OOB-Kuuta. Hiljaisia vuosia osui mm. jaksoon 1918-1926 , samoin 1936-1944 välille ja koko 50-luvun lopulla oli niukasti OOB-Kuuta.

Kuun ja planeettojen deklinaatioiden ääriarvot (data aikaväliltä 1700-2100)

Kuu 28.43° N 28.42°S

Venus 27.50° N 27.51°S

Mars 27.15° N 28.53°S

Merkurius 25.40° N 25.52°S

Pluto 24.06° N 24.44°S (vaihtelee pitkin välein)

Uranus 23.42° N 23.42°S

Jupiter 23.33° N 23.33°S EI OOB (tai hyvin lievästi)

Aurinko 23.27° N 23.27°S EI OOB

Kuun solmut 23.27° N 23. EI OOB

Saturnus 22.50° N 22.50°S EI OOB (tai hyvin lievästi)

Neptunus 22.38° N 22.35°S EI OOB

Kheiron 18.11° N 18.17°S EI OOB

Tietokone-ohjelmasta OOB -planeetan löytää deklinaatiosarakkeesta kuten tässä esimerkissä, joka on Solar Firesta. Kuun deklinaatio on korkea -25.23 ja Kuu on Jousimiehen lopussa on silloin OOB -tilassa. Esimerkki on Koop Arposen kartasta - hänkin siis näitä keikkamiehiä.


Vladimir Putin - johtajan arvoitus

Vladimir Putinin rooli Krimin kriisissä osoittaa että Venäjällä on tahtova johtaja, suuri, pieni mies, joka käyttää monen mielestä jo arveluttavasti valtaansa. Suurvaltojen johtajat ovat tosin aina silloin tällöin käyttäytyneet omavaltaisesti valtansa rajoja ja maansa mahdollisuuksia tutkien. Erityistä lisäarvoa Putinin johtajuuteen on tuonut Venäjän taloudellinen nousu ja menestys, joka on synnyttänyt pyrkimystä näyttää ulkomaailmalle mihin uusi vauras Venäjä sotilasmahteineen pystyy.

Kaikki alkoi vuonna 2000 kun Venäjältä tuli viestejä länsimaille Putinin alkuperän ristiriitaisuuksista. Lyhyesti sanoen Georgiassa, Tbilisin esikaupunkialueella asuu iäkäs nainen, Vera Putin (s. 6.9.1926), joka sanoo olevansa Vladimir Putinin oikea äiti. Hän on antanut useita haastatteluja länsimaisille lehdille ja onpa hänestä tehty tv-dokumenttikin. Georgia-Äidin mukaan Vladimir Putin (Vova) syntyi virallista syntymävuotta syntymävuotta kaksi vuotta aikaisemmin 17.9.1950. Äiti ei tätä päivää antanut vaan USA:ssa asuva historian tutkija, Juri Felshtinski, oli penkonut (ja delegoinut homman Georgiaan) asiaa ja jostain oli löytynyt paperi, joka "todistaa" että Vladimir Putinille oli myönnetty lentolippu, jossa oli myös syntymäpäivä. Äidin kohdalla "asuu Georgiassa", isän kohdalla viiva. Isä oli alkoholisoitunut ukkomies, jonka kanssa elämästä ei tullut mitään ja Putin saikin myöhemmin isäpuolen, joka taas ei sietänyt pojan olemassaoloa ja halusi hänestä eroon. Koulua Putin oli käynyt Georgiassa, häntä muisteltiin "hiljaisena ja salamyhkäisenä". Putin asui siis yhdeksän ensimmäistä vuottaan Georgiassa, kävi koulua ja sitten hänet annettiin pohjoiseen, Leningradiin virallisille vanhemmille tai vanhemmat olivat asuneet Putinin äidin lähistöllä siihen aikaan (tiedot ovat ristiriitaiset) ja vaihdos oli sovittu perheiden välillä.

Molemmat viralliset vanhemmat olivat syntyneet 1911. Putin aloitti koulun (virallisen version mukaan) 1960. Oikeaan ikään piti tehdä korjauksena pari vuotta jotta jotta kouluunmeno olisi osunut yksiin iän kanssa. Putinin syntymää varjostaa myös yleinen tausta, NL:ssa naiset eivät kuulemma synnyttäneet uusia lapsia, jos edellisistä oli kulunut neljä vuotta. Ja Putinin vanhemmat viralliset veljet olivat syntyneet jo 40-luvulla, kuolleet nuorina ja sitten wham! Putinin virallinen äiti synnyttää 41-vuotiaana tulevan suurmiehen. Ja virallisessa elämäkerrassa ei ole mitään Putinin varhaisista lapsuusvuosista juuri mainintoja - epäilyttävä aukko sanovat toiset. Felshtinskin kirja Putinista on saatavilla, Yuri Felshtinsky: The Corporation: Russia and the KGB in the Age of President Putin. Se on luonnollisesti hyvin Putin-kriittinen teos.

Tosiasia on myös se, että "kerran vakooja, aina vakooja" - periaate toimii. Vakoojat eivät anna oikeaa tietoa itsestään, heille luodaan virallinen elämäkerta, oikeat tiedot kätketään. He ovat luomuksia, heidän taustansa on suunniteltu tietynlaiseksi. Ja presidentiksi nousu on tuplannut sen mahdollisuuden että hävettävä tausta poistetaan muotokuvasta. Jäljellä on siedettävä, mutta sopiva ja aukkoinen kertomus työläisperheen lapsesta, joka taisteli tiensä huipulle - kaikki tyytyväisiä? Putinilla on virallinen elämäkerta, "syntymätodistuskin" on olemassa vaikka 1952 ei Venäjän sairaaloista sellaista annettu. Siten meillä voi olla väärät syntymätiedot suuren maan johtajasta.

Artjom Borovik oli venäläinen tutkiva journalisti, joka kuoli oudossa lentoturmassa vuonna 2000. Felshtinskin mukaanhänen kuolemansa voi liittyä siihen Putinin elämäkerta-aineistoon, joka hänellä oli hallussaan ja jonka hän aikoi julkaista. Onnettomuus tuli sopivasti väliin. Toinenkin kuolemantapaus on liitetty Putinin alkuperää tutkiviin ihmisiin.

Oikean taustan salaamisen motiivit voivat olla kahdella taholla: alhainen synpeperä ei sopinut luotuun kuvaan Putinista, supermiehen myyttisiä mittoja tavoittelevasta poliitikosta. Toiseksi entisenä KGB:n miehenä Putinin tausta on automaattisen salailun kohde; vakoojat eivät saa antaa henkilötietojaan eteenpäin.

Peruskysymys on: olemmeko nyt Kremlin virallisen koneiston propagandan uhreja (virallinen elämäkerta) vai Venäjään ja Putiniin vihamielisesti suhtautuvien tahojen luodun legendan uhreja? (epävirallisen äidin kertomus, Felshtinski ym.). Kuinka paljon "oikealla" tiedolla on mahdollisuuksia kun asiat ovat menneet näin pitkälle? Oli miten oli, astrologit ainakin ovat tulleet varovaisemmaksi käyttäessään virallisen elämäkerran mukaisia syntymätietoja. Monet myöntävät että Putinin virallinen kartta on ihan sopiva, Skorpioni nousee, Pluto on MC:llä jne. Kuvaus istuu hyvin vallanhaluiseen mieheen, jonka tausta on vakoilun parissa ja jonka Boris Jeltsin nosti tuntemattomuudesta Venäjän johtoon. Mutta kysymysmerkkejä on liikaa. Siksi on hyvä laittaa Putinin syntymätietojen ja kartan mukaan määrite: "virallisten tietojen mukaan". Epävarmuus "oikeasta Putinista" jää voimaan kunnes joskus (?) asia saa ratkaisunsa. Varmaa on että Putinin väitetyn oikean äidin DNA:ta ei ole vertailtu presidentin vastaavaan.

Virallinen Putin. Kartalla on Venus nousussa, onko Putin sosiaalisesti viehttävä, mutta syvempiä tunteitaan kätkevä ja mitä kertovat Uranuksen neljä neliötä omasta tavasta hoitaa asioita?

Epävirallinen Putin, Felshtinskin tietojen mukaan, kellonaika jätetty ennalleen, syntymäpaikka on epävarma, jossain Permin aluepiirin alueella. Tällä kartaalla tiukka Aurinko/Saturnus/R-Merkurius Neitsyessä kertoo tunnontarkasta ja virkamiesmäisestä ihmisestä, joka pystyy tehokkaaseen, laskelmoituun toimintaan (kolme kuusiota Marsiin). Putinin taistelulajien harrastus istuu Marsiin 2.huoneessa.

Venäjää taitavat voivat lukea tarkemman selonteon kiistanalaisesta asiasta: http://www.compromat.ru/page_18786.htm

Astrologinen aamu-päivä-ilta- vai yöihminen?

Satunnaisessa keskusteluissa ihmisten kanssa usein tulee esiin se miten joku on syntynyt aamulla, keskipäivällä, iltasella tai yömyöhään. Lähes kaikki, jollain vaistomaisella varmuudella tuntuvat pitävän sitä merkittävänä seikkana.

Syntymä on totisesti merkittävä seikka, se on se tonen varma asia, minkä tiedämme olemassaolostamme. VUorokauden aika on maailmaantulon näyttämönä myös mielenkiintoinen. Jospa mikään ei vain satu vaan on merkitystä täynnä vaikkakin sitä ei voi noin vain sanoa? Astrologia ottaa kaiken tämän vakavasti ja vie asiaa eteenpäin tarkentamalla vielä syntymän kellonajan tarkkuuteen asti.

Syntymässä valmiiksi muotoutunut sikiö, lapsi tulee ulos turvallisesta äidin kohdusta, jossa on viettänyt yhdeksän kuukautta jakaen äidin kanssa kaiken. Syntymä on ihmisen ensimmäinen trauma, lapsi tavallaan pakotetaan ulos, luonto sanoo milloin on aika muuttaa kuten se sanoo kuolemankin kohdalla. Muutos on mahdollisimman jyrkkä. Lapsi pumpataan kohdun supistusten myötä ulos pitkin ahdasta, veristä käytävää, jossa tukehtumisen tunne on varmasti päällimmäisin. Minuuttien tai jopa tunnin kuluttua lapsi tulee ulos maailmaan ja alkaa parkaisten oman elämänsä hengittäen omilla keuhkoillaan maailman ja maailmankaikkeuden rytmissä. Hänen yksilöitymisen tiensä on alussa, mutta kosmisesti hän on sillä hetkellä syntynyt uusi elämän kanava.

Syntyä johonkin vuorokauden aikaan luo näyttämön vastasyntyneelle ihmiselle. Maan ja Auringon suhde on omanlaisensa riippuen siitä onko syntynyt varhain aamulla, keskipäivällä, alkuillasta vai keskiyön tunteina.

Jos syntyy aamulla, on kartta periaatteessa Aamukartta, jossa Aurinko ja sisäplaneetat ainakin ovat askedentin lähellä eli idässä lähellä horisonttia. Aamuihminen herää aamuun, hänen tietoisuutensa on valmis heti työhön ja toimintaan. "Varhainen lintu se madon nappaa" -periaate toimii hänessä. Työaika alkaa arkisin aamulla ja on oletava oikein varustautunut. Työteliäs, toimeenpaneva, omasta itsestään käsin motivoituva ihminen on aamuihminen. Parhaimmillaan itseriittoinen oikealla tavalla, tekee oman motivaationsa mukaisesti asioita, työstää elämää reippaasti ja iloisesti. Oma minä-tunne on vahva siksi asioiden jakaminen on työläämpää. Omat edut ja oma napa työntyvät usein etualalle ja spontaani itsekkyys voi näkyä pukinsorkkana lahkeesta. Hän eriytyy muista ihmisistä säilyttäen ehkä jossain sisimmässään tunteen ylemmyydestä muihin nähden, paremmuudesta. Hänessä on siten joko aateluutta, jaloutta, korkeaa pyrkimystä olla jotain merkittävää elämässä tai sitten se rapistuu kilpailevaksi itsekkyydeksi ja erinomaisuuden tunteeksi. Oman egon parhaat puolet on saatava välittömästi esiin. Ensimmäinen vaikutelma voi olla ratkaiseva. Aurinko periaatteessa nousee ja elämään tulo on iloinen, räjähtävä tapahtuma, maailma on jännittävä paikka, täynnä uusia mahdollisuuksia.

Jos syntymä tapahtuu päivällä, Aurinko ja sisäplaneetat ovat lähellä keskitaivasta, MC:tä. Mahdollisesti siellä on muitakin planeettoja. Tämä on Päiväkartta. Aurinko kipuaa ylös taivaalla, sen näkyvyys, lämpö ja valo on suurimmillaan. Se motivoi ihmistä kunnianhimoisiin saavutuksiin. Painopiste ei ole itsekohtaisessa erinomaisuudessa vaan palveluksen tekemisessä yhteisölle, koko yhteiskunnalle. Se synnyttää ihmisen, jolla on tarve isännöidä asioita, hallinnoida, ottaa vastuuta ja kantaa julkisia tunnuksia rintapielessään.Yhteisön asioiden edustaminen tai oman paikan ja seman varmistaminen sujuu kaikkein parhaiten juuri päiväkartan ihmiselle. Aurinko on korkealla taivaalla ja se antaa ihmisen tietoisuudelle objektiivisen, yleisen ja yleispätevän luonteen. Hän ymmärtää yleisiä asioita ja sitä, miten kaikki voidaan koota yhteisten periatteiden ja järjen toimintojen alaisuuteen. Edustuksellinen suhde maailmaan voi nostaa esiin ulkokullaisuutta ja pompöösiä teatraalisuutta. Elämä toteutuu, jos julkista tunnustusta tulee ja sosiaalinen maine ja kunnia kasvavat iän myötä. Julkinen tuki ja hyväksyntä on hankittava ulkoisilla teoilla ja yhteiskunnan rakenteissa etenemällä ja ylenemällä. Aurinko keskitaivaalla antaa elämäntunteeksi isällisen, kaikkivoivan ja lapsiaan silmälläpiävän asenteen.

Jos syntyy illansuussa, Aurinko tekee laskua, ja sisäplaneetat säestävät sitä myös. Auringon valo ei ole enää keskipäivän kirkasta ja häikäisevää valoa vaan se on aisteja kiihottavaa ja salaperäisiä uusia sävyjä täynnä. Painopiste on läntisellä horisontilla, lähellä Deskendenttiä. Tästä syntyy Iltakartta. Pääpaino kallistuu minästä poispäin, kohti toisia ihmisiä, kohti läntistä horisonttia. Ihmistyyppinä se korostaa sujuvaa sekoittumisen kykyä, ihmisen sosiaalinen luonne esiintyy puhtaana ja voimakkaana. Elämä ei ole yksinäinen yritys, se on jaettu tilaisuus, kokoontuminen yhteen, seuraelämän tilaisuus, pippalot, juhla. Ihmistyyppinä on kyse sosiaalisten vaistojen ohjailemasta ulospäin suuntautuneesta ihmisestä, joka ottaa ihmiset haltuunsa joko olemalla erityisen viehttävä, vetovoimainen, miellyttävästi huomiotaan jakava, mutta kuitenkin myös omia etujaan puolustava ja niistä huolen pitävä. Oman minän voima ei häviä vaikka se sekoittuu muiden ihmisten joukkoon vaan se hakeutuu asemiin, jossa voi tehdä vaikutuksen toisiin yksilöinä tai joukkona. Näin syntyy myös esiintyvä tarve, yleisöä puoleensavetävä ihmistyyppi, joka mittaa suosionsa taputusten desibelimäärällä. Riippuvuus muista voi olla kiusallinen asia kun suosiota ei tule ellei osaa "pelata" ihmisillä. Ihmisten suosiollisuudella, tunteilla tai hyväksynnällä pitää pärjätä ja saada oma Ego loistamaan.Aurinko laskee näillä ihmisillä ja työaika on loppunut, ilonpito, vapaa seuraelämä pyörähtää käyntiin ja sen myötä ihminen avautuu kotelostaan ja roolistaan kuin päiväperhonen valmiina liitoon.

Jos syntyy myöhään yöllä Aurinko on horisontin alapuolella lähellä IC:tä ja sisäplaneetat ja mahdollisesti muutkin ovat siellä myös. Tällöin syntyy Yökartta. Yökartalla Auringon valo on kadonnut, mutta se on mennyt maan alle, se loistaa ihmisen sisäisyydessä. Yökartan omistajan Aurinko on syvällä horisontin alapuolella, siellä, mistä elämän juuret nousevat, missä on "syy kaikkeen", jos vain voisimme ymmärtää sen. Yökartan ihminen vie yksilöitymisen pidemmälle kuin mikään muu tyyppi. Hän kasvaa luottaen joko traditioonsa, kapeaan perheen, suvun perinteeseen tai sitten laajaan Hengen traditioon, joka ruokkii hänen individualismiaan ja saa pyrkimään kohti muille näkymättömiä päämääriä. Paino kallistuu kohti minuuden juuriolemusta, sitä kautta myös tiedostamattomia, kollektiivisia ihmiskunnan menneisyydestä nousevia spirituaalisia pyrkimyksiä. Yksilöityminen voi merkitä sisäsyntyisten ehtojen kiristymistä niin että tässä tyypissä voi nähdä kaikkein omintakaisimmat, mutta myös kaikkein oikullisimmin itseään toteuttavia ihmisiä. Heidän joukossaan on myös niitä, jotka ovat elinikäisessä sisäisessä oppositiossa yleiseen elämänmenoon nähden. Samoin yksilöityminen voi johtaa kapseloitumiseen ja sisäänpäin kääntyminen eriytymiseen niin pitkälle että ymmärtäjiä ja hyväksyjiä on vähän. Laatu pelastaa, ei määrä. Keskiyön Aurinko syventää ihmistä, hänestä tulee yöihminen, joka syventyneenä ja eriytyneenä katsoo sisäänpäin, tutkii, luo yhteyksiä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan välille.

Astrologiassa edetään yleisestä yksityiseen ja takaisin. Kartan perushahmojen näkeminen auttaa sijoittamaan ihmisen omaan vuorokauden aikansa mukaisiin lähtöasetelmiin. Se on yksi luonnollisimmista tavoista katsoa karttaa. Sen jälkeen hahmoja voi etsiä myös muista lähtökohdista käsin. Sellaisia ovat mm. elementtijakautuma, toimintamuotojen jako, Jonesin karttahahmot jne. Näkökulmia riittää.

16.9.2014 Raimo Nikula

PUSSY RIOT -PIMPPIEN MELLAKKA

Pussy Riot -mekkala tuli ja meni Venäjällä 2012-2013. Mediatapahtumana se oli huomattava ja yhtyeen jäsenten saamat kahden vuoden tuomiot saivat kansainvälistä kritiikkiä. Tuomiosta he istuivat vankilassa vain toista vuotta, viimeiset kaksi kolmesta armahdettiin 2013 lopussa. He saivat sanomalleen suuren yleisön - ainakin hetkeksi. Anarko-feministinen punkrock-bändi sai nostetta myös kaupallisesti vapauduttuaan vankilasta periaatteella: kaikki mainos on hyväksi.

Yhtyeessä on yli 10 jäsentä + teknistä henkilökuntaa. Kolme nokkanaista erottuu muista. 1) Maria Vladimirovna Aljohina, 6.6.1988, Moskova 2) Jekaterina Stanislavovna Samutsevitš (9.8.1982), Moskova ja 3) Nadežda Andrejevna Tolokonnikova, 9.8.1989, Norilsk, Siperia. Luovan kirjoittamisen opiskelija, tietokoneohjelmoija ja filosofian opiskelija - tytöt ovat varustautuneet suureen elämäntehtävään.

Pussy Riot ei ole taidetta-taiteen-vuoksi –bändi. He käyttävät punkkia mielipiteensä kovaäänisenä, eihän se muuten minnekään yllä. Esiintyminen tapahtuu naamioiden kautta niin ettei heitä tunnista. Ja punk on punkkia, vanhemman kuulijakunnan korvissa soittotaidotonta räimettä. Esiintymisiä on ollut metroasemilla, poliisitalon katolla, kaduilla, kirkossa. Finlandia-talo ei ehkä heitä miellyttäisi, eikä pynttäytyneet kulttuurirouvat. Mielipiteisiin kuuluu Putinin arvostelu, viimeisten vaalien vilpillisyys, sananvapauden puute, vähemmistöjen sorto Venäjällä.

Ohessa arvauskartat. Yhtyeen kaunotar, Tolonnikova, tekee vaikutuksen melkoisella madonnamaisella kasvoillaan ja tyyneydellään. Puheet eivät ole kovin sovinnollisia. Vaaka nousee ehkä, muuten kartta koostuu Skorpionista ja Kauriista sekä Jupiterin tekemistä neljästä oppositiosta. Ja sehän näkyy tyytymätön ihminen, sosiaalinen ympäristön tuntuu pakkopaidalta. Hän esiintyy rauhallisesti, mutta hänellä onkin mies ja lapsi jemmassa Kanadassa.

Tolonnikovan kartta on tasahuoneilla koska hän on syntynyt hyvin pohjoisessa Siperiassa Utsjokea vastaavalla leveysasteeella, jolla ei muut huonejaot oikein enää toimi.

Viehko muija on myös Aljohina, jota veikkaan Leijona-nousuksi. Luovan kirjoittamisen opiskelija, Aurinko + Merkurius/Venus (peräytyvinä!) Kaksosissa – tietty. Vanhin näistä kolmesta, Samusevits on -82 syntynyt, joita rasittaa tuo betonista valettu raskaus, Saturnus/Pluto –konjunktio ja siihen osuva Venuksen neliö.

Kolme kapinallista, kolme erilaista karttaa. Tolonnikovaa ja Aljohinaa yhdistää vuodet 1988-89, jolloin Kauriissa alkoi olla tungosta ja Neuvostoliitto, Neukkula, alkoi hajota. Nämä ovat selkeitä ”Ajan tuotteita”, ja tuovat pinnalle sen, mitä suuren mahtivaltion pirstoutuminen merkitsee. Kun maa hajoaa omiin mahdottomuuksiinsa, ihmiset sen hajoamisen myötä saavat pirstaleet sisäänsä ja ilmaiset sitä sitten omin keinoin. Kartan tulkinnassa olisi huomioitava ajankohdan globaaliset, sosiaaliset ja kulttuuriset virtaukset. Ne antavat yksilöille taustan, maan mullat, johon ihmistaimi istutetaan.

1988 oli Gorbatshovin yritys kääntää kelkkaa, vapaata markkinataloutta sallittiin, syntyi Glasnost, avoimuus ja Perestroika, uudelleenrakennus. Mutta NL:ssa pitkään muhineet ongelmat kaatuivat epäonnisen ja hyvää tarkoittavan Gorbatshovin päälle. NL:n hajoamisen myötä ”kommunismin korttitalot” kaatuivat Euroopassa. Kun prosessi oli ohi, entisestä NL:sta oli tullut 15 itsenäisen valtion ryväs. Tähän vaiheeseen syntyessään Pussy Riotin kaksi jäsentä on sopiva hajoamisen symboli.

Maan hajoamispiste näkyy Tolonnikovan kartalla Jupiter-180-Venus/Uranus/Saturnus/Neptunus – kuviossa. Jos se vielä istuu pystyakselilla kuten arvauskartassa, asia on pläkkiselvä. Muuten karttaa hallitsee Merkurius/Aurinko/Pluto Skorpionin kiltissä merkissä.

Aljohinan kartan rakenne on myös kuvaava: R-Merkurius/R-Venus/Kheiron Kaksosten lopussa on oppositiossa Uranukseen Jousimiehen lopussa ja Saturnukseen Kauriin alussa. Oppositio-asetelma on sattuva kuvaamaan ulkoisen rakenteen hajoamista ja siirtymistä sisäiseksi psykologiseksi taustaksi, peloksi, mutta myös haluksi voittaa pelko ja uudistaa maailmaa niin että ei tarvitsisi pelätä mitään.

Samutsevin kartta on näihin verrattuna ”normaali”, mutta hän kuuluu vanhempaan ikäluokkaan. Sitä leimaa lähestyvä Saturnus/Pluto –yhtymä ja sen neliö Venukseen, joka voi sisältää jähmettynyttä tunnetta, vapauden tunteen puutetta ja ahdistusta, jota ei Leijona-Aurinkokaan pysty kokonaan hälventämään. Tarkka Mars/Jupiter - konjunktio Skorpionissa kertoo ihan normaalista ammatillisesta ja sosiaalisesta kunnianhimosta ja jännittyneestä voitontahdosta. Kyllä näistä naisista tulee vielä ihan kunnon poroporvareita kuten mieltään osoittavista erkkituomiojista tai radikaalivihreistä tuli ministereitä ja Brysselin koneen sarjalippulaisia.

16.4.2015 Raimo Nikula

EDUSKUNTA 2015

Aurinkomerkeistä puhuminen astrologiassa on aina kaksipiippuinen juttu. Aurinkomerkit (Oinas, Härkä jne.) ovat sylkykuppikamaa (koska kartalla on niin paljon muita tekijöitä), ja toisaalta niitäkin kannattaa pitää silmällä jos kasautumia alkaa kertyä tietyssä joukossa. Aurinko edustaa astrologiassa aina elämää elähdyttävää, voimia kesittävää ja tahdonalaista prinsiippiä. Otetaan esimerkiksi Suomen eduskunta, jossa on 200 edustajaa.

Ensin katsotaan hieman taaksepäin. Viimeksi Suomessa oli vasemmistoenemmistö eduskunnassa 1966 vaalien jälkeen. SKDL + SDP ja TPSL saivat 51% paikoista. Kokoomus oli pienehkö puolue, mutta Keskusta oli silloinkin suuri.

Silloin kolmen suurimman puolueen aurinkomerkeissä (yhtensä 153 edustajaa) Kaksonen oli johdossa, Vesimies ja Oinas olivat toisena. Oletuksen mukaan koko eduskunnassa oli sama järjestys. Jossain vaiheessa 70-luvulta lähtien tähän päivään asti Oinaiden nousu on ollut vähittäistä, mutta nyt se on ilmeisesti ollut johdossa jo jonkun aikaa. Mitä se merkitsee politiikan suunnan kannalta? Voiko aurinkomerkkien mukaan yleistää sanoen että oli puolue mikä hyvänsä, siellä oinasmaiset energiat saavat tilaa sen vuoksi että koko kultuurimme on kääntynyt (pseudo-) yksilölliseksi onnen etsinnäksi. Mutta onneen pääsee käsiksi liittoutumalla muiden kanssa ja näin Oinaistakin tulee puolueihmisiä. On mahdollista että pysyvästi pahnan pohjalla ovat vesimerkit, erityisesti Skorpioni ja Rapu. Kaloja on hieman enemmän, mutta eri erityisesti kommareiden eikä SDP:n joukoissa.

Mutta jo vuoden 1993 eduskunnassa oli Aurinko-Oinaita eniten. Silloin kolme suurinta olivat Oinas=26, Kalat= 24 ja Rapu=22. Mahdollisesti jo sitä ennen Oinas-enemmistö oli tullut vakioksi.

Jos yleistetään rankasti, voi sanoa että Oinaiden nousu eduskunnan ylivoimaisesti suurimmaksi "aurinkomerkkipuolueeksi" viittaa kenties itsekkäiden perusvoimien kasvuun poliittisessa antropologiassa. Vihjaako Oinaiden kasaantuminen nykyeduskuntaan siihen että elämme aikoja, jolloin tarvitaan eloonjäämistaitoja valtion tasolla..? Vai kaipaavatko äänestäjät poliittisia esikuvia, jotka näyttävät pärjääviltä ja suoraviivaisilta? Etsitäänkö Oinaiden kautta jonkinlaista uutta reseptiä suomalaisuuden nostamiseksi puhki puhuttuun "uuteen (taloudelliseen) nousuun? Hyvässä mielessä voidaan odottaa ett Oinaan laatu eduskunnassakin tuo kyvykkyyttä raivata tieltä muodollisia ja byrokraattisia esteitä jotta kansalaiset voisivat elää omaa itsenäistä elämäänsä valtion sisällä. Oinaat ovat aloitekykyisiä ja toimeliaita, rohkeita ja haasteellisia. Toivottavasti näistä ominaisuuksista uusi eduskunta saa itselleen kykyä nostaa kissa pöydälle ja tuoda jotain täysin uutta parlamentin työskentelyyn.

Suomalaiset kansanedustajat mahdollisesti kautta aikojen (näppituntumalla) ovat olleet voittopuolisesti kevät- ja talvimerkkien edustajia, mutta nyt kevätmerkit johtavat entistä selvemmin. Kesä- ja syysmerkit ovat jääneet taustalle. Näin on nytkin. Uusi 2015 hallituksemme, kolmen sihisevän SSS:n trio etunenässä edustaa Oinasta (Stubb), Härkää (Sipilä) ja Kaksosta (Soini).

Poikkeusvaalit olivat myös 1970. Silloin eduskuntavaaleissa Vennamon SMP kasvoi 1 edustajan minipuolueesta 18 edustajan keskikastin puolueeksi. Mutta tämä puolue ei ollut aurinkomerkkien osalta mikään juurista (pääosa kannatuksesta tuli Pohjois-Karjalasta ja Savosta) lähtevä protestipuolue koskapa Vaakoja oli eniten (4 kpl), mukana Eino Poutiainen, joka vei ilosanomaa eteenpäin mopolla ja traktorilla. Ei ole poliittista koiraa karvalakkiin katsominen. UKK hajotti eduskunnan pirstaleiksi ja uudet vaalit olivat jo 1972. Silloinkin SMP sai edustajaa.

Tässä numerot. Kolmella suurimmalla puolueella 1966 vaaleissa (Kesk. +Skdl + SDP) tuli 153 paikkaa. Lopuille jäi rippeet. Tilanne aurinkomerkkien osalta on alla.

Entä nyt 2015 vaalien jälkeen, miltä eduskunta vaikuttaa aurinkomerkkien osalta?

Eduskunnassa on siis 32 Oinasta kun odotettava keskiarvo on 16.7. Perussuomalaisten, keskustalaisten, kokoomuslaisten ja ruotsalaisten ryhmissä Oinaita on eniten. Toiseksi vahvin aurinkomerkki on Leijona (21), mutta seuraavat painuvatkin keskiarvon tuntumaan. Heikoimmin edustettuina ovat Rapu, Neitsyt ja pahnanpohjimmaisena Vaaka. Mielenkiintoa lisää myös tämä että Oinas (energinen, yritteliäs, individualistinen purkautuja on johdossa ja sen vastamerkki hienostunut, diplomaattinen, kulttuuritietoinen ja vertailuun kykenevä Vaaka on nyt heikoin aurinkomerkki. Mutta peruskysymys on, mikä suomalaisessa politiikassa on kääntynyt (ehkä jo 80-luvulta lähtien) siihen suuntaan että edustajat tuppaavat olemaan Oinaita, mitä tällä mallilla haetaan?

Ja hallituksen muodostamisesta heräsi myös astrologisia kysymyksiä. Voiko lyhytaikaisista transiiteista päätellä jotain merkittävää? Joskus voi. Kun hallitusneuvottelut olivat kiihkeimmillään toukokuun lopussa ja salkkuarvonta tapahtui, oli taivaalla Auringon ja Saturnuksen oppositio, pakko tehdä asiat oikein ja korrektisti - joku vetää siimaa kireälle. Sitten Merkurius aloitti retroilun ja alkuperäisen aikataulun mukaan hallitus oli kasassa 29.5. Silloin Aurinko, Mars ja R-Merkurius ovat 10:n asteen sisällä oppostiossa Saturnukseen, mutta raskauttavasti kaikki ovat neliössä Neptunukseen. Hallitus siis mahdollisesti syntyi ja kaikki oli OK, isoista asioista oli sovittu ja pienempien asioiden riitelyä ei noteerattu. Mutta kuitenkin sanoisin että kaikki ei ehkä ole Ok. Vai menikö Neptunuksen neliöiden skandaalinomainen merkitys jo Toimi Kankaanniemen seksiviestien (peppuperjantaita...) mukana? Tuskin. Muutakin lienee tulossa. Kokonaiskuvio on väljä T-risti muuttuvissa merkeissä ja se merkitsee usein tilapäisyyttä kun kiinteyttä ei ole tarpeeksi, rakenne on kuin Maria Jotunin romaani, Huojuva talo. Jään kuulolle mikä Jerusalemin temppeli tässä on rakenteilla, ovatko kaikki seikat ja taustakuviot todella niin kuin julkilausutuissa puheissa on sanottu?


Forerin efekti

Astrologisia luonnehdintoja, tulkintoja usein syytetään siitä että ne eivät ole mitään muuta kuin esimerkkejä Forer-efektin vaikutuksesta. Forer-vaikutus on psykologiassa ja sosiologiassa sitä että ihmisillä on synnynnäinen taipumus samastua ympäripyöreisiin kuvauksiin ja pitää niitä persoonalliseti itseään koskevina. Forer-efekti on lähestulkoon identtinen ns. Barnum-efektin tai persoonallisuuden arviointiharha – nimisten ilmiöiden kanssa.

Forer-efektiä on pyöritetty astrologiaa mollaavissa kirjoituksissa vuosikymmeniä ja sen esiin nostaminen kuuluu lähes jokaisen aktiivisen skeptikon työkalupakkiin. Viimeksi tämä ikuisuusaiheen nosti taikurin hatustaan James Randi taannoisella esiintymis- ja saarnamatkallaan Suomessa huhtikuun puolessavälissä 2015. Randi ei tunnetusti keksi itse mitään vaan soveltaa muilta lainattuja välineitä yksisilmäisen kykloopin näkemän maailmankuvan loihtimiseksi yleisönsä eteen. Niinpä Forer-ilmiö on peräisin Michel Gauquelinin varastosta. Hän käytti sitä 50-luvulta lähtien halutessaan hänkin saada esiin oman tutkimustulostensa mukaisen kuvan astrologian totuudesta.

Gauquelin esitti alla olevan tekstinpätkän, joka markkeerasi muka astrologista tulkintaa. Hän kokosi 194 koehenkilöä (opiskelijoita) ja antoi ”astrologisen” kuvauksen heistä arvioitavaksi. Opiskelijat arvioivat kuvausten osuvuutta itseensä, antoivat pisteet onnistumisen asteesta ja tulokset koottiin. Noin 85% koehenkilöistä piti kuvausta erittäin osuvana itseensä nähden. Ja tietysti – kaikille oli annettu sama alla oleva teksti. Tätä on pidetty ilmeisesti vesitiiviinä todistuksena siitä että astrologia perustuu Forer-efektin kaltaiselle prosessille. Mutta katsotaan tekstiä tarkemmin

Alkuperäinen testin teksti englanniksi:

"You have a great need for other people to like and admire you. You have a tendency to be critical of yourself. You have a great deal of unused capacity which you have not turned to your advantage. While you have some personality weaknesses, you are generally able to compensate for them. Disciplined and self-controlled outside, you tend to be worrisome and insecure inside. At times you have serious doubts as to whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You pride yourself as an independent thinker and do not accept others’ statements without satisfactory proof. You have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, sociable, while at other times you are introverted, wary, reserved. Some of your aspirations tend to be pretty unrealistic. Security is one of your major goals in life."

Käännös:

"Sinulla on suuri tarve saada muut ihmiset pitämään ja ihailemaan sinua. Sinulla on taipumus olla kriittinen itsestäsi kohtaan. Sinulla on paljon käyttämätöntä kapasiteettia, jota et ole ottanut eduksesi käyttöösi. Vaikka sinulla on persoonallisuuden heikkouksia, pystyt yleensä kompensoimaan niitä. Ulkoisesti kurinalaisena ja itseäsi hallitsevana, sinulla on taipumus olla huolestunut ja epävarma sisäisesti. Välillä sinulla on vakavia epäilyksiä siitä, oletko tehnyt oikean päätöksen tai tehnyt oikeita asioita. Haluat tietyn määrän muutoksia ja vaihtelua ja tulet tyytymättömäksi kun olet juuttunut rajoituksiin. Sinä ylpeilet itsenäisestä ajattelusta etkä hyväksy muiden lausuntojen ilman riittävää näyttöä. Olet havainnut että on viisasta olla liian rehellinen paljastaen itseäsi muille. Toisinaan olet ulospäinsuuntautunut, rakastettava, seurallinen, kun taas muina aikoina olet sisäänpäinkääntynyt, varovainen ja pidättynyt. Jotkut pyrkimyksesi ovat melko epärealistisia. Turvallisuus on eräs suuria tavoitteitasi elämässä."

Aluksi sanon mitä jokainen kokenut astrologi voisi sanoa: jos minä antaisin tuollaisen ”tulkinnan” yhdestäkään astrologisesta kartasta, minulla ei olisi töitä lainkaan. Nykyinen astrologiasta kiinnostunut ihmisaines Suomessa (usein melko hyvin tai hyvin koulutettuja ihmisiä) ei ottaisi tuollaista sepustusta edes ilmaiseksi. Voisin arvioida että tuolloinen koehenkilöiden ymmärryksen taso oli joko olematon tai Gauquelinin onnistui valita koehenkilöitä, joita oli muokattu etukäteen tuottamaan koejärjestäjän mielen mukainen tulos. En tiedä, mutta tietääkö kukaan muukaan?

Kokeen teksti osoittaa heti lähes kenelle tahansa, että siihen nimenomaan on koottu kaikkia ihmisiä koskevia yleispäteviä lauseita ja vieläpä satunnaiseen järjestykseen joten lopputulos vaikuttaa koomiselta sillisalaatilta. On vaikea uskoa että nuo koehenkilöt eivät tätä samaa olisi oivaltaneet kun katsoivat tekstiä.

Astrologinen tulkinta ei voi olla tällaista soopaa, senkin tajuaa jo lähes jokainen, pseudoskeptikot pois lukien. Ovatko he siis sopivia arvioimaan astrologian pätevyyttä jos pystyvät samastamaan astrologisen tulkinnan tuohon tekstinpätkään? Silloinhan kyse on ihmisistä, jotka kuluneen elokuvarepliikin mukaan eivät erota päätä perseestä. Skeptikoiden näennäisesti kriittiset huomautukset ja menetelmät ovat usein vain huhuja ja lapsellisia kliseiden kokoelmia, jotka kiertävät netissä vuosikymmeniä. Ei heidän tehtävänsä ole selvittää mitään, ei tukia mitään vaan hämmentää ihmisten asenteita ja kylvää epäilyä. He napsivat Gauquelinin laajoista tutkimuksista edellisen Forer-esimerkin, mutta unohtavat mainita kaikkia niitä positiivisia tuloksia, joita Gauquelinin kaltainen normaalitieteen edustaja materialistisine lähtökohtineen sai aikaan. Ks. lisää täältä.

Eritellään vähän näitä peräkkäin ladottuja lauseita ja sijoitetaan niitä vastaava astrologisen kartan tekijä jotta nähdään, minkälaista karttaa tuommoinen kuvaus voisi vastata. Suluissa vastaavat kommentit.

Sinulla on suuri tarve saada muut ihmiset pitämään ja ihailemaan sinua. (kartallasi on vahva Aurinko, ehkä nousussa,ehkä keskitaivaalla). Sinulla on taipumus olla kriittinen itsestäsi kohtaan. (Merkurius ehkä neliössä Saturnukseen) Sinulla on paljon käyttämätöntä kapasiteettia, jota et ole ottanut eduksesi käyttöösi (Uranus, Neptunus, Pluto, ihmisen potentiaalisen kasvuvaran symbolit ovat vain pehmeissä aspekteissa). Vaikka sinulla on persoonallisuuden heikkouksia, pystyt yleensä kompensoimaan niitä.(Jupiterin aspekti Aurinkoon) Ulkoisesti kurinalaisena ja itseäsi hallitsevana, sinulla on taipumus olla huolestunut ja epävarma sisäisesti.(Saturnus on ehkä oppositiossa Kuuhun) Välillä sinulla on vakavia epäilyksiä siitä, oletko tehnyt oikean päätöksen tai tehnyt oikeita asioita.(Mars kovassa aspektissa MC:n kanssa). Haluat tietyn määrän muutoksia ja vaihtelua ja tulet tyytymättömäksi kun olet juuttunut rajoituksiin.(Uranus tai Jupiter on aspektissa Aurinkoon) Sinä ylpeilet itsenäisestä ajattelusta etkä hyväksy muiden lausuntojen ilman riittävää näyttöä.(Saturnus maamerkissä tai kovassa kulmassa Merkuriukseen) Olet havainnut että ei ole viisasta olla liian rehellinen paljastamalla itseäsi muille.(Venus pehmeässä aspektissa Saturnukseen) Toisinaan olet ulospäinsuuntautunut, rakastettava, seurallinen, kun taas muina aikoina olet sisäänpäinkääntynyt, varovainen ja pidättynyt. (tämä voi olla seurasta monista tekijöistä).Jotkut pyrkimyksesi ovat melko epärealistisia. Turvallisuus on eräs suuria tavoitteitasi elämässä (Saturnus on ehkä kiinteässä merkissä ja 2.huoneessa).

Mitään tolkkua tässä ei astrologisesti ole kuten on helppo havaita. Näin yleisille universaaleille ihmisen ominaisuuksille ei löydy yhtä selkeää astrologista vastinetta. Siksi voi heti sanoa että lauseet eivät kuvaa kenenkään todellisen ihmisyksilön karttaa.

Kunnollinen astrologinen tulkinta on kuvaus astrologisen kartan näyttämistä ominaisuuksista, ihmisen motiiveista, tarpeista, tarpeiden ristiriidoista, pyrkimyksistä toteuttaa itseä tietyllä tavalla. Tulkinta voi olla intuitiivinen ja rakenteellisesti löysä tai sitten systemaattinen ja perusteltu astrologisilla tekijöillä – ei niitä voi tuulesta temmata. Astrologi luo symbolisesta kartasta kuvauksen, arvion ihmisyyden laadusta ja siitä, mihin tämä tietty laadullinen painotus ihmisyksilöä johtaa. Tulkinnan pitää olla suhteellisen looginen, johdonmukainen kokonaisuus vaikka useimmiten on niin että kukaan meistä ei ole eheä, yhdestä, kahdesta tai edes kolmesta legopalikasta koottu kokonaisuus vaan monimutkainen, monitasoinen ja myös muuttuva ihmisyys elää meissä. Siksi sinänsä ristiriitaisten ominaisuuksien esiintyminen kartalla kuin kartalla, on enemmän kuin sattuma, se on melkein sääntö.

Forer-ilmiö ei selitä astrologiaa eikä mikään muukaan. Astrologian toimivuuden selitys on a) tulevaisuudessa b) sitä ei koskaan saada rationaalisesti selitettyä. Ongelmana tässä ajassa on vain se, että rationaalinen tiede on saavuttanut niin itsestään selvän aseman, että kaikki mahdolliset asiat tuodaan sen eteen niin kuin kaiken yläpuolella istuvan tuomarin eteen. Hattu kourassa odotetaan mikä tuomio on: totta vai valhetta, tiedettä vai ”myyttiä” (ja älkää käyttäkö myytti-sanaa väärin median vääristämässä merkityksessä). Forer-ilmiö voi riittää jollekulle, joka apinoi ajan massamielen liikkeitä, mutta voisimme yhtä hyvin kehitellä omia vastineita kuvaamaan oman aikamme idiotismeja: mitenkä olisi ”nykyajan sovinismi”= kaikki menneisyyden ja nykyisyyden (ja tulevaisuuden…) ilmiöt selitetään tämänhetkisen tieteen tuloksilla. Jos eivät selity, ne muuttuvat olemattomiksi. Tarvitaan pidempi aikajana, jos ihmiskunnalla on tulevaisuutta, sen tiedekin muuttuu, muuntuu ja painopisteet, tulkintatavat muokkaantuvat jatkuvasti, syntyy paradigman murroksia ja kenties isojakin kumouksia nähdä maailma, luonto ja luonnonlait ja myös se, mikä on ihmisen tajunnan osuus tässä kaikessa. Nykyajan sovinismi on totista tyhmyyttä, lyhytjänteisyyttä ja siinä on siemen tieteen muuttumisesta dogmaattiseksi uskoksi, skientismiksi.

On kehitettävä oikeaa arviointikykyä huolimatta siitä mitä kaikkea soopaa suureen ääneen toitotetaan. Tätä arviointikykyä ei ollut ranskalaisten opiskelijoiden joukossa 50-luvun lopulla eikä sitä ollut vuonna 2015 suomalaiselle yleisöllä, joka osallistui Randin vastaavaan "kokeeseen". Helppohintaista, epä-älyllistä, harhaanjohtavaa viihdettä helppohintaiselle, epä-älylliselle, ja harhaanjohdetulle massalle. Ja tuosta massasta nousee varmaan "huippututkijoita", no ei, skeptikkojen jäsenistön pääosa ei ole aktiivista tiedettä tekevää ammattilaista vaan tieteen laidalla roikkuvia, tiedettä fanittavia tieteen amatöörejä, jo valmiiksi sielunsa myyneitä.

Väite ihmisen kuulumisesta evoluution piiriin herättää epäykseni.

Raimo Nikula, 6.5.2015.

Laajentuva aurinkokunta ja astrologia

Aurinkokuntamme Linnunradan nurkassa on kokenut muutoksia kun uusia pieniä taivaankappaleita on löydetty viime vuosina kovasti – ja löydökset eivät pääty tähän. Pikkuplaneettoja on nimetty tähän asti n. 19000 ja numeroituja ja vielä nimeä vailla odottaa 400000. Määrä on huikea eikä kukaan odota että astrologia alkaisi niitä kaikkia sisällyttämään karttoihin. Mutta jotain tästä kaaoksesta tulee vaikuttamaan astrologisiin tulkintoihin vähitellen.

Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan aurinkokunnan pikkuväki jakaa 1) Asteroidit 2) Kentaurit 3) Cubewanot 4) Plutinot 5) SDO’t 6) Muut.

Asteroidit ovat tuttuja, pääosin Marsin ja Jupiterin radan välissä kiertäviä planetoideja, joiden halkaisija on muutamasta sadasta metristä aina Vestan 525 kilometriin. Neljä ensimmäiseksi löydettyä asteroidia on löytänyt tiensä astrologisille kartoille: Ceres, Juno, Pallas ja Vesta. Ceres on nyt astronomien toimesta ylennetty kääpiöplaneettojen sarjaan

Asteroidivyöhykkeen lisäksi on löydetty ns. kentauriplaneettoja, jotka kiertävät vaihtelevasti aurinkokunnan reunalla ulottaen elliptisen kiertoratansa Uranuksen, Neptunuksen tai Pluton ratojen sisäpuolelle. Nimettyjä kentaureja on jo yli 30 ja nimeämättömiä kymmeniä. Ensimmäinen löydetty (1977) kentauri oli Kheiron, joka astrologisilla kartoilla usein näkyykin. Se on määritelty myös komeetaksi. Seuraavat olivat Folos ja Nessos, jotka löydettiin 1990-luvun alussa.

Aurinkokunnan äärilaidalla vaikuttaa Kuiperin vyöhyke, eräänlainen materian pakasteallas, josta aurinkokuntaan on irronnut hyvin kaukaisia taivaankappaleita. Ne luokitellaan moniin kategorioihin.

Fysiikassa kappaleiden vaikutus toiseen lisääntyy mitä suurempia ja mitä lähempänä ne ovat. Astrologiassa tämä ei toimi; Pluto on kaukana ja se on pieni, mutta sen merkitys on suuri. Periaatteessa hyvin kaukaisella aurinkokunnan rajoilla liikkuvalla planetoidilla voi olla myös suuri merkitys, mutta se merkitys pitää ensin kollektiivisen ihmismielen kiinteyttää.

Cubewanot, josta englanninkielinen äännemuunnos on cu-be-wan-o, joka annettiin eräälle uudelle taivaankappaleelle koodinimeltään 1992QB1. Cubewanojen rata on epäsäännöllinen eikä seuraa Neptunuksen tai muiden planeettojen rataa. Ne pyörivät kaukana Neptunuksen ja Pluton tuntumassa.

Plutinot ovat saaneet nimensä Plutosta. Ne ovat Pluton radan lähellä liikkuvia taivaankappaleita, joiden kiertorata on synkronissa Pluton vastaavan kanssa, samoin kiertojakso on lähellä Pluton 247 vuotta

KBO, SDO ja TNO –nimityksiä käytetään myös. KBO on yleisnimitys (Kuiper Belt Object), Kuiperin vyöhykkeen planetoideille. SDO’t (Scattered Disk Objects) ovat Kuiperin vyöhykkeeltä lähtöisin olevia vaeltajia, joiden rata on hyvin elliptinen (soikio) ja joiden radan kaltevuus planeettojen ratatasoon (inklinaatio) nähden on jyrkkä. Yli 100 km:n läpimittaisia Kuiperin pikkuplanetoideja voi olla kaikkiaan 10000 kpl.

Suurin KBO on itse asiassa Pluto, muita isoja KBO’ita ovat Makemake ja Haumea. TNO (Transneptunian objects) –nimitystä käytetään kuvaamaan kaikkia Kuiperin vyöhykkeen takaisia hyvin etäisiä planetoideja kuten Eristä. Vielä kaukaisempi kiertolainen on Sedna, joka luokitellaan SDO’ksi. Transneptunian –nimitystä ei pidä sekoittaa ns. Hampurin koulukunnan hypoteettisiin planeettoihin (Poseidon, Zeus jne.)

Muut -kategoriaan kuuluvat ns. damokleet joiden rata on hyvin erikoinen, komeetan kaltainen niiden ja kallistuma planeettojen normaalin rataan nähden on äärimmäisen suuri; ne ”leikkaavat” eläinradan jyrkästi.

Uusia tulokkaita riittää ja kaikille näille löytyy jo Internetin lähteistä myös sijaintitiedot ja koemielessä tehtyjä tulkintojakin, joten niitä voi alkaa käyttämään astrologiassa. Esim. Astro.fi –sivustolta voi lisätä karttaansa ylimääräisen jäsenen tai useampia.

Harvat käyttävät aktiivisesti jokapäiväisessä tulkintatyössään edes asteroideja, saati kentaureja tai Eristä. Mutta väistämättä niiden merkitys tulee kasvamaan kun kokemusta niiden merkitysmaailmasta kertyy. Jokainen astrologian harrastaja voi tehdä kokeita omin päin ja lähtökohtahan usein on aluksi vain oma kartta. Aluksi voi olla että mitään oivallusta ei synny, mutta on jo hyvä että tiedostaa uusien planetoidien olemassaolon omalla kartallaan. Helpointa on aloittaa neljästä klassisesta asteroidista ja laajentaa kokoelmaa kentaureihin, Kheironiin, Nessokseen ja Folokseen.

Aurinkokunta virallisessa kansainvälisen astronomisen unionin (IAUU) mielestä koostuu nykyään:
1) Aurinko (kiintotähti)
2) Kuu (maan kiertolainen)
3) Merkurius ja Venus (sisäplaneetat)
4) Maa, meidän oma planeetta
5) Mars, Jupiter,Saturnus, Uranus, Neptunus (planeetat)
6) Ceres, Pluto, Makemake, Haumea, Eris (kääpiöplaneetat)
7) Asteroidivyöhyke (mm. Juno, Vesta, Pallas ym.)
8) Muut (kentaurit, damokleet, Kuiperin vyöhykkeen Cubewanot, SDO’t ja transneptuniset ym.)

On muistettava että astrologia on omalakinen maailmansa, se ei seuraa virallista luokitteluvimmaa. IAAU:n luokkittelu perustuu joihinkin astronomiseen kriteereihin, jotka eivät sinällään ole yksiselitteisiä. Cerestä voi edelleen sanoa asteroidiksi, siirtyminen ”kääpiöplaneetaksi” ei muuta sen symboliikkaa millään tavalla eikä Pluton arvonlasku planeetasta kääpiöplaneetaksi ole vähentänyt sen merkitystä astrologisena tekijänä.

Jos astrologia pyrkisi ottamaan kartalle mahdollisimman monia uusia planetoideja, siitä syntyisi vain kaaos. Aurinkokunnan kulmakivet ovat Aurinko, Kuu ja planeetat. Niiden arvo myös tulkinnan peruspilareina säilyvät huolimatta uusista taivaankappaleista.

Seuraavia nimiä kannattaa syöttää etsintään kun hakee tietoa kentaureista ja muista Internetistä (Näiden sivustoilta löytyy usein myös uusien taivaankappaleiden efemeridejä):

Jonathan Dunn
Eric Francis
Robert van Heeren
Juan Revilla
Philip Sedgewick
Zane S. Stein
Kirsti Melto

Juan Revillan ohjelma Riyal laskee tavallisten planeettojen lisäksi kentaurien ja asteroidien asemia: http://expreso.co.cr/centaurs/riyal.html

Takaisin alkusivulle

 

W.B.Yeats: Twenty-eight Moon phases

 
  Twenty-and-eight the phases of the moon,  
  The full and the moon’s dark and all the crescents,  
  Twenty-and-eight, and yet but six-and-twenty   
  The cradles that a man must needs be rocked in:  
  For there’s no human life at the full or the dark.  
  From the first crescent to the half, the dream  
  But summons to adventure and the man  
  Is always happy like a bird or a beast;  
  But while the moon is rounding towards the full  
  He follows whatever whim’s most difficult  
  Among whims not impossible, and though scarred  
  As with the cat-o’-nine-tails of the mind,  
  His body moulded from within his body  
  Grows comelier. Eleven pass, and then  
  Athenae takes Achilles by the hair,  
  Hector is in the dust, Nietzsche is born,  
  Because the heroes’ crescent is the twelfth.  
  And yet, twice born, twice buried, grow he must,  
  Before the full moon, helpless as a worm.  
  The thirteenth moon but sets the soul at war  
  In its own being, and when that war’s begun  
  There is no muscle in the arm; and after  
  Under the frenzy of the fourteenth moon  
  The soul begins to tremble into stillness,  
  To die into the labyrinth of itself. 

Takaisin arkistojuttuihin