MAHDOLLISIA VESIMIES-VISIOITA 2000-2012:


Yksinkertaisin tapa ruveta ennustamaan astrologian avulla on seurata hitaiden planeettojen transiitteja. Uranus kiertää Auringon 84 vuodessa, Neptunus 165 vuodessa ja Pluto 247 vuodessa. Niiden kiertojaksot kattavat siten kokonaisia aikakausia. Hitaiden planeettojen merkkivaihdokset symboloivat sukupolvien ajattelutavoissa, asenteissa ja elämäntyyleissä tapahtuvia muutoksia. Ne ovat siten eräänlaista ”astrologian sosiologiaa”.

Vuosituhannen alussa planeetat sijaitsevat seuraavasti: Uranus on vuoteen 2003 asti Vesimiehessä, kotimerkissään; Neptunus on myös Vesimiehessä vuoteen 2012 asti ja Pluto liikkuu Jousimiehessä vielä 2008 saakka.

Vuosituhannen alku on selvästi Vesimies-painotteista. Merkin sisäinen laatu ulkoistuu Uranuksen ja Neptunuksen kautta aikaamme. Laadun pohjasävy on k äynyt jo tutuksi maailman (ja erityisesti länsimaisen maailman) kehityksen myötä. Seuraavia kohtia on vaikea kiistää:


Raimo A Nikula 1999
Takaisin arkistoon