URANUKSEN ASPEKTITNep Plu
URANUKSEN ASPEKTIT
Neptunuksen aspektit


Pehmeä: Uranuksen pehmeä aspekti Neptunuksen viittaa yksilön taustalla näkyviin taustatekijöihin, yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin, jotka suovat mahdollisuuden kehittää omaa tajuntaa ja osallistumiskykyä yhä laajemmaksi ja intuitiivisemmaksi. Henkilö voi tuntea elävänsä muutoksen aikoja ja hän voi parhaimmillaan olla aikansa ytimessä työstämässä muutospaineita rakentavaan suuntaan.

Kova: Uranuksen kova suhde Neptunuksen voi merkitä voimakkaita paineita ympäristöltä muuntaen henkilön käsityksiä, asenteita ja koko tajuntaa lakkaamatta. Henkilö voi kokea elävänsä läpi vaikeita yleismaailmallisia murrosaikoja. Hän voi suhtautua elämään äärimmäisillä tavoilla,välinpitämättömästi, kyynisesti tai oman aikansa keskivertoa haastaen ja sopeutumatta lopullisesti mihinkään jääden outsideriksi tai marginaaliseksi ihmiseksi.
Pehmeä: Uranuksen pehmoaspekti Plutoon kielii korkeasta tahdosta ja halusta saada aikaan konkreettisia muutoksia itsessä ja elinympäristössä. henkilöllä voi olla vahva tarve kehittää jotain uutta, jolla voi parantaa elämänlaatua tai omaa tietoisuuden tilaa. Henkiset kehitysideat voivat vetää puoleensa.

Kova:Uranuksen kova aspekti Plutoon on usein merkkinä sukupolvesta ja aikakaudesta, jossa on paineita äärimmäisiin ratkaisuihin ja yksipuoliseen minän kehitykseen. Henkilö voi elää elämää, jossa on vähän mahdollisuuksia kiintyä mihinkään ja tunne-elämän niukkuus tai kylmän järjen ja yksioikoisen, jyrkän näkemyksen osuus voivat olla huonosti tasapainossa keskenään. Henkilö voi tuntea vetoa äärimmäisiin sosiaalisiin tai poliittisiin aatteisiin. Suhde uskoon ja uskontoihin on usein kielteinen.