URANUS KARTALLA


Uranus löydettiin 1781 ja sen symboliikka heijastaa modernin ihmisen myyttiä: edistystä, kehitystä, eteenpäinmenoa, kulttuurin saapumista dynaamiseen vaiheeseen oman kekseliäisyyden, teknisten ja sosiaalisten parannusten kautta. Samalla se edustaa naiivia edistysuskoa ja muita vääristymiä sosiaalisella ja yksilöllisellä tasolla. Uranus on psyykkinen voima, joka tähtää pois maallisesta, ruumiseen sidotusta elämästä. Se on samaa juurta kuin Prometheus, jumalten uhmaaja, joka itse mielellään asettuisi jumalaksi. Uranus nopeuttaa kehitystä, luo murroksia, kumouksia, pakottaa lähtemään juurilta ja sekoittumaan laajoihin sosiaalisiin ja maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin. Yksilöllisesti se korostaa erilaisuutta, omaa eirkoislahjakkuutta, nerollisuutta, poikkeavaa käytöstä, ääriyksilöllisiä valintoja ja kykyä vihata poroporvarillisuutta. Mutta käytännössä Uranus tänään on mitä tavallisin symboli sekä kulttuurin (länsimainen kulttuuri on jo yksipuolisesti uraaninen) että yksilön tasolla.

Tällä kartalla Uranus on 12.huoneessa, mutta kaukana askendentista, joka on ihan eri merkissäkin. Uranus on Oinaassa, mutta merkkiasemalla on vähän merkisytä koska kaikilla smaanikäisillä ihmisillä on Uranus samassa merkissä. Uranus voi ilmetä 12.huoneessa sisäistettynä erimielisyytenä maailman kanssa. Se voi johtaa soeptuumisongelmiin, halun vapautua oman yhteiskuntansa pakkopullasta ja etsiä vapaampi ja itseä tyydyttävämpi asema muualta maailmassa. Yhteisön rahjoitukset voivat tuntua monella alueella: ajattelun kaavat ja arvomaailan kapeus voivat tuntua loukkaavilta, ihmisten keskiarvoiset mielipiteet latteilta ja siksi kriittisyys nostaa päätään. Henkilömme voi tehdä yrityksiä elää toisin kuin muut, tuoda uusia ajatuksia, ideoita, näkemyksiä ympäristöönsä tai toimia vähemmistöjen tai poljettujen ihmisryhmien äänitorvena. Neliö Plutoon nostaa kapinallisuutta esiin.


Takaisin karttaan