URANUS - UUDEN ETSIJÄ


Uranus löydettiin 1781 ja sen symboliikka heijastaa modernin ihmisen myyttiä: edistystä, kehitystä, eteenpäinmenoa, kulttuurin saapumista dynaamiseen vaiheeseen oman kekseliäisyyden, teknisten ja sosiaalisten parannusten kautta. Samalla se edustaa naiivia edistysuskoa ja muita vääristymiä sosiaalisella ja yksilöllisellä tasolla. Uranus on psyykkinen voima, joka tähtää pois maallisesta, ruumiseen sidotusta elämästä. Se on samaa juurta kuin Prometheus, jumalten uhmaaja, joka itse mielellään asettuisi jumalaksi. Uranus nopeuttaa kehitystä, luo murroksia, kumouksia, pakottaa lähtemään juurilta ja sekoittumaan laajoihin sosiaalisiin ja maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin. Yksilöllisesti se korostaa erilaisuutta, omaa eirkoislahjakkuutta, nerollisuutta, poikkeavaa käytöstä, ääriyksilöllisiä valintoja ja kykyä vihata poroporvarillisuutta. Mutta käytännössä Uranus tänään on mitä tavallisin symboli sekä kulttuurin (länsimainen kulttuuri on jo yksipuolisesti uraaninen) että yksilön tasolla.

Hyvä Uranus korostaa rakentavaa ja suvaitsevaa erilaisuutta, kykyä tehdä yhteistyötä mitä erilaisimpien ihmisten ja joukkojen kanssa samaistumatta liikaa henkilötasolla ihmisiin tai asioihin. Temperamentti on sopivan haalea ja silti omintakeinen ja vapaa muodollisuuksista. Huono Uranus esiintyy nykyaikoina usein: ylirationalisoitu tieteis-tekninen ihmistyyppi. Keinotekoiset ratkaisut ja tunne- ja alitajuisen maailman yhteyksien katkot johtavat aina johonkin perversioon tai poikkeamaan.


 Neptunus