INTROVERSIO (SISÄÄN)

EKSTRAVERSIO (ULOS)

1 INTUITIO - TULI=Innostunut, eteenpäin rientävä, kiihkeä, voimakkaasti motivoinut löytämään uutta, etsimään omaa totuutta ja vakaumusta, motivoimaan itsensä ylittämään tavallisia rajoja, mutta on puolustuskannalla, itsekäs, jättää käytännön seikat taakseen, ei osaa huolehtia mistään, elää satunnaisesti ja välinpitämättömästi unohtaen kehonsa tarpeet. AISTI - MAA=Etsii harmoniaa minän ja maailman välillä, suurisydäminen, valloittava, egoistinen, aistillinen, runsaasti itseään palkitseva, antelias muille ja valmis edistämään yhteistyötä ja etujen jakamista, mutta on liian realistinen, järkevä ja organisoitunut eikä osaa muuttaa itseään, motivoida itseään uusiin yrityksiin tai oivalluksiin...
2 AJATTELU - ILMA=Pohtii, ongelmoi, etsii ratkaisuja, analysoi itseään, etsii subjektiivista tietoa ja ymmärrystä, kaipaa järjestystä, tottumuksia, mutta jää kiertämään kehää, vieraantuu tunteista, elämyksistä ja on kuivakka, torjuu tunteita ja eristäytyy ajatuksiin ja ideoihin. TUNNE- VESI=Tulee toimeen ihmisten kanssa, avautuu helposti, auttaa muita, sitoutuu, jakaa itseään, kuuntelee, empatisoi ja sympatisoi, mutta on pinnallinen, kiinnostunut triviasta, itsensä viihdyttämisestä, sosiaalisista tapaamisista ja antaa usein asioiden olla ja mennä ilman suurta kykyä järjestää asioita ja arvoja.
3 AISTI - MAA=Kerää, kokoaa ja sisäistää aistivaikutelmia, muistoja, esineitä, kiinnittyy rutiineihin, toistuviin elämänkuvioihin, perheeseen, menneeseen, mutta ei osaa avautua muulle maailmalle, ihmisjoukoille tai suurille elämänkysymyksille vaan kokee kehonsa ja tarpeidensa kautta isot totuudet ja voi jäädä henkilökohtaisten tarpeidensa vangiksi. INTUITIO - TULI=Kiihkeän toiminnallinen, kokee pakkoja toteuttaa itseä, dramaattinen, suurilinjainen, kunnianhimoinen, yritteliäs, rohkea, mutta unohtaa helposti muut, keskittyy yksisuuntaisesti, fanaattisesti, omistautuneesti asioilleen ja arvoilleen jättäen pikkuasiat pois ja eläen innoituksen vallassa, jossa ei ole tilaa arjelle tai lähimmäisille.
4 TUNNE - VESI= Keskittyy, rajaa itseään omaan tunnemaailmaansa, sen pieniin liikahduksiin, vetäytyy sisimpäänsä, syventyy tuntemuksiinsa, mutta voi joutua neuroottiseen kierteeseen, tulee yliherkäksi, reagoi maailmaa vastaan eikä osaa etsiä ulkomaailmasta ja ihmisistä täydennystä ilman rohkaisua. AJATTELU - ILMA=Teoreettinen, asiallinen, suuntautuu objektiivista tietoa kohti, kerää tietoa ja ymmärrystä, kokoaa näkemyksiä, luo yleistyksiä, mutta ei näe yksityiskohtia, yksilöitä, inhimillisyyden syviä kerroksia vaan pyyhkäisee pinnalta ja jää roikkumaan ilmaan ja älyllisiin käsitteisiin ilman suoraa kosketusta omaan sisimpään, sen tarpeisiin ja tunteisiin.

Takaisin Astrologian lajeihin