Mitä kaikkea ihmiseen mahtuukaan - hajamietteitä astrologian käsitteistä

Astrologiassa puhutaan ihmisestä, luonteesta, minuudesta, persoonallisuudesta, temperamentista ja identiteetistä. Ja vain kuin muuallakin, käsitteet ovat sotkuisia eivätkä ole välttämättä löytäneet oikeita tulkintoja. Luettuani Liisa Keltinkangas-Järvisen teoksia, mm. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta (WSOY, 2008) ja Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys (WSOY 2004), kävi selväksi että se, miten hän määrittelee ”temperamentin” ihmisessä, sopii hyvin astrologian käsityksiin nousevan merkin (Askendentin) vaikutuksesta ihmisessä. Tässä muutamia lainauksia ensin mainitusta kirjasta:

”Temperamentti on taipumus tai tyyli, joka selittää ihmisten erilaisuutta”.

”Temperamentilla tarkoitetaan yksilöllisiä, biologiaan pohjaavia taipumuksia tai valmiuksia reagoida tietyllä tavalla sekä ympäristöön että sisäisiin tiloihin, kuten nälkään, kipuun, väsymykseen ja tunnemyrskyihin.”

”Temperamentti on toimintatyyli tai tapa reagoida. Se ei kerro mitä ihminen tekee tai miksi hän tekee, ei siis anna sisältöä eikä tavoitteita ihmisen toiminnalle, mutta kertoo, miten ihminen tekee sen, mitä tekee.”

”Temperamentti ei siis selitä itse asiaa, vaan se selittää ihmisten välisiä eroja reaktioissa.”

”Temperamenttia voidaan pitää yksilöllisyyden selittäjänä”… ”Tämä yksilöllisyys säilyy, vaikka ihmiset kasvaisivat samassa perheessä, kävisivät samat koulut samojen opettajien ohjauksessa ja viettäisivät koko elämänsä kaikki kevät saman suvun keskellä saman lahden rannalla, siis jakaisivat koko elämänsä ajan saman ympäristön.”

”Temperamentti on pysyvä.”

”Kognitiiviset ratkaisut ja päätöksenteko eivät ole temperamenttia”. (Tämä tarkoittaa mm. sitä että esim. suorapuheisuus ei ole temperamenttia. Sanomalla omaa törkeyttään suorapuheisuudeksi, ihminen yleensä puolustelee omaa valintaansa käyttäytyä tökerösti. Luonnon syyksi ei kannata panna omia huonoja valintojaan).

”Temperamentti on yksilöllinen taipumus, valmius tai tyyli.”

”Ilmiöinä temperamenttipiirteet muodostavat johdonmukaisia kokonaisuuksia.”

Vaihda ”temperamentti” –sana ”nousumerkiksi” niin päästään suunnilleen samaan asiaan.

George Gurdjieff, joka perusti oman okkulttisen koulun 1920-luvulla, omasi samanlaisen käsityksen astrologiasta kuin Keltinkangas-Järvinen temperamentista. Gurdjieff pyysi oppilaitaan tarkastelemaan erään ryhmän käyttäytymistä kun he kävelyretkellä löysivät erikoisen muotoisen kepin tieltä. Kukin ryhmän jäsen suhtautui löydökseen omalla tavalla, osa otti sen heti käteensä, mittaili, punnitsi sitä, osa tarkasteli sitä esteettisesti, osa halusi tehdä sillä jotain, ottaa sen mukaansa, potkaista sitä jne. Juuri tuo on astrologiaa, Gurdjieff totesi. Kunkin ihmisen temperamentti nousumerkin kautta luo oman tyylinsä suhtautua asioihin.

Voidaan lähteä arvioimaan ihmisen temperamenttia kaavalla:

Temperamentti=Nousumerkki + siihen osuvat tarkat planeettojen pääaspektit ja nousun lähellä olevat planeetat

Askendentti ja riskinoton tarve

Riskien ottaminen on yksi jakoperuste nousumerkeille. Isot riskit mahdollistavat isot voitot (esim. liikemaailmassa), mutta myös isot tappiot – ojasta allikkoon. Ryysyistä rikkauksiin, joskus takaisin ryysyihin. Lautamökistä palatsiin - ja joskus takaisin. Mielen ja älyn tasolla sama: isoja väitteitä, yleistyksiä, jotka voivat olla bluffia, itsekorostusta tai jotain muuta. Tunnetasolla: valoittamista, runsaasti seksikokemuksia, huoletonta tai itseä korostava tapa mennä ihmisiä vastaan.

Vähän riskinottoa= Härkä, Rapu, Skorpioni, Kalat (Härkä+ vesimerkit)
Melko vähän riskinottoa= Kauris, Neitsyt, Vesimies
Melko paljon riskinottoa= Kaksonen, Vaaka
Paljon riskinottoa= Oinas, Leijona, Jousimies (tulimerkit)

Planeettojen aspektit Askendenttiin, niiden muunteleva vaikutus:

Aurinko=Tasoittava, hallitseva, arvovaltainen, maltillinen – lisää itseluottamusta – ääriasennossa narsismia –Minä olen Kaikki.

Kuu= Läikähtelevä, tilanteesta toiseen liukuva, spontaani – lisää vaikutusalttiutta – ääriasennossa epäluotettavuutta.

Merkurius=Menevä, levoton, hakee aina uutta, kommunikoi, vaihtaa ideoita ja tavaraa – lisää uteliaisuutta – äärimmäisenä keinottelua.

Venus=tasoittava, inhimillinen, kaipaa tukea, hyväksyntää, liberaali – lisää eroottista lämpöä – äärimmäisenä omien kykyjen prostituutiota.

Mars= Itsekäs, päällepainava, etsii haasteita, kilpaileva, karkea – lisää toimintavalmiutta – ääritapauksessa väkivaltaa.

Jupiter= Yritteliäs, itsevarma, voitontahtoinen, "kun maailma ei riitä" – lisää mielihyvän tarvetta – ääriasennossa ahneutta ja piittaamattomuutta.

Saturnus= Varovainen, laskelmoiva, varmistava, järkeistävä – lisää järjen kontrollia – äärimmäisenä tapauksena torjuntaa ja syyttelyä.

Uranus=Kokeileva, levoton, tekee poikkeuksia, uudistava – lisää erikoistumista – ääritapauksessa keikailua ja luonnottomuuksia.

Neptunus=Päästää läpi, ei osaa suojautua, lempeä, epäitsekäs, eteerinen – lisää sielukkuutta – äärilaidalla rappeutumista ja erottelukyvyttömyyttä.

Pluto=Muokkaa, järjestelee uudelleen itseään, kontrolloi omaa ja muiden elämää; jengin pomo – lisää tahtoa – äärimmäisenä vajoamista primitiiviseen eläimellisyyteen, degeneroitumista.

Kovat aspektit kärjistävät Askendentin ja planeetan välistä suhdetta, saavat planeetan ääritaipumukset esiin, pehmeät aspektit sallivat tahdonvapautta lisää ilmaista ko. planeettaa.

Astrologian on usein hyvin monimutkaista sen vuoksi että nousumerkki voi tehdä useita tarkkoja aspekteja eri planeettoihin tai nousumerkin lähellä on useita planeettoja. Kokonaisuudesta tulee myös temperamentin kannalta vaikeasta määriteltävä. On nopeita planeettoja: kuten Kuu, Merkurius ja Uranus. On hitaita planeettoja kuten Saturnus ja Pluto. On hyvin aktiivisia planeettoja kuten Mars ja Jupiter. On passiivisia planeettoja, jotka jäävät odottamaan uusia tilanteita, Kuu ja Neptunus ovat sellaisia. Monia ristiriitaisia mahdollisuuksia tulkita tilannetta syntyy väkisin. Mars, Jupiter ja Uranus lisäävät riskinottoa selvästi ollessaan aspektissa Askendenttiin, osittain joskus Merkurius ja Pluto. Kuu, Venus ja Neptunus pysyvät useimmiten passiivisina tai katsovat sivusta.

Myös muita rajauksia voi tehdä planeettojen suhteen. Temperamentin osatekijöistä monet tutkijat korostavat vastaparia: läheisyyden hakeminen – läheisyyden välttäminen.

Kuu, Venus ja Neptunus ovat sulautuvia planeettoja. Ne kaipaavat henkilökohtaista lähellä olemista toisten kanssa. ja väistävät suoria ristiriitoja. Ne imeytyvät muihin ihmisiin ja aistikokemuksiin. Aurinko, Mars ja Uranus ovat eriyttäviä planeettoja, ne lähtevät helposti omille teilleen ja rohkaisevat ottamaan ohjat omiin käsiin ja käyttäytymään toisinaan myös hyvin hallitsevasti tai aggressiivisesti muita kohtaan. Kaikkein yksinäisin planeetta voi kuitenkin olla Pluto tai Saturnus. Pluto sen vuoksi että se ei osaa antaa itsestään tuntematta yliherkästi tulevansa muiden kontrolloitavaksi; Saturnus sen vuoksi että pelkää muiden kritiikkiä tai hylkäämistä. Saturnus voi hylätä muut ensin jotta ei joudu muiden hylkäämäksi.

Mutta tässäkin on otettava huomioon kartan muita tekijöitä ja kokonaisuutta. Joskus voi olla niin että Kuu, läheisyyden symbolina ei tuokaan toivottua tavoitetta vaan se säilyy oireena ”orpo piru maailmassa”. Merkurius voi olla näennäisesti sosiaalinen, mutta sisimmässään ei, ja vaihtaa helposti ihmiskontaktejaan. Venus voi käyttää läheisyyttä omaksi hyödykseen. Montako avioliittoa on solmittu seksin perusteella, jonka haihtuessa vanhetessa, liitot purkautuvat. Mars lähestyy muita saadakseen hyötyä tai kilpailun vuoksi. Jupiter edustaa ylisosiaalista tyyppiä, joka verkostoituu isomman joukon kanssa päästäkseen vaikuttamaan. Jupiter näyttää olevan luokkatietoinen ja sosiaalisesti sovinnainen. Seurapiiri ja avioliitto ovat samasta luokasta, mieluummin eliitistä. Saturnus on ilmeinen läheisyyden välttelijä, mutta joskus Uranus lyö sen laudalta ollen vielä kylmempi ja luotaantyöntävämpi. Neptunus sallii paljon, mutta voi liukua ihmisten läpi tai päinvastoin. Pluto liittoutuu etujen ja vallantunteen tai rahan ajamana, parhaimmillaan hyödyntää, sitoo, imee muiden verta kuin vampyyri.

Saturnus on yleinen symboli huolestuneisuudesta. Sen aspektit kertovat mihin huolestuneisuus ja varautuneisuus liittyvät:

Saturnus-Kuu=ihminen huolestuu tunnetasolla ja pyrkii eliminoimaan huolen syitä olemalla erityisen suunnitelmallinen ja pikkutarkka toimissaan.

Saturnus-Aurinko=Minuutta voi peittää yleinen angstin tai omia mahdollisuuksia rajaava ja joskus niitä tuhoava kielteinen kierre.

Saturnus-Merkurius=Mieli toimii hyvin rationaalisesti ja pyrkii kattamaan kaikki asiat ja ilmiöt järkiperäisten selitysten alle. Ihminen saa turvallisuuden kokemuksen rationalisoimalla kaikkea, mutta voi sulkea paljon mahdollisuuksia ja elämän variaatioita pois ja kaventaa omaa minuuttaan.

Saturnus-Venus=Läheisyyden tarve voi perustua pelkoon jäädä yksin ja siksi kumppaniin takerrutaan tiukasti tai tehdään liitosta jollain tavalla pyhä velvoite, joka ei kuitenkaan ulotu koko minuuteen; alitajunta jää ”haukkomaan henkeään”. Tunteiden rationalisointi voi johtaa rakkauden muuttumiseksi kaupankäynniksi: mitä minä saan - mitä sinä saat.

Saturnus-Mars=Ihminen huolestuu työkyvyn ja terveyden säilymisestä ja yleensä pärjäämisestä elämässä. Tiukka itsekuri, masokismi tai seksuaaliset estot ja blokit kuuluvat kuvaan.

Saturnus-Jupiter=Huolta aiheuttavat yhteiskunnalliset suhteet, oma menestys, omien mielipiteiden, ajatusten esiin saaminen. Jos sosiaalinen ja henkinen tila yhteiskunnassa on rajoittava ja yksipuolinen, se synnyttää sosiaalista kritiikkiä ja kapinointia.

Saturnus-Uranus=Isot elämän murrokset (avioero, konkurssi, työpaikan menetys, aineelliset menetykset) aiheuttavat huolta ja menetyksen tunteita. Pelastus tuntuu tulevan yhä tiukkenevasta järkeilyn otteesta, erikoistumisesta tai menetelmien ja välineiden tuomasta illusorisesta turvallisuudesta.

Saturnus-Neptunus=Huono kohtelu, vähäinen arvostus tai puutteellinen vanhempien ja ympäristön tuki saa ihmisen epävarmaan tilaan, jossa psyyken Varjon ainekset tunkeutuvat yhä selvemmin esiin käyttäytymisessä ja saavat ihmisen välttämään itselleen haastavia sosiaalisia tilanteita. Käännä nurin: menetysten pelko saa torjumaan kaiken, mikä viittaa alemmuuteen. Jos syntyy kultalusikka suussa, ei suostu katsomaan yhteiskunnan tuottamaa rujoutta, köyhyyttä ja epäinhimillisyyttä.

Saturnus-Pluto=Ihmisessä on kova ja kestävä kuori, Wilhelm Reichin ”luonteen panssareita”, jotka suojelevat, mutta myös tukahduttavat minuutta. Pahimmillaan jyrää sitkeästi esteitä, myös toisia ihmisiä, jotka ovat eri mieltä. Ei osaa joustaa tai tehdä mitään spontaanisti ja kanavat alitajuntaan voivat olla tukossa.

Jupiteriin sopii moni asia, joita Keltinkangas-Järvinen esittelee kirjoissaan puhuen Robert Cloningerin temperamenttiteorioista esim. ”palkintoriippuvuudesta” ja ”ylisosiaalisuudesta”. Itse puhuisin "ylisopeutumisesta ja ylisopeutujista". Suomessakin poliitikot ym. menestyjät ovat säännöllisesti ylisopeutujia. Muistakaamme myös miten Gauquelinin tutkimuksissa Jupiter oli normaalia enemmän kulmilla natsi-Saksan korkeiden sotilasjohtajien kartoilla. Jupiterin ymmärtäminen on ollut lapsenkengissään astrologian perinteessä, jossa se edusti ”kaikkea hyvää”. Ajatelkaa kaikkea sitä hyvää, mitä ihmiset ovat tavoitelleet vallanhalun, ahneuden, itsekkyyden tai tunnottomuuden ajamina. Jupiterilla on tässä paksut sormensa pelissä.

Jupiteria voidaan pitää myös osittain vastineena sille, mitä Keltinkangas-Järvinen kutsuu ”elämyshakuisuudeksi”. Siihen liittyy spontaani persoonallisuus, innostunut, utelias ja kokeilunhaluinen suutaus, joka etsii kaikkea uutta ja mielihyvää tuovaa. Tähän elämyshakuisuuteen tarvitaan usein myös Marsin apua, joka johtaa ihmistä yritteliääseen ja omatoimiseen elämäntyyliin. Jos elämyshakuisuus kehittyy tunnepitoiseen, intuitiiviseen ja hetkelliseen suuntaan, kyse voi olla myös Kuusta kulmalla. Kuun profiili myös Gauquelinin tutkimuksissa paljastui kaikkea muuksi kuin perhetraditioiden ylläpitäjäksi. Kuu on hetkestä toiseen eläjän symboli, ihmisen, joka ei suunnittele mitään, jonka elämä on aina – ainakin näennäisesti – epäjärjestyksessä, kaoottisessa tulemisen virtaavassa tilassa. Gauquelinin ammattisuuntaustalukossa Kuu on kulmilla erityisesti kirjailijoilla ja lehtimiehillä ja - naisilla.

Näin ollen elämyshakuisuus voi olla hyvinkin eri tavalla sävytettyä ja siksi myös erilaisten planeettojen tulosta.

Kiinteät merkit: Kaipaa ikuisesti kestäviä vakaumuksia (uskoa tai tietoa), se saa aikaan usein hidasta, mutta varmistavaa kehitystä; elämä otetaan ”haltuun”.

Muuttuvat merkit: pyörittävät samoja asioita useasta näkökulmasta, toistavat, varioivat ja muotoilevat uudelleen. Elämä on värikäs sirkus tai mielen toimintojen oravanpyörä.

Johtavat merkit: Haluavat löytää jotain uutta, hyppäävät eteenpäin, rikkovat perinteitä ja katkovat varmuutta. Elämä jakautuu jaksoihin tai päätyy käännöksiin ja ympäripyörtämisiin.

Elementeillä ei ole sinänsä mitään tekemistä temperamentin kanssa. Elementit kuvaavat perussuuntausta elämässä: ilma= älyllistä, tuli=toiminnallista, maa= aineellista ja vesi= tunteenomaista orientaatiota. Ilma ja maa ovat objektiivisia, vesi ja tuli subjektiivisia. Mutta tässäkin sekoitussuhde voi olla tasainen, tai sitten kartan muista tekijöistä löytyy kompensoivia tekijöitä, jos jotain elementtiä puuttuu tai on vähän.

Muita termejä, joita yleensä käytetään ihmisestä puhuttaessa, ovat mm.:

Ego on ihmisen tietoinen, järjellä ymmärretty minäkuva - saari valtameressä. Ego sai pontta freudilaisessa psykoanalyysissä, jossa Ego on viettipohjaisen ID:n ja moraalisen tuomarimme, Superegon, välissä toimiva realiteettiperiaatteen edustaja. Jos ID on liian voimakas, se vie ihmisen kaaokseen mielihalujen ryöpsähdellessä hallitsemattomasti. Jos Superego on liian voimakas, se kaventaa ihmisen itseilmaisua ja jäykistää elämän kapeasti rajattuihin turvallisiin puitteisiin. Ego tavallaan karsii ääripäitä ja haluaa vakauttaa elämämme puitteisiin, joissa voimme elää suhteellisesti omillamme.

Identiteetti on ihmisen käsitys itsestä pysyvänä ja muuttumattomana itseytenä. Identiteetti säilyy muuttumattomana eri elämänvaiheiden ja koettelemusten läpi. Identiteetti on kuin ankkuri, joka on heitetty pohjaan, se on siellä ja pysyy.

Luonne on usein määritelty ihmisen taipumusten tai henkisten ominaispiirteiden kokonaisuudeksi. ”Rannajärvellä oli luja luonto”, saatettiin sanoa. Luonne tulee sanasta luonto, joten se voidaan kokea ihmisen luonnolliseksi olemukseksi. Ennen muinoin luonne-sana liittyi ihmisen näkymättömään henki-olentoon, joka toimi suojelushaltijana.

Persoonallisuus usein sekoittuu luonteeseen. Astrologian periteinen käyttö persoonallisuuden yhdistämisessä Askendenttiin ei ole kokonaan onnistunut. Persona alun perin tarkoitti toki kreikkalaisen klassisen näytelmän roolihahmojen tapaa puhua naamion kautta. Se otettiin suoraan astrologian käyttöön. Askendentti nähtiin ulkoisena naamiona, jonka takana ”ihminen itse” luuraa. Persoonallisuus on usein koettu joksikin ihmisessä, joka on luonnetta henkilökohtaisempi ja muuntelevaisempi. ”Julle on vahva persoona”, sanotaan, jolloin tarkoitetaan että tietty vahvuus tulee läpi hänestä suorassa kontaktissa. Se välittyy hänen persoonastaan.

Minuus voidaan määritellä ihmisen omaksi pysyväksi kokemukseksi itsestään, johon ihminen itse samastuu ja kokee omat ominaisuutensa itselleen kuuluviksi.

Tajunta tai tietoisuus on laaja-alaisin ja metafyysisin näistä käsitteistä. Se on persoonaton tunne siitä että on olemassa, että ”jotain on” itsen kautta koettuna. Tietoisuus on ihmisen tajunnantilojen kokonaisuus. Niistä osa voi olla kynnyksen ala- osa yläpuolella, mutta tajunnalla täytyy olla jokin polttopiste, joka on ihmisessä tietoisuus itsestä, Minä Olen –kokemus. Tajunnan laatu on sama kuin koko kartan edustama kokonaisuus.

Raimo Nikula, 23.11.2021.

 

Takaisin arkistoon