SYNTYMÄAIKOJEN SELVILLE SAAMINEN


Astrologista karttaa laskettaessa tarvitaan aina mahdollisimman tarkat syntymätiedot. Kellonaikaa ei tavallisesti kukaan juuri tarkkaan muista, joten sen selville saamiseksi täytyy tieto etsiä arkistoista.

Jos syntymä on tapahtunut sairaalassa, syntymäkertomus arkistoidaan sairaalaan omaan arkistoon. Silloin sen saa henkilö itse selville soittamalla tai kirjoittamalla syntymäsairaalaan. Jotkut sairaalat ovat vaatineet kirjallista tietopyyntöä ja jotkut ovat veloittaneet tietojen etsimisestä.

Jos syntymä on tapahtunut kotona, kellonajan saa mahdollisesti seuraavasti.

1) Jos kyse on vuonna 1987 tai sen jälkeen kotona syntyneistä, kellonajan voi saada selville Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselta (THL). Se kerää nykyisin arkistoihinsa kaikki synnytystiedot, jotka yleensä sisältävät kellonajan. Ihmisellä on oikeus tarkistaa itsestään THL:n syntyneiden rekisteriin kirjatut tiedot. Henkilön tulee osoittaa virallinen pyyntö THL:n kirjaamoon (https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/kirjaamo-ja-arkisto).

2) Jos kyse on kotisyntymästä ennen vuoden 1978 loppua ja mikäli kätilö on ollut paikalla, hänen laatimansa synnytyskertomus on päätynyt Kansallisarkistoon (https://www.arkisto.fi/). Vuonna 1920 annettiin laki kätilöverkoston ulottamisesta kaikkiin maalaiskuntiin, mutta se ei heti toteutunut.

Kätilölaitos kattoi Suomen maalaiskunnat noin vuoteen 1930 mennessä.

Kansallisarkiston Helsingin toimipaikassa säilytettävässä lääkintöhallituksen arkistossa (http://wiki.narc.fi/portti/index.php/L%C3%A4%C3%A4kint%C3%B6hallitus) on omana sarjanaan kätilöiden lähettämiä synnytyspäiväkirjoja ja -kertomuksia vuosilta 1923 –1978. Näitä tietoja on kerätty kaikkialta Suomesta. Vuotta 1978 nuorempia kotisynnytyskertomuksia ei ole, sillä kotisynnytysten hoitaminen loppui käytännössä tuolloin.

Tietopyynnön Kansallisarkistolle voi tehdä monella eri tavalla, katso: https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/tietopyyntopalvelu. Neuvoa tietopyyntöjen tekemiseen saa myös Kansallisarkiston kirjaamosta (kirjaamo@arkisto.fi tai puh. 029 533 7000). Kansallisarkisto antaa maksutta syntymäkellonaikatiedon omista tiedoista tai julkisista tiedoista, mutta mahdollisista kopioista veloitetaan.

Osa syntymätiedoista on alun perin kerätty maakunta-arkistoihin, jotka nykyisin ovat osa Kansallisarkistoa lukuun ottamatta itsenäistä Ahvenanmaan maakunta-arkistoa (arkivet@regeringen.ax ). Vuotta 1923 aiempia kätilöiden hoitamia kotisynnytyksiä koskevia tietoja voi löytyä näistä Kansallisarkiston eri toimipaikoissa säilytettävistä piirilääkärien arkistoista; tietojen hakuohjeet ovat sivustolla http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Piiril%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit. Osa piirilääkärien keräämistä tiedoista on siirtynyt heidän seuraajiensa, lääninlääkärien, arkistoon, jonka tietojen hakuohjeet ovat sivustolla http://wiki.narc.fi/portti/index.php/L%C3%A4%C3%A4ninl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit.

On muistettava, että on olemassa käyttörajoitus 50 vuotta nuorempaan aineistoon. Tietoja tällaisesta aineistosta saa vain se henkilö, jota aineisto koskee. Muuten syntymätiedot tulevat julkisesti käytettäviksi vasta kun henkilö on ollut 50 vuotta kuolleena.

Monesti kun syntymä on tapahtunut kotona ennen vuotta 1930, syntymätodistusta ei ole saatavilla. Silloin voi luottaa vain sukulaisten muistikuviin tai kirjoitettuihin kirjeisiin tai muuhun sellaiseen. Kirkonkirjoihin ei Suomessa syntymäaikaa ole merkitty, joissain muissa maissa kylläkin, kuten Saksassa.

Lakkautetun Boijen sairaalan synnytysosaston paperit (vv. 1911–1979) ovat Helsingin kaupunginarkistossa, puh. 09-31043571.


Jos haluat tehdä kirjallisen kyselyn, kirje omaan synnytyssairaalaan voisi olla tämän näköinen:

Olisin tiedustellut syntymääni liittyviä tietoja, erityisesti syntymän kellonaikaa. Äidin nimi: Anna-Stiina Adelfiina Möttönen, os. Holsoanpää, syntynyt 2.11.1915.

Lasten nimet:
Marja-Terttu Katariina Sipilä, os. Möttönen, synt. 12.2.1938
Terttu-Marja Liinukka Orpo, os. Möttönen, synt. 29.7.1941
Mirjami Kerttuli Rinne, os. Möttönen, synt. 2.9.1946

Tiedot ja laskun voi lähettää allekirjoittaneelle.

Puolangalla 19.4.10.02.2020

Mirjami Niinistö
Hipsuvarpaankuja 12 A 3
89200 Puolanka


Raimo A Nikula 10.02.2020
Takaisin arkistoon