SYNTYMÄAIKOJEN SELVILLE SAAMINEN


Astrologista karttaa laskettaessa tarvitaan aina mahdollisimman tarkat syntymätiedot. Kellonaikaa ei tavallisesti kukaan juuri tarkkaan muista, joten sen selville saamiseksi täytyy tieto etsiä arkistoista.

Jos syntymä on tapahtunut sairaalassa, syntymäkertomus arkistoidaan sairaalaan omaan arkistoon. Silloin sen saa henkilö itse selville soittamalla syntymäsairaalaan. Jotkut sairaalat ovat vaatineet kirjallista anomusta sitä varten.

Jos syntymä on tapahtunut kotona, kellonajan saa mahdollisesti:

1) Jos kyse on kotisyntymästä ennen vuoden 1949 loppua ja mikäli kätilö on ollut paikalla, silloin Kansallisarkisto (ks. liitettä) on oikea paikka. Kätilölaitoksen synnyssä Suomessa oli monta vaihetta. Ensimmäinen synnytyssairaala ja siihen liittyvä kätilöiden koulutus alkoi Turussa v. 1816. Se oli ruotsinkielinen laitos. Suomenkielinen kätilökoulutus alkoi v.1859 Helsingissä. Vuonna 1920 annettiin laki kätilöverkoston ulottamisesta kaikkiin maalaiskuntiin, mutta se ei heti toteutunut. Kätilölaitos kattoi Suomen maalaiskunnat noin vuoteen 1930 mennessä. Kaupungeissa ja kunnissa oli tietysti lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka avustivat synnytyksissä - varsinkin jos oli kyse varakkaimmista perheistä. Kätilöiden syntymäkertomukset päätyivät Kansallisarkistoon, jonka yhteystiedot ovat: Käyntiosoite: Rauhankatu 17, Postiosoite: PL 258, 00171 Helsinki, Puhelin: 029 533 7000, Faksi: (09) 176 302, Sähköposti: arkisto[@]narc.fi. Jos syntymä on tapahtunut ennen vuotta 1930, on todennäköistä että mitään virallista syntymätodistusta, eikä kellonaikaa ei ole. Silloin voi luottaa vain sukulaisten muistikuviin tai kirjoitettuihin kirjeisiin tms. Ns. kirkonkirjoihin ei Suomessa syntymäaikaa ole merkitty, muissa maissa kylläkin (kuten Saksassa).

2) Jos kyse on vuonna 1950 tai sen jälkeen kotona syntyneistä, kellonajan saa selville Sosiaali-ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta, STAKES:ista, puh. STAKESin alainen Terveydenhoitolaitos (THL) kerää nykyisin kaikki synnytystiedot arkistoihinsa. THL:n syntymärekisteriin pääsy on hyvin rajoitettua: "THL voi myöntää tutkijoille luvan syntymärekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa kuultuaan tietosuojavaltuutettua". Mutta omat syntymätiedot ovat tiettävästi saatavilla. Eija Vuori puh. 029 524 7244.

Kansallisarkistossa olevassa lääkintöhallituksen arkistossa on omana sarjanaan kätilöiden lähettämiä syntymäkertomuksia ja –päiväkirjoja vuodesta 1923 lähtien. Näitä tietoja on kerätty kaikkialta Suomesta. Avoinna: Tutkijasalit: ma-pe klo 9-20, la klo 9-15, kesä-elokuussa ma-pe klo 9-18. Toimisto: ma-pe klo 9-16

On muistettava, että on olemassa käyttörajoitus 50 vuotta nuorempaan aineistoon. Tietoja tällaisesta aineistosta saa vain se henkilö, jota aineisto koskee.

Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot veloittavat tietojen etsinnästä 20 euroa/tunti. Jos tietoja ei löydy, niin maksaa kuitenkin pitää. Myös joillakin sairaaloilla on tämä maksu, mutta käytäntö on kirjava. Joskus voi selvitä ilmaiseksi ja hinta on vaihdellut 5-16 euron välillä.(Ehkä jo vanhentunutta tietoa)

Maakunta-arkistoissa olevista syntymätiedoista saa tietoa liitteenä olevasta yhteystietojen luettelosta. Mikäli kansallisarkistosta ei löydy syntymätietoja, kannattaa ottaa yhteyttä lähinnä oman syntymäpaikkakuntaa sijaitsevaan maakunta-arkistoon. Maakunta-arkistot ovat kunkin maakunnan hallintokaupungissa:

Häme = Hämeenlinna (os. Arvi Kariston katu 2 A), 13100 Hämeenlinna, puh. 03-656 460, e-mail: hameenlinna@narc.fi

Varsinais-Suomi = Turku (os.Aninkaistenkatu 11), PL 383, 20101, Turku, puh. 02-276 080, e-mail: turku@narc.fi

Karjala = Joensuu (os.Yliopistonkatu 2), PL 146, 80101 Joensuu, puh. 013-251 4602, e-mail: joensuu@narc.fi

Keski-Suomi = Jyväskylä (os. Pitkäkatu 23), PL 25, 40101 Jyväskylä, puh. 014-338 1000, e-mail: jyvaskyla@narc.fi

Savo = Mikkeli (os. Pirttiniemenkatu 8 A), PL 2, 50101 Mikkeli, puh. 015-321 310, e-mail: e-mail: mikkeli@narc.fi

Pohjois-Suomi = Oulu (os. Arkistokatu 69), PL 31, 90101 Oulu, puh. 08-514 5811, e-mail: oulu@narc.fi

Etelä-Pohjanmaa = Vaasa (os. Sepänkyläntie 2), PL 240, 65101 Vaasa, puh. 06-317 3912, a-mail: vaasa@narc.fi

Ahvenanmaa = Ålands landskapsarkiv, Maarianhamina (os. Strandgatan 22), PB 1060, AX-22101 Mariehamn, puh. 018 – 25344, e-mail: arkivet@regeringen.ax


Jos haluat tehdä kirjallisen kyselyn, kirje omaan synnytyssairaalaan voisi olla tämän näköinen:

Olisin tiedustellut syntymääni liittyviä tietoja, erityisesti syntymän kellonaikaa. Äidin nimi: Anna-Stiina Adelfiina Möttönen, os. Holsoanpää, syntynyt 2.11.1915.

Lasten nimet:
Marja-Terttu Katariina Lipponen, os. Möttönen, synt. 12.2.1938
Terttu-Marja Liinukka Halonen, os. Möttönen, synt. 29.7.1941
Mirjami Kerttuli Niinistö, os. Möttönen, synt. 2.9.1946

Tiedot ja laskun voi lähettää allekirjoittaneelle.

Puolangalla 8.1.2015

Mirjami Niinistö
Hipsuvarpaankuja 12 A 3
89200 Puolanka


Raimo A Nikula 2008
Takaisin arkistoon