HISTORIALLINEN 1630 VUODEN SYKLI

Kuka tahansa, joka yrittää katsoa maailman menoa kaukaa ja yleistävästi, joutuu miettimään, yhdistääkö näitä ulkokohtaisia tapahtumia ja kehityssuuntia mikään yhteinen nimittäjä. Astrologian etu on siinä että eläinrata kahdentoista laadullisen muuttujan ("merkin") kautta kertoo mikä on elämän luonnollinen järjestys, mitä seuraa 0-pisteestä (Oinas) eteenpäin. Jokaisessa merkkisymboliikassa on tietyt painopisteensä jotka se siirtää seuraavalle, joka muuntaa ne omaksi laadukseen jne. Astrologiassa on luonnollisia syklejä kuten Auringon vuodenmittainen kierto ja laajimmat syklit ovat Sednalla, noin 11000 vuotta. Parhaimmat kulttuurien muutosten indikaattorit ovat kuitenkin Uranus, Neptunus ja Pluto. Uranuksen kiertoaika on 84 vuotta, Neptunuksen 165 ja Pluton 247 vuotta. Kun 12 vaihetta (merkkiä) on käyty läpi, sykli alkaa uudestaan ja ihmiskunnan elämä pyrkii "syntymään uudelleen".

Ohessa eräs ehdotelma suuriksi länsimaisen maailman sykleiksi, joiden vaiheet vastaavat historian vaiheen keskeisiä pyrkimyksiä. Tämä sykli ei vastaa mitään tunnetun taivaankappaleen kiertoaikaa eikä niiden välisiä aspektejakaan. Siinä mielessä tämä on astrologiasta irrallaan oleva jaottelu, mutta merkkisymboliikka pelittää. Tässä on vain alkuideoita, se kaipaa rankkaa täydennystä.

"PIMEÄ AIKA" – INKUBAATIO 380-1200 - Rooman häviöstä Keskiajan loppuun

OINAS 380-525: Attila hyökkää Eurooppaan; Rooman jakautuminen ja häviö barbaarien, germaanisten kansojen, vandaalien, goottien ja muiden käsissä. Barbaari Klodvig kääntyy kristinuskoon ja luo perustan uudelle valtiolliselle järjestelmälle Rooman hajaantumisen jälkeen.

HÄRKÄ 526-660: Kristinusko systematisoituu, kilvoittelu, erakkomunkit, kristinusko laitostuu, munkkilaitokset, veljeskunnat; Islamin synty ja leviäminen, Langobardit hallitsevat Italiaa.

KAKSONEN 661-790: Kaarle Suuri ja merovingien aika alkaa. Paavinvalta tukee Kaarlen politiikkaa. Lopullinen ero Bysantin (Rooman) vallasta alkaa. Arabit piirittävät Konstantinopolia 674-677 ja muslimit valloittavat Iberian niemimaan (Espanjan), mutta lyödään Tours’issa 732. Kiinalaiset opettavat arabeille paperin valmistuksen.

RAPU 791-925: Viikinkien vaellukset, kaupunkilaitos, läänityslaitos, ammattikunnat; kaupankäynti maaseudun ja kaupunkien välillä kasvaa, syntyy porvaristo; Bysantin kukoistus sekä henkisenä että maallisena valtana. Kaarle Suuri kruunataan keisariksi paavin avustuksella.

LEIJONA 926-1054: Voimakas paavinvalta, Kirkko jakautui itäiseen (ortodoksinen) ja läntiseen (katolinen) puoliskoon 1054, Bysantissa ns. Makedonialainen renessanssi, taiteen ja kulttuurin nousukausi Konstantinus VII:n hallitessa. Romaaninen tyylisuunta.

NEITSYT 1055-1180: Ritariaika, läänityslaitos, ristiretkiä alkaen 1095 Pyhälle maalle; ensimmäiset yliopistot perustetaan. Theodora Bysantin hallitsijana. Goottilainen tyyli.

VEDENJAKAJA – varhaisesta keskiajasta humanismin kautta uudelleen syntymään

VAAKA 1181-1340: yliopistoja syntyi lisää mm. Pariisiin; Magna Charta muotoiltiin ja kuninkaan valtaoikeudet ja suhde kirkkoon ja kansaan määriteltiin; Kataarisodat vääräuskoisia vastaan; lisää ristiretkiä, fransiskaaniluostarit perustettiin; Hansa-liitto ulkomaankaupan edistäjänä ja säätelijänä; Paavi joutuu maanpakoon Avignoniin kirkollisen ja maallisen vallan kilpailun seurauksensa.

SKORPIONI 1341-1485: Varhainen humanismi, antiikin uudelleenherääminen, renessanssin edellytykset luodaan; Medicit Italiassa, Musta surma 1347 lähtien - kolmannes Euroopan väestöstä kuoli 75 miljoonasta pudottiin 50 miljoonaan; 1453 Konstantinopolin valtaavat arabit.

MODERNIN IHMISEN JA KULTTUURIN SYNTY - renessanssista nykyaikaan

JOUSIMIES 1485-1620: Löytöretket, Amerikan uusi löytyminen, meritie Intiaan, Afrikan ympäri, renessanssin kukoistus, henkisen näköpiirin ekspansio, uskon, tiedon, taiteen ja elämännautintojen yhdistelmä; kirjapainon kehitys, oppineisuus; uskonsotia (30-vuotinen sota), noitavainoja, maailmankuvan muutos: aurinkokeskeinen maailmankuva. Uskonpuhdistus, kuningasvallan kasvu kohti absoluuttisuutta. Tieteellinen käsitys alkoi syrjäyttämään uskonnollisia ja spekulatiivisia ajatusrakennelmia.

KAURIS 1621-1745: Itsevaltius, kuninkaanvallan vahvistuminen huippuunsa, monarkismi, tieteen nousu ja laitostuminen; luonnontiede vauhditti myös teknistä kehitystä; viimeiset uskonsodat; hyötyajattelu ja merkantilismi; tyylisuunta: barokki.

VESIMIES 1746-1874: Valistuksen aika, tiedon, tieteen ja modernin ihmisen arkkityypin nousu; Ranskan suuri vallankumous, Amerikan Yhdysvallat, kansallisvaltiot, imperialismi, kolonialismi, kulttuurien kohtaaminen, teollinen vallankumous, porvariston nousu, sosiaaliset liikkeet, kommunismin synty; sosialismi, tekniikka; tyylisuunta: rokokoo, romantiikka, klassismin aaltoja.

KALAT 1875-2010: Imperialismi, maailmansodat I ja II. Maailma yhdistyy niin rauhantyön (YK) kuin myös tuhon (atomipommi, saasteet, ylikansoitus) mahdollisuudessa. Hajaannuksen aika, "kaikkien yhteys kaikkiin", teollinen vallankumous jatkuu, jälkiteollinen maailma, informaatioteknologia, kulttuurien sekoittuminen, yhtenäiskulttuurin ja rajattoman, globaalisen liikkuvuuden ja kaupankäynnin syntyminen (EU). Tyylisuunta: "modernismi" kaikissa kirjavissa muodoissaan, sen jälkeen jälkimodernismia, tyylisuuntien sekoituksia, postmodernismia jne.

UUSI BARBARISMI (OINAS 2011-2140) – missä muodossa, kenen toimesta, millaisten tapahtumien kautta? Valintatehtävä, kirjoita oma muunnelmasi tulevista...Onko se kriisin ja tuhon kautta tuleva ylösnousemus vai radikaali "kaikkien arvojen uudelleenarviointi" eloonjäämisen nimissä, länsimaien ja islaminen välinen taistelu vai etnisten vähemmistöjen tuoma muutos länsimaiden poliittisiin järjestelmiin, demokratiaan ja uskontoon?

PLANEETTOJEN SYKLEISTÄ

URANUS/NEPTUNUS (172 vuotta, konjunktio siirtyy aina noin 18 astetta eteenpäin eläinradalla)

1135 Vaaka 23 astetta, goottilaiseen tyyliin siirtyminen, luostarirakentamisen aikaa, toinen ristiretki jne.

1306 Skorpioni 10 astetta, tämä osuu 1630 –vuoden syklin Skorpionin-vaiheeseen: Musta surma oli tulossa.

1478 Skorpioni 29 astetta, tulossa juuri Jousimieheen, sopii Jousimies-vaiheeseen, tästä alkoivat löytöretket.

1650 Jousimies 15 astetta, viimeiset uskonsodat, satavuotinen sota loppui 1648, Kaarle I:n mestaus ja Cromwellin restauraation aika Englannissa.

1822 Kauris 2 astetta, Wienin kongressin ja Napoleonin ajan jälkeinen maailmantila ja sen stabilisointi ja etujen jakaminen suurvaltojen kesken.

1993 Kauris 19 astetta, EU:n ensimmäiset vaiheet, Euroopan yhtenäistyminen, Islamin radikalisoituminen pyhään sotaan. Materialismin, rahanahneuden ja ammattiminuuden palvonta.

2165 Vesimies 7 astetta, ??

Takaisin juttuarkistoon