SUOMEN VALTIO


Suomen valtion ajoista on myös sekaannusta.

1) Itsenäisyysjulistus 4.12.1917, jolloin täysistunto alkoi klo 14.00, muutamaa asiaa ehdittiin käsitellä kun Svinhufvud itsenäisyyskomitean puheenjohtajana marssi sisään ja luki julistuksen. Aika 14.18 voi osoittautua liian aikaiseksi ottaen huomioon eduskunnan verkkaisen käsittelytahdin. Eduskunnan sihteerin Pertti Siitosen arvio on 14.22 ± 5 min. Tässä ajassa ei ole paljon pelivaraa.

2) Itsenäisyysehdotusta käsiteltiin 6.12. jälleen klo 14 alkaneessa istunnossa. Puheita pidettiin kovasti kuin Putte Possun nimipäivillä ja itse äänestykseen päästiin eduskunnan sihteerin arvion mukaan (vastauksena kyselyyn) vasta n. 15.03, jolloin askendentti on 20 astetta Kaksosia.

3)Vahvistusta itsenäisyydelle haettiin Pietarista 31.12.1917. NL:n johtomiesten allekirjoittamana hyväksyntää saatiinkin 02.00.

Muita Suomen valtion ja suomalaisuuden kannalta tärkeitä päiväyksiä ovat mm. Tsaari Aleksanteri I:n antama hallitsijavakuutus 29.3.1809, klo 11.30 Porvoossa ja Lönnrotin toimittaman Kalevalan ensipainoksen allekirjoitus 28.2.1835 (kellonaika tuntematon). Tämä jälkimmäinen oli merkkipaalu suomen kielen ja sivityksllisen identiteetin kannalta, ei tietenkään valtiolliseselta kantilta.


Raimo A Nikula

Takaisin arkistoon