SUOMEN VALTIO


Suomen valtion ajoista on erimielisyyttä ja sekaannusta.

1) Itsenäisyysjulistus Suomen valtion syntyajoista on seuraavaa tietoa ollut pitkään saatavilla johtuen siitä että Kyösti Tarvainen lähetti kyselyn eduskunnan silloiselle sihteerille Pertti Siitoselle. 4.12.17 istunto: Siitosen arvio julistuksen kellonajasta on 14.22 ± 5 min. Tässä ajassa ei ole paljon pelivaraa.

2) Itsenäisyysehdotusta käsiteltiin 6.12.17 klo 14 alkaneessa istunnossa. Jälleen aluksi nimenhuuto (200 kertaa nimi). Puheita pidettiin kovasti ja itse äänestykseen päästiin eduskunnan sihteerin arvion mukaan Siitosen mukaan vasta n. 15.03, jolloin askendentti on 19°12’ Kaksosia.

3)Vahvistusta itsenäisyydelle haettiin Pietarista 31.12.1917. NL:n kommunististen johtomiesten allekirjoittamana hyväksyntä saatiinkin 02.00.

Muita Suomen valtion ja suomalaisuuden kannalta tärkeitä päiväyksiä ovat mm. Tsaari Aleksanteri I:n antama hallitsijavakuutus 29.3.1809, klo 11.30 Porvoossa ja Lönnrotin toimittaman Kalevalan ensipainoksen allekirjoitus 28.2.1835 (kellonaika tuntematon). Tämä jälkimmäinen oli merkkipaalu suomen kielen ja sivityksellisen identiteetin kannalta, ei tietenkään valtiolliselta kantilta.

4.12. kartta vasemmalla on siis itsenäiseksi julistamisen kartta. Uusi valtio julistaa itsenäisyyttään muiden valtioiden joukossa (Vrt. lapsi syntyy ja huutaa tulleensa maailmaan).

6.12. kartta oikealla on itsenäisyydestä päättämisen kartta muodollisella tasolla. Sitä voi pitää itsenäisyyskarttana hallinnollis-historiallisesti katsoeen. Katso ja hämmenny lukuisisista muista itsenäisyyspäivän vaihtoehdoista: täältä

Huomaa karttojen aikavyöhykemerkintä LMT= Local Mean Time. Sitä käytettiin ennen kun Suomi otti käyttöön vyöhykeajan +2 tuntia Greenwichin aikaan nähden 1.5.1920.

Eduskunnan pöytäkirjat ovat luettavissa eduskunnan kirjastossa, Aurorankatu 6, Helsinki.


Raimo Nikula, 16.8.2022

Takaisin arkistoon