Astrologia on vain yleisnimike. Sen taakse kätkeytyy monenlaisia osa-alueita ja sovelluskohteita. Periaatteessa astrologian avulla voi tutkia ja tulkita mitä tahansa inhimillisen elämän ja sosiaalisen elämän aluetta. Tavallisen yksilöä koskevan astrologian lisäksi sovelluskohteita ovat yhteisöt valtioihin ja valtioliittoutumiin asti. Samoin on olemassa luontoa tutkivaa astrologiaa. Ensimmäiset sääastrologiset havainnot ovat lähes yhtä vanhoja kuin astrologian tunnettu vanhin perinne. Tilastollisia säähavaintoja astrologisin keinoin tehtiin jo 1700-luvun Englannissa. Luonnonmullistukset ovat aina saaneet mielenkiintoa osakseen astrologiassa ja tämäkin perinne jatkuu yhä. Lisäksi astrologialla voi etsiä mielekkäitä tulkintoja erilaisten hankkeiden aloitushetkille. Perusajatuksena on se, että jokaisessa ajassa on oma laatunsa, kosminen kvaliteetti, joka suosii tiettyjä aloituksia ja hankkeita ja on toisia vastaan. Tällaista astrologiaa kutsutaan elektio-astrologiaksi. Myös sen perinne on vanhaa. Sukua tälle on myös horaari- eli tuntiastrologia. Siinä asiakas kysyy jostain asiasta, kysymyshetkelle laaditaan kartta ja se tulkitaan vastauksena kysymykseen. Horaariastrologian huippu osui 1600-luvun loppuun Englannissa.

Alla on pieni kaava muistuttamaan miten erilaisista sektoreista astrologia loppujen lopuksi koostuu. Tämäkin jäsennys on melko satunnainen valikoima monista mahdollisista.


Klikkaa palloja

syntymakartta ihmissuhteet perheet yhteisot valtiot luonto valintahetki tuntiastrologia talous

Alkuun  Astrologia harrastuksena  Astrologin työ  Astrologiasta sanottua  Hae tietty sivu