RAPU SKORPIONI KALAT (VEDEN KOLMIO):

Vesikolmion merkit osoittavat kaikki tunnepohjan syvyyttä ja siksi luonteen monimutkaisuutta. Se mikä on veden alla, on alitajuista, pinnalla näkyvä tietoista ja suhde näiden kesken voi olla mutkikas. Kompleksisuus on yhteistä, mutta niin on myös vilkas tiedostamaton elämä, kyky tuntea itsen kautta muutkin, sisäistää kokemuksia. Veden merkit ovat tekemisissä kaikkein häilyvimpien ominaisuuksien kanssa, ne voivat olla kiinni sisäisistä muutoksista, vaistoista, näkymättömistä vaihteluista. Veden merkeille on ominaista sisäistävä ja samaistuva piirre, joka toimii tunteiden ja vaistojen avulla ja kertoo sisäisen minän olevan aktiivisen, ulkoisen usein passiivisen. Kaikki veden elementin merkit ovat herkkiä tavalla tai toisella, ne pyrkivät tunkeutumaan oman itsen ja ihmisen pinnan alle ja saavuttamaan ykseyttä. Tunne voi äityä sentimentaalisuudeksi ja aistilliseksi kaipaukseksi yhtä hyvin.

Rapu symboloi veden elementin ensimmäistä vaihetta, jossa minuuden on löydettävä oma itsensä heijastusten kautta. Raputyyppi sitoutuu luomaan minänsä perinteen kautta samaistuen joskus vanhempiinsa ja ympäristöönsä, juurtuen psyykkisesti siihen mikä on luonnollista ja tuttua. Kasvu ja oppiminen tapahtuu usein jäljittelemällä, ottamalla onkeensa mitä on kerran kuullut, nähnyt ja kokenut. Sisäistävä muisti säilyttää asioita tiiviisti ja myös tunteet ovat sitkeitä, eläviä ja toisinaan kiinni pitäviä. Perinteellisen elämänmuodon ja luontoyhteyden symbolina Rapu joutuu usein idyllisen kaihon valtaan, jossain pitäisi olla oma suojattu lapsuuden koti, rauhallinen yksityinen alue, jossa voisi elää turvassa. Herkkä itseys voi aiheuttaa yliherkkyyttä muiden vaikutusta vastaan. Tarve hallita omaa elämänaluetta on voimakas ja voi johtaa varhain omaksuttuihin äidin ja Isän rooleihin tai Lapsen rooliin, jos kehitys on ollut kovin passiivista. Suhde minään voi olla monitasoinen, eri kehitysvaiheet tuovat uusia haasteita ja voivat muuttaa Raputyypin olemusta melkoisesti. Ihmissuhteiden kannalta hän on tunteellinen, toisinaan aistillisuuteen kallistuen, toisinaan taas omistava, kiinnipitävä ja takertuva. Reaktiot voivat olla totaalisia koska aliltajuisia tarpeita ja yliherkkiä piirteitä on mukana. Rapu voi kaivata suojaisaa elämänmuotoa ja hyväksyy silloin perinteisen perheen ja ottaa vastaan vanhemman roolin. Kyky arkiseen aherrukseen ihmissuhteessa ei ole vierasta. Lapsirakkaana Rapu usein ottaa vastuun jälkikasvusta ja osaa kasvattaa lapsiaan. Rapu-Auringon luonnolliset kolmiot muodostuvat Skorpioniin ja Kaloihin.

Skorpioni on veden merkeistä se joka aiheuttaa kysymyksen: voiko se olla vesimerkki ollenkaan? Usein Skorpionissa näkyy vain suhteellisensulkeutunut pinta, jonka alla tapahtuu paljon. Suhteet alitajuntaan ovat ehkä ilmeisimmät kaikista merkeistä; tiedostamattomat tarpeet voivat olla vahvoja, samoin niitä kontrolloivat egon voimat. Tulos on usein hillittyä mutta sisäisesti kiehuvaa ja tunteita nostattavaa käyttäytymistä. Skorpionityyppi osaa ottaa asiat ja ihmiset tosissaan, hänessä on sekä aineellista omistavuutta että psyykkistä lujuutta, joka voi näkyä kriisien tullen. Hänellä voi olla ääritunteita, mutta myös tarvetta uudistaa itseään siirtämällä syrjään epäoleellisia asioita ja pinnallisuuksia. Hellittämätön tarve päästä elämän pinnan alle myös vaikuttaa, ja voi olla osa tutkivaa taipumusta. Aineellinen ja psyykkinen haltuunotto voi olla tiukkaa ja ehdotonta. Skorpionilla on usein salaisia taipumuksia, halu tunkeutua elämän ytimeen ja saada tietää mitä ihmiset todella ovat ja mikä on vain hämäystä. Skorpionin voima on suunnatussa tahdossa, kyvyssä ymmärtää oleellisuuksia ja ottaa perusteellisesti haltuun niin tietoa kuin käytännön elämää. Hän on kiinnostunut vaikuttamaan, muuttamaan maailmaa käytännön tietä ja parantamaan ilmenneitä puutteita. Paljastava ote voi kehittyä häijyksi ja syvät alitajuiset virtaukset voivat nielaista ihmisen ja muuntaa hänet pahantahtoiseksi. Ihmissuhteissa Skorpionin erikoisuuksia ovat seksuaalisen energian suora ja epäsuora käyttö. Se voi mennä suoraan sukupuoliseen tarpeeseen tai kanavoitua muihin pyrkimyksiin suurella voimalla. Tarve kaivella esiin ihmisyyden pohjaa voi tuoda esiin omaa ja muiden pohjamutaa, mutta myös parantavia ja terapeuttisia tunteita virtaa. Omistava ja mustasukkainen piirre on vankka varsinkin jos itsetunto kärsii puutteista. Luonnollinen kolmio muodostuu Rapuun ja Kaloihin.

Kalat on vesimerkeistä laajakantoisin, mutta samalla myös hajanaisin. Kalatyyppi ottaa sisäänsä elämää, sulattaa kokemuksia, toistaa niitä uudessa muodossa, yleiset virtaukset muuntavat häntä itseään. Hänestä tulee joskus kollektiivin alitajunnan äänitorvi, hän joutuu tarjoamaan ihmisille sen mitä he kaipaavat sekä sosiaalisessa, taiteellisessa että käytännöllisessä mielessä. Kalatyyppi on äärimmäisen psyykkinen, vastaanottava, altis muiden vaikutukselle, mutta avoin myös sisäisille muutoksille, alitajuisille ja transkendenttisille vaikutuksille. Kaikki virtaa, muuntaa muotoaan, leviää, hajoaa niin psyyken sisältö kuin opitut asiat, valmiudet. Viimeisenä merkkinä Kalat voi ennakoida jotain tulevaa, mutta oman minän kehityksessä voi olla umpikujia ja tarvetta uuteen alkuun. Psyyken laajuus ja avoimuus voi olla merkki siitä että tasot sekoittuvat, alitajunta, tietoisuus ja ylitajunta voivat työskennellä yhdessä, mutta järjestystä useinkaan ei ole. Kalan voima on passiivisessa ja virtailevassa herkkyydessä, joka antaa asioiden tapahtua ja samalla se auttaa samaistumaan suuriin kollektiivisiin liikkeisiin ja kehityskulkuihin yhteiskunnassa ja maailmassa. Psyyken herkkyys kulkee käsi kädessä luovuuden ja uskon ilmiöiden kanssa. Ihmissuhteissa Kalatyypillä on sekä halua antautua ideaaleille että väistää sitoutumista. Oma epävarmuus, epäkypsyys tai käytännön asioiden huono hallinta voivat vaikeuttaa ihmissuhteita. Minä ei aina tiedä mitä tahtoo, asiat tapahtuvat myös ihmissuhteet ja ne myös liukenevat helposti ääriviivattomaan odotteluun. Ihanteita ja kaukaisia rakkauksia voi Kalatyypillä olla, mutta ne voivat olla liian etäisiä ja oma toivemaailma aivan liian lähellä.


  Takaisin merkkeihin Aurinkomerkit vuodenaikojen symboleina