KAKSONEN VAAKA VESIMIES (ILMAN KOLMIO):

Ilma on välittävä elementti, se ei rakenna todellisuutta vaan välittää, siirtää ja ohentaa asiat käsitteiksi ja mielen tuotteiksi. Ilma on kevyt elementti, liikkuva ja sitoutumaton. Ilman merkkejä yhdistää tarve sitoa asioita yhteen, nähdä lenkki kahden erillisen ilmiön välillä. Se tapahtuu mielen ja älyn kautta, joka on elementin työkalu. Suhde todellisuuteen on siten myös välillinen, se nähdään käsitteiden kautta. Ilman merkeissä on yhtäläistä tarve käyttää mieltä ja kieltä jotta voisi tajuta elämää. Mutta sekään ei riitä, usein on halua myös välittää toisille, kertoa, puhua, kirjoittaa, opettaa, mitä on kokenut, oppinut. Oppiminen ja uuden tosiasian löytäminen voivat olla keskeisiä kokemuksia. älyllinen suhde asioihin siirtyy myös ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Kyky yleistää ja tarkkailla puolueettomasti elämää seuraa myös elementin ihmisiä. Ajattelu jäsentää maailmaa, käsitteet tarkentavat kokemuksia ja tuovat samalla etäisyyttä kokijan ja koettavan väliin.

Kaksosissa mieli toimii irrallisesti ja joustavasti poimien talteen havaintoja, tietoa ja informaation muruja. Mieli on monipuolinen, altis lähtemään lentoon, mutta myös pinnallinen ja lyhytjänteinen. Kokonaishahmoa elämällä ei ole vaan kaikki on mahdollisuuksia, tieto ja tietäminen kohdistuvat siihen mikä on lähellä. Kaksostyyppi on alati utelias ja liikkeellä kokemassa mitä maailmassa tapahtuu, mitä muutoksia on tulossa, mitä ideoita ja ajatuksia on markkinoilla. Suhde maailmaan on avoin ja kokeileva vailla suurta persoonallista painoa ja halua vaikuttaa asioihin. Pääasia on saada rikas saalis kokemuksia, ideoita ja ajankohtaisia tuulahduksia haltuun.

Kaksonen on ihmisenä irrallinen, sopeutuvainen ja vilkas. Hän muuntautuu ja seuraa tilanteita ja ihmisiä, kokeilee yhtä sun toista ja pysyttelee nuorekkaan kyselevänä koko ikänsä. Hänessä on vähän kiinteää pohjaa, jonka varaan rakentaa pysyviä asenteita, varmuuksia. Mieli virtaa mielteitä, assosiaatioita, kuvia ja sanoja, jotka voivat muodostaa elämän luovimman osan. Vakaumuksien puute, uskon ohuus tai liiallinen sopeutuvuus kaikkeen tekee hänen sisäisestä elämästään kypsymättömän. Mikään ei ehdi juurtua jos on kiire asiasta toiseen ja ihmisestä kolmanteen. Ihmissuhteissaan Kaksostyyppi voi olla huoleton, usein kaverillinen ja seurallinen, mutta vain saadakseen keskustella tai vaihtaa ajatuksia. Hänen psyykkinen maisemansa voi olla yllättävän tyhjä, ja ihmissuhteetkin ovat helposti kertakäyttötavaraa. Kaksonen ilma merkkinä voi edustaa ihmistyyppiä, jonka psyyke suosii sekä irrallisuutta että homoseksuaalisuutta koska hän ehdollistuu helposti varhaisiin kaverisuhteisiinsa. Ihmissuhde voi mennä hyvin jos siinä on mentaalista vuorovaikutusta ja tilaisuuksia oppia uusia asioita. Liikkuminen, muutokset voivat tuoda lisää viihtyvyyttä suhteeseen. Jos Kaksonen on aurinkomerkki, luonnollinen kolmio yhdistää sitä Vaakaan ja Vesimieheen.

Vaa'assa ilman elementti luo keskitien kulkea. Alkuperäiset mielen impulssit eivät sinällään enää riitä, tarvitaan vastapainoa, toisen osapuolen näkemyksiä, tasoittavaa, yhdistävää, puntaroivaa otetta. Vaakatyyppi kokoaa ajatuksia selkeyttääkseen itseään ja asemaansa, nähdäkseen paremmin, puolueettomammin. Hänessä on halua yhdistää asioita, mutta myös ihmisiä jotta sosiaalista yhteisyyttä syntyisi. Vaaka luo sääntöjä, punnitsee ääriarvot ja määrittää mikä on arvojen perusta, oikeuden, kohtuuden ja kauneuden kriteerit. Ihmisyys sinänsä saa paljon painoa, ja sen kehittämiseen tarvitaan kulttuuria, tajua siitä mitä ihminen voi saada aikaan yhteiselämässä, yhteisössä. Tämä pitää Vaakaa sosiaalisena, hän ottaa ja antaa, jakaa asioita ja on tarvittaessa välittäjä, erotuomari. Tasapaino voi olla ihanne, jota kohti hän pyrkii, mutta mitenkään valmiiksi annettuna ei sitä hänellä ole. Sen saavuttamiseksi hän tekee tosin aika paljon jää riippumaan muiden päätöksistä, ei halua lyödä lukkoon asioita jne. Ihmisläheisenä merkkinä Vaaka osaa nähdä itsensä myös muiden silmin ja tottuu siihen niin että ihmissuhteet toimivat suoraan peilikuvina. Hänen tarpeensa muodostaa vastapuolia on luontainen ja voi johtaa jatkuvaan uusien heijastusten etsintään. Ihmissuhteissaan hän voi olla klassinen, joskus romanttinen, ihannoiva, toisinaan taas läpinäkyvästi liehakka, kohtelias, viehättämään pyrkivä. Polaarisuuden kaipuu ja parisuhteen tarve ovat vankkoja ja ilman niitä Vaakatyyppi voi jäädä heilumaan tasapainoa vailla. Vaaka ilman merkkinä voi osoittautua taipuvaiseksi homoseksualismiin kuten muutkin ilmanmerkit. Aurinkomerkkinä Vaa'asta on luonnollinen kolmio Kaksosiin ja Vesimieheen.

Vesimiehessä ilman merkkien älyllinen ja yleistävä piirre tulee selkeästi esiin. Vesimiehelle elämä voi olla jo puhdas käsitteellinen suoritus. Hänen etäisyytensä välittömiin asioihin ja kokemuksiin voi olla jo tuntuva joskus hälyyttävä. Hän luo yleistäviä katsauksia elämään, ajattelee maailmanlaajuisesti tai pyrkii rajojen tuolle puolen. Hänessä on synteettistä ajattelun kykyä ja kokeilevuuttakin,jotka yhdessä voivat rakentaa mitä loistavampia tulevaisuudenkuvia ja mitä keinotekoisempia ratkaisuja. Vesimiestyyppi on symboli sekä kehitysuskosta ja sen apuneuvoista, tieteestä, teknologiasta että keinotekoisesta, elämästä irronneesta vieraudesta. Ilman merkkinä siinäkin on ajattelun ja ideoinnin painoa, halua hallita maailmaa ajatuksen avulla koskettamatta sitä enää konkreettisesti. Laajat, puolueettomat näkymät ja universaalit ajattelun muodot voivat olla luontaisin alue toimia yhteisen parhaaksi. Yhteisyys, solidaarisuus ja kyky jakaa "valoa pimeyteen" massoille, on kehittynyt. Valistunut ja rationaalinen ote elämästä voi tuottaa uudistavia ehdotuksia ja kuivettunutta järkeisuskoa. Ihmissuhteissaan Vesimiestyyppi ottaa etäisyyttä myös, irtoaa usein luonnonmukaisista ratkaisuista ja voi olla altis silloin perversioille. Tunnekylmyys ei ole vain arvelua sitäkin on, samoin kyvyttömyyttä rakastaa yhtä ihmistä, yksilöä. Suhde kollektiiviin, joukkoihin, abstraktioihin voi olla läheisempi kuin ihmiseen, jossa on verta ja lihaa. Mutta normaaleissa suhteissa Vesimiestyyppi voi olla viileä, pidättyväinen, joskus kaukaisuudessaan kiehtova ja mielikuvitusta kiihdyttävä. Läheisyyden pelko voi olla esteenä ihmissuhteille, samoin pelko tulla hallituksi tunteiden kautta.


Seuraava