HÄRKÄ NEITSYT KAURIS (MAAN KOLMIO):

Maan kolmion merkit ovat lähinnä elämän maapohjaa, ja siitä nousevia perustarpeita. Vaistot ja tunteet sitovat ihmistä siihen mikä on läsnä tässä ja nyt. Maamerkit tarttuvat asioihin sellaisina kuin ne ovat tai kehittävät materiaa erilaisten menetelmien kautta. Maan merkeissä tapaa syvimmät realistit ja asioiden omistamiseen pyrkivät ihmistyypit. Asiat ovat tosia, jos niillä on selvä aistillinen yhteys todellisuuteen. Ihmisen ruumis, sen aistit ja tarpeet ovat ensin läsnä, sitten tulevat muuta hienostuneemmat tarpeet. Maamerkit rakentavat pohjaa kaikelle, jota muut ottavat sitten käsiteltäväkseen. Ihmissuhteiden on täytettävä maalliset ehdot, niissä on oltava turvallisuutta ja aistimuksien voimaa. Ruumiin tarpeet eivät anna tilaa erehtyä poikkeamiin, elämän ja ihmissuhteiden tulisi olla terveitä ja tyydyttäviä myös seksuaalisesti ja fyysisesti. Aurinko maamerkissä todistaa että passiivinen side maahan, ruumiiseen, sielun vastoihin ja elämän konkreettisiin muotoihin on voimakasta ja antaa elämälle mielekkyyttä.

Härässä tämä aineellinen ja fyysinen side on alkukantaisin, mutta myös elinvoimaisin, juurevin. Härässä luodaan maan hedelmällisyyttää, ihmisruumiin seksuaalisuuden valmiuksia. Kaikki mikä tuottaa uutta elämää, varmistaa lajin ja suvun jatkuvuutta, on härkämäistä, se syntyy keväisen luonnon voimista ja omaa luonnon välttämättömyyttä ja biologista tarkoituksellisuutta. Härkätyyppi tarttuu aineeseen, maahan, esineisiin, ottaa haltuunsa, muokkaa, hedelmöittää ja alkaa turvaamaan tulevaisuuttaan. Härän alkutyyppi on juuri maata viljelevä ihminen, joka seuraa vuodenajan kiertoa ja sovittautuu sen rytmiin. Ihmisenä hän kaipaa turvallisuutta, jatkuvuutta ja elämän hallintaa, siksi ei liikaa muutoksia, haasteita, modernisointia saisi tulla väliin. Ihmissuhteissa sama turvallisuudentarve voi määrätä tahtia, ainakin kiinteyttä, lujuutta ja uskollisuutta tarvitaan jotta elämä pysyy koossa ja ihmissuhde tuottaa, kantaa hedelmää. Härkä voi siten sitoutua normaaliin elämään, tekee rohkeasti lapsia, lisääntyy, luo vakaita elämänmalleja ja antaa luonnon tehdä työtä puolestaan. Ruumis vaatii osansa, aisteille on oltava tyydytystä ja lämmin kosketus toisen ruumiiseen on välttämätöntä. Omistaminen, esineellistäminen ja korkeimpien tarpeiden väistäminen ovat perinteisesti hänen vikojaan, mutta saattavat olla enemmän ilmanmerkkisten astrologien omia kuvia ¬Härkätyypin konkreettisuus voi tosin luoda omalaatuista kaipausta saada pysäytettyä elämän pyörä vakiintuneeseen muotoonsa ihmissuhteetmyös.

Jos Aurinkomerkki on Härkä, luonnollinen kolmio Neitsyeeseen ja Kauriiseen muodostuu. Neitsyessä maan elementin voima hienontuu, se siirtyy käsittelemään ainetta ja materiaa menetelmien avulla jotta se jalostuisi, saataisiin hyödyllisiä välineitä ja parannuksia aikaan. Neitsyttyypin keskeinen alue ovat sovelletun tiedon ja kehittyneen tekniikan tuomat tehtävät. Halu parantaa, kehittää, viimeistellä, virittää kuntoon kaikki, seuraa kaikkialle. Neitsyttyypin sisäistävä täydellisyydentarve ajaa etsimään parasta, korkealaatuista, käyttökelpoista. Maan elementti antaa kykyä ajatella hyötyäkin, voittoa, taloudellisuutta kuten Härässäkin. Mutta jalostava ote Neitsyessä merkitsee etäisyyttä jo maahan ja ruumiiseen. Mielummin kuin omistava ja hallitseva, Neitsyttyyppi on välittävä, asiantunteva ja palveleva. Erillisten ilmiöiden näkeminen ja erittely johtavat hyvin erikoistuneeseen ja keskittyneeseen elämänasenteeseen. Ihmissuhteissa tätä asennetta myös on, suhteet ovat kriittisiä, toisen viat ovat oma voitto. Jos tähtää täydellisyyteen, ihmisyys tarjoaa aina pettymyksiä. Ihmissuhteiden nirsous tai seksuaalinen estoisuus toteutuvat joskus, toisinaan taas Neitsyet ovat uteliaita ja kokeilevat sukupuolisuuttakin ennekuin päättävät, onko sillä merkitystä elämässä vai ei. Hillitty minäkuva ei salli usein poikkeamia säännöistä tai odotuksista, mutta päinvastaisessa tapauksessa siivouden murskaaminen voi osoittautua juuri Neitsyelle sopivaksi koekentäksi.

Kauriissa maaelementti tulee viimeiseen vaiheeseensa ja se merkitsee muodon antamista kaikelle aineelliselle. Taso on sosiaalinen ja siksi Kauristyyppi muotoilee yhteiskunnan perinteitä, vakiinnuttaa, antaa lakeja, järjestystä, muodollisia suhteita. Kauris on virallisen ja persoonattoman ihmistyypin merkki, mutta myös variaatioita on paljon, joskus on puhuttava hallintomiehen merkistä, joskus taas koneistojen pyörittäjän ja organisoijan kyvyistä ja vielä henkisten perinteiden ja dogmien laatijoista ja viimeistelijöistä. Yhteistä on muodonanto, kyky oleellistaa, abstrahoida, luoda järjestelmä. Maan elementti näkyy tavattomana konkreettisuutena ja haluna käyttää järkeä kaiken mittapuuna. Suhde todellisuuteen on maamerkeistä etäisin koska se on jo käsitteellinen tai todellisuutta katsotaan organisaatioiden takaa ilman persoonallista suhdetta. Ihmissuhteissa Kauristyyppi painottaa muodollista puolta; avioliitto voi olla kunniallisen elämän kulissi, mutta myös tukeva ja välttämätön vastapaino viralliselle elämälle. Tunne-elämän ja seksuaalisuuden suhteen Kauristyyppi voi osoittautua kaksinaiseksi. Näennäistä kylmyyttä, etäisyyttä on, mutta sisäistä maaelementin ruumisläheisyyttä ja ajoittain pakanallista halua paeta kaikkea egoon kertynyttä painolastia luonnollisiin alkuvoimaisiin olosuhteisiin.


Seuraava