OINAS LEIJONA JOUSIMIES (TULIKOLMIO):

Mikä on yhteistä tulimerkeille? Se on vaistonvaraisen varmuuden tuoma itseluottamus ja yhteys elämän perusvoimiin ja energioihin. Jokainen tulimerkki korostaa minän halua satsata elämään voimakkaasti ajattelematta seurauksia. Tulisuuteen liityy asenteita, uskoa, sitoutumista. Hälläväliä suhde elämään on kaukana sillä jokainen tulimerkki on kiinni elämässä lujasti vaikka ei välttämättä sen muodoissa. Tulen elementti paljastaa syviä siteitä alitajuisiin elämää synnyttäviin voimiin. Aurinko tulimerkissä osoittaa että ihminen ottaa kantaa, taistelee puolestavastaan, ei ole neutraali tarkkailija.

Tulimerkeistä Oinas on se, joka aloittaa vuodenkierron, ja siten synnyttää itse elämää, on primitiivisin ja alkuvoimaisin merkki. Sama koskee ihmistyyppiä. Hänen työnsä on puskea läpi ensimmäisten esteiden, luoda uutta tilaa, valloittaa elämälle tilaa. Oinas lähtee sankarin ja pioneerin arkkityypeistä, raivaa tilaa, tekee keksintöjä, ottaa ensimmäiset askeleet kohti kehittyneempää ihmisyyttä ja kulttuuria. Sisäisesti siihen lomittuu alkukantaisuutta, vaistojen ja tunteiden pakkoja, purkautumisen tarvetta, seksuaalista suoruutta, valloittamisen halua. Ihmissuhteissa vaaditaan tilaa, yksilöllisiä vaihtoehtoja ja riippumattomuutta. Lyhytaikaisuus, epätasaisuus, välittömyys tekevät sen että kaukaiset, turvalliset maalit eivät kiinnosta kaiken pitää olla tässä ja nyt välittömän hetken tiivistämänä intensiivisenä ja purkautuvana kokemuksena. Oinas on synnyttävä merkki, mutta vaistojen orja usein, mies on valloittava, hyvin fallinen miestyyppi tai uutta etsivä. Vitaalisuus kanavoituu usein seksuaalisuuteen, joka on luonnon sisintä voimaa myös ihmisessä. Jos Aurinkomerkki on Oinas, se on silloin luonnollisessa kolmiossa Leijonaan ja Jousimieheen. Leijonassa tulen elementti löytää keskittävän, vakaan pohjan, joka juurrutta alkaneen elämän impulssin. Leijona on keskikesän merkki, jolloin Auringon voima on suurimmillaan, kesän kukoistus uhkeinta.

Leijonan tehtävä on hallita tulen impulssia, tuoda se jatkuvaan minän polttopisteeseen, jolloin voimasta tulee tasainen ja hallittu. Leijona ottaa itsensä maailman keskukseksi ja järjestää itsensä ympärille muun. Ego kehittyy ja saa tukea ja itsevarmuutta minän hallitusta otteesta. Leijonassa on kykyä koota energiaa, koota asioita yhteen ja ottaa persoonallinen näkökulma kaikkeen. Persoonassa pitäisikin olla voimaa ja karismaa jotta se kantaisi omalla painollaan elämää eikä joutuisi eriytymään erilaisiksi osatekijöiksi, tiedoksi, tahdoksi ja tunteiksi. Leijonan ihmistyyppi myös luo tulen voimalla jotain, antaa muotoa, esittää itseensä kätkeytyviä lahjoja avoimesti. Ihmissuhteissa Leijona edustaa rakkauden potentiaalista voimaa, avointa sydämen paljastamista, romanttisuutta ja suojelevaa isällistä tai äidillistä vanhempien rakkautta. On mahdollista että Leijona kokoaa sen minkä Oinas on valloittanut myös ihmissuhteissa. Tarve rakastaa on suurta, tarve vastarakkauteen vielä suurempaa. Sen kautta voi mitata itsearvoa ja saada tukea itsekuvalleen. Seksuaalinen ja eroottinen vire nousee ja laskee palautteen myötä, jos se on hyvää, Leijonatyyppi säteilee ja loistaa, jos se on matalaa, mikään ei tunnu kiinnostavalta. Näin Leijonatyyppi sitoutuu muihin ihmisiin ja on riippuvainen huolimatta näennäisesti itseriittoisuudesta. Jos Aurinkomerkki on Leijona, sillä on luonollinen kolmio Oinaaseen ja Jousimieheen.

Jousimies edustaa tulen kolmion sosiaalista, laajinta muotoa. Hän on ihmistyyppi, joka sitoutuu, ottaa kantaa, kannattaa jotain, on jotain vastaan. Tulen voima pakottaa etsimään omaa ryhmää, perinnettä, joka voisi kanavoida sosiaalista kunnianhimoa. Jousimiehen impulssit ovat usein jo aatteiden, ajatuksien tai asenteiden tasolla. Kaikissa tulimerkeissä on uskoa, mutta vasta Jousimiehessä se tulee esiin puhtaimpana valintana. Jokaisen Jousimiehen credo muodostaa ytimen, jonka ympärille arvot ja kannanotot järjestyvät. Tulisuus näkyy ja tuntuu sitoutumisen ja asenteellisuuden kautta, haluna vaikuttaa, pitää palopuheita tai vakuuttaa, käännyttää, keskustella. Jousimiehen arkkityyppi on kauas tähtäävä kentauri, mutta yhtä hyvin se voisi olla maata valtaava, itseään oikeuttava ratsuritari. Yhteiskunta, sen perinteet, akateemisuuden, oppineisuuden, oikeuden ja politiikan perinteet uskomuksineen ja säädöksineen elävät merkissä. Ihmissuhteiden kannalta Jousimies kärsii siitä että kollektiivi on kiinnostavampi kuin yksilöiden sisämaailma, tulinen luonne on siksi ulkokohtainen, mutta yhtälailla levoton kuin muissakin tulimerkeissä. Vapaus tehdä mitä mielii voi olla tärkeää, samoin tulimerkeille tyypillinen tarve saada varmuutta itseen valloittamalla muita. Jousimies ei perinteen mukaan sitoudu helpolla, mutta saattaa tyytyä liittoon, joka ei vaadi kovin läheistä suhdetta, ja jossa ei tarvitse penkoa sisäistä elämää vakavasti.


Seuraava