SATURNUS - NORMIT JA RAJAT


Saturnus rajaa minuuden rajattomasta kentästä egon hallitseman alueen, jossa rajoja vartioidaan sisäistettyjen normien, lakien, käyttäytymissääntöjen ja sosiaalisten paineiden voimalla. Saturnus on freudilainen yliminä, ego, joka pyrkii mahduttamaan maailman omien rajojensa sisällä, mutta ulkopuolelle jää alitajuinen maailma. Saturnus on symboli minän tarpeesta kiinteytyä, kiteytyä ja löytää varma pohja, perusta. Toisaalta se jakaa maailman kahtia koska tietoisuuden alapuolella on sille "vihamielisiä" voimia. Käytännön tasolla Saturnus symboloi elämän praktiikkaa, asioiden hoitoa, businesta, virallisia, muodollisia asioita, joiden kautta olemme kiinni ulkomaailmassa. Se viittaa virkavaltaan, opetukseen, hierarkisesti hoidettuihin laitoksiin. Sisäisesti se pakottaa etsimään omaa kiteytynyttä totuutta vaikka eristäytymisen, yksinäisyyden tai vähäisen menestyksen kustannuksella.

Hyvä Saturnus kartalla lujittaa minän rakennetta niin että se kestää elämän myrskyjä ja pettymyksiä. Ego on tiukka, vaatelias, moraalinen ryhti suora ja käyttäytymisen mallit luotettavia. Kyky kantaa vastuuta ja velvollisuuksia heijastuvat hyvin ihmisestä. Rehellisyys ja omantunnontarkkuus ovat usein esiintyviä piirteitä. Huono Saturnus voi viedä itsetunnon pohjalukemiin. Liika tiukkuus tuo ahdistusta, elämä ei liiku, eivätkä lahjat tule muuta kuin tongilla kaivamalla esiin. Yliminä voi ottaa vallan ja alistaa aistit, ruumiin tarpeet jolloin elämästä tulee askeettinen. Moraaliset, uskonnoliset tai tieteelliset lait voivat joutua ylikiihkeän ja tuomitsevan samaistuksen kohteeksi.


 Uranus