SATURNUS KARTALLA


Saturnus rajaa minuuden rajattomasta kentästä egon hallitseman alueen, jossa rajoja vartioidaan sisäistettyjen normien, lakien, käyttäytymissääntöjen ja sosiaalisten paineiden voimalla. Saturnus on freudilainen yliminä, superego, joka pyrkii mahduttamaan maailman omien määriteltyjen rajojensa sisällä, mutta ulkopuolelle jää alitajuinen maailma. Saturnus on symboli minän tarpeesta kiinteytyä, kiteytyä ja löytää varma pohja, perusta. Toisaalta se jakaa maailman kahtia koska tietoisuuden alapuolella on sille "vihamielisiä" voimia. Käytännön tasolla Saturnus symboloi elämän praktiikkaa, asioiden hoitoa, businesta, virallisia, muodollisia asioita, joiden kautta olemme kiinni ulkomaailmassa. Se viittaa virkavaltaan, opetukseen, hierarkisesti hoidettuihin laitoksiin. Sisäisesti se pakottaa etsimään omaa kiteytynyttä totuutta tai oikeuskäsitystä vaikka eristäytymisen, yksinäisyyden tai vähäisen menestyksen kustannuksella.

Saturnus tällä kartalla on Vaa'assa, merkissä, jossa Saturnuksen pidättävä, hillitsevä voima tuntuu tasapainottavalta, tosiasioista ja arvoja puntaroivalta. Siksi perinteinen astrologia sanoi että Saturnus on ylennysmerkissään Vaa'assa. Saturnus on myös 6.huoneessa ja yhdessä Merkuriuksen kanssa joten itsehillintä koskee lähinnä järjen käyttöä, josta tulee tärkeä alue elämässä. Järkeä on paljon, kykyä ottaa haltuun tosiasioista ja tehdä niillä jotain hyödyllistä. Taloudellinen kyky pyörittää numeroita voi myös ilmetä vahvasti. Henkilömme on vakava työntekijä, luotettava, säntillinen, valmis puurtamaan ja tekemään parhaansa. Hän odottaa myös että hänen ammattitaitaitoaan arvostetaan ja että siitä maksetaan. Hän on todennäköisesti tehokas ja asiallinen asioiden hoitaja, tarpeen tullen pikkutarkka niuhottaja, joka löytää porsaanreiät asiasta kuin asiasta. Hän omaa kylmää, suunnittelevaa järkeä ja voi olla kiinnostunut yhteiskunnan rakenteista, politiikasta tai yleisestä kehityksestä, jota voidaan ohjailla rationaalisen yhteiskuntasuunnittelun avulla. Tai sitten hänellä on kriittinen mielenlaatu, jota hän käyttää luoviakseen ylöspäin urallaan ja osoittaakseen pystyvyytensä vaativissa, kesskittymiskykyä vaativissa mentaalisissa ponnistuksissa ja erittelyissä.


Takaisin karttaan