OINAAT OVAT URHEITA TAISTELIJOITA?


- Miehet taistelivat - luvut kertovat


Marsalkka C.G. Mannerheimin aloitteesta syntynyt Mannerheim-ristin myöntäminen on korkein tunnustus sotilaallisista uroteoista jatkosodan aikana. Talvisodan uroteoistakin jaettiin kunniamerkkejä, mutta ne perustuivat saavutettuun sotilasarvoon. Mannerheim halusi vapauttaa kunniamerkin myöntämisen tästä riippuvuudesta sotilasarvosta. Mannerheimin-ristin kunnianmerkki voitiin myöntää kenelle tahansa, yhtälailla sotamiehelle kuin kenraalille. Mannerheim-ristin ritarimerkin on saanut 191 miestä. Joukossa on legendaarisia sankareita, Mannerheim itse, kenraalit Lagus ja Ehnrooth sekä myöhemmin hämärää mainetta niittänyt Lauri Törni. Kunnianosoituksen saaneet miehet ovat syntyneet vuosien 1867-1923 välisenä aikana. Eniten on vuosiluokkiin 1910-1920 kuuluvia, jotka sodan aikoihin olivat nuoria miehiä. Ryhmä on pieni ja tilastolliseksi otokseksi kitulias. Lisäksi Mannerheim-ristin ritareista on vain päivämäärä tiedossa.

Aurinkomerkkiastrologian saama tuomio ammattilaisten joukossa on yhdenmukainen ja ansaittu. Auringon merkki ei ole kuin muru kokonaisuudessa. Satojatuhansia käsittäviä tilastoja on tehty eikä koskaan aurinkomerkkien jakautumat ole osoittautuneet tilastolllisesti merkityksellisiksi. Aurinkomerkkeihin on kasautunut kaikenlaista sälää, josta on syytä päästä eroon. Mikään astrologinen tekijä ei kerro MITÄ ihminen tekee, mutta se kertoo MILLÄ TAVALLA hän tekee sen, minkä tekee. Mutta hauska on huomata pienessäkin otoksessa miten perinteisten odotusten käy. Osoittavatko aurinkomerkit suuntaa mistä pitäisi lähteä etsimä än sankaruuden merkkejä ihmisestä? Mutta katsokaamme yksinkertaisia aurinkomerkkijakautumia sankareiden kartoilla. Ihmisiä on otoksessa 191 ja keskiarvo on siten merkkiä kohti 16:

OINAS 9   HÄRKÄ    13 KAKSONEN 21   
RAPU 12   LEIJONA 13   NEITSYT 22   
VAAKA 14   SKORPIONI 23   JOUSIMIES 14   
KAURIS 14   VESIMIES 19    KALAT 17   

Saalis näyttäisi hieman yllättävältä jos olemme kirjaimellisesti perinteessä kiinni. Kuka lie keksinyt sen että Oinaat ovat taistelijoita ja sotahommissa taitavia? Totuus lienee että Oinaat puolustavat vain sitä, mikä on itselle hyvin läheistä. Sota sosiaalisena ilmiönä tuskin saa Oinaista irti sankarillisuutta. Silti Oinas on tässä pienessä otoksessa silmiinpistävä häviäjä. Korkeimmat pisteet saivat Skorpioni (järkähtämättömyyttä ja pelottomuutta kuoleman edessä) ja Neitsyt (taktisia ja stategisia taitoja, aseenkäsittelyn etevyyttä). Kaksosten osuus voi palautua merkin kykyyn liikkua nopeasti ja sopeutua yllättäviin olosuhteisiin.

Koska perinne sanoo että Mars edustaa miehen maskuliinisuutta, sen rauhanomaisia ja sotivaa puolta yhtälailla (mies sankarina, väkivallan tekijänä tai eloonjäämisen taitajana), sillä pitäisi olla merkitystä sodassa kunnostautuneiden miesten kartoilla -katsotaanpa. Marsin asema merkeissä vahvistaa melko hyvin aurinkomerkkien sanomaa:

OINAS 14   HÄRKÄ    11 KAKSONEN 18   
RAPU    16 LEIJONA    19    NEITSYT 23   
VAAKA 14   SKORPIONI 22    JOUSIMIES 13   
KAURIS 11   VESIMIES 15   KALAT 15   

Neitsyt ja Skorpioni jälleen huipulla ja Oinas häntäpäässä.

Yllättävää on että Mars Kauriissa on heikoin lenkki koska Mars on ylennetty Kauriissa, jossa energian käyttö ja fyysinen itsehallinta on periaatteessa hyvin ohjattua!

Tilastollisesti voi olla jo ongelmallisempaa arvioida uloimpien planeettojen osuutta koska niiden hidas liike aiheuttaa vääristymiä merkkikohtaisissa jaoissa. Jupiterin (kiertoaika 12 vuotta) pitäisi olla melko tasaisesti jakautunut 1867-1923 välillä syntyneiden kartoilla. Jupiterin merkkiasema korostaa edelleen Neitsyttä (29), mutta ei enää Skorpionia (14). Toiseksi vahvin merkki on Leijona (26) ja heikoin taas Kauris (7). Ero heikoimman ja vahvimman merkin kesken on nelinkertainen.

Koska Kuun merkkisijainti voi vaihdella vuorokauden sisällä jopa 15 astetta, sen asema miesten kartoilla on epävarma (kartat on ajettu keskiyön ajalla 00). Mutta näyttäisi siltä että alkumerkkeihin, Oinaaseen ja Härkään, pakkautuu eniten Kuuta Mannerheim-ristin ritareiden kartoilla. Vähiten on todennäköisesti Kuu Leijonassa.


ASPEKTIEN KOLME KÄRJESSÄ

Aspektien tasolla löytyy vain kolme selvästi muita useammin esiintyvää yhdistelmää. Ensimmäinen on Auringon neliö (orbi 7 astetta) Uranukseen (28 miestä), toinen on Marsin kolmio Uranukseen (25) ja kolmas Merkuriuksen neliö Saturnukseen (24). Prosentteina nämäkään eivät ole kovin suuria, Aurinko/Uranus neliön osuus 191 joukosta on 14.66%. Joka seitsemällä miehistä on tämä aspekti. Aurinko/Uranus voi osoittaa uhkarohkeutta ja kykyä toimia impulsiivisesti ja nopeasti. Merkurius/Saturnus neliö voi taas kertoa kyvyistä hallita hermoja vaarallisissa tilanteissa ja laskelmoida kylmäverisesti mitä olisi parasta tehdä. Marsin kolmio Uranukseen on pehmeä aspekti ja viittaa iskukykyyn ja yllättävään toimintaan.


TOINEN OTOS

Päämajassa tehtiin myös listaa niistä, joille ehdotettiin Mannerheim-ristiä, mutta jotka syystä tai toisesta eivät saanetkaan sitä. Ehdolla olleita voi hyvällä syyllä pitää yhtä hyvin sotasankareina kuin niitä jotka mitalin saivat. Tässä listassa on 109 nimeä, mutta osalta puuttuu syntymätiedot joten aineistossa on vain 97 syntymäpäivää.

Tilastollisen "totuuden" mukaanhan on niin että pienissä otoksissa mitkä tahansa erot eri kategorioiden välillä näkyvät huomattavina, mutta mitä enemmän aineistoa kertyy, sitä tasaisempi jaosta tulee. Jos otamme toisen ryhmän sotilaat huomioon, tämä periaate alkaa lievästi näkyä. Aurinkomerkkijakautuma muuttuu: nyt Oinaita ja Kauriita on eniten (11), mutta jako on odotetun tasapaksu. Marsin merkeistä nyt kotimerkki Oinas poikkeaa muista koska siellä on vain yksi (sic) Mars, kun taas huippuna on Leijona, jossa on peräti 18 miehen Mars. Se merkitsee 18½% osuutta kaikista. Se on suurin yksittäinen prosentti kaikista käytetyistä kategorioista. Jupiterin merkkiasemat kääntävät edellisen nurin: Oinaassa on toiseksi eniten Jupiteria (12), mutta voiton vie Rapu (15). Kuun jakokaan ei mene yksiin ensimmäisen erän kanssa paitsi siltä osin että Härässä on Kuuta toiseksi eniten ja Kauriissa täll ä kertaa eniten.

Aspektien kohdalla rintama on tasainen eikä I ryhmän prosentuaalisiin lukuihin yllä mikään. Korkein yksittäinen esiintymä on Venus/Neptunus neliöllä! Olisiko sota tälle ryhmälle epäesteettinen, yrjöttävä kokemus ja siksi he halusivat urhoollisesti päästä siitä eroon sankariteoillaan?


MATRIISI

Mielenkiintoisin asia näissä tilastoissa eivät ole itse luvut vaan henkilö nimeltä C.G.E.Mannerheim, Suomen armeijan ylipäällikkö. Kun katsoo - varsinkin ensimmäistä ryhmää - voi huomata jotain tuttua. Merkkijakautuma Kaksonen - Neitsyt - Skorpioni palauttaa mieliin Mannerheimin oman kartan, jossa Aurinko on Kaksosissa, keskitaivas Neitsyessä ja nousu Skorpionissa. Samat merkit, jotka ovat hänen karttansa tärkeimmät, toistuvat uskollisesti Mannerheimin ristin 2.luokan ritarimerkin saaneiden ja ehdolla olleiden merkkijakautumissa! Merkin saaneilla ja ehdokkailla (288) on erityisen korostunut Mars Leijonassa (37, keskiarvo 24), joka muistuttaa mieliin että Mannerheimin oma Mars on myös Leijonassa. Kolmesta tutkitusta planeetasta vain Jupiterin saama osuus ei vastaa Mannerheimin omaa Jupiter-merkkiä, Kaloja. Koko otoksen vahvin merkki Jupiterille on Neitsyt ja Kalat sijaitsee keskivaiheilla. Jakautumista voi päätellä että marsalkka ei arvostanut oinasmaista energiaa ja selityskin löytyy hänen omasta saturnisesta persoonallisuudestaan, joka piti yllä aristokraattista itsekuria, ylemmyyttä ja viileää etäisyyttä elämään ja ihmisiin.

Astrologian maailmankuvaan täytyy hyväksyä se periaate että asian, aatteen, organisaation tai ajatuksen perustajahenkilön rakenne vaikuttaa koko ajan sen asian kehkeytymiseen, josta on kyse. Niin kauan kuin rakenne/organisaatio toimii, siinä on alkuperäisen tekijän merkki, psyykkinen koodaus, matriisi, joka antaa sille raamit. Samalla se vetää puoleensa niitä, joiden matriisi vastaa perustajan omaa. Se liippaa läheltä Jungin synkronisiteetin periaatetta ja Sheldraken morfogeneettisen kentän periaatetta.

Myös keskiaikaisessa maagisessa ajattelussa oli tärkeä periaate, jonka antropologian nojatuoliteoreetikko J.G.Frazer määritteli "kosketuksen laiksi" (The Law of Contact or Contagion), jonka mukaan saatettiin vaikuttaa jonkun esineen kautta henkilöön, jonka yhteydessä tuo esine oli ollut. Mutta myös päinvastoin: jos jokin esine kantaa omistajansa "värähtelyä", se vaikuttaa niihin, jotka tulevat myöhemmin tekemisiin tuon esineen kanssa. Tämäntyyppinen kosminen järjestystä antava periaate näyttää olevan voimassa huolimatta materialistis-mekanistisen tieteen väitteistä.

Kiintoisaa olisi tehdä kunnollinen tutkimus vaikkapa Gauquelinin kategoroita käyttäen, mutta aineiston kerääminen Suomessa on hankalaa koska syntymäaikojen (kellonaikojen) saaminen on tehty vaikeaksi.

Syntymäaikojen lähde: Hurmerinta & Viitanen (toim.): Suomen puolesta -
Mannerheim-ristin ritarit 1941-1945. Ajatus, Saarijärvi, 1994.Raimo A Nikula 10.02.2020
Takaisin arkistoon