Kuusi saksaa puhuvien maiden astrologista yhdistystä laati 1988 yhteisen julkilausuman, joka kertaa joitakin oleellisia kohtia nykyisestä astrologiasta, miten se määritellään ja mitä rajauksia astrologia itselleen asettaa. Nämä artiklat on muotoiltu niin, että suuri enemmistö länsimaisia astrologeja voi ne allekirjoittaa. Tässä teesit ovat hieman lyhennetyssä muodossa.

1. Astrologia on maailman vanhin ihmisen typologia eli vanhin oppi ihmisen fyysisten, sielullisten ja henkisten ominaisuuksien ilmenemismuodoista. Astrologiassa prosessin alkuhetki on ratkaiseva; ihmisellä tämä on syntymähetki. Aurinkokunnan rakenne syntymähetkellä heijastuu alkavan elämän rakenteeseen.

2. Aurinkokunta muodostaa hahmon (gestalt) joka hetki. Astrologinen prognoosi tai tulkinta, perustuu tämän hahmon muutoksen tulkintaan.

3. Tällaisten astrologisten yhteyksien olemassaolo on tosiasia, joka periaatteessa on mahdollista myös todeta nykyaikaisten kokeellisin tieteellisin menetelmin.

4. Näiden yhteyksien mekanismi ei ole nykyisellään tunnettu.

5. Astrologiassa, kuten esimerkiksi psykologiassa, on olemassa monia erilaisia, yksittäisten astrologien kokemukseen perustuvia mielipiteitä menetelmällisistä yksityiskohdista. Tämän takia on tähdellistä vaihtaa kokemuksia ja tehdä henkilökohtaista kokemusta yleispäteväksi kokemusten vertailun ja tieteellisten kokeiden kautta.

6. Tuhansien vuosien kokemusten perusteella trooppinen eläinrata antaa osuvammat tulkinnat kuin sideerinen eläinrata.

7. Kaikki astrologiset lausunnot perustuvat rakenteelliseen vastaavuuteen. Jokaisella rakenteella voi olla useita toteutumismahdollisuuksia.

Lisäksi:

Ihmisen rakenne on määrätty, mutta sen kehkeytymisessä hän on vapaa.

Ei ole mahdollista antaa astrologian perusteella lausuntoa esimerkiksi ihmisen älykkyydestä, mutta älyn luonnetta (esimerkiksi käytännöllinen tai teoreettinen) voidaan arvioida.

Astrologisessa ennusteessa ei ole mahdollista ennustaa konkreettista tapahtumaa vaan merkityssisältö, joka voi toteutua erilaisina, sisällykseltään samanlaatuisina tapahtumina.

Ennuste täytyy suhteuttaa myös ympäristöön (perhe, sosiaaliset, poliittiset ja muut tilanteet).

Syntymäkartan tulkinta auttaa ihmistä parempaan itsetuntemukseen, tunnistamaan paremmin heikkoutensa ja vahvat puolensa. Tämä taito on hyödyllistä kaikessa kasvussa lapsuudesta vanhuuteen.

Tähän voisi lisätä itsestäänselvyytenä: astrologisessa neuvonnassa pätevät samat salassapitovelvollisuuden ja yksilösuojan periaatteet kuin muussakin konsultoivassa työssä.

 Takaisin tulkinnat   Terapiaa