PLUTO - MAANALAISTA VOIMAA


Pluto on historiallisesti läheisin planeetta (vuodesta 1930) ja 2006 lähtien astronomisesti "kääpiöplaneetta". Sen merkitys on vahvasti kollektiivinen koskien voiman, vallan ja jopa väkivallan käyttöä jonkun syvältäkoetun tarkoituksen tai päähänpinttymän ohjailemana. Pluto edustaa "maanalista" valtaa, joka sitoo yhteen ihmisiä, yksilöitä, ryhmiä, joilla on samat intressit tai psyykkinen lataus. Siitä syntyy vahva sulautumisen kokemus ja erillisten sielujen yhteenhitsaus, joka mahdollistaa äärimmäiset teot - hyvässä ja pahassa. Yksilön tasolla Pluto on symboli syvistä alitajuisista voimista, jotka voivat murtaa tietoisuuden muuria ja muuttaa ja muuntaa ihmistä, hänen käyttäytymistään, päämääriään ja arvojaan totaalisesti. Pluto on yleensä totaalinen planeetta viitaten tarpeeseen hallita, kontrolloida ja manipuloida ulkoista todellisuutta, sen materiaa (luonnonympäristö, sosiaalinen ympäristö) tai ihmisiä (yksilöinä tai joukkoina).

Hyvä Pluto näkyy ihmisessä salaperäisenä sisäisenä jännitteenä, kiehtovana voimana, joka vetää magneettisesti puoleensa. Pluto tuo pinnalle vähän, mutta olemus kielii tummaa kiihkoa, jota pidätellään ja kanavoidaan rakentavasti vallankäytön, taloudellisen toiminnan tai sisäisen muutostyön ohjaamiseksi. Hyvä Pluto tietää aina kykyä kestää kriisejä, traumoja, ääritilanteita. Huono Pluto voi hakeutua ääritilanteisiin, mutta sälyttää seuraukset muiden kannettavaksi ja voi olla tuhoava tai salakähmäinen ympäristön tai mielen manipuloija. Syvät alitajuiset ristiriidat voivat saada rajuja ilmenismuotoja Pluton kautta.


 Kheiron