PERHEET


Syntymäkartan seuraava laajennus on perhetilanteen kartoitus. Perhe on ihmisen ensimmäinen sosiaalinen kasvualusta, jonka merkitys ihmisen kasvulle ja luonteelle on perustava. Perheessä lapsi oppii elämän aakkoset ja samaistuu vanhempiensa antamiin Isä- ja Äiti-malleihin. Perhetaustan merkitystä ei voi vähätellä vaikka ei sattuisikaan olemaan suuntaukseltaan freudilainen. Perhettä voidaan tarkastella astrologisesti synastrian menetelmin eli vertaillaan perheenjäsenten karttoja toisiinsa ja luodaan koko perheestä vertailutaulukko, jossa näkyy planeettojen painotukset ja osumat perheenjäsenestä toiseen. Perheessä ja suvussa kulkeutuvat pitkäaikaiset psyykkiset teemat, ongelmat ja jopa myyttiset elementit voidaan hahmottaa ja tarjota ratkaisumalleja ongelmien käsittelemiseksi. Sisaruusteemat ovat tärkeitä koska niistä voi hahmottaa sisarten asemaa perheyhteisössä ja sitä seuraavaa identiteetin muokkaauntumista. Tämä on aluetta, jossa terapeuttinen astrologia on paikallaan ja se vaatii sopivaa koulutusta ja perehtyneisyyttä. Alueen huomattavin kansainvälinen edustaja on Englannissa asuva jungilainen terapeutti ja astrologi Liz Greene.Takaisin sukupuuhun