Eskatologinen ostoslista

Sheldon Kopp (1929-1999) oli amerikkalainen psykoterapeutti, jonka kirja "Jos tapaat tiellä Buddhan, tapa se!" nousi pienen piirin klassikoksi 70-luvulla. Se on kirja erilaisista terapeuttisista strategioista ja ihmisen vapauttamisesta. Koppin terapiassa on paljon nöyryyttä ja oman epätäydellisyyden tunnustamista. Se oli oivaa lääkettä akateemisen ammattimaisen terapiahössötyksen ylemmyydentunnoille ja kaikkivoipuudelle. Ihmistä on vaikea auttaa, mutta jonkun sitä on tehtävä. Alla on kirjasta kuuluisa "Ostoslista" (alunperin pesulalista), joka summaa yhteen Koppin kirjassa esiintyvät yleiset ihmisenä ja olemisen kokemukset. Nauttikoon ken voi! Ja muista verrata tämän terapeutin käsityksiä ja tyylilajia vieläkin vallitsevaan astrologisten tulkintojen hymistelyyn ja elämän realististen raaamien puuttumiseen...

This is it ! - Siinä se!
There are no hidden meanings. - Ei ole saalattuja merkityksiä.
You can’t get from there to here, and besides there’s no place else to go. - Et pääse sieltä (omista tuskatiloista) tänne, ja sitäpaitsi ei ole muutakaan paikkaa, minne mennä.
We are already dying, and we will be dead for a long time. - Olemme jo kuolemassa ja tulemme olemaan kuolleina pitkän aikaa.
Nothing lasts. - Mikään ei kestä.
There is no way of getting all you want. - Et saa kaikkea mitä haluat.
You can’t have anything unless you let go of it. - Et saa mitään ellet opi siitä luopumaan.
You only get to keep what you give away. - Voit pitää vain sen, minkä pystyt antamaan pois.
There is no particular reason why you lost out on some things. - Ei ole mitään erityistä syytä, miksi olet vailla jotain.
The world is not necessarily just. Being good often does not pay off and there is no compensation for misfortune. - Maailma ei ole välttämättä oikeudenmukainen. Hyväksi rupeamalla et yleensä menesty etkä saa korvauksia kärsityistä menetyksistä.
You have a responsibility to do your best nonetheless. - Silti olet vastuullinen tekemään parhaasi.
It is a random universe to which we bring meaning.- Tämä on sattumanvarainen maailma, johon lisäämme merkityksiä.
You don’t really control anything. - Et pysty hallitsemaan mitään.
You can’t make anyone love you. - Et saa kaikkia rakastamaan itseäsi.
No one is any stronger or any weaker than anyone else. - Kukaan ei ole toistaan heikompi tai voimakkaampi.
Everyone is in his own way, vulnerable. - Jokainen on omalla tavallaan haavoittuvainen.
There are no great men. - Ei ole suurmiehiä.
If you have a hero, look again: you have diminished yourself in some way. - Jos sinulla on sankari, katso tarkemmin: olet kutistunut jollain tavoin.
Everyone lies, cheats, pretends ( yes, you too, and most certainly I myself). -Jokainen valehtelee, petää, teeskentelee (Jep, sinä myös ja vuorenvarmasti minä.
All evil is potential vitality in need of transformation. - Kaikki pahuus on elinvoimaa, joka kaipaa jalostamista.
All of you is worth something, if only you will own it. - Kaikki sinussa on jonkin arvoista, jos vain pystyisit hallitsemaan sitä.
Progress is an illusion. - Kehitys on harhaa.
Evil can be displaced but never eradicated, as all solutions breed new problems. - Paha voidaan siirtää, mutta sitä ei saa hävitettyä koska jokainen ratkaisu synnyttää uusia ongelmia.
Yet it us necessary to keep on struggling towards solution. -Silti meidän pitää kamppailla kohti ratkaisuja.
Childhood is a nightmare. - Lapsuus on painajainen.
But it is s very hard to be an on-your-own, take-care- of -yourself-cause -there- is-no-one -else-to do-it-for-you-grown -up. - On vaikea selvitä itsekseen ja pitää huolta itsestäsi koska ei ole ketään joka huolehtisi sinusta aikuisena.
Each of us is utimately alone. - Jokainen on viime kädessä yksin.
The most important things, each man must do for himself. - Kaikkein tärkeimmät asiat jokainen tekee itse itselleen.
Love is not enough, but it sure helps. - Rakkaus ei riitä kaikkeen, mutta kyllä se auttaa.
We have only ourselves, and one another. That may ot be much, but thats all there is. Meillä on vain oma itsemme ja toisemme. Se ei ole kovin paljon, mutta siinä on kaikki.
How strange, that so often, it all seems worth it. - Miten merkillistä että niin usein, kaikki tuntuu olevan vaivan arvoista.
We must live with the ambiguity of partial freedom, partial power, and partial knowledge. - Meidän pitää elää osittaisen vapauden, osittaisen vallan ja osittaisen tiedon kaksiselitteisyydessä.
All important decisions must be made on the basis of insufficent data. Kaikki tärkeät päätökset pitää tehdä epätäydellisen tiedon pohjalta.
Yet we are responsible for everything we do. Silti olemme vastuussa kaikesta mitä teemme.
No excuses will be accepted. - Tekosyitä ei suvaita.
You can run, but you can’t hide. - Voit juosta karkuun, mutta et pysty piiloutumaan.
It is most important to run out of scapegoats. - On erinomaisen tärkeää juosta kartuun syntipukkeja.
We must learn the power of living with our helplessness. - Meidän täytyy oppia elämään oman avuttomuutemme kanssa.
The only victory lies in surrender to oneself. - Ainoa voitto saavutetaan antautumalla itselle.
All of the significant battles are waged within the self. - Kaikki merkittävät taistelut käydään oman itsen sisällä.
You are free to do whatever you want. You need only face the consequences. - Olet vapaa tekemään mitä ikinä haluat. Sinun pitää vain kestää seuraukset.
What do you know…for sure…anyway ? - Mitä muka tiedät...varmasti?
Learn to forgive yourself, again and again and again and again. - Opi antamaan itsellesi anteeksi, uudelleen, uudelleen ja yhä uudelleen.

From ‘If you meet the Buddha on the Road kill him’ - The Pilgrimage of Psychotherapy patients. By Sheldon Kopp, Bantam Books, New York, London 1976. Teos on suomennettu myöhään v.2004: Sheldon Kopp: Jos Kohtaat Matkallasi Buddhan, tapa hänet – Psykoterapeuttinen pyhiinvaellus ,suom. Raija Viitanen, 2004

Raimo Nikula, 27.11.2019

  Takaisin alkusivulle Tilaussivulle