NEPTUNUS - TUOLLE PUOLEN


Neptunus löydettiin vasta "hiljattain" (1846) ja sen edustama symboliikka on avautumassa kaiken aikaa. Se viittaa vahvasti ei-käsitteelliseen, ei-kielelliseen todellisuuteen, jossa on tunnettavia, koettavia, elämyksellisiä kokonaishahmoja. Neptunus edustaa järjen tuolle puolen ulottuvaa intuitiivista havaitsemisen kykyä, joka mahdollistaa psyykkisen kommunikoinnin ja psyyken yhteiskentässä työskentelyn. Neptunus inspiroi, viestii symbolien, mielikuvien ja vertausten kautta, esittää tuloksensa kokonaisvaltaisesti sisällyttäen niihin useita kerroksia. Tästä johtuu, että tajunnan rajatusssa kentässä Neptunuksen sanoma on usein vääristynyt, väärinymmäretty, sekava, sumuinen ja hämärä. Toisaalta se voi olla erittäin puoleensavetävä, houkutteleva, nostaen psyyken uumenista ikuista kaipuuta kohti rajatonta kauneutta, totuutta ja pyhyyttä. "Tuolla puolen tiedon rajain yhä, tuoksuu paratiisin puisto pyhä" - Lauri Viita. Neptunus kartalla symboloi näitä tarpeita.

Hyvä Neptunus pehmentää olemusta, luo joustavan, vastaanottavaisen asenteen, kohottaa suvaitsevaisuutta, sietää vastakohtia sortumatta ympäripyöreyteen. Kykyä henkiseen inspiraatioon ja ihmisten auttamiseen löytyy runsaasti. Mieli värähtelee herkästi laajoissa tajunnan kentissä. Huono Neptunus on klassikko: epäselvä, sotkuinen elämä, minuus, asunto, mieli, joka sotkeutuu omiin vyyhteihinsä ja kuvitelmiin. Luova impulssikin voi mennä hukkaan jos ei pysty antamaan muotoa väljille mielleyhtymille.


 Pluto