NEPTUNUKSEN ASPEKTITPlu
NEPTUNUKSEN ASPEKTIT
Kuunvaiheet


Pehmeä: Neptunuksen pehmeä aspekti Plutoon luo taustatekijöitä, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia, jotka osoittavat mahdollisuuksia aikakausien rakentaviin murroksiin ja edistykseen. Toisaalta ne antavat mahdollisuuden kehittyä uusiin ulottuvuuksiin avartamalla psyyken rajoja ja luomalla transsendenttisia ihanteita ja yleismaailmallista yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisyyteen.

Kova: Neptunuksen kova aspekti Plutoon toimii aikakausien murrosten ja muutospaineiden taustatekijöinä ilman erityistä yksilöllistä sisältöä. Aikakausi, jossa henkilö elää on potentiaalisesti kaaoksessa ja ristiriitaisista virikkeistä ja trendeistä voi syntyä uusia kulttuurin ehtoja määrääviä peruskokemuksia ajattelun, tuntemisen, taiteen tai teknologian kehityksen avulla. Koettu epävarmuus maailman tilassa voi olla sisäistettynä psyykessä luoden tunnetta että on "kohtalonvoimien heiteltävänä".