Neptunus Kaloissa 2012-2024 - viimeiset vuodet menossa

Neptunus meni Kaloihin 18.2.1848 eli siitä on nyt 174 vuotta. Yksi kierros on taas mennyt Neptunus on kohta Kalojen lopussa. Mitähän se tietää, tuleeko taas maailmanloppu vai joku muu hoppu? Neptunuksen 14 vuoden transiitit merkeissä näyttävät virittävän kollektiivisia mielikuvia aina kunkin merkin suuntaan; syntyy suurten massojen liikehdintöjä, toiveita, utopioita, muoteja, trendejä, haavekuvia ja pelkoja siitä mitä maailma ja ihmiskunta voisi olla jos ja jos...

Nyt kun Neptunus on kotimerkkinsä lopussa, on sillä edelleen suuri painoarvo. Ajatelkaa heimoa, joka on pakotettu vaeltamaan ympäri maapalloa pysähtyen aina pitkäksi aikaa jonnekin, jossa elämä voi jatkua. Vaellus tuo koettelemuksia, vastoinkäymisiä, kriisejä, toivoa paremmasta. Sitten lopulta heimo pystyy palaamaan kotiseudulle, jossa kaikki on vielä tuttua, tervetullutta ja alkuperäiset siteet ympäristöön voidaan uudistaa. Löytyykö uutta ihmiskunnan eheyttä vai hajottaako Neptunus Kaloissa valtavia ihmisjoukkoja ja muuttaa ne pakolaisvirroiksi, jotka yrittävät epätoivoisesti löytää omaa paikkaansa länsimaisen hyvinvoinnin laitamilta ilman omia juuria, perinteitä ja tapojen ja läheisten ihmisetn verkostoa?

Neptunus on vielä kahdeksan vuotta kotimerkissään. Tunnelmat ovat ssynkistyneet sitten vuoden 2012 jolloin se saapui Kaloihin.

Niin kuin apteekin hyllyltä astrologisten kirjojen ja sivustojen Neptunus Kaloissa -teemat palautuvat vuosiin 1848-1862 tapahtumiin. Sellaisia olivat mm.: Kommunistinen manifesto julkaistiin samana vuonna 1848, sen laati oikeustiedettä ja filosofiaa lukenut Karl Marx ja hänen tutorinsa Friedrich Engels. Manifestissa oli ydinkohtina: Maaomaisuuden pakkoluovutus ja maankoron käyttö valtion menoihin.
Korkea progressiivinen vero.
Perintöoikeuden lakkauttaminen.
Kaikkien emigranttien ja kapinallisten omaisuuden takavarikoiminen.
Luoton keskittäminen valtion käsiin kansallispankin kautta, jolla on valtion pääoma ja ehdoton yksinoikeus.
Kulkulaitosten keskittäminen valtion käsiin.
Valtion tehtaiden ja tuotannonvälineiden lisääminen, maan raivaaminen viljelykseen ja maiden parantaminen yhteisen suunnitelman mukaisesti. Samanlainen työvelvollisuus kaikille, teollisuusarmeijain muodostaminen varsinkin maanviljelyä varten.
Maanviljelyn ja teollisuuden harjoittamisen yhdistäminen; toiminta maaseudun ja kaupungin välisen eroavuuden poistamiseksi vähitellen.
Kaikkien lasten yhteiskunnallinen ja maksuton kasvatus. Lasten tehdastyön poistaminen nykyisessä muodossaan. Kasvatuksen yhdistäminen aineelliseen tuotantoon jne. jne.”
Manifesto alkaa kuuluisalla lauseella: ”Aave kummittelee Euroopassa – kommunismin aave.” Kommunismi alkoi vaikuttamaan tapaan, jolla yhteiskunnallinen luokkajako, omistusoikeuden tuomat etuoikeudet ja privilegiot miellettiin. Ja se synnytti yhteiskunnissa vallankumouksellisuutta, luokkataistelun henkeä. Heti Neptunuksen tulon Kaloihin jälkeen ei tapahtunut paljon, kesti aina vuoteen 1871, jolloin Pariisissa syntyi Pariisin Kommuuni, jossa yritettiin siirtyä proletaarin diktatuuriin. Kokeilu kesti kolme kuukautta. Kaikumaan jäi: Maailman työtätekevät, yhdistykää!

Kun Neptunus oli Kaloissa, syntyi muutakin, joka yhdisti ajatteluamme. Charles Darwin oli käynyt Galapagoksella 1830-luvulla ja saanut teoriansa biologisesta kehityksestä valmiiksi vuosien kuluessa. Hän empi sen julkaisemista pitkään. Kirjana se tuli ulos Lajien synty -nimisenä 24.11.1859. Darwin osoitti lajien kehittyvän asteittain luonnollisen valinnan kautta eli voimakkaimmat yksilöt pääsevät jatkamaan sukuaan olemassaolon taistelussa ns. luonnonvalinnan kautta. Evoluutioteoria löi itsensä läpi koska ”aika oli kypsä” sille. Siinäpä todellisuuden muutosten ihmeellinen, hämärä tosiasia: aika on kypsä milloin millekin. Oppi lajien evoluutiosta ei ole tyypillinen kalamainen oppi, ainoastaan siinä suhteessa että se yhdistää asioita toisiinsa ja osoittaa ihmisen kuuluvuuden eläinkuntaan, nisäkkäisiin, kädellisiin jne. Kuten ennen oli tapana sanoa. jos mennään tarpeeksi taaksepäin, alussa oli alkulimaa ja luonnon pitkäaikainen eriyttävä prosessi on ilmentynyt myös ihmislajina. Kun Lajien synty ilmestyi 1859, Neptunus oli jo merkin lopussa 24.24 Kaloja, Uranus oli jo Kaksosissa ja Pluto Härässä.

Mikään planetaarinen kiertojakso ei ole edellisen kaltainen. Neptunus oli Kaloissa 1848-1862, mutta 1850-1851 myös Uranus ja Pluto olivat konjunktiossa Oinaassa. Se antaa tuolle ajalle aivan oman sävynsä. Nyt Pluto on yhä Kauriissa kunnes tulee 2024 Vesimieheen ja Uranus menee Härässä ja tulee Kaksosiin 2025 muodostaen silloin kolmion.

Tyypillinen tapahtuma liittyen Neptunuksen tuloon Kaloihin 1800-luvulla oli myös Kalifornian kultalöytö 1848. Ensimmäinen löytö tapahtui tammikuussa 1848 joten lähelle menee. Pienestä purosta löytyi isoja kultahippuja ja se oli alkusoitto sille, mikä pyyhkäisi myöhemmin läpi koko USA:n. Kultaryntäys muutti koko USA:n silloista taloudellista infrastruktuuria. Hyvä esimerkki oli ensimmäisen löydöksen tapaus. Kulta löytyi Johann Suterin mailta ja Suter oli rikas maanomistaja ja teollisuusmies. Kun ihmiset ryntäsivät hänen mailleen etsimään kultaa, hänen koko taloutensa romahti ja hajosi käsiin kun kaikki halusivat vain päästä kultaan käsiksi, työntekijät katosivat metsiin, vuorille ja puroille ja hän oli pian vararikossa eikä hän koskaan toipunut tolpilleen. Kaliforniasta alkanut kultaryntäys heijastaa Neptunuksen maagista maailmaa, jossa kaikki on mahdollista, epätodennäköisinkin ja sen lumovoima on suuri. Ihmeellinen, taianomainen vetää puoleensa janoisia sieluja. Hyvin pieneltä osin kultaboomikin tasoitti taloudellisia eroja. Aina joku resupekka, rikollinen, vastuuton hamppari löysi kultansa ja pani elämän risaiseksi. Suurin osa ei rikastunut, mutta käsivoimat kasvoivat. Kultakuume oli varoitussignaali: ihmiset hajottavat kaiken, möyrivät maat, joet, meret päästäkseen käsiksi rikkauksiin. Mikään ei ole muuttunut vaikka kultaa ei enää juuri Alaskasta eikä Lemmenjoelta.

Summa summarum: Neptunus Kaloissa on ajanjakso, jolloin on kiihtynyttä sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon etsintää ja sen synnyttämiä poliittisia muutospaineita. Ovatko sosialismi ja kommunismi enää minkäänlaisia tämän pyrkimyksen moottoreita vai tuleeko tilalle täysin erilaisia liikehdintöjä, jotka ajavat samanarvoisuuden agendaa, on toinen kysymys. Aineksia uusiin terveisiin liikkeisiin tulee monelta suunnalta, ennen kaikkea ekologisesta spiritualismista ja muista ihmismassoja yhdistävistä aatteista. Ei pidä unohtaa sitä että Kalat on (parhaimmillaan) transsendenttinen merkki, ihmislajin pyrkimys nostaa ja nousta korkeammalla evoluution portailla. Jos käy hyvin idealistiset ja ihmisen tajuntaa laajentavat pyrkimykset tuovat esiin uusia mahdollisuuksia, potentiaaleja, joista voi kehittyä yllättävän voimakkaita, massoihin vetoavia liikkeitä. Kalat on eläinradan viimeinen merkki, se on samalla myös menneisyydestä nousevien paineiden ja virtausten keruupaikka. Kun paineet ovat tarpeeksi kovat, ne purkautuavat joko rauahanomaisesti tai väkivaltaisesti seuravaan merkkiin, Oinaaseen. Kun vuonna 2024-35 kaikki kolme hitainta planeettaa muuttaa merkkiä, on se hyvä symboli siirtymäkaudesta, jolloin kollektiivinen tiedostamaton muhii ja työntää pian ulos uusia inhimillisiä yrityksiä tulla toimeen kriisien täyttämässä maailmassa. Transsendenssin kaipuu, ihmisen luonnollisena haluna myös, voi synnyttää uusia henkisiä, spirituaalisia virtauksia, jotka voivat muuttaa ihmisten maailmankuvaa ja tavoitteita. Neptunus Kaloissa on aikaa, jolloin voi katsoa asioita sub specie aeternatis – jumalan, ikuisuuden näkökulmasta, ja siitä näkökulmasta kaikki olennot ovat samanarvoisia ennen kuin ihminen itsekkäine luokitteluineen ja hierarkioineen pääsee vaikuttamaan asiaan. Ekologia on eräs sellainen liike, jossa periaate "kaikki vaikuttaa kaikkeen" tulee hyvin havainnollisesti esille.

Liz Greene sanoo Kalojen olevan ”dustbin of humanity”, ihmiskunnan pölypussi tai roskakori, johon kerääntyy ihmiskunnan hyvät, ylevät - ja ikävä kyllä huonot ja alentavat ominaisuudet yhtälailla. Kalat ja Neptunus on toden ja epätoden rajapinta, aukko ihmiskunnan kollektiiviseen tiedostamattomaan, maallisen onnen illuusioiden kuohuva kattila, mielikuvista, tunteista, toiveista ja elokuvista, fiktioista ja faktioista tarttuvat taudit, jotka ravistelevat ihmisten sisikuntaa. Nyt jo tiedämme, mitä ne huonot puolet ovat, ne ovat kasvanutta yhdenmukaisuuden (perversio Kaloista) painetta, joka ohjaa suunnattomia massoja omaksumaan samat asiat, arvot, sosiaaliset ja taloudelliset omistushalut ja lattean, sovinnaisen elämänmuodon samaan tahtiin. Vastaliike on olemassa meidän kaikkien sisällä, mutta harvoissa se pääsee vaikuttamaan, harva osallistuu mihinkään, valtaenemmistö työntää päänsä pensaaseen ja sulkee silmänsä ja korvansa. Uranuksen transiitti Kaloissa (2003-2010) ei näyttänyt herättävän mitään isompaa vastarintaa, ja se oli huono merkki. Nyt Neptunus suo tilaisuuden yhdistää inhimillisiä voimavaroja, mutta suurempaan käännökseen tarvitaan aina ihmettä. Niin monta tilaisuutta on jo menetetty ja ihmislajin kiihtynyt materialistinen kierre kiivaasti kasvavan keskiluokkaistuvan väestön vaatimuksia noudattaen näyttää syövän kaikki mahdollisuudet todellisuuden muutokseen. Ja muutospaineet ovat tulleet vuosi vuodelta selvemmiksi: ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin kaikkialle. Se on aito globaali ilmiö ja samalla varoitus ihmisille.

Ei pidä unohtaa Kalojen merkin ja Neptunuksen merellistä luonnetta. Kun meri on tyyni, se on miellyttävä, raukaiseva ja unettava (turismi-Neptunus), mutta myrskyisä, raivoisa meri, joka tuhoaa julmasti ja suurpiirteisesti (raivoisa-Neptunus, Hadeksen veli). Kun Uranus oli 3.41 Kaloja, Tapaninpäivän 2004 tsunami yllätti ihmiset. Kun Neptunus on yhä Kaloissa, on merellisten suuronnettomuuksien ja katastrofien riski olemassa. Merkin sisäisessä dynamiikassa ensimmäiset 4 astetta ovat lujasti kiinni luonnon elementeissä. Toisena katastrofin alkiona oli 2000-luvun alussa kytenyt globaalin lintuinfluenssan mahdollisuus. Sitten tuli Korona joka levisi ympäri maailman ja pani talouselämän ja massatilaisuudet jäihin. Neptunus Kaloissa poistaa keinotekoisia rajoja, kaataa raja-aitoja niin fyysisessä kuin mentaalisessa mielessä. Mutta se, mikä saa "tuulta alleen", leviää nopeasti alentuneen puolustuskyvyn tai mielen herkistyneen vastaanottavaisuuden vuoksi. Siksi myös vaaralliset "mielen tartuntataudit" saattavat levitä nopeasti. Nyt 20-luvulla Neptunus on jo Kalojen loppupuolella, viimeiset mahdollisuudet herätä ja nähdä mihin olemme menossa ovat käsillä. Lopunajan visioille ja eskatologiselle uskollekin löytyy varmasti kannattajia.

Takaisin arkistoon