MERKURIUKSEN ASPEKTITVen Mars Jup Sat Ura Nep Plu
MERKURIUKSEN ASPEKTIT
Venuksen aspektit


Pehmeä: Merkuriuksen sujuva aspekti Venukseen (yhtymä tai kuusio) tuo luonteeseen yleistä mentaalista sujuvuutta, sisäistä miellyttämisen halua ja harmonian tarvetta. Henkilöllä on usein useita mentaalisia lahjoja, mieli on tuottelias joskaan ei kovin ponteva vaan taipuu yhtä hyvin viihteeseen kuin viimeisteltyyn luovuuteen niin kirjallisuudessa, musiikissa tai kuvallisissa harrastuksissa.

Kova: Merkuriuksen ja Venuksen kova aspekti (yhtymä sopivissa aspekteissa voi olla kova ja puolineliö) tuo pinnalle häälyvyyttä, jatkuvaa helppojen keinojen etsintää ja käyttöä, väistöjä ja lipeämistä vastuusta ja velvoitteista. Pintaelämä ja hetkelliset muodot voivat viehättää kovasti ja mieli voi tarttua huokeisiin tehokeinoihin - useimmiten puheen kautta.
Pehmeä: Pehmoaspekti Merkuriuksesta Marsiin korostaa tarvetta lykkiä eteenpäin jatkuvasti ideoita, aloitteita, suunnitelmia ja mielen tuotteita. Se viittaa suorasukaiseen ajatteluun ja ideointiin, jonka on määrä joko kritisoida muita tai tuottaa aineellista hyötyä.

Kova aspekti vihjaa henkilön olevan mielellään besser-wisser, ylikriittinen, liian nopea johtopäätöksissään ja kärsimätön muita, hitaampia tai toisin ajattelevia kohtaan. Kyky ymmärtää yksitasoisia asioita on kehittynyt, mutta monitasoiset ilmiöt tulevat usein latistuksen kohteiksi. Amerikkalainen mielenlaatu: cut the crap!
Pehmeä: Merkuriuksen pehmokulma Jupiteriin antaa luonteeseen yleistä tiedonhalua, kykyä kasvattaa ja kouluttaa itseä. Sivistysihanteet voivat olla korkeita. Henkilö osaa yleistää, värittää asioita puheessa ja kirjoituksissa. Mielenlaatu voi taipua rehevyyteen ja huumoriin jos muut tekijät suovat.

Kova: Merkuriuksen ja Jupiterin kovaa suhde korostaa suurten, pyyhkäisevien yleistysten kautta tehtävää vaikutusta. Mieli on runsas ja tuottelias, mutta yksityiskohtien erottelukyky ja yleinen arvostelukyky eivät ole aina tasapainossa todellisuuden kanssa.
Pehmeä: Merkuriuksen pehmokulma Saturnukseen alleviivaa rakentavaa järkeä, joka lakien, säännöllisyyksien ja logiikan kautta johtaa tosiasioita. Mielenlaatu on hieman pedanttinen ja jäykkä, tosikkomainen tai jyrkän asiallinen ja kuivahko, aina asiallinen

Kova: Merkuriuksen kova aspekti Saturnukseen sitoo ahtaaseen järkevyyteen, joka kaventaa aistien, kokemusten ja itse järjenkin mahdollisuuksia. Opettavaisuus ja periaatteiden korostaminen voivat mennä (koomisen) pitkälle. Asiapitoinen ilmaisu onnistuu, samoin virallisen kielen koukerot ja muodollinen asiallinen puhe.
Pehmeä: Merkuriuksen pehmeä aspekti Uranukseen voi nostaa esiin kokeilunhalua, valpasta, uudistavaa ajattelua, keksimisen ja toisinajattelun kykyä. Mieli on suhteellisen vapaa etsimään vaihtoehtoja ja loikkimaan intuitiivisiin pyrähdyksiin. Uudet tieteen löydökset ja edistys kiinnostavat.

Kova: Merkuriuksen kova aspekti Uranukseen luo melko oikullisen mielen, joka erikoistuu pitkälle, etsiytyy outojen harrastusten pariin tai ehdottaa uudistuksia, jotka tulevat harvoin hurraten vastaanotetuksi, mutta joissa voi olla silti totuuden ituja.
Pehmeä: Merkuriuksen sopuisa kulma Neptunukseen luo vapautta fantasioida ja käyttää mielen virtaa luovana lähteenä. Mieli on hieman epävakaa ja impressionistinen, mutta elävä, imevä ja laaja. Mielenlaadussa on runoilijaa ja näkijää.

Merkuriuksen kova kulma Neptunukseen voi merkitä hajanaista mieltä, joka ei pysty keskittymään yhteen asiaan pitkään vaan karkailee. Mielikuvitus ja toivemaailma voivat vaatia jatkuvaa ruokintaa fantasialla, päiväunilla, korvauksena todellista elämästä ja sen puutteista. Periaatteessa eräs runollisen mielenlaadun parhaita takaajia. Monilla runoilijoilla on juuri neliö.
Pehmeä: Merkuriuksen pehmokulma Plutoon tuo kykyä keskittyä asioihin hyvin. Se viittaa mielenlaatuun, joka ei aivan helposti usko mihinkään eikä tule tyydytetyksi halvoilla ratkaisuilla. Analyyttinen mieli penkoo ja etsii "lopullisia selityksiä".

Kova: Merkuriuksen haastava kulma Plutoon voi merkitä alituista tarvetta epäillä kaikkea, varmistaa, kaivella esiin, paljastaa ja ottaa ongelmoitavaksi asioita, ihmisiä ja ilmiöitä. Tutkimustarve voi kehittyä, mutta voi päätyä piintyneisiin ideoihin ja raskaasti ehdollistettuun ajattelumallien toistamiseen.