MERKURIUS - MIELEN VÄLINEET


Merkuriuksen symboli kertoo millaiset mielen kyvyt meillä on, mikä meitä kiinnostaa älyllisesti, miten käsittelemme tietoa, informaatiota ja millaisia tarpeita meillä on välittää eteenpäin hankittua tietoa ja ymmärrystä. Mutta Merkurius on monipuolinen symboli. Sillä on yhteyksiä paperiasioihin, sopimuksiin, liikesuhteisiin ja liikennevälineisiin ja liikkumiseen. Se kertoo kartalla mikä rooli oppimisella on elämässämme. Notkea Merkurius sallii monipuolisuuden ja joustavuuden, liian notkea Merkurius mahdollistaa epärehellisyyden ja huolettomuuden, joka voi kehittyä myös vastuuttomuudeksi.

Hyvä Merkurius kartalla auttaa käyttämään mielen kykyjä laajasti ja syvästi. Se viittaa helppouteen ilmaista itseä, omia ajatuksia, teoreettisia päätelmiä ja kouluviisautta. Kielenkäyttö hyötyyy Merkuriuksesta myös. Oppimiskyvyt ovat hyvät ja ihminen oppii sopeutumaan tilanteisiin ja muutoksiin luontevasti. Huono Merkurius usein tietää mielen ja älyn kannalta suoran toiminnan katkoja, joskus huonoa ajoitusta, ilmaisun köyhyyttä tai niukkuutta tai tunnetekijöiden puuttumista järkeilyyn. Liiallista levottomuutta ja ailahtelua voi myös esiintyä vaikeuttaen keskittymistä asioiden hoitoon.


 Venus