Merkkiprofiili


Astrologia on monitasoinen kehitysjärjestelmien kuvaus.Merkki voi olla yhtenäinen kokonaisuus jos ajattelemme sitä eläinradan 11 muun merkin yhteydessä. Silloin Leijona on aina Leijona, jonka leijonamaisuus erottaa sen muista merkkilaaduista. Mutta kun siirrymme jonkun merkin sisälle, sekin voidaan nähdä liikkeessä, jossa on karkeasti ajatellen alkuvaihe, keskivaihe ja loppuvaihe. Muistamme egyptiläisten alunperin käyttämän dekanaadit, jotka jakavat merkin ”kymmenyksiin”, joita hallitsevat kunkin merkin elementin kaikki merkit – kukin vuorollaan. Mutta jos ajattelemme merkin dynamiikkaa, tämä ei ole ainoa vaihtoehto. Voimme palata yleisen symboliikan tasolle ja muotoilla merkkiprofiilia kymmenyksiin jakaen:

Alku (0-10 astetta): Merkkilaatu ilmenee puhtaasti, mutta kehittymättömästi, raa’asti, alkuvoimaisesti ja pakottavasti. Alku merkitsee aina syntyä, 1.aste kutakin merkki ä on laadullisen muutoksen jälkeen syntymä uuteen tapaan katsoa todellisuutta. Alussa ollaan ”puhtaita” ja merkin ilmaisu on viatonta, mutta siihen on ladattu myös mahdolliset kehitysongelmat. Alku on parasta aikaa aloitteille,oman minän kehittämiselle, itsevarmuuden ja omien lahjojen heittämiselle peliin. Alkuvaiheet ovat merkkinä ponnistelusta, pyristelystä, leikkimielestä ja tuoreudesta, mutta voivat symboloida myös suurta alitajuista energiaa, joka voi kääntyä tuhovaksi. Tämä on merkin Lapsuusvaihe.

Keski (10-20 astetta): Merkkilaatu ilmenee tasaantuneesti, kehittyneesti, vakiintuneesti ja korostuneen itsekeskeisesti tai minähakuisesti. Keskellä olo merkitsee sekä keskittävää voimaa että eristäytymistä. Yhteys on poikki sekä alkuun että loppuun; keskialue merkkiä on kaikkein eristäytynein osa merkkilaatua, sen on pärjättävä omillaan. Se merkitsee itseriittoisuutta, joskus hermeettisyyttä, laadun jäädessä ”muhimaan omiin liemiinsä.”. Keskivaiheet sopivat itsensä hiomiseen, kouluttamiseen, asteettaiseen itsekehitykseen ja ihmissuhteiden tuomaan täydentämiseen. Keskivaiheet ”pyöristävät” merkin laadun, täydellistävät sen sanoman ja rikastavat ihmisen olemusta kasvu- kehitys –ja täydellistämistarpeillaan, mutta voivat merkkitä myös paikoillaan polkemista, minän äärimmäisten kykyjen menettämistä ja tyytymistä. Tämä on merkin Aikuisuusvaihe.

Loppu (20-30 astetta): Merkkilaatu ilmenee synteettisesti, kokoavasti, laajakantoisesti ja rikastuttavasti. Loppu merkitsee kasvua ja kehitystä, joka saavuttaa yleismaailmallisen merkityksen. Elämänkokemuksen karttuminen voi merkitä viisautta, ymmärrystä, jota voi jakaa muille. Mutta se ei yleensä ole suotuisa uuden syntymiselle, ”sikiämiselle”, aloitteiden, tuoreiden ideoiden tai hankkeiden aloituksille. Asiat eivät voi säilyä pitkään vakiintuneena paikoilleen vaan uusi merkkilaatu on jo nurkan takana muutospaineineen. Siten loppuasteet voivat edustaa jo ennakoivasti uutta, murrosta, muutosta, mutta myös dekadenssia ja uppoamista voimattomuuteen. Tämä on merkin Vanhuusvaihe.

Useimpien kartoilla on kaikkia kolmea vaihetta melko tasaisesti. Mutta kuten aina astrologiassa, sitä mitä on paljon, on tarkasteltava erityisen huolellisesti ja päinvastoin. Mitä on hyvin vähän ytai mikä puuttuu kokonaan, ansaitsee myös erityisen tulkinnan.

1) Jos alkuvaihe on voimakas, se antaa yleistä kykyä samaistua elämän virtaukseen ja energiaan.

Planeetat alkuvaiheissa lupaavat uusia aloituksia, elinvoimaa, kykyä nousta jaloilleen ja intoutua murtamaan piintyneitä tapoja – ehkä myös uudistamaan karmallista menneisyyttä luomalla uusi elämännäyttämö. Minätunnon alkuperäiset yllykkeet ja intuitiiviset varmuudet nousevat planeetoista, jotka ovat alkuvaiheessa. Suuri paino alkuvaiheessa kertoo kyvystä oivaltaa, aloittaa, kehittyä nopeasti ja yllättävästi ja epätasaisesti myös virheitä ja kommelluksia tehden.

2) Jos keskivaihe on vahva, se viittaa ihmiseen, joka on melko lujasti kiinni elämän muodoissa ja käytänteissä sortumatta mihinkään äärimmäisyyteen.

Planeetat keskivaiheissa takaavat ja turvaavat kehitystä luoden turvajärjestelmiä, tapoja ja tottumuksia, jotka pitävät elämää koossa. Niiden kautta myös sosiaaliset suhteet tulevat hoidetuiksi. Oman minän vahvuudet on rakennettava keskivaiheissa olevien planeettojen kautta. Suuri enemmistö keskivaiheissa voi viitata ihmiseen, joka rakentaa lujasti elämäänsä, pelkää muutoksia, luottaa itseensä ja kykyihinsä ja rakentaen ihmissuhteiden kautta identiteettiään ja kulttuuria.

3) Jos loppuvaihe on hyvin edustettuna, se suo tilaisuuksia kehittyä itseä yli sosiaalisten ja ajan tuomien rajojen.

Planeetat loppuvaiheessa voivat olla parhaita kanavia koota omakohtaista viisautta ja transsendoida minän rajoja ja rajoituksia. Näissä esiintyy läksyjä, jotka kokemuksina ovat käänteentekeviä ja puhdistavia vapauttaen vanhoista kahleista. Suuri enemmistö loppuvaiheessa vihjaa ihmisen rajattomaan yliaistilliseen olemukseen ja tarpeeseen päästä – ainakin ajoittain – eroon arkirutiinista, työpaineista ja oravanpyörästä voidakseen olla vapaa ja valmis kokonaisvaltaiselle kehitykselle.


ESIMERKKEJÄ:

Prinsessa Diana, alkuvaihe 6, keskivaihe 1, loppuvaihe 5. Diana-kultti on mahdollista vain siten, että kyse on henkilöstä, jonka elämä jäi kesken ja jossa sen vuoksi on täyttymätöntä potentiaalia, joka viittaa alkuvaiheeseen. Keskivaihe, minän keskitetyt voimavarat, on heikko. Loppuvaiheet ovat myös hyvin edustettuna viitaten kehittyneeseen spirituaaliseen ja henkistyneeseen vireeseen.

Aira Samulin, alkuvaihe 7, keskivaihe 2, loppuvaihe 3. Liike-energiaa, fyysistä voimaa, elinvoimaa, nuorekkuutta. Heikko keskivaihe=ohutta ihmisyyttä jaettavaksi minä-sinä –suhteissa.

Bobby Fisher, shakkinero, alkuvaihe 7, keskivaihe 4, loppuvaihe 1. Shakki on intuitiivisten, nopeiden strategien oma peli. Korkein profiili on Merkuriuksella, 27.52 Vesimiestä.

Nostradamus, alkuvaihe 7, keskivaihe 4, loppuvaihe 1 (Neptunus!). Alkuvaiheet voivat olla yhtä spirituaalisia kuin loppuvaiheetkin, mutta henkinen näkökyky toimii kuin luonnonvoima.

James Dean, nuoruuskultin kohde, 7 alkuvaihe, 3 keskivaihe, 2 loppuvaihe. Joskus alkuapianotus on kirjaimellisesti: elämä alkaa (enemmän tai vähemmän loistokkaasti) ja siinä se.

Mika Häkkinen, (syntynyt ehkä aamuyöllä 03), loppuvaihe 6, keskivaihe 2, alkuvaihe 2.

Sibelius, alkuvaihe 6, keskivaihe 2, loppuvaihe 4. Keskivaiheen ollessa heikko, ihminen tarvitsee usein kumppanuutta tukemaan ja suorastaan auttamaan itseä. Päinvastoin: jos keskialue on voimakas, ihminen antaa kernaasti itsestään muille ja tukee ja turvaa. Ihminen joko luo intuitiivisesti ja paneutuneesti ja elää laajoissa verkostoissa, mutta ei ole häävisti läsnä sosiaalisesti tai parisuhteessa.

Elvis, alkuvaihe 2, keskivaihe 4, loppuvaihe 6. Loppuvaiheissa on ihminen, joka on laajasti maailmassa mukana, usein ehkä kuitenkin vain symboli suurille joukoille. Heikko alkuvaihe viittaa kyvyttömyyteen aloittaa uusia elämänvaiheita spontaanisti ja nopeasti hyläten vanhaa.

Kustaa Mauri Armfelt, 7 keskivaihe, 4 loppuvaihe, 1 alkuvaihe (MC), kuningas Kustaa III:n suosikki, hurmaava diplomaatti, romanttinen rakastaja-hahmo, kultakutrinen kuninkaiden, ylimysten, naisten ja hovielämän suosikki = hyvä supliikki ja sulavat PR-taidot.

Mirja Pyykkö, 7 keskivaihe, 3 alkuvaihe, 2 loppuvaihe. Ihmisläheinen, ongelmoiva, moraalisesti tasapainoittava.

Vincent van Gogh, loppuvaiheet 7, keskivaiheet 2, alkuvaiheet 3. Alussa on Luonto, keskellä ihminen ja Lopussa Jumala. Loppuvaiheissa voi erikoistua elämään, ty östämään jotain, joka on vain ”pään sisällä”, nähtynä, tulkittuna, abstrahoituna tai el ämyksellisesti koettuna ilman suoraa aistimuksellista yhteyttä todellisuuteen.

Jacques Cousteau, kaikki tasan: 4-4-4: tasahoikka kaveri, joka sukelsi ihmisten viheliläisyyttä karkuun meriin, järviin, lampiin, jokiin, jopa viemäreihin.

Muistettavaa: profiili ei kerro, mikä on nyt jo vahvaa, vaan antaa viitteen, mitä pitäisi tehdä. Vahvalla keskialueella voi olla viesti: en pysty ilman harjoittelua suuresti tukemaan muita, läheisiä ihmisiä, yhteisöä, siksi väistelen sitoutumista ja normaaliuden hyväksymistä. Mahtavakaan loppuvaiheen profiili ei tee kenestäkään viistasta tai saati valaistunutta, mutta kehottaa irtaantumaan oravanpyörästä jotta minän kehitysaines voi saada lisää tilaa, avaruutta, vapautta ympärilleen. Edustava alkuvaihe ei suo kykyä selviytyä elämän välittömistä velvoitteista vaan voi tökkiä liikkeelle hankkimaan turvallisuutta, taloudellista pärjäämistä, omanarvontuntoa lisää käytännön saavutuksilla jne.

Yhdistelmät ovat myös mielenkiintoisia. En mene takuuseen tulkinnoista, mutta seuraavia huomioita olen ollut tekevinäni:

Alku ja loppu painottunut, keskivaihe heikko: usein vaikeita minän hallitsemisongelmia – tämä on perin ”taiteellinen” ihminen, joka voi etsiä erikoista, outoa, bisarrea, sortua myös heikkouksiinsa ja yleiseen kapinaan ja sopeutumattomaan elämäntyyliin. ”Välittäjäaines” puuttuu.

Keski ja loppu korostunut, alku ei: ei siedä erikoisuuksia, bisarrea, ä ärimmäisyyksiä, ehkä kaikkein porvarillisin perusasenne, mukautuva, tyynnyttävä henkilö, usein hienostunut ja vakaasti juurtunut omaan ja yhteisölliseen elämään.

Alku ja keski painokas, loppu ei: yritteliäs, monitaitoinen, innostuva, eteenpäinpyrkivä;, siunattu usein hyvällä tuurillakin vaikka realistinen ote muuten elämään. Yleistämiskyky voi olla ohut.

Tasavahva profiili: luovija, tasoittaja, kokoaja, ruumiin, sielun ja hengen maltillinen yhdistäjä.


Kehitelkää itse lisää.

Itse tunnustaudun olevani (4-5-3=keskeltä lievästi pullottava tasasuuunnikas)
Raimo A Nikula 2000
Takaisin arkistoon