MARSIN ASPEKTITJup Sat Ura Nep Plu
MARSIN ASPEKTIT
Jupiterin aspektit


Pehmeä: Marsin pehmeä aspekti Jupiteriin on vahva osoitus egosta, joka on elinvoimainen, laajentumishaluinen ja vahvasti kunnianhimoinen. Henkilö on suoritus- ja saavutuskeskeinen, intoutuu suurista näkymistä ja mahdollisuuksista, ajaa omia etujaan, mutta edistää yleensä myös yhteistä hyvää.

Kova: Marsin ja Jupterin kova aspekti merkitsee usein melko puhdasta itsekkyyttä, epäherkkyyttä, kovakouraisuutta ja häikäilemättömyyttä. Vahvat energiat suuntautuvat oman edun ajamiseen tai dynaamiseen toimintaan sosiaalisten hankkeiden, aatteiden tai yritysten muodossa. Henkilö voi olla kohtuuton ja joskus aktivoi liikkaa omaa kunnianhimoaan sortuen sen alle. Hyvin innostunut aspekti.
Pehmeä: Pehmoaspekti Marsista Saturnukseen korostaa tarvetta hallita omaa elämää, omaa ruumista, sen toimntoja hyvin. Se vihjaa henkilön olevan varautunut ja jännittynyt kun varmuus, jatkuvuus ja rutiinien läsnäolo puuttuu. Mies voi olla työteliäs ja työkeskeinen, kurinalainen ja sotilaallisen jämpti. Nainen voi kokea miehisyyden puritaanisena voimana itsessään etsien kumppania, joka hoitaa elämän käytännön liikoja tunteilematta. Kyky elää niukoissa olosuhteissa voi olla hyväksi.

Kova aspekti Marsista Saturnukseen tietää energian tukkeutuvan helposti henkilön yrittäessä ohjata elämäänsä kapean egon kautta. Kova, ankara ja jossain määrin kielteinen suhde itseen ja elämään voi kehittyä ja se purkautuu pidätettynä aggressiona tai kääntyy työhulluudeksi ja omien voimavarojen jatkuvaksi tarkkailuksi tai työnarkomaniaksi. Superegon kiellot ovat iskostuneet usein liian vahvoiksi jähmettäen kehoa ja sisäistä liikettä.
Pehmeä: Marsin pehmokulma Uranukseen antaa luonteeseen rohkeutta, toimintavalmiutta ja liikkuvuutta. Henkilö kaipaa päästä kokemaan elämää jännittävänä ilmiönä, jossa voi itsee saada aikaan paljon muutoksia ja vaihtelua. Henkilö on usein hieman poukkoileva tai ylinenerginen. Hän haluaa elää vapaasti ja irtonaisesti eikä kestä kovin paljon vakiintumista ja siteitä.

Kova: Marsin ja Uranuksen kovaa suhde kertoo ihmisestä, joka ottaa elämän haasteena. Ihminen on äkkivarma, latautunut korkeilla hermoston ja energian jännitteillä ja purkautuu säännöllisesti kilpailussa, vauhdin hurman kautta tai elämällä muuten jännittävästi ja riskejä ottaen. Uusi tekniikka voi kiinnostaa ja liikkumisen välineet eritoten.
Marsin pehmeä aspekti Neptunukseen voi tietää energioiden etsivän sulavaa ja ei-väkivaltaista purkautumistietä. Henkilössä on halua kehittää itseä, luopua omista, itsekkäistä vaatimuksista ja toimia jollain tasolla muiden hyväksi tai ideaaliensa hyväksi. Energian ilmaiseminen tapahtuu jalostaen raakoja fyysisiä tarpeita.

Kova: Marsin kova aspekti Neptunukseen johtaa kiinnostusta myös jalostamaan energioita ja itsekkäitä tarpeita, mutta eksymisen vaara on olemassa. Henkilön alitajuinen tarvemaailma voi johtaa hänet etsimään tyydytystä, joka ei vaadi ponnistelua. Luisumat keinotekoisiin piristeisiin, alkoholiin ja huumeisiin ja erotiikan perversioihinkin ovat mahdollisia. Henkilö voi osallistua johonkin, joka lopulta osoittautuu virheeksi tai vaaralliseksi omalle terveydelle tai turvallisuudelle.
Pehmeä: Marsin sopuisa kulma Plutoon tuo vahvoja fyysisiä latauksia, hyvää ruumiin hallintaa, kykyä ottaa riskejä ja kokea vaaroja. Henkilö on jollain sisäisellä tasolla hyvin itseensä luottava, yhteydet alitajuntaan ovat olemassa ja energialähteet käytettävissä. Haastettuna tai loukattuna voi antaa takaisin vahvasti.

Kova: Marsin kova kulma Plutoon voi merkitä jatkuvaa ärtymistä energioiden pakkatuessa helposti ja jäädessä jumiin. Henkilö voi joutua irrationaalisten tarpeiden viemäksi jolloin pakottava, manipuloiva tai väkivaltainen puoli voi nousta esiin. Itsehallintaa ja oman tiedostamattoman mielen tuntemusta tarvitaan.