IHMISTYYPPIEN MOTIIVEJA JA ONGELMIA
KUUNVAIHEISSA


1 - Motiivina sisäsyntyisen elämänvoiman jäsentäminen ulkoiseen kokemusmaailmaan; syntymä ja eriäminen alkuykseydestä.

 • Varhaiskypsä biologisesti, seksuaalisesti, henkisesti.
 • Kaoottinen, lipsuu takaisin alitajuisiin pakkoihin, motiiveihin.
 • Omaehtoinen, luovasti kaoottinen, inspiroitunut omista voimistaan.
 • Ambivalentti, biseksuaalinen, jäsentymätön; kerrokset sekaisin.
 • Yritteliäs, aloittaa asioita alusta, tekee ehdotuksia.
 • Subjektiivinen, epätasainen, pelkää omaa alitajuntaansa.

2 - Motiivina vaistonvaraisten kykyjen ja eloonjäämistaitojen kehittäminen ja taistelevan egon vahvistaminen - siipien kokeilu.

 • Voimamies -nainen, vitaalinen, taisteluvalmis, aggressiivinen.
 • Machomies tai -nainen: jyräävä moottori, tee-se-itse-ihminen tai loukkaava ja härski.
 • Vaistonvaraiset ratkaisut lyhytaikaisia, tuhoavia tai itsekkäitä.
 • Subjektiivisia ja ehdottomia kantoja ja asenteita ilman vertailua.
 • Elämän mielekkyys riippuu haasteista ja niiden voittamisesta.
 • Rauhallinen kehitys ja asioiden, tietojen ja ymmärryksen kasvu
  vaikea ilman henkilökohtaista motiivia - ei kaukaisia päämääriä.

3 - Motiivina luonnon ja sisäisen luonnon yhdistäminen ja siitä seuraava luonnollinen kasvu ja kehitys.

 • Luonnonmukaiset olosuhteet parhaat, muuten keinotekoinen. Vaellusvietti
  on vahva.
 • Varmoja, mutta sovinnaisia ratkaisuja, olosuhteiden varmistelua.
 • Aineellisten tarpeiden ja hyvinvoinnin rakentamista tarttuen asioihin kiinni.
 • Konkreettista, loogista ja yksituumaista asioiden hoitoa.
 • "Hiomaton timantti", elinvoimat, motiivit ja tarpeet ulkoistuvat.
 • Porvarillista optimismia ja mielikuvituksetonta junnaamista.

4 - Motiivina aineellistaa ja viimeistellä ruumiin tasolle elämän- voima ja saada aistien kautta yhteys ulkomaailmaan.

 • Syvin aineellinen, juurtuva vaihe, siksi yksilö vastaava.
 • Rakentava, fyysisesti kestävä, jopa voimia pursuava.
 • Normaalilla tasolla: syö, juo ja pidä hauskaa, sillä huomenna
  voit olla kuollut.
 • Epänormaalilla tasolla: ruumis henkistyy (ks. kartta), tai henki ruumistuu.
 • Tahto yksisuuntainen, vahvoja elämyksiä, tarve pitää kiinni siitä mikä on.
 • Omistava, haltuunottava, aistillisesti vahva ja hedelmällinen.
 • Parantavaa voimaa ja erikoisia karismaattisia kykyjä.

5 - Motiivina kehittää ja kasvattaa itseä lähtien perityistä ja aineellisista lähtökohdista.

 • Aineellisen ja mentaalisen maailman yhdistelyä, esineiden, luonnon
  ja konkreettisten asioiden yhteyksien näkemistä.
 • Kykyä koota ja järjestellä, valmistaa, kuljettaa ja kaupata
  (esineitä, asioita, ihmisryhmiä, tietoa).
 • Managerisia kykyjä esim. taiteessa (ohjaaja, tuottaja, lavastaja,
  bändin jäsen, teatteriseurueen jäsen, orkesterin soittaja jne.)
 • Motiivina itsen jalostaminen, sivistyksen hankkiminen jne.
 • Kehittyvä vaan ei valmis ihmistyyppi, asettaa tavoitteita, joita
  seuraa johdonmukaisesti ja ottaa vaarin mitä opetetaan, ei usein
  keksi mitään täysin uutta, eikä luo vallankumouksia.

6 - Motiivina katsoa maailmaa erillisestä, mielen näkökulmasta jotta voisi erottaa minän ja ulkomaailman toisistaan, tulla subjektiksi objektiksi.

 • Irrallinen, hetkellinen, impressionistinen, mutta ajatteleva.
 • Poistaa ikävät asiat, luo viihdettä, viihtyvyyttä, leikkii.
 • Monipuolinen, katkelmallinen, improvisoiva.
 • Runollis-musikaalinen, luova sanankäyttäjä ja esiintyvä ihminen.
 • Hämäävän monisärmäinen, epäluotettava käyt ännön asioissa.
 • Nuorekas, uudistuva, mutta kypsymätön, vastuuton ja horjuva tahto.
 • Ei saa asioita loppuun vaan keskeyttää, "lupaava lahjakkuus".
 • Yksipuolista mentaalista hyörintää ja tilapäisiä ratkaisuja.

7 - Motiivina kasvaa yksilöksi, kiinteyttää minä, saada pohjaa.

 • Voimakkaasti ambivalentti, esitää ratkaisun ja kiistää sen itse.
 • Ongelmoiva, paradoksaalinen, kaksinainen elämänasenne.
 • älyllisesti kehittynyt, tutkiva, ilmaiseva, taitaa tyylin.
 • Kaihtaa alitajuisesti vaatimusta kasvaa aikuiseksi.
 • Kiistelty, arvoituksellinen, "Tri. Jekyll ja Mr. Hyde" - kumpi?
 • Sokkeloinen minä, monia arvauksia, yrityksiä ja ongelmia.
 • Tarvetta tutkia eri mahdollisuuksia, esittää ongelmia ja
  ratkaista niitä teoriassa.

8 - Motiivina olla oman sielunsa mittainen, aito yksilö rajoineen ja luoda perusta yksilölliselle elämälle.

 • Luotettava, tasapainoinen, mutta rajallinen.
 • Ei siedä persoonansa väheksyntää, huomiotta jättämistä.
 • Rajaa maailmansa, on sen herra, voi kaventaa elämänpiiriään,
  mutta pyrkii luomaan itsestään jonkinlaisen instituution.
 • Haluaa edustaa parhaita perinteitä, saada sijaa "hyvälle elämälle
  ja arvokkaille asioille".
 • Opettaa, kasvattaa, suojelee ja turvaa.
 • Tunteiden ja elämysten voimaa ja omakohtaisuutta, joka ei aukea.
 • Tyytymistä elämisen arkeen ja iloa hallita pientä elämänpiiriä.

9 - Motiivina syventää sielullista kuulumisen tunnetta (paikkaan, perinteeseen, maahan, maapalloon, kasvavaan, elämään, Kaikkeuteen) .

 • Sisäistynyt, "hermeettinen", salaperäinen, uskoo johonkin.
 • Suojautuu ulkomaailmalta, luo psyyken siteitä, jotka harvoin ulkoistuvat täysin.
 • Ylisuojeleva, vetäytyvä, nurkkakuntainen, umpi-isänmaallinen, avautumaton, ujo, pelokas.
 • Riippuvainen tuesta (ulkoisesta, mutta usein sisäisestä) ja
  läheisyyden tunteesta, perheyhteydestä, kunnianarvoisista traditoista.

10- Motiivina ilmaista elämänvoimaa dynaamisesti ja elävöittä ä.
 • Elämänhalu ja -ilo suurta, samoin naiivius, minäkeskeisyys.
 • Tahtoisi olla Joku, jolla on jotain annettavaa muille.
 • Yksinkertainen sielullinen rakenne, ei suuria ongelmia, mutta ei useinkaan syvyyttä.
 • Olemisesta tehtävä mukavaa, iloista ja viihdyttävää.
 • Yksilökeskeinen rohkeus nousta esiin edustamaan jotain Asiaa tai viedä
  eteenpäin suurta Elämäntehtävää vastustusta kaihtamatta
  jopa polemisoiden, raivaten tietä.
 • Minä on yksitasoinen, mutta elävä ja itseensäluottava, horjuma- ton.

11- Motiivina kärjistää yksilön voima, kunnia ja glorifioida ego.
 • Itsetietoinen, itseä tehostava, raivaava, kunnianhimoinen, vaatelias.
 • Karismaattinen tai kyynisesti muita vähättelevä.
 • Tietoinen että elämä on Suurta ja ihminen elää alle
  voimiensa ja mahdollisuuksiensa.
 • Palava ja ehdoton Suuren Asian, Aatteen tai Idean mies tahi nainen.
 • Väkevä elämäntunne, mutta kuluttava, tyrannimainen tunne-elämä
  tai show-must-go-on -elämänfilosofia.
 • Itseriittoinen, mutta tarvitsee alamaisia, nuolijoita.

12- Motiivina egon sopeuttaminen elämän vaatimuksiin.
 • "Vallastasyösty ego" voi olla kuin telakalle nostettu laiva -
  korjauksia tarvitaan, karille on ajettu, voimat ovat menneet.
 • Parhaimmillaan uudelleen elämää ajatteleva, rakentava, käy
  kriittisesti ongelmiin käsiksi.
 • Pahimmillaan ajaa itsensä loppuun, elää yli varojensa (sielun ja
  ruumiin voimien).
 • Ongelmina perversiot, hienostuneet nautinnot, ja kyltymätön tarve
  saada rakkautta, tukea ja ymmärrystä.
 • Terapeuttinen itsetuntemus, elämänkolhuissa kehittyvä viisaus ja
  suhteuttamisen kyky tarpeen.

13- Motiivina itsen taitojen ja tietojen kehittäminen ilman itsetie- toisuutta, egon tarpeita.
 • Rajallinen, keskittynyt, tekninen, yksityiskohtainen ihmistyyppi.
 • Kehittää ammattitaitoaan, haluaa tehdä automaattiseksi kykyns ä.
 • Ironisoi, älyllistää tai kritisoi asioita ja ihmisiä - ja itse ä.
 • Kehittää välineitä jotta itsen ja maailman suhde olisi
  hy ödyllinen ja molemminpuolinen.
 • Ottaa etäisyyttä tunteisiin ja unohtaa maailman jos tehtävät ja työt ovat mielenkiintoisia - uppoaa niihin.

14- Motiivina viimeistellä minä, saada se palvelemaan suurta Esikuvaa, Ihannetta, Mestaria, Täydellisyyden kuvaa.
 • Antautunut, taitava, omistautunut, hienostunut tai hioutunut.
 • Tavoittelee suhdetta muihin, viimeistelee Työnsä, pyyhkii
  pöyd än puhtaaksi, esittää parastaan.
 • Vieraanvarainen, kohtelias, diplomaattinen ja taipuisa.
 • Välittää ristiriidoissa, on äärimmäisyyksien
  v älissä tasapaino.
 • Palvelee, alistuu usein, voi etsiä esikuvaa hyvistä ja huonoista.
 • Tarve kilvoitella (uskonnon, eettisten, älyllisten kysymysten parissa).

15- Motiivina tulla täydelliseksi, valaistua, saavuttaa itsetön tie- toisuus.
 • Ihmisläheinen, mutta ristiitoja helposti luova.
 • Jakautunut kahteen napaan (mies-nainen, hyvä-paha, oikein-väärin).
 • Etsii yhteyksiä koska oma minä ei riitä.
 • Valmis etsimään kompromissia tai erotisoimaan ihmissuhteensa.
 • Oppii puolueettomuutta ryhmissä ja demokraattisissa prosesseissa.
 • Voi heijastaa ehdottomia ihanteita ihmisiin tai etsii henkistä
  absoluuttia, joka ei ole missään tekemisissä Maailman kanssa.
 • Esiintyvä, jakava, viihdyttävä, kevytmielinen, mielistelevä.

16- Motiivina sosiaalisen verkoston rakentaminen ja suhteellisuuden kehitt äminen.
 • Rikkaita, monipuolisia ihmissuhteita kaikilla tasoilla (erotiikka, liikesuhteet,
  minä-yleisö -suhteet jne.).
 • Erittäinen altis kompromisseihin ("voihan se noinkin olla...").
 • äärilaitoja vältellään, kantoja pyöristellä än, asiat ilmaistaan kaikille sopiviksi.
 • Esiintyvä, viihdyttävä, estradi-ammattilainen alalla kuin alalla.
 • Välittäjä, välistävetäjä, puolivillainen,
  tahdoton, omaa näkemystä vailla.

17- Motiivina herättää itsessä uinuvia Totuuden, Kauneuden ja Hyvyyden potentiaaleja palvovan ja ihannoivan samaistumisen kautta.
 • Kaipaava, usein romanttisesti suuntautunut, samaistuva.
 • Etsii voimakkaita elämyksiä, jotka herättävät alitajuisen
  tai ylitajuisen ihanteen henkiin.
 • Palvova, popularisoiva, houkutteleva, paljastava.
 • Eroottisesti ylivireinen, etsii "jotain muuta", poikkeavia tai muuten sytyttäviä
  kokemuksia - homo-, lesbo- tai perverssejäsuhteita; projisoi voimakkaasti.
 • Inspiroituu ja luo populaaria taidetta, kulttuuria, tulee helposti palvotuksi tai palvoo itse,
  on "ikuisesti puberteetissa".
 • Kaipaa ihannetta, gurua, elävää Jumalan inkarnointia tai tyytyy
  viihteen ja massakulttuurin ihanteisiin, muotiin ja siihen, mistä puhutaan ja huhutaan.

18- Motiivina hyväksyä itseensä primitiiviset, paljastavat ja raadolliset biologiset, alitajuiset ja torjutut motiivit ja tarpeet.
 • Etsii "suurempaa elämää", yhteisyyttä, ruumiin ja sielun voimien jakamista.
 • Ehdoton, reaktiot voimakkaita, hellittämättömiä, itsepäisiä.
 • Luo ääriarvoja, murskaa toisten arvoja ja muokkaa ympäristö ä
  jos omaa siihen valmiuksia (rahaa, valtaa).
 • Sisäisesti jännittynyt, raskasotteinen, psyykkisesti säröilevä.
 • Haluaa tutkia sielun tai fyysisen maailman saloja, paljastaa.
 • Imeytyy kiinni toisiin ihmisiin tai omistaa ja manipuloi, pettyessään
  usein väkivaltainen tai myrkyllisen kostonhaluinen.

19- Motiivina asettaa sisäinen myllerrys järjestykseen tullakseen salonkikelpoiseksi.
 • Kunnianhimoinen, sosiaalisesti valveutunut, usein poliittinen.
 • Aloittaa alhaalta tai joutuu moniin testeihin, valintoihin; kilpailee.
 • Sisäisiä motiiveja on, oma "herätys" Totuuteen tms. mutta pitää
  sen sisäpiirin tietona.
 • Luo imagon ajattelevasta, suurempia asioita miettineestä yksilöstä.
 • Etsiytyy ryhmiin (puolue, järjestö, ammattiliitto, uskonnollinen
  ideologinen ryhmä) voidakseen toteuttaa ambitionsa.
 • Luo julkisivua, voi olla tekopyhä tai ulkokullattu.
 • Dramaattista ilmaisuhalua (juhlapuhe, esiintyminen, teatteri,
  klassinen taide rituaaleineen tms.). Halua vaikuttaa, käännyttää.

20- Motiivina vahvistaa kansallisia arkkityyppejä tai valtion menneisyyden ja nykyisyyden synnyttämiä traditioita.
 • Suurisuuntainen, sosiaalisesti sopeutunut.
 • Viihtyy establishmentissa, laitoksissa, julkisuudessa.
 • Kaipaa yhdistäviä rituaaleja, menoja, juhlakulkueita.
 • Dramatisoi, asettaa näytille omat asenteensa ja arvonsa.
 • Voimakas kantaaottava ja asenteellinen pohja.
 • Usko ja asenne voi yhdistyä tietoon ja tieteeseen.
 • Korkeakulttuurinen, elitistinen tai laajalle vaikuttava tehtävä.

21- Motiivina koota synteesi tai olla suunnanäyttäjänä aikakauden ratkaisuille ja valinnoille.
 • Suureellinen, rehevä, ylimittainen ihmistyyppi.
 • Näkee kokonaishahmoja, ei välitä detaljeista; yleistä ä.
 • Vetää kokonaislinjoja, välittää virtauksia tai luo niitä itse.
 • Omaa laajat tiedot tai näköalat, matkustelee ja etsii.
 • Suurentelee itseään, tarpeitaan, halujaan (Gargantua).
 • Oikaisee, on epäkunnioittava, polkee pyhiä arvoja jos eivät omia.
 • Pystyy joskus ratsastamaan ajan ja suosion aallonharjoilla, muuttuu vähitellen
  oman alueensa tiennäyttäjäksi tai luo oman tyylin taiteilijana.

22- Motiivina järjestää, organisoida ja rationalisoida yhteiskunnan ja kulttuurin käytännön koneistoja - tai kumota entinen rakenne.
 • Ihmisenä periaatteen mies tai nainen; jäykkä, tehokas ja suora.
 • omistautuu tehtävälleen, jättää yksityiselämän
  syrjemmälle.
 • Järkevä, tasainen, muodollinen ja virallinen.
 • Näkee asioista ja ilmiöistä luurangon, rakenteen.
 • Ahkera yhteiskuntamuurahainen tai turhautunut virkamies-karikatyyri.
 • Miettii muotoa, ei ymmärrä elämän, ihmisyksilön sisäistä puolta.
 • Rationalisoi asioita, pyörittää laitoksia tai sulautuu
  harmaa- seen massaan tekemättä itsestä numeroa.

23- Motiivina kehittää ja syventää omaa sosiaalista tietoisuuttaan ja rationaalista mieltään jotta ymmärtäisi luonnon ja yhteiskunnan lakien toiminnan.

 • Ihminen, jolla on "luonnetta", syviä vakaumuksia tai kokemusta.
 • Juurtunut tarve olla hyödyllinen, osaava, pätevä.
 • Kunnianhimoinen, ahkera ja aikaansaapa.
 • Ihmisenä realistinen, joskus ironinen, kyyninen tai asiallisen toteava.
 • Kaipaa ammatillista tunnustusta, säännöllistä työtä ja toimintaa. Voi edustaa, olla asiajohtaja tai kova ammattilainen.
 • Karu, askeettinen tai maanläheinen elämäntyyli ja ilmaisu.
 • Umpioitunut tai vaikeasti lähestyttävissä; viileä ja torjuva.

24- Motiivina avata rajoja ja uudistaa muotoa jotta suurempi Elämä voisi saada sijaa ihmisten ja yhteiskuntien tasolla.
 • Kaksinainen: edistyksellinen ja säilyttävä, uudistava ja
  vanhas- ta riippuvainen.
 • Yrityksiä päästä vapaaksi kontrollista ja orjuudesta
  (palkkatyö, sosiaalinen yhdenmukaisuus jne.).
 • Kekseliäs väliinputoaja, jolla usea elämänkriisi tai taitekohta.
 • Taistelua pakkovaltaa vastaan, anarkismia, heräämistä Uuteen Valoon.
 • Yhteistyötä, porukoita, kykyä lähteä uusille urille.
 • Intressien kaksinaisuutta (esim. raskasta teknologiaa & luonnon suojelua).
 • Kapinointia, hurjastelua, umpimähkäisiä pyristelyjä.

25- Motiivina luoda uusia arkkityyppi, uusi yhteiskunta, utopia tai tulevaisuuteen ulottuva visio.
 • Solidaarinen, innostuu yhteisyydestä, viihtyy ryhmissä.
 • Saa vaikutteita kaukaa, on trendien pauloissa.
 • Välittää vaikutteita, virtauksia, on sukupolvensa tuntojen
  tulkki ja joskus asiantuntija.
 • Nuoriso ja uudet asiat ja arvot kiinnostavat - itsellä innostava nuoruus tai
  kansainvälisiä kokemuksia.
 • Kykyä uudistaa yhteiskunnan, kulttuurin, taiteen tai tieteen muotoja ja tavoitteita.
 • Arvot puntarissa, uusia arvoja ja päämääriä syntyy projektiona kohti tulevaisuutta.

26- Motiivina kokea elämyksellisesti tai kollektiiviin alitajuntaan upoten Ykseyttä ja minän rajojen hälventyminen.
 • Taso voi vaihdella: sosiaalista yhdistymistä (sosialismi, kommunismi tai
  utooppinen ykseys ilman rajoja, omistamista jne.).
 • Pohja hauras, tragedia, kriisi voi ravistella hereille.
 • Henkistä vireyttä, ESP-kykyjä, alitajuista luotaamista, luovuutta.
 • Omat ja muiden motiivit menevät usein sekaisin - kuka minä olen?
 • Intuitiota ja kaipuuta tajuta Elämän Kokonaisuutta (biologisesti, sosiaalisesti tai transsendenttisesti).
 • Romanttis-taiteellinen-spirituaalinen tai sisäisestä vakaumuksesta voimaa
  saavaa tutkiva tyyppi.
 • Sekopäisyyttä, eskapismia ja luopumista (alkoholi, huumeet, viihde,
  poissaoloa elämän käytännöstä, sairauksia, mentaalisia h äiriöitä).

27- Motiivina nähdä paljaana ihmisen henkinen ydin tai Kokonaishahmo, sen suhde Maailmaan ja Maailmankaikkeuteen.
 • Henkisen kulttuurin kukinto tai epäpersoonallinen elämäntyö.
 • Kykyä tiedostaa olemisen eri tasoja ja liikkua niissä.
 • Johdatusta, inspiraatiota, suhde omaan jumaluuteen, daimoniin.
 • Kokoavaa henkistä työskentelyä intuition ja ajattelun keinoin.
 • Kuvallista tietoisuutta, välähdyksiä, telepaattista tai yliaistillista
  tietoisuutta muista tasoista.
 • Laajoja humanitaarisia tai muita auttavia kutsumustehtäviä ja - motiiveja.
 • Tavoitteena Maailman yhdistäminen, lopullinen Utopia, Ykseys vastakohtana
  heimojen, kansojen ja liittoutumien itsekkyydelle.

28- Motiivina Uuden Utopian tai Maailmanjärjestyksen siirtäminen tuleville sukupolville ja minän lopullinen sulautuminen Kokonaisuuteen tai sen keinotekoinen hävittäminen kollektiivin nimissä.

 • Profeetallinen, visionaarinen.
 • Tähtää tulevaisuuteen, valmistelee maaperää.
 • Joutuu mukaan prosesseihin ellei itsenäisty.
 • Karmallinen lopputulosten vaihe.
 • Uskoa johonkin, joka tulee "muuttamaan kaiken" (utopia, uusi usko, kääntymys,
  käänteentekevä oppi, tieteellinen kehitys tms.)
 • Epäitsenäisyyttä, massoihin sulautumista.
 • Aineellisten asioiden ja päämäärien liukenemista.


Raimo A Nikula 1996
Takaisin arkistoon