IHMISTYYPPIEN MOTIIVEJA JA ONGELMIA KUUNVAIHEISSA


1 - Motiivina sisäsyntyisen elämänvoiman jäsentäminen ulkoiseen kokemusmaailmaan; syntymä ja eriäminen alkuykseydestä.

2 - Motiivina vaistonvaraisten kykyjen ja eloonjäämistaitojen kehittäminen ja taistelevan egon vahvistaminen - siipien kokeilu.

3 - Motiivina luonnon ja sisäisen luonnon yhdistäminen ja siitä seuraava luonnollinen kasvu ja kehitys.

4 - Motiivina aineellistaa ja viimeistellä ruumiin tasolle elämän- voima ja saada aistien kautta yhteys ulkomaailmaan.

5 - Motiivina kehittää ja kasvattaa itseä lähtien perityistä ja aineellisista lähtökohdista.

6 - Motiivina katsoa maailmaa erillisestä, mielen näkökulmasta jotta voisi erottaa minän ja ulkomaailman toisistaan, tulla subjektiksi objektiksi.

7 - Motiivina kasvaa yksilöksi, kiinteyttää minä, saada pohjaa.

8 - Motiivina olla oman sielunsa mittainen, aito yksilö rajoineen ja luoda perusta yksilölliselle elämälle.

9 - Motiivina syventää sielullista kuulumisen tunnetta (paikkaan, perinteeseen, maahan, maapalloon, kasvavaan, elämään, Kaikkeuteen) .

10- Motiivina ilmaista elämänvoimaa dynaamisesti ja elävöittä ä.

11- Motiivina kärjistää yksilön voima, kunnia ja glorifioida ego.

12- Motiivina egon sopeuttaminen elämän vaatimuksiin.

13- Motiivina itsen taitojen ja tietojen kehittäminen ilman itsetie- toisuutta, egon tarpeita.

14- Motiivina viimeistellä minä, saada se palvelemaan suurta Esikuvaa, Ihannetta, Mestaria, Täydellisyyden kuvaa.

15- Motiivina tulla täydelliseksi, valaistua, saavuttaa itsetön tie- toisuus.

16- Motiivina sosiaalisen verkoston rakentaminen ja suhteellisuuden kehitt äminen.

17- Motiivina herättää itsessä uinuvia Totuuden, Kauneuden ja Hyvyyden potentiaaleja palvovan ja ihannoivan samaistumisen kautta.

18- Motiivina hyväksyä itseensä primitiiviset, paljastavat ja raadolliset biologiset, alitajuiset ja torjutut motiivit ja tarpeet.

19- Motiivina asettaa sisäinen myllerrys järjestykseen tullakseen salonkikelpoiseksi.

20- Motiivina vahvistaa kansallisia arkkityyppejä tai valtion menneisyyden ja nykyisyyden synnyttämiä traditioita.

21- Motiivina koota synteesi tai olla suunnanäyttäjänä aikakauden ratkaisuille ja valinnoille.

22- Motiivina järjestää, organisoida ja rationalisoida yhteiskunnan ja kulttuurin käytännön koneistoja - tai kumota entinen rakenne.

23- Motiivina kehittää ja syventää omaa sosiaalista tietoisuuttaan ja rationaalista mieltään jotta ymmärtäisi luonnon ja yhteiskunnan lakien toiminnan.

24- Motiivina avata rajoja ja uudistaa muotoa jotta suurempi Elämä voisi saada sijaa ihmisten ja yhteiskuntien tasolla.

25- Motiivina luoda uusia arkkityyppi, uusi yhteiskunta, utopia tai tulevaisuuteen ulottuva visio.

26- Motiivina kokea elämyksellisesti tai kollektiiviin alitajuntaan upoten Ykseyttä ja minän rajojen hälventyminen.

27- Motiivina nähdä paljaana ihmisen henkinen ydin tai Kokonaishahmo, sen suhde Maailmaan ja Maailmankaikkeuteen.

28- Motiivina Uuden Utopian tai Maailmanjärjestyksen siirtäminen tuleville sukupolville ja minän lopullinen sulautuminen Kokonaisuuteen tai sen keinotekoinen hävittäminen kollektiivin nimissä.


Raimo A Nikula 1996
Takaisin arkistoon