KUU KARTALLA


Kuun symboliikka on rikas sekä menneisyydessä että nykyisyydessä. Astrologinen Kuu on yleisen symboliikan mukaista: Kuun tehtävä on heijastaa Auringon puhdasta tajunnanvaloa ja muuntaa se eräänlaisen sulattelun kautta maalle ja ihmiselle sopivaksi energiaksi, "ruuaksi". Kuu välittää puhdasta tietoisuuden impulssia ja heijastaa Lähdettä, Aurinkoa. Kuu pyörii satelliittina maan ympäri kuin Äiti lapsiensa ympärillä pitäen huolta näiden tarpeista. Kuu on ikivanha naisellisuuden ja äidillisyyden symboli. Astrologiassa Kuu edustaa Äiti-hahmon vaikutusta elämässä, läheisyyden sidettä, riippuvuutta, "napanuoraa" tuttuihin ja rutinoituihin asioihin, paikkoihin (koti, asuinseutu) ja ihmisiin (perhesuhteet). Samoin sillä on vankka yhteys perinteisiin, omaan elämänhistoriaan ja omaan kansankerrokseen, nimettömään kansaan. Kuu kertoo kartalla millaisten asioide parissa olemme kotonamme elämässä, mitä arkipäivässä teemme mielellämme.

Kuu tällä kartalla on Leijonassa, merkissä, jossa se ilmentää vahvaa tarvetta saada tunteille vastakaikua, mieluummin liikaa kuin liian vähän. Hän voi toimia aina niin että hänet nostettaan jalustalle, kumppani palvoo häntä, perheenjäsenet alistuvat hänen oikuilleen ja hänestä voi tulla esiin sekä miellyttävää elämänmyönteistä energiaa että itsekeskeistä ja kotiinpäin vetävää taipumusta. Tunne-elämässä on varaa, on laajuutta ja syvyyttäkin, joka tosin usein peittyy näyttäviin eleisiin ja tehokeinoihin. Dramatiikkaa, vuolaita tunteita ja suurellisia tarpeita Kuu Leijonassa synnyttää. Kuu on 5.huoneessa, jossa korostaa ulkoinen elämässä viihtynisen tarve; kaikkea pitää olla runsaasti ja näyttäävästi esillä. Henkilömme voi pitää joitakin ylellisiä asioita ja arvoja itsestäänselvinä ja jos tausta sallii sen, hänestä kehittyy taipumuksiltaan hieman yläluokkainen tai tuhlailevainen ihmistyyppi. Mutta lapsirakkaus on myös ilmeistä, samoin kyky nauttia elämän iloista perustasolla väkevästi.


Takaisin karttaan