MERKKIPAALUJA 1900-LUVUN ASTROLOGIASSA

- Kirjoja, yhteisöjä, tekijöitä, ajattelijoita ja tapahtumia

Astrologia 1900-luvun alussa oli toki hengissä ympäri maailman, mutta kovin hyvin sitä ei tunnettu. Luonnon tajuaminen enemmän koneenkaltaiseksi mekanismiksi kuin eläväksi orginiseksi kokonaisuudeksi oli purrut länsimaisen ihmisen tajuntaan. Tiede ja tekniikka ulkoisine sivuvaikutuksineen ja elämää helpottavine välineineen näytti riittävän enemmistölle hyvin takaaman käytännön onnen elämässä ja tieteen ja tekniikan takana olevat metafyysiset olettamukset maailman rakentumisesta biologisen eloonjäämisopin ja fyysisten lakien varaan tyydytti useimpien tiedon nälän - jota yhdenmukainen koulutus tosin rankasti manipuloi. Klassinen Newtonin fysiikka tosin pian täydentyi 1910-30 -lukujen löydöksillä, ennen muuta Einsteinin esittämällä suhteellisuusteorialla ja myöhemmin tulevilla kvanttifysiikan paradokseilla ja arvoituksilla. Mutta ne eivät vaikuttaneet syvemmin tieteen odotuksiin maailman ja maailmankaikkeuden rakenteesta, toiminnasta ja suhteista. Yksinkertaisia ja suoraviivaisia mekanismeja ja lainalaisuuksia yhä huudettiin esiin ja kadunmiehelle ja -naiselle tiede on edelleen yhtä vierasta kuin ennenkin tieteisarvoja suosivasta propagoinnista huolimatta.

Astrologian popularisoimista edistivät 1800-luvun puolessavälissä ja sen jälkeen syntyneet liikehdinnät. Spiritualismi herätti henkiin kysymyksiä ihmisen ikuisesta olemuksesta ja kuolemattomuudesta. Teosofian laaja oppijärjestelmä sulatti yhteen itämaisia ja länsimaisia okkultistis-uskonnollisia perinteitä ja haastoi aikansa materialismin. Astrologiaa opiskeltiinkin usein teosofian siipien suojissa ja käsitys esoteerisesta ihmisen olemuksesta innoitti astrologian noviiseja. Mutta tämä suunta laimeni heti sen karismaattisen johtajan, H.P.Blavatskyn kuollessa 1900. Sen jälkeen uudella vuosituhannella heräsi jo tarve uudisti astrologiaa enemmän vastaamaan nykyihmisen olemusta ja tarpeita. Kuitenkin spiritualismin, teosofian ja siitä irronneiden liikkeiden kuten antroposofian ja kristosofian myötä länsimaiseen okkultismiin vakiintui monia peruskäsityksiä ennen kaikkea käsitys ihmisen olemuksen monikerroksisuudesta, karmasta, reinkarnaatiosta ja henkisestä kehityksestä.

Seuraavassa ikävä, pitkä luettelo (hakkaa ehkä kuitenkin puhelinluettelon eloisuudessa) astrologian merkkiteoksista, kirjailijoista, vaikuttajista ja organisaatioista 1900-luvulla. Kaikkea tähän ei mahdu, mutta toivottavasti siinä on oleellinen. Paksulla fontilla olen tehnyt joitakin yleisluontoisia kommentteja kehityksestä.

1900 Our Fate and the Zodiac, tekijänä Margaret Mayo
1901
Llewellyn George perusti The Llewellyn Publication Companyn ja The Portland School of Astrology -yhteisön Oregoniin. Hän välitti hermeettistä maagista astrologiaa, tarotia, numerologiaa ja magiaa keskittyen julkaisemin nykyihmisen ymmärrettäviä astrologisia teoksia.
1901
Paul Choisnard (13.2. 1867, 23:00 Tours, kuoli 9.2.1930) oli merkittävä astrologi Ranskassa keskittyi tieteelliseen puoleen astrologiassa. Hänen ensimmäinen merkittävä työnsä on L' influence Astrale, julkaisijana Paron. Paul Choisnard oli pseudonyymi, oikea nimi oli Paul Flambart. Hän sai koulutuksensa kuulussa École Polytechnique'ssa, toimitti lyhytkestoista L'influence Astrale -lehteä (1913-1914, työskenteli Ranskan kansalliskirjastossa ja julkaisi noin 30 teosta elämänsä aikana. Hänen tieteellinen mielenkiintonsa kohdistui astrologian tekniikkaan, statistiikkaan, historiaan ja epistemologiaan. Influence Astrale -kirjassa otettiin kolme painosta: 1901, 1913 ja 1926. Kirjan esipuheessa Choisnard ilmaisi selkeästi tavoitteensa: astrologian käytäntö on vanhan, perityn astrologisen loren soveltamista eikä kukaan välitä näiden väitteiden todentamisesta. La loi d'hérédité astrale (Paris, Chacornac, 1919) Choisnard tuli luoneeksi uuden tarkastelukulman, jonka mukaan vanhempien horoskoopin kuviot vastaavat oleellisilta kohdilta lasten vastaavia. Lähinnä oli kyse Choisnardin mukaan vanhempien ja lasten akselihuoneissa olevien planeettojen "periytymisestä". Hänen tilastolliset tuloksensa tosin kumoutuivat myöhemmin Gauquelinin analysoitua ne uusilla, kovemmilla tilastollisilla menetelmillä 1950-luvulla, mutta ilman Choisnardin vaikutusta Gauquelin ei olisi ehkä koko asiaa löytänyt.
1902
Astrology in a Nutshell, kirjoittajana C.H. Weber
1904
Casting the Horoscope, tekijänä Alan Leo, julkaistiin. Leo on tuottelias teosofi-astrologi, joka hallitsi aikansa astrologista ilmapiiriä Englannissa. Leo vedettiin kaksi kertaa oikeuteen ennusteiden tekemisestä pahantahtoisten ilmiantajien toimesta ja sai toisella kerralla lievät sakot.
1904
Influence of the Stars, kirjoittajana Rosa Baughan
1905
The Occult Review alkoi ilmestyä julkaisijana Ralph Shirley.
1905
Llewellyn George aloitti julkaisun the Astrological Bullet.
1905
The Progressed Horoscope, tekijänä Alan Leo, julkaistiin.
1906
The Annual Moon Sign Book aloitti, kustantajana Llewellyn George.
1906
John Dreyerin History of the Planetary Systems julkaistiin.
1907
Raamatullista astrologiaa: The 12 Signs of the Zodiac, tekijänä Lyman E. Stowe.
1908
Max Heindel perusti ensimmäinen keskuksen Rosicrucian Fellowship, joka on lähellä teosofista linjausta lukuun ottamatta sitä, että siinä on astrologiaa enemmän. Ohion keskuksen jälkeen, Heindel perusti keskuksen Seattleen ja Portlandiin Washingtoniin. Ruusuristiläiset julkaisevat omia efemeridejä ja huonetaulukoita (kuten edelleen).
1909
The Rosicrucian Cosmo-Conception julkaistiin, kustantajana the Rosicrucian Fellowship. Se on Max Heindelin merkittävä työ, alunperin syntynyt 1907 Saksan matkan aikana.


1910
The Gospel the Stars kirjoittajana Joseph A. Seons

1911
Ruusuristiläiset muuttivat päämajaa Oceansideen, Kaliforniaan.
1911
Practical Astrology For Everyone, tekijänä Llewellyn George, julkaistiin kustantajana Bulletina.
1912
Spiritual Beings of the Heavenly Bodies, tekijänä Dr. Rudolph Steiner. Antroposofinen näky planeettakuntien henkisistä prinsiipeistä.
1912
The Art of Synthesis, kirjoittajana Alan Leo ilmestyi. Siinä keskitytään kartan kolmi- ja nelijakoihin.
1914
Evangeline Adams pidätetään ennustamisesta syytettynä. Kuvattuaan oikeudessa tuomarin pojan luonnetta sattuvasti, hänet vapautettiin syytteistä. Adams on ensimmäinen menestynyt media-astrologi Amerikassa. Media oli tuolloin putkiradio.
1915
Sepharial julkaisi ennusteen, jonka mukaan vuodet 1990-97 ovat erityisen levottomia.
1916
Stars of Destiny, kirjailijana Katherine Taylor Craig, on ensimmäinen kahdesta kirjasta, jotka julkaisi tekijänä ei-astrologinen kustantaja, E.P.Dutton. Ennen vuotta 1920 julkaisija oli astrologiaan erikoistunut kustantaja tai kirjailija itse.
1916
The Sun Book, kirjoittajana John Hazelrigg, julkaistiin.
1917
Elsbeth Ebertin julkaisi the Prophetic Annual of Germany ja tulee kuuluisaksi vetäen puoleensa laajaa seuraajajoukkoa.
1916
Astrosophic Principles, tekijänä John Hazelrigg.
Waite's Compendium of Natal Astrology julkaistiin (täydennettyjä uusintapainoksia 1953, 1967, 1971, 1981 ja 1990)
1919
Your Destiny in the Zodiac and its Mastery, tekijänä Louis Brownell


1920
Raphael's the Key to Astrology julkaistiin, tekijänä D. McKay.
1920
Charles E.O. Carter on ensimmäinen presidentti The London Faculty of Astrological Studies ja valvoo myös Teosofisen Seuran astrologista loosia aina vuoteen 1952. Hän toimitti Astrological Quarterly -lehteä vuodesta 1926 aina vuoteen 1959 asti.
1920
Investigations to Occultism, kirjoittajana Rudolph Steiner, tutkii sielujen karmi ja ruusuristiläistä astrologiaa.
1922
Kun saksalainen O.A. Schmidt julkaisi the Spirit Astrology, joka kiinnosti mm. kreivi Hermann Keyserlingiä, joka perusti astrologisen koulun Darmstadtiin. Se puolestaan poiki lisää astrologisia keskuksia Saksaan.
1922
Everybody's Astrology (uudelleenpainatus) tekijänä Magnus Jansen.
1923
Friedrich Sieggrün esitti ensimmäisen kerran selkeästi ns. Hampurin koulukunnan astrologian perusteet (ks. 1925 lisää).
1923
Paul G. Clancy aloitti kuuluisan American Astrology -lehden julkaisun, lehden, joka muodostuu pitkäikäisimmäksi julkaisuksi tällä alalla ilmestyen yhä tänäänkin.
1923
Llewellyn George ja A.Z.Stevenson muodostavat The American Astrological Society'n.
1923
New Yorkissa asuvat astrologit perustavat Astrologisen killan, The Guild of Astrologer's in America.
1923
Ensimmäinen saksalainen astrologinen kongressi järjestetään Münchenissä, toinen pidetään Leipzigissä 1924. Tapaamiset johtavat uusien seurojen perustamiseen. Saksassa toimii parhaimmillaan kuusi astrologista lehteä.
1923
Marc Edmund Jones perusti Sabian Assemblyn, joka toimii yhä USA:ssa: http://www.sabian.org/
1924
Wynn (Sidney K. Bennett) aloitti Wynn'in lehden ja perusti samalla kustannustalon.
1924
Edmond Ronaynen kirja Freemasonry.
1924
The Encyclopedia of Psychological Astrology, tekijänä Charles Carter.
1924
Walter A. Koch aloitti saksalaisten astrologisten lehtien julkaisun. Myöhemmin hän kehitti huonesysteemin, joka perustuu Regiomontanuksen periaatteille. Kochin huonejako leviää lähinnä Saksan, mutta sillä on kannattajansa myös USA:ssa.
1925
Alfred Witte ja Friedrich Sieggrün perustavat Saksan Astrologen-Verein "Hamburger Schule") ns. Hampurin koulukunnan yhdistyksen. Witte (1878-1941) oli sinut ensimmäisen maailmansodan aikoihin varsin kyseenalaisella tavalla varmuuden, että tavallisten, fyysisten planeettojen lisäksi aurinkokunnassa on muita vaikuttavia näkymättömiä energiapisteitä. Näitä Witte oli löytävinään kahdeksan kappaletta. Hän antoi niille klassisia nimiä kuten Apollo, Zeus, Hades jne. Lisäksi Hampurin koulukunta keskittyi totaalisesti keskipisteiden käyttöön. Tulkinta koostuu runsaasti haaroittuvien keskipisteiden mekaanisesta sovelluksista ihmisen elämään. Hampurin koulukunta on lähes sama asia kuin ns. uraniininen astrologia, jossa keskipisteillä on myös lähes yhtä tärkeä roolinsa. Koulukunnan luonne on paradoksaalinen: toisaalta se perustuu selvästi metafyysisiin, todentamattomiin, aistien ulkopuolisten mielikuvitus-planeettojen käyttöön ja toisaalta se vastasi tieteis-teknistä ihannetta, jossa normaalien ja hypoteettisten planeettojen tarkoin lasketut keskipisteet ikään kuin "tuottavat" kaiken ihmisen elämässä, sen pienimmätkin muutokset ja tapahtumat. Hampurin koulukuntaa voi pitää metodivarastona, jossa jokaiseen toivomaansa asiaan löytyi vastaus - kun vain osasi soveltaa koulukunnan lukuisia sääntöjä ja menetelmiä. Koulukunnan muita perushahmoja olivat mm. Hermann Lefeldt, Ludwig Stuiber, Hermann Sporner ja Carl Perch. Hampurin koulukunnan nuorempia ja tunnettuja edustajia ovat mm. Udo Rudolph ja Ruth Brummund, joka on kehittänyt koulukuntiaa hieman ihmisläheisempään, psykologisempaan suuntaan kuin perustajat. http://www.hamburgerschule.de/ Saksalaisen kulttuuripiirin järkevämpää linjaa edusti Reinhold Ebertin kannattajineen.
1926
Charles E.O. Carter päätoimitti Astrological Quarterly -lehteä vuodesta 1926 vuoteen 1959.
1926
The Bowl of Heaven, kirjoittajana Evangele Adams julkaistiin.
1927
Llewellyn George perusti the National Astrological Society'n.
1927
Your Place in the Sun, tekijänä Evangeline Adams, julkaistiin. Myöhemmin paljastuu, että Adamsin haamukirjoittajana on ollut kuuluisa magus, Aleister Crowley, joka itsekin oli kiinnostunut astrologiasta.
1928
The American Federation of Astrologers (AFA) perustettiin tarkoituksena pelasti astrologian ydin tyhjänpäiväiseltä hyväksikäytöltä http://www.astrologers.com/
1928
Simplified Scientific Astrology julkaistiin, julkaisijana the Rosicrucian Fellowship.
1928
Reinhold Ebertinin Menschen im Alles -vuosikirja alkoi ilmestyä. Siinä Ebertin tuo esiin oman linjansa, joka keskittyi ns. kosmobiologiseen suuntaukseen, jossa keskipisteet ja niiden rakenteet ovat oleellisia. Ebertin perusti Etelä-Saksan, Alenin kaupunkiin oman kosmobiologisen keskuksensa myöhemmin. Hän julkaisi elämänsä aikana noin 60 astrologista teosta. Hänen poikansa, Baldur, toimii myös astrologina.
1929
The Earth and the Heavens ja the Stars: How ja Why they influence, tekijänä L. Edward Johndro julkaistiin. Hänen tekninen taustansa (sähköinsinööri) näkyi tavassa lähestyä astrologiaa "sähkömagneettisesti".


1930
Percival Lowell löytää Pluton.
1930
R.H. Naylor kirjoitti Sunday Express -lehteen vastasyntyneen prinsessa Margaretin horoskoopista. Hän ennusti Yrjö VI. Hän ennusti samalla kuninkaalliselle perheelle tapahtumia, jotka käyvät myöhemmin toteen. Hieman myöhemmin hän ennusti Englannin ilmavoimia koskevia asioita osuen jälleen oikeaan. Hänestä tuli kuuluisuus yhdessä yössä. Naylorista tuli arveluttavan aurinkomerkki-astrologian isä.
1930
Astrologischen Farbenlehre, tekijänä Walter Koch julkaistiin. Koch loi ainutlaatuisia yhteyksiä värien ja astrologian välille. Kirja suuntautui kohti humanistista, kosmologista ja psykologista perspektiiviä.
1930
Astrology, Your Place Among the Stars, kirjoittajana Evangeline Adams
1931
Evangeline Adams ennusti kuukausiennusteisiin, että USA tulee sekaantumaan suureen sotaan vuonna 1942, joka ennuste toteutui hyvin japanilaisten tekemän Pearl Harbour-hyökkäyksen jälkeen. Hänen Astrology for Everyone on suosittu, mutta vähän mitään uutta esittävä astrologinen peruskirja.
1932
The Church of Light -organisaatio perustettiin, johtohahmona C.C. Zain (Elbert Benjamine), ehkä Amerikan tunnetuin astrologi tuolloin. Elbert Benjamine (1882-1951) oli luontainen näkijä, joka sai yhteyden "Valon Veljeskuntin" 1909, ryhtyi sittemmin rakentamin yhdessä Elisabeth D. Benjaminen ja Fred Skinnerin kanssa yhteisöä, jonka jäsenet kävivät läpi hänen 21 -osaista kurssiin, jonka olivat inspiroineet "Valon lähettiläät". Church of Light on hyvin idealistinen ja korkein ihmiskehitykseen tähtäävä okkulttinen liike, jonka tehtävä on tuoda takaisin min päälle "alkuperäinen tähtien uskonto". Periaatteet sopivat hyvin "New Age" -liikkeen sisälle korostaen ihmisten keskinäistä veljeyttä, rakkautta ja epäitsekästä auttamista. http://www.light.org/
1932
Planetary Effects on the Stock Market, tekijänä J.M. Langham
1933
Astrologer's Searchlight tekijänä Llewellyn George julkaistiin.
1933
Astrology: Mundane and Spiritual tekijänä S.R. Parchment
1934
Al-Biruni's Book Instruction of the Elements the Art Astrology, kääntäjänä R. Ramsey Wright.
1934
Principles of Horoscopic Delienation, kirjoittajana Charles E.O. Carter julkaistiin.
1935
Fritz Brünhubnerin Pluto -kirja aloitti erikoistumisen astrologiassa. Kirja käsittelee yksinomaan vastalöydettyä Plutoa, jonka tulkinnoissa Brünhubner löysi ne kielteiset puolet melko lahjakkaasti mutta loi pohjan "plutoniselle ihmistyypille".
1935
Lähes kaikissa menestyvissä päivälehdissä länsimailla julkaistiin horoskooppi-palsta vaikka ensimmäisestä päivälehdessä julkaistusta astrologisesta ennusteesta oli kulunut vain viisi vuotta. Sosiaalinen tilaus aurinkomerkkiastrologialle on mennyt perille - varsinaisen astrologian tappioksi.
1935
Heaven Knows What, tekijänä Grant Lewi julkaistiin kustantajana arvovaltainen Doubleday Company. Lewi suuntautuu kohti ihmisen käyttäytymistä tulkitsevaa astrologiaa aikana, jolloin sensaatiohakuiset ennusteet olivat vielä tavallisia. Toisaalta hänestä kehittyi "slogan-astrologian" luoja, joka kehitteli kivoja määritelmiä.
1936
Astrology and Personality tekijänä Dane Rudhyar. Humanistisen astrologian perusteos filosofi-säveltäjä- kirjailijalta. Merkkipaalu astrologian uudelleenmuotoilussa ulkoisesta ennustelusta sisäiseksi opiksi. Rudhyar (1895-1985) oli ranskalaissyntyinen Amerikkaan muuttanut ja siellä vaikuttanut astrologian filosofinen ja psykologinen uudelleenmuotoilija, jonka kirjat tulivat uudelleen esiin 1960-70-luvun okkulttisen kiinnostuksen vanavedessä. Hän loi yli kymmenessä kirjassaan vaikuttavan sarjan astrologista merkkikieltä kooten aineksia intialaisesta hengellisyydestä, teosofiasta, holismista, länsimaisista traditioista, Jungilta ja ennen kaikkea omasta vitaalisesta ajattelusta. Lisää hänestä täältä.
1938
The Principles of Scientific Astrology, tekijänä tähtitieteilijä W. J. Tucker.
1938
Your Path To Success kirjoittajana Wynn (Sidney Kimbal Bennet). Wynn on mahdollisesti ensimmäinen astrologi, joka tutki systemaattisesti progressioita ja julisti ne arvottomiksi.
1938
The Friends of Astrology perustettiin Chicagossa ja tämä organisaatio myöhemmin muuttui AFAksi.
1938
The American Federation (AFA) perustettiin Ernest A. Grantin toimiessa sen ensimmäisenä presidenttinä. Siitä tulee arvovaltaisin alan organisaatio USA:ssa.
1938
Ranskassa Alexander Volquine, ukrainalaissyntyinen astrologi, perusti Cahiers Astrologiques -lehden, joka ilmestyi aina vuoteen 1983 asti.
1939
Llewellyn George sai kunnianosoituksen the American Federation of Astrology -toimesta pitkäaikaisesta julkaisutyöstä astrologian hyväksi.
1939
Karl Krafftin Treatise of Astrobiology julkaistiin. Hän kerää syntymäaikoja virallisista lähteistä analysoi tuloksia tilastollisesti jatkaen ranskalaisen Choisnardin työtä. Hänen työnsä on leimattu puutteellisiksi tilastotieteen keinoin, mutta toisaalta hän osoitti tilastotieteen rajoitukset astrologian suhteen. Krafft joutui toisen maailmansodan aikana tekemään propagandaa väärentämällä Nostradamuksen ennusteita ja päätyi lopulta natsien kynsiin ja kuoli matkalla keskitysleirille.


1940
Reinhold Ebertin julkaisi Kombination der Gestirneinflüsse (Combination of Stellar Influences), josta tulee yksi vaikutusvaltaisimmista astrologisen tulkinnan peruskirjoista.
1940
Astrology for the Millions tekijänä Lewi (William Grant Lewi) julkaistiin. Lewi kannusti käyttämää transiitteja luotettavana ennustamisen keinona. Hän toimitti myös Horoscope Magazine -lehteä.
1941
Hitler puhdisti Saksan okkultisteista ja astrologeista lähettäen nämä vankileireille.
1941
Marc Edmund Jonesin Guide to Horoscope Interpretation julkaistiin kustantajana McKay. Jones loi tulkinnan perinteen, jossa koko kartan hahmo otettiin huomioon johtaen astrologiaa kohti holistista ihmiskäsitystä, jossa kokonaisuus on aina merkittävämpi kuin osien summa.
1942
Incarnation, tekijänä Manly P. Hall, ilmestyi.
1943
The Pulse of Life, kirjoittajana Dane Rudhyar, julkaistiin.
1944
Doris Chase Doane suoritti 21 Brotherhood of Light -kurssia ja opetti Los Angeles Church of Light -yhdistyksessä. Hän kirjoitti yli 1500 artikkelia astrologiasta ja useita kirjoja, joista tulee astrologian perusaineistoa.
1945
Astrological Lore of All Ages, tekijänä Elbert Benjamine, tuli markkinoille.
1945
Astrology, How ja Why it works, kirjoittajana Marc Edmund Jones, julkaistiin. Jonesin vanhahtavan skolastinen kieli viehätti klassisen sivistyksen saaneita ja "aristokraattista astrologian ylätasoa."
1946
The Cycles and Fortunes of Life, kirjoittajana Dane Rudhyar, julkaistiin.
1947
The Encyclopedia of Astrology, tekijänä Nicholas de Vore, joka on presidenttinä the Astrological Research Society-yhdistyksessä.
1948
The Faculty of Astrological Studies on muodostumassa vetäjänä entinen ballerina, Julia Parker (mm. The Parker's Astrology, The Compleat Astrology ja The History of Astrology yhdessä miehensä Derek Parkerin kanssa). Englannissa tämän tärkeän opetus- ja yhteistyölaitoksen 50-vuotismerkkipäivää vietettiin komeasti 1998 Shakespeare Globe Theatre'ssa, The National Gallery'ssä ja The National Film Theatre'ssa.
1948
Le Zodiaque, clef de l'ontologie, appliqué à la psychologie (Lausanne, 1948; Paris, éd. Traditionnelles, 1967; 1984) kirjoittajana ranskalainen Marcelle Senard (1879-1971),joka jo näin varhain kokosi idän ja lännen kulttuurien myyttisiä teemoja liittyen eläinradan symboliikkaan ja pohjusti tietä merkkien psykologiselle ymmärtämiselle.
1948
A Stock Market Prediction, tekijänä Donald Bradley, julkaistiin kustantajana Llewellyn.
1949
Astrological Americana, tekijänä Ernest Grant julkaistiin, kustantajana AFA.


1950 Grant Lewi julkaisi The Astrological Magazinea.
1950
Esoteric Astrology, tekijänä Alice Bailey ilmestyi julkisuuteen. Hän väittää myöhemmin, että hän ei tiennyt kirjoittamisen aikaan mitään astrologiasta ja se näkyi hänen kirjastin...
1950
Michael ja Francoise Gauquelin keräsivät 25,000 karttaa tutkiakseen astrologiaa nykyaikaisin tilastollisin menetelmin. Tuloksena näkyi, että perinteinen merkkisymboliikka ei saa paljonkaan tukea, mutta sen sijaan planeettojen symboliikka ja kartan akseleiden merkitys paljastuu tilastollisesti. Voimakkain vaikutus ilmaantui huippu-urheilijoiden ja Mars-planeetan kautta. Ns. Mars-efekti jää tästä vankimmaksi tieteelliseksi tosiasiaksi. Lue täältä lisää.
1951
An Introduction to Political Astrology, kirjoittajana Charles E.O. Carter julkaistiin.
1951
Astrologia and the United States, tekijänä Howard Lewis, aloitti uuden suunnan Amerikan suurvalta- roolin astrologisena tulkkina II maailmansodan jälkeen.
1952
Louis de Wohlin the Stars Wars ja Peace paljasti miten Saksan ja Britannian hallitukset palkkasivat astrologeja toisen maailmansodan aikana. Propagandasota oli täydessä käynnissä.
Doris Chase Doanen Horoscopes of the U.S. Presidents vihjasi lisääntyvään kiinnostukseen mundaania astrologiaa kohtaan.
The Secret Destiny of America, tekijänä Manly Hall, ilmestyi.
Graphic Astrology, kirjoittajana Ellen McCaffery
1953
Andre Barbault valittiin varapresidentiksi Centre international d'Astrologie'-järjestössä ja hän palveli siinä aina vuoteen 1967 Tämä on ranskalaisen astrologian perusorganisitio.
1954
The Sabian Symbols, kirjoittajana Marc Edmund Jones, julkaistiin.
1955
Carl Jungin astrologinen essee Synchronicity, An Acausal Connecting Principle sai myös akateemista kiinnostusta osakseen. Jungin mukaan ihmiselle tärkeiden tapahtumien yhdistävänä lenkkinä voi olla ei-kausaalinen linkki, joka yhdistää usein sattumanvaraisilta näyttäviä ilmiöitä toisiinsa. Viime kädessä yhdistäjä on ihmisen oma tajunta. Jung on myös tutkinut satojen avioparien keskinäisiä planeettakonjunktioita löytääkseen syyn pari suhteen onneen. Jungin suhde okkultismiin ja astrologiaan vaihteli ja kieli oli usein kaksihaarainen. Tässä aiheesta enemmän
1956
Saksalainen maalari ja astrologi Thomas Ring sai kasvavaa kiinnostusta osakseen kun hänen kirjasarjansa Astrologische Menschenkunde alkoi ilmestyä. Siitä ilmestyi neljä osaa, viimeinen 1973. Thomas Ring aloitti astrologisen kirjailijan uransa jo 1925 julkaisemalla teoksen Die Überwindung des Schicksals durch Astrologie.
1956
Thirty Years Research, tekijänä Doris Chase Doane julkaistiin, kustantajana Church of Light.
1958
Astrological Keywords kirjoittajana Manly P. Hall esitti astrologisen tiedon sanakirjan muodossa.
1958
Charles A. Jayne perusti the Astrological Research Associates, joka julkaisi lehteä Search. Hän on myös presidentti The Astrologer's Guild -yhdistyksessä.
1959
Fire Out of the Stone, tekijänä Dane Rudhyar, julkaistiin.
1959
Astro-Economics, kirjoittajana David Williams, julkaistiin julkaisijana Llewellyn.


1960
Astrology Today: A Socio-Psychological Survey, tekijänä Marcia Moore aloitti uuden, tyylitietoisen ja hienostuneen jakson astrologisessa kirjallisuudessa. Teos perustuu hänen väitöskirjaansa.
1960
Astrology Among the Greeks ja Romans, kirjoittajana Franz Cumont, akateeminen historioitsija.
1961
Manly P. Hall's the Horoscopes of the United States of America.
Astrology of Accidents, tekijänä Charles E. Carter, julkaistiin.
The Horoscope of Soviet Russia on a Lecture julkaistiin, kustantajana the Philosophical Research Society.
1962
C.C. Zanen Mundane Astrology julkaistiin, kustantajana Church of Light.
Principles of Mundane Astrology, kirjoittajana Frederic Van Norstrand.
1963
Message from the Stars julkaistiin, kirjoittajana the Rosicrucian Fellowship (Oceanside, California).
1964
Studies of Astrology (4 Vol) tekijänä Elman Bacher, julkaistiin, kustantajana the Rosicrucian Fellowship.
Carl Jungin Man ja His Symbols julkaistiin englanniksi.
Astrology, kirjoittajana L. MacNeice, ilmestyi.
Man and Astrology, tekijänä Jacobson
Suomen Astrologinen Seura (S.A.S.) kirjattiin yhdistysrekisteriin. "aatteellinen perustamiskokous" oli ollut jo 22.11.1963 - siis John Kennedyn murhapäivän iltana. Perustava hahmo oli Olavi Asikainen.

Nuorisokulttuuri räjähti suureksi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi 1965-66. Siihen kuului kasvanutta kiinnostusta itämaisiin uskontoihin, meditaatioon, vaihtoehtoiseen elämäntapaan, huumeisiin ja uusiin, pehmeisiin elämänarvoihin sekä kritiikkiä länsimaista henkistä ja materialistista hegemoniaa vastin. Myös astrologia sai osansa elpyneestä kiinnostuksesta kehittää itseä vapaasti ilman yhteiskunnan instituutioiden ja perinteiden painolasteja. Dane Rudhyarin kirjoista otetaan uusia painoksia, vasta nyt hänen merkityksensä astrologian uudistajana kokee renessanssin.

Marcia Moore tekee tohtorinväitöstään varten kyselyn 900 ammattiastrologille. Astrologiasta tehdään myöhemminkin väitöksiä, mm. Richard Tarnas, Patrick Curry, Peter Niehenke, Patrice Guidard, Elisabeth Teissier...Eniten väitöksiä lienee tehty astrologian historiasta - hyvin ymmärrettävää...se on helpointa.


1966
Dane Rudhyar julkaisi The Practice of Astrology, the Rhythm of Human Fulfillment ja The Study of
Psychological Complexes and Emotional Problems.

Astrology: the Space Age Science, tekijänä Joseph Goodavage
1967
Ellic Howe, Urania's Children -kirjassaan arvioi, että Saksassa julkaistiin noin 400 teosta astrologiasta maailmansotien välisenä aikana.
Andre Barbault aloitti tietokonetulkintojen (Astrolash) myynnin Ranskassa Hän on ensimmäinen astrologi, joka kirjoitti ohjelmansa itse.
Astrology, kirjoittajana Ronald C. Davison
The Lunation Cycle, kirjoittajana Dane Rudhyar
The Cosmic Clocks, kirjoittajana M. Gauquelin
Astrology: An Historical Examination, tekijänä P.I.H. Naylor
Your Stars Destiny, tekijänä W.J. Tucker
1968
ISAR (International Society of Astrological Research) perustettiin. Se edistää astrologian tutkimusta, kerää luotettavia syntymätietoja ja luo astrologista verkostoa ympäri maailman. http://www.isarastrology.com/
Sun Signs, kirjoittajana Linda Goodman, joka menestyi kevyiden aurinkomerkki-kirjojen kirjoittajana englantia puhuvissa maisssa.
The Astrological Triptych ja Astrological Timing, kirjoittajana Dane Rudhyar.
1969
Birth Patterns for a New Humanity, tekijänä Dane Rudhyar
Ptolemy's Tetrabiblos, uudelleenpainatus vuoden 1917 teoksesta, julkaisijana Health Research.
History of Magic, kirjoittajana Eliphas Levi
The Piscean Age and Aquarian Age, tekijänä Jon Sturgess
Forecasting World Events, kirjoittajana W.J. Tucker


1970
Astrology in Action, tekijänä Marcia Moore ja Mark Douglas
The Astrology Self-Actualization, kirjoittajana Dane Rudhyar
Aspects and their Message, tekijänä Edward W.Whitman
Astrology For Everyone, kirjoittajana Edward Lyndoe
Astrology, and its influence in the Western World, kirjailijana Ellen McCaffery
1971
NCGR (National Center for Geocosmic Research perustettiin Massaschutesisssa, USA:ssa. Sen tarkoitus on koota yhteen oppineita astrologisen tutkimuksen ja opetuksen merkeissä. Organisaatio on maailmanlaajuinen ja toimintaa on 26 missa. http://www.ncgr.org/
Astrology: The Divine Science, tekijänä Marcia Moore ja Mark Douglas, julkaistiin. Mahtava 850-sivuinen kokonaisesitys astrologiasta.
Saksassa Arthur Schult julkaisi laajan, 2-osaisen esityksen klassisesta astrologiasta nimellä Astrosophie. Kirjan nimi viittasi pitkään kiistaan siitä, onko astro-logia todella sopivin nimi kuvaamaan asian sisältöä. Astro-sofia on varteenotettava, mutta vaikeasti sulava vaihtoehto.
The Compleat astrologer, luovana tekijänä Derek ja Julia Parker
Time Changes in the World, kirjailijana Doris C. Doane
Horoscopes of the Presidents, julkaisijana Professional Astrologers co..
Astrological themes for Meditation, tekijänä Dane Rudhyar
Towards Aquarius, kirjailijana Vera W. Reid
Origins of Astrology, tekijänä Jack Lindsay
Astral Worship, luovana tekijänä J.H. Hill
1972
Robert S. Hand aloitti astrologian harjoittamisen Bostonissa ja New Yorkissa. Hänestä tuli 1980- ja 1990-lukujen johtava astrologi. Taustalla on historian opintoja, mutta myös tietotekniikka on tuttua.
Astrological Houses, tekijänä Dane Rudhyar
The Circle Book of Charts, (karttakokoelma) kokoajana Stephen Erlewine
Lure of the Heavens: A History of Astrology, tekijänä Zolar (Donald Papon)
Astrology Reborn, tutkijana ja kirjoittajana John Addey, aloitti yritykset uudelleenarvioida astrologian merkitystä ja toimivuuttta harmonisten iltojen avulla. Hän rohkaisi myös muita tieteellisiä lähestymistapoja astrologiaan.
Astrological Research and Reference Encyclopedia julkaistiin, kustantajana Church of Light.
The Planets and Human Behavior, tekijänä Jeff Mayo
Modern textbook of Astrology, tekijänä Margaret Hone (1892-1969), joka oli 1960-luvulta lähtien Englannissa arvostettu selkeiden oppikirjojen laatijana. Hänen onnistui puhutella vanhoillisia brittejä uudella astrologisella tyylillä, joka on hieman New-Age -tyylistä. Hone toimi Faculty of Astrological Studies -opiston rehtorina ja seuraajikseen hän sai Jeff Mayon (1921-1998) toisen rationaalisen ja selväjärkisen astrologin, joka piti astrologiaa pragmaattisena käyttäytymisen kuvailun välineenä. Mayo perusti oman koulunsa The Mayo School of Astrology (1973) ja loi usempitasoisen koulutusjärjestelmän kirjekurssin muodossa.
Astrology in Modern Language, tekijänä R. Vaughan
A Time for Astrology, tekijänä Jess Stearn
1973
Person-Centered Astrology, tekijänä Dane Rudhyar
The Astrologer's Casebook, tekijänä Z. Dot
As Above, So Below, tekijänä Alan Oken
Horary Astrology and the Judgment of Events, tekijänä Barbara Watters
1974
The Principles and Practice of Astrology (12 vols), tekijänä Noel Tyl oli bestselleri. Noel Tyl on entinen oopperalaulaja ja jokseenkin narsistinen persoona, joka kokosi kirjasarjaksi psykologisen astrologian perusteita. Myöhemmin hän julkaisi kirjoja astrologian monilta aloilta ja toimitti julkisuuteen komealta kalskahtavia eri tekijöiltä koottuja kokoomakirjoja.
The Galactic Dimension of &icute;strology, tekijänä Dane Rudhyar
The Astrological Mandala tekijänä D. Rudhyar
The Horoscope, the Road, ja its Travelers, tekijänä Alan Oken
Cosmic Cybernetics, tutkijana ja kirjoittajana Theodor Landscheidt
Astrology: the Celestial Mirror, tekijänä Warren Kenton
Edith Custer toimitti pirteää the Mercury Hour -lehteä.
The Complete Astrological Writings, tekijänä Aleister Crowley
The Rulership Book, tekijänä Rex E. Bills
The Twelve Labours of Hercules, tekijänä Alice Bailey
1975: Uusia tulkintatapoja syntyi. Para Researchin edelläkävijät luovat tietokonetulkinnan nimeltä, "Astral Portrait," jota väitetään parhaaksi alallaan. Astrologian sisäinen ulottuvuus uudistuu myös voimakkaasti. Psykologiassa esiintyvät uudet tuulet vaikuttavat myös astrologiaan. Carl Jungin ajattelu ja tyyppioppi, ryhmä- ja primaaliterapia, uudet teoriat vuorovaikutuksesta hedelmöittivät astrologista lähestymistapaa ja kykyä kohdata ihmisiä tulkinnassa. Yhä selvemmin luovutin jyrkistä, arvottavista kahtiajaoista (esim. "hyvä ja paha aspekti") ja pyrkien ymmärtämään ihmisenä olemisen kokonaisuutta, "yhtenäisyyttä erilaisuudessa".

1975
Aquarius Workshops perustettiin, perustajina Marion D. March ja Joan McEvers. Koulun keskuspaikkana on Los Angeles. Monikielinen ja "lempeästi itsevaltias" Marion March (1923-2001) toimi myöhemmin tehokkaana organisaattorina kun ISAR:in, AFA:n ja NCGR:n yhteisvoimin syntyi suuri astrologinen tapahtuma, UAC - United Astrology Congress. Ensimmäinen suurtapahtuma pidettiin 1989 ja sen jälkeen kongresseja on ollut joka kolmas vuosi. Tilaisuudessa puhuu yli sata maailman tunnetuinta astrologia ja esitelmiä on kaiken kaikkiin parisensataa. Vuoden 2002 kongressi pidetään Orlandossa, Floridassa.
The Astrologer's Manual, kirjoittajana Landon Knight Green
Astrology, Psychology ja the Four Elements, tekijänä Stephen Arroyo
The Astrology and America's Destiny, kirjoittajana
An Astrological Key To Biblical Symbolism, tekijänä Ellen McCaffery
Planetary Patterns, kirjoittajana Carl Jansky
Planets in Composite, tekijänä Robert Hand.

1976
Robert Hand luo oman astrologisen palvelunsa tietokoneiden avulla.
Planets in Transit, kirjoittajana Robert Hand. Handista kehittyi pikku hiljaa myöhemmin nykyisen astrologian kantapeikko, joka luo ohjelmia, kirjoitti peruskirjoja, tutkii astrologian historii ja elvyttää unohdettuja menetelmiä. Tämä on normaalia tutkimusperinnettä sovelluttuna astrologiaan.
Saturn: A New Look at an Old Devil, kirjoittajana Liz Greene. Liz Greene avaa astrologiaa kohti rikasta mytologista ja symbolista maailmaa ja yhdistää C.G.Jungin psykologian oleelliseksi osaksi kartan tulkintaa. http://www.cpalondon.com/staff/liz.html
United States: Wheel of Destiny, tekijänä Diana Bills Stone
Astrology: Evolution and Revolution, tekijänä Alan Oken
Harmonics Anthology, kirjoittajana John Addey
Astrological Warnings ja the Stock Market, tekijänä Thomas Rieder


1977
Kheiron löydetään
Robert Hand aloitti Astro-Graphic Services (joka vähitellen muuttuu Astrolabeksi) apunaan Arthur Blackwell, Steven Blake, Gary Chronten ja Michael Munkasey.
Recent Advances in Natal Astrology, tekijänä Geoffrey Dean ja Arthur Mather ja tukijoina: John Addey, Baldur Ebertin, Charles Harvey, Frank Hyde, Chester Kemp, Nona Press, James Williamsen, Henri de Marre sekä muita avustajia: Pamela Bennett, Ronald Davison, Doris C. Doane, Mark Feldman, Robert Hand, Charles A. Jayne, Jeff Mayo, Neil Michelsen, Michael Munkasey, Zipporah Dobyns, Julia Lupton, Eugene Moore, Thomas Reider, Edith Wangemann. Se on uosikymmeniin kriittisin tieteellinen katsaus astrologiasta tehtyihin tutkimuksiin.

Predictive Astrology, tekijöinä Francis Sakoian ja Louis Acker
Larousse Encyclopedia of Astrology, tekijöinä Brau, Jean-Louisin, Werner ja Edmunds
Astrology and the Modern Psyche, kirjoittajana Dane Rudhyar
Astrological Cycles tekijänä John Townley
Astrology, Nutrition & Health, tekijänä Robert Carl Jansky
Astrophysical Directions kirjoittajana M. Erlewine
Planets in Youth, tekijänä Robert Hand
Gospel of the Stars, tekijänä Peter Lemesurier
1978
Cycles of Becoming, kirjoittajana Alexender Ruperti
Astrology, Karma ja Transformation, tekijänä Stephen Arroyo
Modern Transits tekijänä Louis M. Rodden
Relating, kirjoittajana Liz Greene
Encounter Astrology, tekijänä Maritha Pottenger
Looking at Astrology, tekijänä Liz Greene (erityisesti lapsille)
Astrology and Numbers, kirjoittajana Count Louis Cheiro
1979
Astrological Insights, tekijänä Dane Rudhyar
Relationships and Life Cycles, tekijänä Stephen Arroyo
Interpreting the Eclipses, kirjoittajana Robert Jansky
The Round Art, tekijänä A.T. Mann
An Astrological Guide to Self-Awareness, tekijänä Donna Cunningham
The Encyclopedia Medical Astrology, kirjoittajana Howard Cornelius.
Astrologinen lehti Carré, Astrologique (1976-1979) ja Cahiers Conditionalistes (vuodesta 1980) alkavat ilmestyä, päätoimittajana Ranskan toinen johtava astrologi, Jean-Pierre Nicola, Andre Barbaultin elinikäinen vastustaja.

Uusi vuosikymmen, 80-luku aloitti voimakkaan astrologian tietokoneistumisen. Yhä useampi astrologi ja yhteisö mainosti tietokonetulkintoja ja muita palveluja. USA:ssa perinteiset Dell Horoscope ja American Astrology -lehti toimivat hyvinä mainosvälineinä. Monet yritykset kituvat muutaman kuukauden tai vuoden jälkeen. Ensimmäiset ohjelmointikielet kuten Basic otettiin käyttöön ja uusia ohjelmia syntyi sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle. Tietokoneaika on toden teolla alkanut astrologiassa.

Robert Handin kirjat luovat uutta tyyli-ihannetta astrologiaan: yksinkertaisia, selkeitä lauseita ilman piilomerkityksiä tai esoteerisia viittauksia. Hänen kirjansa ovat akateemisten oppikirjojen kaltaisia.

Psykologinen suuntaus astrologiassa voimistuu myös; Liz Greene edusti parhaimmillin rikasta myyttistä ja symbolista analyyttistä perinnettä ollen itse jungilainen psykoanalyytikko. Hänen kirjansa ovat sukelluksia arkkityyppien dynamiikkaan. Astrologinen maailma alkoi 1980-luvulla jakaantua ehkä yhä selvemmin kahtia: oli "psykolurputusta" ja oli haikailua takaisin selkeisiin konkreettisiin tuloksiin, eli "tuloksia, ei mytologisia viidakoita". Tämä vastaa muissakin tieteissä läpikäytyä prosessia kuten teologian piirissä tapahtunutta demytologisoinnin vaatimusta.

Taloudellinen lama 1980-luvun alussa pakotti monet astrologiset yritykset luopumaan laajentumisesta USA:ssa. Monet yritykset ja yhteisöt olivat silloin vaikeuksissa. Moni 1960-luvulla alkanut liikehdintä muotoutui uudestin New Age -tyylisen toiminnan alle alleviivaten uusia elämäntapoja ja arvoja, orginista ravintoa, vaihtoehtoista terveydenhoitoa, yrttilääkintää, kasvisruokailua, mietiskelyä mutta uusi kovien arvojen voimistuminen ja tieteis- teknisten arvojen yksipuolistuminen tuo esiin high-tech -maailman kaupallisen vetovoiman länsimailla.


1980
Astro-Data Vol II kirjoittajana Louis M. Rodden
Manual of Computer Programming for Astrologer, tekijänä Michael Erlewine
Transits: the Time of Your Life, kirjoittajana Betty Lundsted
The Astrology of Transformation, tekijänä Dane Rudhyar
Planetary Containments, tekijänä John Sjabach ja Ronn Ballard
Holistic Astrology, tekijänä Noel Tyl
The Openg Eye, kirjoittajana Frank McGillion
1981
Horoscope Symbols, tekijänä Robert Hand
Alan Oken's Complete Astrology, tekijänä Alan Oken
Astrologia: History, Symbols ja Signs, kirjoittajana Solange de Mailly Nesle
The Astrologer's Node Book, tekijänä Donna Van Toen
More Aspects Between Natal Planets, kirjoittajana Emma B. Donath
1982
Psychology of the Planets, tekijänä Francoise Gauquelin
Essays on Astrology, tutkijana ja kirjoittajana Robert Hand
Growing with the Horoscope, tekijänä Maritha Pottenger
Astrology: Key to Holistic Health, tekijänä Marcia Starck
Solving Pluto Problems, tekijänä Donna Cunningham
La Prevonion de l'Avernir par Astrologie, tekijänä Andre Barbault (1921-)Barbault on Ranskan johtava astrologi, jolla on kiinnostusta sekä mundaaniin astrologiaan, jossa hän luo oman dynimisen pisteytysjärjestelmän kuvaamaan tietyssä ajassa piileviä jännitteitä, että yksilöastrologiaan, jossa hänellä on juuria psykoanalyysissä. Hänen lähestymistapansa on kokemusperäinen ja kuten monet muut, hän ajatteli tunnustuksen astrologialle tulevan sitten mikäli onnistutaan ennustamaan maailman tilanteen kehitystä astrologisesti. Barbault kirjoitti noin 50 teosta astrologiasta. Jos olet kiinnostunut ranskalaisista astrologeista 1900-luvulla, lue lisää:http://cura.free.fr/docum/16afr-en.html
Forecasting by Astrology, tekijänä Martin Freeman
1983
Dynamics of Aspect Analysis: New Perceptions of Astrology, tekijänä Bill Tierney
The Outer Planets ja their Cycles, tekijänä Liz Greene
Le Grand Livre de l'Astrologie, tekijänä Jean-Pierre Nicola
Synastry, kirjoittajana Ronald Davison
Rhythm of Wholeness, tekijänä Dane Rudhyar
History of Astrology, tekijänä Derek & Julia Parker
Expanding Astrology's Universe, tekijänä Zipporah Dobyns.
Manuel D'Astrologue, kirjoittajana Werner Hirsig
Chiron: the New Planet in Your Horoscope, tutkijana ja kirjoittajana Richard Nolle.
1984
Ensimmäinen versio Robert Handin kuuluisasta Nova-tietokoneohjelmasta julkaistiin. Samoin Mark Pottengerin CCRS ohjelma mahdollisti astrologisen tutkimuksen tekemisen kerätyllä kartta-aineistolla.
Birthtimes: Tieteellinen tutkimus astrologiasta, tutkijana ja kirjoittajana Michael Gauquelin
Time Changes in the USA, tekijänä Doris C. Doane
Astrology On Your Computer, tekijänä H.Friedman
New Insights in Modern Astrology, tekijänä Stephen Arroyo ja Liz Greene
The Astrology of Fate, tekijänä Liz Greene
The Inner Sky, tekijänä Steven Forrest
Life Time Astrology, tekijänä A.T. Mann
Planetary Cycles: Astrological indicators of Crisis...,tekijänä Betty Lundsted
The Practice & Profession of Astrology, tekijänä Stephen Arroyo
The Occult Power in Numbers, tekijänä W. Westcott
1985
The Twelve Houses, kirjoittajana Howard Sasportas
Dictionary of Astrology, tekijänä Fred Gettings
The Astrology of Self-Discovery, tekijänä Tracy Marks
L'Astrologie Trans-Saturnienne, kirjoittajana Bernard Duchatelle
Horary Astrology, tekijänä Derek Appleby
William Lilly: The Christian Astrology julkaistiin uusintapainoksena (alkuperäinen 1647) osoituksena englantilaisen astrologian vahvistuneesta perinnetietoisuudesta. Englannissa toimii useita astrologisia yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita hoririastrologiasta ja perinteisistä menetelmistä. Eräs tällainen on The Company, jossa työskentelevät mm. Maggie Hyde, Geoffrey Cornelius ja Graeam Tobey.
1986
Jupiter: An astrologer's Guide, tekijänä Eve Jackson
Complete Horoscope Interpretation, kirjoittajana Maritha Pottenger
Pluto: the Evolutionary Journey the Soul, tekijänä Jeff Green
Mapping the Psyche: the Use of Astrology in Psycho-therapy, tekijänä Beta Bonhop
The Astrologer's Companion, tekijöinä John ja Peter Filbey.

Astro-Data Vol III kirjoittajana Louis M. Rodden Louis Rodden (1928-2003) oli ahkera syntymätietojen kerääjä. Hän on julkaissut vuoteen 2001 mennessä viisi kokoelmaa dataa: 1) Astrodata I: Profiles of Women (1979), 2) Astrodata II: American Book of Charts (1980), 3) Astrodata III: The Occult Collection (1986), 4) Astrodata IV: The Culture Collection (1990), 5) Astrodata V: The Crime Collection (1991).

Kokoelmien pääosa muodostuu syntymätodistuksista siduista tiedoista, mutta kokonaisuutena Rodden loi luokittelun kuvaamaan syntymätietojen luotettavuutta: "A"= tieto on syntymätodistuksesta tai muuten kirjoitetuista muistiinpanoista. "A"= henkilöltä itseltään tai hänen lähipiiristään saatu tieto. "B"= Elämäkerrasta tai muistelma-teoksesta. "C"= Tieto, josta ei voi osoitti luotettavi lähdettä. "DD"= dirty data, joku, jossakin on maininnut, huhupuhe, mutta ei ole lähdettä tai mahdollisuutta tarkenti. Luotettavuusaste huononee A:sta eteenpäin tullessa ja DD:llä ei ole enää luotettavuutta lainkaan - se on arvaus. http://www.astro.com/astro-databank/Main_Page

1987
The Development of Personality, tekijänä Howard Sasportas ja Liz Greene
Astrology for Yourself, tekijänä Demetra George
The Practical Astrologer, kirjoittajana Nicholas Campion
Chiron, tekijänä Barbara Clow
A History of Western Astrology, tekijänä Jim Tester
The Future of Astrology, kirjoittajana A.T. Mann
The New A-Z Horoscope Maker and Delineator, kustantajana Llewellyn George
Cours d'Astrologie, tekijänä Bernard Crozier
1988
Astrological Pioneers of America, kirjoittajana J. Holden ja R. Hughens
Mercury, the Open Door, tekijänä Bernice Grebner
the Dynamics of the Unconscious, kirjoittajana Liz Greene ja Howard Sasportas
The Book of World Horoscopes julkaistiin, tekijänä Nick Campion ja kustantajana Aquarian Press
Moon Signs: The Key to Your ner Life tekijänä Donna Cunningham
Uranus: Freedom from the Known, tekijänä Jeff Green
The Mars Book, kirjoittajana Donna Van Toen
The Astrology and Karma, tekijänä Paule Stone
Asteroids, their Nature ja Utilization, tekijänä Charles T. Kowal
The Judgement of Nativities, kääntäjä J. Holden (Arabialaista astrologiaa)
The Ultimate Asteroid Book kirjoittajana J.J.Lehman
Dark Stars, tekijänä Fitzwalter
1989
Robert Handin tietokone-ohjelma Chartwheels julkaistiin.
Robert Hand vastinotti Regulus Awardin, jonka United Astrology Congress for Research ja Development anti tunnustuksena astrologisista sivutuksista.
The Gods of Change: The Transits of Uranus, Neptune ja Pluto, tekijänä Howard Sasportas
Astrology in Action, kirjoittajana Paul Wright
Planets: the Astrological Tools toimittajana Joan McEvers, esseiden tekijöinä Toni Sedgwick, Joanne Wickenburg, Erin Sullivan-Seale, Robert Glasscock, Johanna Mitchell, Don Borkowski, Gina Ceaglio, Bill Tierney, Karma Welch ja Joan Negus
Chart Interpretation Handbook, kirjoittajana Stephen Arroyo
Astrology the Macrocosmos, tekijänä Joan McEvers, sisältäen esseitä: Jimmy Erickson, Judy Johns, Jim Lewon, Richard Nolle, Nicholas Campion, Nancy Soller, Marc Penfield, Steve Cozzi, Carole Cassey, Chron McRae, D. Rosenberg
The Neptune Effect, kirjoittajana Patricia Morimando
Transits Planetaires et Destine, tekijänä Georges Antares
History ja Astrology -antologia, toimittajana Annabella Kitson
Chiron ja the Healing Journey, tekijänä Melanie Reinhart
Earth Mother Astrology, tekijänä M. Starck

1990-luvun taitteessa alkoi tietokoneiden aika jyllätä laajalla rintamalla myös astrologiassa. Pian kävi ilmi, että tietokone on alalla lähes välttämätön nopeutensa ja sovellutustensa vuoksi. Käsin laskettu kartta vie tottuneeltakin vähintään 10 minuuttia, tietokone laskee sen sekunnissa ja tulosti valmiin kartan puolessa minuutissa.

Viisi suurinta astrologista tietokone-ohjelmia tekevää amerikkalaista firmi ovat:
Astrolabe Starware, Matrix Software, Time Cycles, Cosmic Patterns, Air Software.

Ensimmäiset astrologiset ohjelmat ovat imuroitavissa Netistä. Ensimmäisten joukossa ovat USA:ssa Hilbert.Maths. Utas.edu.au. Pian astrologit tekevät joukoittain omia kotisivujaan verkkoon. Joukossa on myös ilmaispalveluja tarjoavia online-sivuja, joilla voi teettää oman kartan tai tulkinnan kartasta. Myös online online Atlas-palveluja ilmestyi Internettiin (mm. Astrodienst).

Joitakin suosituimpia astrologisia ohjelmia ovat seurivat 1990-luvun puolenvälin tienoilla (ja senkin jälkeen):

Nova, ohjelmoijana Astrolabe
Chartwheels III, ohjelmoijana Astrolabe Kepler Cosmic Patternilta
Printwheels DTP, ohjelmoijana Astrolabe Solar Fire, Astrolabe Jigsaw, ohjelmoijana Astrolabe
Pressional Natal Report, ohjelmoijana Astrolabe CCRS Horoscope Program, ohjelmoijana M. Pottenger ACS PC Mini-Atlas
Blue Star series from Matrix
the Natal Report Writer from Matrix
the Transit Report Writer from Matrix
the Relating Potential Report from Matrix W Star from Matrix
Star Trax 8000 from A.I.R.

Tunnettuja ohjelmoijia ovat mm. Michael Erlewine, Robert Hand, Thomas Shanks, Rique Pottenger, Alois Trendl. Ja listan halvimmassa tai ilmaisessa päässä ovat mm.:

Astrology for Windows John Halloranilta
Astro de Luxe, samoin Halloranilta
Astroscopes for Windows, ohjelmoijana Jeff Smith Astrologer's Assistant
Astromart
Astromate
Astrowin Allen Edwallilta
Astroworld
Astro Toolkit
Expert astrologi
Astrolog Walter D. Pullenilta
Astrol96 Walter D. Pullenilta
Neiki
Predict Carroll Wiggersiltä

Uudeksi palvelumuodoksi nousi puhelinastrologia, jossa maksullinen linja tikittää minuuttitaksan perusteella. Osa astrologista yhteisöä on aina ollut kaupallisuutta jyrkästi vastaan, osa sopeutuu ajankohdan vaatimuksiin, osa ei ota kantaa, mutta pitää salaa maksulinjaa auki...

Robert Hand valitin NCGR (National Council for Geocosmic Research) puheenjohtajaksi.

Tekijöinä 1990-luvun puolessavälissä satoja kirjoittajia ja astrologian laatu ja määrä kasvoi koko ajan ympäri maailman.

Useita merkittäviä, pitkäaikaisia aikakauslehtiä ilmestyi ympäri maailman. Tunnetuimmat ovat ehkä seuraavat: Englannissa Astrological Journal ja Astrological Quarterly, Saksassa Astrologie Heute, Ranskassa Barbaultin perustama L'Astrologue (vuodesta 1968) ja USA:ssa The Mountain Astrologer, American Astrology, NCGR-Journal.

Tässä joitakin kirjoja ja tekijöitä tuolta ajalta:


1990
Sun, Moon ja Planet Signs, kirjailijana Lyn Birkbeck
Astro-Data Vol IV, tekijänä Lois M. Rodden (1928-2003), kuulu syntymätietojen systemaattinen keräilijä.
Psychological Astrology, kirjailijana Karen Hamaker-Zondag
Working with Astrology, tekijänä Michael Harding ja Charles Harvey
The Practical Astrologer, kirjoittajana David Chrontie-Murray
Traité d'astrologie contemporaine, tekijöinä Didier Betourne ja Zoé Fachan. Laaja oppikirja astrologian mallista elävöitti henkilökohtaisia mytologisia teemoja tulkita ne asiakkaille dramaattisen konseptin mukaan.
Astrological Counseling sisältäen esseitä, tekijöinä Eileen Nauman, Bill, Ginger Chalford, David Pond, Donald Weston, Donna Cunningham, Gray Keen, Maritha Pottenger, Doris Hebel, Susan D. Jackson. Toimittajana Joan McEvers
Saturn's Transit, kirjailijana Erin Sullivan
Astrology from A to Z tekijänä Eleanor Bach
1991
Archetypes in the Zodiac, kirjailijana Kathleen Burt
What Does Joan Say?, tekijänä Joan Quigley (Ronald ja Nancy Reaganin astrologi - täysi keskinkertaisuus astrologina),
Asteroid Godesses, tekijänä Demetra George.
L'Encyclopedie de L'Astrologie - 91, kirjailijana Gilles d'Ambra
Astro Essentials, tekijänä Maritha Pottenger
Prediction in Astrology, kirjailijana Noel Tyl
Neo-Astrology, tekijänä Michel Gauquelin vaatien astrologian uudistumista hänen löytämiensä tieteellisten linjojensa mukaan...Niinpä tietenkin...
The Divine Plot, tekijänä A.T. Mann
Images of the Psyche, tekijänä C. Valente
1992
Pluto: Das Erotischen und Damonischen, kirjailijana Claude Weiss
Financial Astrology, toimittajana Joan McEvers ja tekijöinä: Michael Munkasey, Pat Hardy, Jeanne Long, Georgia Stathon, Mary Downing,
Judy Johns, Carol S. Mull, Bill Meridian.
Retrograde Planets: Traversing the Inner Landscape, tekijänä Erin Sullivan
The Luminaries: Sun ja Moon, tekijöinä Howard Sasportas ja Liz Greene
Astrology: the Richard Sterling Way, tekijänä Richard Sterling
Computers ja Astrology, tekijänä Patricia Foreman
L'Art de l'interpretation en Astrologie, kirjailijana Georges Antares
Jung and Astrology, kirjoittajana Maggie Hyde. Merkittävä kriittinen uudelleenarviointi C.G.Jungin vaikeasti tulkittavasta suhteesta astrologiaan.
1993
21.3.1993 vietettiin ensimmäistä kertaa Kansainvälistä Astrologian päivää. Aloitteentekijänä oli AFAN. Sitä vietetään edelleen kevätpäiväntasauksen keskimääräisenä päivänä 21.3.
New sights to Astrology, tekijänä Nona Press
Les Transits, tekijänä Sylvie Beauget
Myths ja Signs, the Zodiac kirjailijana Marcie Starck
The Astrology Encyclopedia, tekijänä James Lewon
1994
The Moment of Astrology, kirjoittajana Geoffrey Cornelius. Ajatuksia ennustamisen alkuperästä ja tajunnan valintojen ja ulkomaailman välisestä suhteesta.

Lähestyttäessä 2000-lukua, astrologian asema pysyi ennallaan, se on osa länsimaisen kulttuurin marginalii ja satunnaisesti kosketti kulttuurin valtavirta, joka puolustautuu sitä vastin perinteisillä tieteellisillä argumenteilla. Astrologian sisällä tapahtuu erikoistumista, keskittymistä, uusia polttopisteitä ovat klassinen astrologia, William Lilly -renessanssi, ja asteroidien vahva nousu tulkinnan tekijöiksi. Myös intialainen astrologia, jossa käytetään sideeristä eläinrataa, kokee uuden tulemisen kun vedalainen tulkinta saa lisää kannattajia länsimailla vaikka systeemien erilaisuus panee vähintään miettimään...Intialaisen astrologian pitkäaikainen arvovalta tiivistyi B.V.Ramanin (1911-1998) hahmoon, joka päätoimitti Astrological Magazine -lehteä vuosikymmenten ajan ja kirjoitti kymmeniä kirjoja. Ramanin kuoltua, viimeisen tervehdyksen toivat useat Intian hallituksen ministerit - tämä osoituksena astrologian asemasta Intiassa.

1996
Ranskassa perustettiin online-yhteisö C.U.R.A. (Center Universitaire de Reserche du Astrologie), joka suunti kiinnostuksensa astrologian perusteiden filosofiseen, epistemologiseen ja historialliseen tutkimiseen. Aloitteen tekijänä ja manifeston laatijana on Patrice Guidard.
1997
Robert Hand kokosi varhaisia astrologisia tekstejä antiikin ajoilta keskiajalta ja ryhtyi ARHAT- projektiin tarkoituksena kääntää ja julkaista tekstit omana kirjasarjanaan. Myöhemmin mukaan tulee kääntäjänä Robert Schmidt. Yhteistyön tuloksena ilmestyi parikymmentä käännöstä alkuperäisistä teksteistä, joiden aikamitta ulottuu vuosisatojen 400-1600 välille. Sarjaan mahtuu arabialaisia astrologisia teoksia, keskiaikaista ja varhaista kreikkalaista astrologiaa. Handin ja Schmidtin yhteistyö loppuu 1999.
1998
From Ptolemy to Psychology & Back again, kirjailijana J.Lee Lehman. antiikin astrologisten tekniikoiden siirtämistä nykyaikaisiin tulkinnan rimeihin.
Brady's Book of the Fixed Stars (1998). Bernadette Brady aloitti uuden kauden kiintotähtien tulkinnassa luottaen kiintotähtien ja planeettojen välisiin parani-kosketuksiin eikä perinteisiin aspekteihin planeetan ja kiintotähden välillä.
Neptune, tekijänä Liz Greene, jonka tahti on ollut luja, seminaareista syntyi kirjoja, joissa astrologian ja ihmisen psykodynamiikka yhdistetään ja Neptunus-kirja on johdonmukaisen sarjan toistaiseksi viimeinen.
1999
The Lost Key to Prediction, kirjailijana latinisti ja klassisen kulttuurin tuntija Robert Zoller. Kirja on esimerkki viime vuosina heränneestä kiinnostuksesta jo kadonneita klassisia astrologisia menetelmiä kohtin keskittyen ns. arabialaisiin pisteisiin.

2000
Washingtonin osavaltio myönsi Kepler College -nimiselle oppilaitokselle luvan opetti astrologiaa virallisen koulutusohjelman puitteissa. Oppilaitoksessa voi suorittaa astrologia yhtenä aineena BA (vastasi suomalaista alempaa kandidittitutkintoa) ja MA (vasti suomalaista ylempää kandiditin tutkintoa) tutkinnon. Tämä on tiettävästi ainoa virallistettu laitos, jossa korkeampi astrologista tutkintoon johtavaa koulutusta voi tällä hetkellä saada länsimaissa. http://www.kepler.edu/index.html

Espanjassa Zarazogan yliopistossa aloitettiin opiskelua astrologisilla kursseilla. Opiskella voi astrologian historiaa, metodologiaa ja symboliikkaa. Oppilaita on ollut 113. Lisäksi astrologiaa on opetettu tai opetetaan seuraavissa akateemisissa oppilaitoksissa: Brasenose College, Oxford, The University of Southampton, University of Kent. Sitä voi opiskella myös seuraavissa oppilaitoksissa: Cardiffin yliopisto, Wales, Bibiliotheca Astrologica, Ranska, Dogus yliopisto, Turkki, Benares yliopisto, Intia.
2001
Intiassa nousi kohu vuonna 2001 kun siellä ehdotettiin runsaita lisämahdollisuuksia opiskella astrologiaa paikallisissa yliopistoissa.

Entisen mannekiinin ja Ranskan entisen presidentin astrologinen neuvonantajan, Elisabeth Teissier'in 900-sivuinen väitöskirja astrologian sosiologiasta hyväksyttiin kohun kera.

Southamptonin yliopistossa Englannissa alkoi ns. Sophia-projekti, jonka puitteissa voi opiskella astrologiaa. Seuraavassa siitä tarkemmin:

"The MA programme in Cultural Astronomy and Astrology at the Sophia Centre, Bath Spa University College, is now underway. The first class was on 7th October and the opening ceremony on 15 October (at 6pm). The latter included an unusual mixture of directors of the college, academics and astrologers, and the festive air emphasised the goodwill (albeit perhaps slightly bemused) on all sides of this remarkable new venture. There are twelve students, four of them full-time, which is a very good start. All mature students, they come with remarkably varied backgrounds: a former commodities trader, a solicitor, an IT company manager, a hypnotherapist, but all are highly motivated and well-informed, putting lecturers on their mettle! They also share a good working knowledge of astrology, and several are professional astrologers. The modules this term are the Introduction to Cultural Astronomy & Astrology (led by the Centre Head Michael York), History of Astrology (led by Nicholas Campion) and Science and Scepticism (led by myself). Next term we will offer Methodology, Psychological and Psychoanalytic Perspectives, and Stellar Religion.Any enquiries should be directed to the Centre secretary, Alice Ekrek, whose telephone number is (01225) 876 147 and email a.ekrek@bathspa.ac.uk. Lisää asiasta: http://www.sophia-project.org.uk/
Company of Astrologers, Bulletin No.46
2003
Ja lisää aiheesta: This is just to remind all i members about the inaugural conference of the Sophia Centre at Bath Spa University College on Friday 13 - Saturday 14 June 2003. This promises to be a historic event, celebrating the return of the critical study of astrology to university, and we are privileged to welcome our two keynote speakers, Professor Ronald Hutton of Bristol University, and Liz Greene. The Conference will take place at Bath Spa University College, from 10am-6pm on Friday 13 June, and 10am-5pm on Saturday 14 June, with registration from 9am. The two keynote lectures will take place on the Friday. Delegate rates are £65 for the 2-day conference, and £45 for one day (price includes buffet lunch and refreshments). (i Member Message 14.5.2003)
2004
Ja akateeminen sankaritarina jatkuu: tänä vuonna valmistui (MA) ensimmäiset kuusi opiskelijaa Bath Span yliopistosta Study of Cultural Astronomy and Astrology -linjalta. Dr.Nicholas Campionista tuli laitoksen (Sophia Center) johtaja.

2004-10.02.2020

2000-luvun alussa astrologian marginaalinen rooli pysyi samana, mutta sen näkyvyys himmeni entisestään. Syynä siihen on syvenevä materialistinen trendi, joka tuottaa mm. Suomessa televison ilmaiskanaville n. 50 ruoka- ja kokkausohjelmaa + luksusasuntojen myymisen iloja ja reality-tv:n kaltaista soopaa. Astrologian kyky saada itsensä läpi on hyvin rajoittunutta itsetiedottomien massojen keskittyessä mussuttamaan maailman keittiöiden tuotoksia. TV:ssa astrologia esiintyy kaupallisissa aamuisin lähettävissä puheohjelmissa, joissa sillä on oma paikkansa enkelikontaktien, tarot-korttien ja selvänäkijöiden kirjavassa joukossa. Suomalaisessa kulttuurikeskustelussa "ikuiset aiheet" ovat jo melkein kiellettyjä tabuja. Keskustelun tason alentumiseen myös Skepsis-liikkeen tekemällä pitkäaikaisella propagandatyöllä on ollut oma vaikutuksensa. Mm. Internetin "luotettavaksi" arvioidulla Wikipediassa suomenkielisen astrologia-artikkelin ovat luoneet pystymetsästä nousseet krjoittajat, jotka vaikuttavat hädin tuskin luku- ja kirjoitustaitoisilta. Kuten Englannissa ja muuallakin, Wikipedia-artikkelit raja-alueesta ovat osa Skepsis-liikkeen valtaustyötä, pieni porukka kirjoittaa ne skeptikkojen kaanonin mukaisesti (jossa esitetään kaikki negatiivisesti), ja jos tulee muita ääniä, korjauksia ja tasapainoon pyrkiviä täydennyksiä, ne kumotaan ryhmäpäätöksillä ja korjatut artikkelit kirjoitetaan yli jälleen skepsis-materiaalilla. Kukaan ei reagoi tähän tilanteeseen, sitä pidetään normaalina kuten aikanaan noidaksi epäiltyjen hirttämistä. USA:ssa astrologiaan "uskoo" n. 30% väestöstä, Suomessa eri sanomalehdet, nuo luotettavat tietolähteet, julistavat että "joka 3.suomalainen" tai "joka 6.suomalainen" uskoo "horoskooppeihin ja astrologiaan jonkun verran." 2010-luvun alussa jumalaan uskoi 27% väestöstä, joka neljäs. Olisiko aika anoa valtiolta rahaa astrologisten kirkkojen ja seurakuntasalien rakentamiseen?
Takaisin arkistoon Takaisin alkuun