KIRJALLINEN TULKINTA


Astrologi palvelee parhaiten ihmisiä tulkitsemalla karttoja. Tulkintoja voi tehdä kahdella tavalla: kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallisia tulkintoja taas voi tehdä 1) omakätisesti kirjoittamalla 2) antamalla koneen tehdä valmiiksi ohjelmoitu tulkinta. Omakätinen tulkinta on aina konetulkintaa omakohtaisempi ja yksilöllisempi se on astrologin hahmottama ja räätälöimä ja siksi sen hintaluokka on huomattavasti korkeampi kuin konetulkinnan.

Kirjallinen tulkinta on noin 10-13 sivua pitkä kuvaus kartan keskeisistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen ja persoonaan. Sivumääräon vain yleinen suositus - tarpeen mukaan tulkintaa voi kasvattaa tai pienentää. Tulkinnan rungon muodostavat yleensä seuraavat asiat: kartan kokonaishahmo, planeettojen jakautumat horisontin ja pystyakselin suhteen, elementit, toimintamuodot, nousumerkki, aurinkomerkki ja planeettojen merkki- ja huonesijainti, kuunvaihe ja yksilölliset silmiinpistävät erikoisuudet, kartan rakenne ja painotukset. Omakohtainen tulkinta antaa mahdollisuuden pohtia kartan kokonaisvaltaista merkitystä ja tulkinnassa on usein myös viitteitä ja vihjeitä siitä, mitä henkilö voisi tehdä elämällään, mikä olisi ideaalinen tapa toteuttaa kartan sanomaa. Tulkinnan korkein tehtävä on viitoittaa tietä kohti omaa aitoa olemista ja olemusta. Omia mietteitä roolistani astrologina voit lukea täältä.

Kirjallinen tulkinta on periaatteessa välillinen sokkotulkinta jos asiakas ei halua antaa perustietoja itsestään. Sen etu on siinä, että astrologi ei saa mitään vihiä henkilöstä vaan luottaa ainoastaan karttaan ja siihen, mitä siellä todella on näkyvissä. Se kehittää kykyä nähdä kartoista oleellisia asioita.

Mikä kiinnostaa?

Omakätinen kirjallinen tulkinta voi koskea myös muita astrologisia tulkintoja kuten

Kirjallisen tulkinnan saat käteesi 7-14 vrk:n kuluttua tilauksesta. Sen hinta on 120 euroa.
Sähköposti raimo.nikula@yahoo.com

Takaisin tulkintoihin