KHEIRON - KIPUPISTE


Kheiron (tai Kiron) löydettiin vasta 1977 ja määritellään nykyisin sekä komeetaksi että asteroidiksi. Kheironin merkitysmaailma on vasta muotoutumassa. Kheironin mytologia palauttaa sen "haavoittuneeksi parantajaksi", joka omien kärsimysten kautta ymmärtää elämän katoavaisuutta ja pyrkii parantamaan ja opettamaan muita. Kheiron edustaa kykyä opettaa eloonjäämistaitoja ja oman sankarillisen minämme tarvitsemia taitoja ja tietoja. Kheiron jalostaa raakoja perustarpeita ja siirtää ihmisen kokemusta viettivoimista kohti seuraavia kehitysvaiheita.

Hyvä Kheiron kartalla merkitsee halua saavuttaa korkea itsehallinnan taso. Jalostamisen tarve on voimakas ja antaa tilaa kanavoida eläimellistä voimaa ja viettivarausta palvelevaan ja auttavaan toimintaan ja muiden opastamiseen. Huono Kheiron saattaa merkitä oman elämäntunteen laskua kun toimivuus ei ole hyvä ja kohtalo tuntuu nurjamieliseltä. Toistuva joutuminen omien heikkouksien eteen voi kertoa siitä, että haastetta minän kehitykselle ei ole otettu vielä vakavasti.


 Kuun solmut