MIKÄ IHMEEN KARTTA?


Astrologin ensimmäinen tehtävä on usein laatia asiakkaalle, tapahtumalle tai organisaatiolle KARTTA eli horoskooppi. Astrologinen kartta näyttää kaaviona millainen on suhde maan ja aurinkokunnan jäsenten kesken tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Näkökulma on maakeskeinen tai paremminkin ihmiskeskeinen, koska ihmisen elämä on maahan sidottua.

 

    Klikkaa kartan planeeettoja ja kulmia! Kartasta näkyy monta asiaa:
1) Planeettojen asema trooppisella eläinradalla - esim. Venus Skorpionissa ja Jupiter Kaloissa.
2) Planeettojen välinen kulmasuhde eli aspekti, esim. Merkurius yhtymässä (konjunktiossa) Saturnukseen.
3) Maan kiertoliikkeestä syntyvät kulmat: askendentti (nousu), deskendentti (lasku), keskitaivas(MC) ja maan keskipiste (IC), esim. tässä Kaksonen on nouseva merkki ja Kauris on keskitaivaan eli MC:n merkki ja vastaavasti Jousimies on laskumerkki ja Rapu IC:n merkki.

Kartan rakenteen muodostavat nouseva merkki ja siitä alkava 1.huone (AS=askendentti),sen vastapäätä oleva laskumerkki eli deskendentti ja 7.huoneen kärki (DC=deskendentti), keskitaivas, eli 10.huoneen kärki (MC=medium coeli) ja sitä vastapäätä sijaitseva 4.huoneen kärki (IC=inun coeli).

Kaikkia nämä tekijät ovat tärkeitä sitten kun päästään itse asiaan, eli kartan tulkintaan ja merkitysten etsintään symbolien avulla. Ilman asintuntemusta symbolit ovat vain kuolleita merkkejä.
Tutustu kartan tekijöihin tarkemmin kirjallisuudesta. Online kartta ilmaiseksi täältä!


Ulkoinen tähtitiede ja luonnontiede yleensä kokoaa tietoa luonnosta ja avaruudesta ja tekee johtopäätöksiä mistä aineelliset ilmiöt johtuvat ja mikä on niiden välinen riippuvuussuhde. Astrologia taas käyttää hyväkseen luonnon järjestystä antaakseen ihmisen olemukselle merkitystä. Se tulkitsee kartan tekijöitä ja liittää ihmisen yksilönä suuriin maan ja aurinkokunnan kiertojaksojen yhteyteen. Astrologia käyttää symbolista kieltään välittääkseen omaan viestinsä.

Perinteinen määritelmä astrologiasta voisi kuulua:

Astrologia on käsitys ihmisen yksilöllisyyden ja aurinkokunnan laadullisesta yhteydestä, jota symboloidaan astrologisen kartan, eli horoskoopin kautta. Mikrokosmos (ihminen - aktualisoitunut potentiaali) on heijastuma makrokosmoksesta (taivas - rajaton potentiaali). Makrokosmoksen työkaluina ovat aurinkokunnan kaltaiset kosmiset, rajatut yksiköt. Aurinkokunnan jäsenten, planeettojen miljoonia vuosia sitten syntyneisiin sykleihin tiivistyvät koko kosmoksen ja ihmisen arkkityyppiset mahdollisuudet. Ihminen osana aurinkokuntaa sisältää samat kiertoliikkeiden ehdollistumat, jotka ilmenevät ruumiin, hermoston ja psyyken tasoilla. Maailma on ykseys kuten mystikot ja valaistuneet ovat aina sanoneet.

Takaisin etusivulle  Enemmän huoneista  Kartan pääpaino Laske oma horoskooppisi  Kartan astronomiaa