JUPITER - SULATTELUA JA KASVUA


Jupiter on symboli ikuisesta kasvusta, jolla ihminen pyrkii maksimoimaan omat mahdollisuutensa. Jupiterin valtapiiri ulottuu jo kauas pois omasta yksilöllisyydestä. Se on symboli ihmisen sosiaalisesta sopeutumisesta aikaan ja yhteisöön. Samalla se sisältää kasvuaiheet henkiseen kehitykseen, uusien horisonttien ja perspektiivien valtaamiseen. Jupiter sulattaa kokemukset ja tiedon, uskon ja asenteiden kokonaisuudet ja pyrkii kokoamaan nämä yhdeksi linjaukseksi. Mihin tahansa uskomme, mitä pidämme varmana, jumalallisena säädöksenä elämässä, on jupitermaista. Mutta Jupiter voi toimia maallisissa yhteyksissä myös merkiten halua sopeutua sosiaaliseen ympäristöön, sen laitoksiin (kirkko, opetus, politiikka) ja päästä osallisiksi yhteisöä ylläpitäviin riitteihin ja muotomenoihin.

Hyvä Jupiter jouduttaa kasvua aikuiseksi ihmiseksi, joka osallistuu yhteisönsä elämään ja tuntee oman arvonsa eikä pelkää kasvaa edelleen. Hyvä Jupiter kannustaa käyttäytymään eettisten normien mukaan ja yhteisyyden pelisääntöjä noudattaen. Rohkeuttta etsiä uusia maisemia ja näköaloja esiintyy myös. Sisäistä uskoa on runsaasti - myös huonoina aikoina. Huono Jupiter voi osoittaa sopeutumisongelmia yhteiskuntaan, sen järjestykseen tai perinteisiin. Tyytymättömyys ja oman minän merkityksen paisuttelu voivat kertoa piilevästä alemmuudesta, jota korvataan lujasti liioittelemalla. Kuluttava ja itseä polttava elämänasenne on myös tavallinen.


 Saturnus