JUPITER KARTALLA


Jupiter on symboli ikuisesta kasvusta, jolla ihminen pyrkii maksimoimaan omat mahdollisuutensa. Jupiterin valtapiiri ulottuu jo kauas pois omasta yksilöllisyydestä. Se on symboli ihmisen sosiaalisesta sopeutumisesta aikaan ja omaan yhteisöön. Samalla se sisältää kasvuaiheet henkiseen kehitykseen, uusien horisonttien ja perspektiivien valtaamiseen. Jupiter sulattaa kokemukset ja tiedon, uskon ja asenteiden kokonaisuudet ja pyrkii kokoamaan nämä yhdeksi linjaukseksi. Mihin tahansa uskomme, mitä pidämme varmana, jumalallisena säädöksenä elämässä, on jupitermaista (joviaalista). Mutta Jupiter voi toimia maallisissa yhteyksissä myös merkiten halua sopeutua sosiaaliseen ympäristöön, sen laitoksiin (kirkko, hallinto, opetus, akateeminen oppineisuus, politiikka) ja päästä osallisiksi yhteisöä ylläpitäviin riitteihin ja muotomenoihin. Kasvuhakuisuus voi johtaa oman aseman vahvistumiseen, voimakkaasti koettuun omaan Totuuteen tai omien ideologisten näkemysten saarnaamiseen.

Tällä kartalla Jupiter on 12.huoneessa ja Kalojen merkissä, mutta melko yksin. Sillä on tosin pienempiä aspekteja, tarkka kvinkunssi Saturnukseen, joka voi olla muistuttamassa että tinkimätön rehellisyys ja velvollisuuksien tekeminen tuo tyydytystä ja että oma yliminä valvoo omia askeleita, tekoja ja sanoja hellittämättömästi. Jupiterin neliö solmuakseliin kertoo taassiitä että sopeuttava ja kasvattava tehtävä onnistuu juuri parhaiten opettamalla muita ihmisiä, olemalla innoittava ja laaja-alainen ajan ja elämän suurten kysymysten tuntija ja tarkkailija, tarkkarajainen ja silti avoin ja suvaitsevainen toimissaan ja ihmissuhteissaan. Jupiter 12.huoneessa ja Kaloissa on varsin henkistävä yhdistelmä; uskonnot ja kokonaisvaltaiset elämykset ovat mukana henkilömme elämässä inspiroiden ja näyttäen tietä kohti omaa palvelutyötä ja kutsumusta. Hänellä voi olla laajoja näkymisä ja kauaskantoiset yleiset humanitaariset hankkeet voivat saada hänestä hyvän työntekijän tai organisaattorin.


Takaisin karttaan