MARC EDMUND JONESIN KARTTATYYPIT

Hahmo (gestalt) on kartan planeettojen sijainnista ja jakautumisesta syntyvä kokonaisuus, joka on yhtälailla ainutlaatuinen ja yksilöllinen kuten kartan yksittäisetkin tekijät (merkit, huoneet, aspektit jne.) Hahmot syntyvät yleistäen planeettojen jakautumisesta eläinradalle. Eläinrata on ympyrä (360 astetta), joka symboloi totaalisuutta, kaikkien mahdollisuuksien summaa. Ihmisen psyyke on myös potentiaalinen kokonaisuus, joka aktuaalisessa elämässä joutuu tyytymään vähempään eli elämään vailla täyttä itsetoteutusta. Planeettojen jakautuminen eläinradalle kertoo millaiseen perusrakenteeseen joudumme olemuksemme juurruttamaan. Jonesin muodostamat hahmot kuvaavat oikeastaan kykyä täydentää itseä ja tulla kokonaiseksi, täydelliseksi. Ihmisen psyykessä on sisäsyntyistä tarvetta olla kokonainen eheä ja täydellinen. Jokainen hahmo antaa lähtökohdat tälle prosessille. Eläinradan (ympyrän) jakamisesta syntyy perusjakoja, joiden varaan Jonesin luokittelu seitsemään tyyppiin perustuu. Marc Edmund Jones (1888-1982) oli amerikkalainen astrologi, elokuvakäsikirjoittaja ja okkultisti, jonka vaikutus nykyisen astrologian eräänä kehittäjänä tulee säilymään pitkään. Hänen seitsemän hahmoaan ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1931 kirjassa The Guide to Horoscope Interpretation. Seuraavassa taulukossa on luonnehdintoja seitsemälle karttatyypille ja vastaavalle ihmisen motivoinnille.


1) Kartta on mahdollisimman täysi planeettojen ollessa levittäytyneitä ympäri eläinradan laajalle alueelle. Ihanteena on se, että aukot eivät ole suuria. Tätä Jones kutsui SPLAY-tyypiksi, eli HAJAUTUKSEKSI. Hajautus antaa tilaisuuden kehittää juuri kokonaisvaltaista otetta ja näkemystä todellisuudesta. Se ikään kuin levittää ihmisen mahdollisuudet, kyvyt, lahjat ja pyrkimykset mahdollisimman leveästi kattamaan elämää. Siten vastaava ihmistyyppi on universaali pyrkien suuriin yleistyksiin, näkemyksiin tai toimien käytännössä suurten hankkeiden, yritysten tai laajojen verkostojen parissa. Tässä karttatyypissä on usein kaikenlaisia aspekteja yhtymästä oppositioon.

Laajalle levittäytyvä Hajautuskartta


2) Kartassa on paljon oppositioita ja kaksi ryhmää muodostuu ollen enemmän tai vähemmän vastakkain toisiinsa. Tätä Jones kutsui SEESAW-hahmoksi, eli suomalaisittain mielummin KIIKKULAUDAKSI. Toinen osapuoli kontrolloi toista ja ihmisen sisällä se merkitsee kahden vastavoiman tasapainoittavaa ja toisiaan täydentävää vaikutusta, joka voi myös kärjistyä jatkuvaksi ristiriidaksi. Ristiriidan ihminen voi kärsiä sisäisesti kokien olevansa jakautunut kahteen osaan, tai hän (mikä on tavallisinta) projisoi sen ulkoisiksi ristiriidoiksi hänen ja muiden ihmisten tai hänen ja ulkomaailman välillä. Parasta on kehittyvä puolueettomuus, kyky ylittää nämä ristiriidat ja saada olemuspuolet toimimaan yhdessä. Katso, millaiset planeeetat ovat kummassakin joukkueessa. Joskus toinen ryhmä koostuu kollektiivisista planeetoista (Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto) ja toinen persoonallisista (Kuu, Aurinko, Merkurius, Venus, Mars). Joukkueet voivat sijaita horisonttiin nähden vasemmalla (minä) ja oikealla (sinä) puolella tai pystyakseliin nähden alhaalla (minämaailma) ja ylhäällä (ulkomaailma). Näistä syntyy jo voimakasta kahtiajakoa.

Kahdesta joukkueesta syntyvä Kiikkulauta


3) Kartan hahmossa on kaksi aluetta: pieni (korkeintaan 180 asteen suuruinen) keskittymä, jota vastapäätä seisoo yksinäinen planeetta tai (mikä on harvinaista) kaksi, konjunktiossa olevaa planeettaa. Jonesin antama nimitys tälle on BUCKET eli SANKO, mutta myös PIIPPU tai VENTTIILI voisivat olla sopivia kuvaamaan hahmoa. Pääasia siinä on pääjoukon yhtenäisyys ja suhteellinen kiinteys ja yksinäisen planeetan tuoma vastapaino, joka ei tietenkään ole kuten edellisessä, kahden suunnilleen yhtä vahvan joukkueen muodostama selkeä kaksinaisuus, dualismi. Sanko-tyyppi viittaa ihmisessä olevan rypälekartan tiiviyttä ja erikoistumista, kenties ahdistettuja paineita myös, mutta toisaalta myös kykyä purkaa itseään yksinäisen planeetan kautta. Sen merkitys on ratkaiseva (ks. huone- ja merkkisijainti sekä aspektit).

Erillisen planeetan hallitsema Sanko


4) Kartalla on epäsäännöllinen rakenne planeettojen ollessa oikullisesti sijoittuneita sinne tänne muodostaen väliin ryhmiä, joiden väliin jää tyhjää tilaa ja hajaplaneettoja epäsäännöllisin välein. Tätä Jones kutsui SPLASH-tyypiksi, eli ROISKEEKSI. Roiskahdus on ikään kuin elämää suunnittelevan jumalan satunnainen oikku tai lipsahdus. Se kuvaa ihmistyyppiä, jonka tärkein motiivi on säilyttää oma yksilöllisyytensä ja omapäisyytensä mahdollisimman aitona ja turmeltumattomana. Tämä ihmistyyppi edustaa siksi joko halua poiketa kaavoista ja tavallisuudesta omaan suuntaansa tai kehittyy tietoisen anarkistiseksi ja hermoja koettelevaksi ihmiseksi. Hänellä voi olla sisäistä halua rikkoa sitä, mikä on vakiintunutta ja keskiarvoista, saada oma erikoisuus esille latteassa ympäristössä.

Epäsäännöllinen Roiskekartta


5) Kartalla on kaksi aluetta: täysi alue muodostaa kaksi kolmasosaa (240 astetta) ja tyhjä alue on yksi kolmasosaa (120 astetta). On tärkeää, että kartalla on kaksi planeettaa kolmiossa keskenään. Ne rajaavat tyhjän alueen ja kertovat miten ihminen etsii inspiraatiota täydentääkseen itseään ja täyttyäkseen tyhjän alueen yli kokonaiseksi. Tätä Jones kutsui LOCOMOTIVE-tyypiksi, eli VETURIKSI. Veturin (vanhanaikaisen höyryveturin) isopyörä on kuvainnollisesti täysi 240 astetta ja voima, jonka se välittää, siirtyy pikkupyörään (120 astetta). Lopputulos on se, että Veturi-tyyppi kuvaa liikettä, dynamiikkaa, jossa voimavarat siirtyvät sujuvasti eteenpäin. Ihmisen psyyke on luottavainen ja kekseliäs selviämään ongelmista. Ihminen on innokas etsimään täydentäviä näkökulmia, menetelmiä ja välineitä voidakseen ratkaista jonkun asian tai ongelman. Ihmisen pitää todistaa kehityskelpoisuuttaan tuomalla esille dramaattisesti omia lahjojaan.

Tyhjän kolmion rajaama Veturi


6) Kartta jakautuu tasaisesti kahtia:eläinradan toinen puolisko on täysi toisen ollessa täysi. Planeettojen jako on siisti ja sillmiinpistävä. MALJA kertoo olemuksen säilyttävästä, tasaisesta luonteesta. Malja-tyyppi pystyy noudattamaan suhteellisen ehyttä ja johdonmukaista linjaa elämässä eikä ole taipuvainen äkkinäisesti muuttamaan mitään oleellista. Kerääminen, kokoaminen ja varmistaminen kaikilla tasoilla on tavallista, ja Malja-tyyppi voi pelata yksitotisesti samoilla säännöillä läpi elämänsä. Maljassa on luontaista konservatiivisuutta ja halua pitää asioita hyvin hallussa. Useinmiten tavoitteet ja pyrkimykset eivät ylitä mahdollisuuksia vaan ovat hyvin harkittuja ja hallittuja. Se pitää elämää koossa ja takaiskut ja yllätykset ovat vähäisiä.

Tasainen Malja: toinen puoli tyhjä, toinen täysi


7) Kartta on mahdollisimman tyhjä, eli planeetat ovat keskittyneet suppealle alueelle josta seuraa, että tyhjiä merkkejä on paljon. Tiivis rykelmä, jossa on usein stellium, on Jonesin luokittelussa KIMPPU. Kimppu kuvaa tilannetta, jossa on pakko tulla toimeen muutamalla merkkienergialla, ei leveästi vaan kapeasti, erikoistuneesti ja keskittyneesti. Ihmistyyppinä se edustaa kykyä saada paljon irti vähästä ja joka tiivistää, tyytyy erikoistapauksiin ja käsillä oleviin mahdollisuuksiin menemättä merta edemmäksi kalaan. Tällä kartalla on runsaasti yhtymiä, jotka tekevät ihmisestä energisesti yritteliään, arvaamattoman ja ristiriitaisten sekoitusten varassa toimivan. Konjunktiot synnyttävät vahvoja latauksia, tarpeita ja spontaania tekemisen ja ilmaisemisen tarpeita. Ihminen täyttyy toimimalla mahdollisimman itseriittoisesti roiskuttaen ja purskuttaen omia kykyjään, heittäen ulkomaailmaan itsestään projektioita.

Tiiviisti pakattu Kimppu

Takaisin alkusivulle Sisäplaneetat