HORAARI


Horaari (hora=tunti) astrologia on astrologinen sovellus, jolla vastataan ihmisen tekemään kysymykseen. Käytännössä se sujuu niin, että asiakkaalle tulee ongelma eteen, hän laittaa ajankohdan ylös ja astrologi tulkitsee tämän ajankohdan mukaan tehdyn kartan vastauksena asiakkaan kysymykseen tai ongelmaan. Toinen vaihtoehto on, jos alkuperäistä kysymyksen ajankohtaa ei muisteta, että asiakkaan ottaessa ensimmäistä kertaa yhteyttä astrologiin, tälle hetkelle tehdään kartta. Horaariastrologia kukoisti 1600-1700-lukujen Englannissa ja siellä on edelleen vankin perinne, mutta tuntiastrologiaa harjoitetaan muuallakin ympäri maailmaa.

Horaariastrologia on varsinainen "taiteenlaji" astrologisten menetelmien joukossa. Se toimii niiden käsissä, jotka ovat siihen perehtyneet ja hankkineet pitkäaikaista kokemusta. Se voi opettaa hyvin paljon astrologian symboliikasta käytännön elämässä. Tässä suhteessa se on arvokasta. Mutta se on joskus johtanut myös liioiteltuihin asenteisiin ja väärään elämänhallinan tunteeseen koska symbolinen totuus ja käytännöllinen totuus sekoittuvat.

Horaariastrologiassa on useita sääntöjä ja erikoisuuksia, joiden hallinta on välttämätöntä. Mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden terävöittää omia astrologisia herkkyyksiä, joita ilman hyvät tulkinnat tilanteesta eivät onnistu.


Takaisin sukupuuhun