KUKA
SINÄ
OLET?

PALJONKO
ELÄMÄSI
KELLO ON
LYÖNYT?

MITÄ
ASTROLOGI
TEKEE
TYÖKSEEN?


ARVAILEE
AVARUUDESTA?
Astrologi on ammattilainen, joka tulkitsee astrologisia karttoja. Kartat ovat useinmiten jonkun ihmisen, mutta joskus on kyse organisaatiosta, aloitushetkestä tai muusta vähän erikoisemmasta tilanteesta. Perustehtäviin kuuluu nähdä kartasta millainen on ihmisen pohjarakenne (syntymäkartta - radix) ja missä elämänvaiheessa hän parhaillaan on menossa - paljonko kello on lyönyt (apuna transiitit, progressiot ja muut ajalliset menetelmät - niistä enemmän täältä).

Astrologinen kartta ei ole mikä tahansa paperinpala vaan moniulotteinen symbolinen viesti, jonka astrologi kääntää asiakkaalleen tämän pyynnöstä. Asiakkaan yksinomainen tarve on saada lisää tietoa itsestä, omasta olemuksesta tai ajankohtaisesta elämäntilanteesta, johon usein liittyy jokin ongelma, kriisi tai valintatilanne.

Tulkitessaan karttaa astrologi tarvitsee alansa tietoa ja kokemusta. Astrologisen tiedon sisäistäminen kestää useita vuosia koska kyse ei ole vain muutamasta ulkoaopeteltavasta tosiasiasta vaan kokonaisesta todellisuuden hahmotustavasta, johon liittyy useita kerroksia. Yleensä tunnetut astrologit saavuttavat asemansa vaivalloisesti kypsässä iässä eikä suoraa putkea menestykseen ole - oikoteitä ikävä kyllä.

Astrologilta tulee vaatia ammattitaitoa ja kokemusta, lukeneisuutta ja näkemystä. Häneltä vaaditaan myös muita asioita kuten mm. seuraavia:
Astrologin työ käytännössä on sitä, että hän tekee horoskoopista eli kartasta tulkinnan joko suullisesti asiakkaan kanssa pidettävässä istunnossa tai kirjallisesti, jolloin kontakti asiakkaaseen voi olla lyhyt ja hoituu puhelimitse. Astrologian anti voi olla kummassakin tapauksessa verrattavissa toisiinsa. Istunnon etuna on asiakkaan antama välitön palaute ja osallistuminen oman tilanteensa tai olemuksensa valottamiseen. Kirjallinen työ on usein ns. sokko-astrologiaa, jossa vain henkilön syntymätiedot ovat tiedossa. Useat suosivat tätä, koska siinä ei ennakkotietämys paina mitään eikä astrologi saa kanssakäymisen kautta vihiä ihmisestä. Puhelinastrologia ei yleensä ottaen ole kokrkealle arvostttua astrologian maailmassa koska siinä astrologi on etääntynyt ääneksi ja keskusteluissa voi puhua puuta heinää helposti.

Käytännön työn kautta voin sanoa että astrologia ei pysty auttamaan seuraavanlaisia ihmisiä:

- Toivottoman egoistisia tai narsistisia ihmisiä, jotka etsivät vain vahvistusta jo ilmenneille taipumuksille, ominaisuuksille, tavoitteille, haluille ja toiveille. He joko saavat vahvistusta astrologilta tai eivät jolloin he menevät seuraavan luo etsimään haluaamansa.

- Äärimmäisen kapearajaisia ihmisiä, joilla on suljettu maailmankuva olipa se uskonnollinen, poliittinen tai tieteellinen. Näissä tapauksissa mieli tietää ennakolta miten maailma makaa eikä suostu liikahtamaan. Jos lisänä on vielä ylpeyttä omasta valinnasta, se viimeistelee oman komerossa elämisen.

- Keskittymiskyvyn puutteesta kärsiviä ihmisiä, joiden mielenkiinto säntäilee kurittomasti omien assosiaatioiden mukaan sinne tänne.

- Mielenterveyden ongelmista syvästi kärsiviä, joiden psyyke on joko hajonnut tai päähänpinttymät tai vastaavat obsessiot ja irrationaaliset mielteet astuvat liian lujasti ymmärryksen ja kokemisen tielle.

- Hyvin nuoria ihmisiä, joiden käsitys omasta sisäisestä elämästä on pahasti kesken.

- Ihmisiä, joiden maailmankuvan ja tietoisuuden muodostavat vain yksiselitteiset materiaaliset asiat ja ilmiöt eli "ruuvi ja pultti -ihmiset". Ilman symbolisen elämän tajuamisen kykyä ja ajatusta siitä että ihminen ei ole kaikkineen siinä, mitä hän on jo tehnyt tai kokenut, ei astrologia voi paljonkaan tehdä.

Astrologinen työn laatu riippuu luonnollisesti paljon tekijänsä taustasta. Astrologista tulkintaa voi tehdä kuka tahansa, joka hallitsee työnsä perusteet hyvin. Astrologinen symboliikka ei välttämättä tarvitse erikoistumista tai jonkun tietyn opillisen taustakuvion tukea. Astrologian kieli on yleispätevää ja sen ankkuroiminen liian sitovasti johonkin maailmankatsomukselliseen, psykologiseen tai filosofiseen suuntaukseen ei paranna astrologisen työn tasoa. Toisaalta vankka yleissivistys ja perehtyminen johonkin ajattelun perinteeseen tai ihmistä tutkivaan tiedon alueeseen ei ole haitaksi. Astrologien koulutustaso on ollut nousussa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, mutta sen vanavedessä hiipii pian akateemisen jäykkyyden ja formalisoinnin vaara.Takaisin lähtökuoppiin    Astrologiasta sanottua  Tulkinnat ja tilaukset