ASTROLOGINEN KIERTOAJELU: ELEMENTIT JA ENERGIAMUODOT


ELEMENTIT MERKEISSÄ

Vanha elementtioppi kätkee sisäänsä vanhan, jo kreikkalaisen ajattelijan Empedokleen käyttämän neliulotteisen käsityksen "alkuaineista, "ihmisen perustasta, pohjasta, jonka varaan ihmisen luonne ja psyykkinen elämä rakentuu. Elementit ovat olemuksen raaka-ainetta, josta lähtee liikkeelle psyyken toimintojen tarkempi eriytyminen, ihmisen tulo yksilöksi.

TULI: OINAS-LEIJONA-JOUSIMIES:

intuitiivisia, aloitteellisia, yritteliäitä, voimantuntoisia, egoistisia, haastavia, esteitä ylittäviä, toimeliaita, päällepainavia, suorasukaisia, uutta aluetta valtaavia. Toiminnan alueet: yritteliäisyys, omillaan toimeen tuleminen, kilpailunhalu (liike-elämä, yhteiskunta, työ ja ammatti), asioiden, aatteiden edistäminen ja julistaminen, uuden suunnan osoittaminen.

MAA: HÄRKÄ-NEITSYT-KAURIS:

aistimuksellisia, käytännöllisiä, materiaaleja tuottavia, jalostavia ja hyödyntäviä, organisoivia, huolellisia, ruumiskeskeisiä, realistisia, pragmaattisia. Toiminnan alueet: elämän käytäntö, aineellisen elämän organisointi, tuotanto ja jalostaminen (teollisuus, tuotantoelämä, talouselämä, työvoima, oman käden tuotteet, kauppa ja myynti; käytännöllinen tietous), luovuus, jonka taustalla on käden taidot ja aineellisen muodon hallinta (kuvataide, maalaus, veisto, esinesuunnittelu jne.).

ILMA: KAKSONEN-VAAKA-VESIMIES:

ajattelevia, yhdisteleviä, tiedonhaluisia, uteliaita, kommunikoivia, ilmaisevia, älyllisiä, teoreettisia, abstrakteja, viileitä, välillisiä. Toiminnan alueet: ajatusten kommunikointi, välittäminen, media, älyllinen toiminta ja asioiden käsitteellinen ilmaisu, ajankohtaisten ilmiöiden levittäminen, kansanvalistus, opettaminen, luovuus, joka perustuu verbaaliseen etevyyteen tai ajattelun monipuolisuuteen ja kykyyn katsoa asioita etäältä.

VESI: RAPU-SKORPIONI-KALAT:

tuntevia, sisäistäviä, samaistuvia, kiintyviä, riippuvaisia, empaattisia, uskovia, subjektiivisia, elämyksellisiä, herkkiä, luovia. Toiminnan alueet: emotionaalisen turvallisuuden lisääminen, sosiaalityö, toisesta huolehtiminen, kasvatus, opetus (varhaisvaiheessa kehitystä), inspiroitunut luovuus, jonka juuret ovat omakohtaisissa elämyksissä, tunteissa ja voimakkaassa elämysmaailmassa. Vesimerkit ovat kaikkein komplisoiduimpia ihmistyyppejä.


ENERGIAMUODOT MERKEISSÄ (IHMISEN TOIMINNAN LAATU)


Energiamuodot, eli moodit, kertovat millaista on ihmisen aktiivisuuden laatu. Toimintamuotojen erilaisuus perustuu vuodenaikojen vaihtelun dynamiikkaan. Johtavia merkkejä ovat kunkin vuodenajan alkumerkit: Oinas kevään, Rapu kesän, Vaaka syksyn ja Kauris talven. Niiden tehtävä on symbolisesti "aloittaa, laittaa liikkeelle, johtaa sisään, antaa sysäys".

Kiinteät merkit ovat kunkin vuodenajan keskellä olevat merkit, jotka seuraavat johtavia merkkejä: Härkä ilmentää kevään jo kypsynyttä ja tasaista voimaa, Leijona keskikesän laatua, Skorpioni syksyn pitkälle ehtinyttä vaihetta ja Vesimies talven kylmimpiä päiviä. Kiinteiden merkkien symbolinen tehtävä on "keskittää, koota, varmistaa, luoda pysyvyyttä ja jatkuvuutta".

Muuttuvat merkit ovat eläinradalla ne merkit, jotka seisovat kahden vuodenajan välissä. Siten Kaksonen on kevään ja alkavan kesän välivaiheen edustaja, Neitsyt päättyvän kesän ja syksyn taitekohta, Jousimies syksyn ja talven rajapyykki ja Kalat edustaa talven ja uudistavan kevään voimia luonnossa. Muuttuvien merkkien symbolinen tehtävä on "välittää, siirtää, koota talteen kokemusten satoa ja edelleentulkita ja antaa merkityksiä ja tulkintoja sille, mitä on koettu".

JOHTAVAT: OINAS-RAPU-VAAKA-KAURIS: aloitteellisia, kärsimättömiä, välittömiä, toimeliaita, muutoshaluisia, lyhytnäköisiä, eteenpäinpuskevia, ajankohtaisia, rasitteisia, kärkeviä.

KIINTEÄT: HÄRKÄ-LEIJONA-SKORPIONI-VESIMIES: rakentavia, keskittäviä, pitkäjänteisiä, kärsivällisiä, turvahakuisia, pysyviä, dogmaattisia, hitaita muuttumaan, asenteellisia, absoluuttisia.

MUUTTUVAT: KAKSONEN-NEITSYT-JOUSIMIES-KALAT: joustavia, sopeutuvia, seuraavia, kierrättäviä, kameolonttimaisia, muutosalttiita, virtailevia, monipuolisia, herkästi reagoivia, opportunistisia.


Astrologinen kartta    Takaisin etusivulle