AURINGONPIMENNYKSET - MITÄ NIISTÄ TIEDETÄÄN, MITEN TULKITAAN?


Tosiasiat


Auringonpimennykset syntyvät uudenkuun aikaan, jolloin Kuu ja Aurinko ovat lähellä toisiaan ja niiden deklinaatiot ovat kyllin likellä toisiaan. Se taas merkitsee sitä, että Kuun solmun - joko nousevan tai laskevan täytyy olla lähellä Kuuta ja Aurinkoa. Vasta silloin edellytykset auringonpimennykselle ovat olemassa. Joka vuosi on vähintään kaksi auringonpimennystä, usein enemmän, korkeintaan neljä. Osa pimennyksistä on täydellisiä, osa osittaisia ja osa vuotuisia.

Aurinko, Kuu, Maa ja sähkömagneettinen jakelu

Yksi viime aikojen tavallisimpia selityksiä astrologisille vaikutusmalleille on ollut sähkömagetismi. Jokaista taivaankappaletta ympäröi sähkömagneettinen vyöhyke. Se on peräisin pääosin Auringosta, joka on valtaisa "generaattori", mutta myös galaksin keskustasta virtaa sähkömagneettista voimaa. Sähkömagneettisia aaltoja on myös maan pinnalla ja ne läpäisevät eläviä organismeja kuten ihmisen kehoa. Siten eräs vaihtoehto selittää astrologian toimivuus perustuu siihen, että sähkömagneettiset aallot läpäistessään ihmisen kehon, vaikuttavat elintoimintoihin monella tasolla, mutta ennenkaikkea hermoston tasolla vaikutus on ilmeinen. Sähkömagneettiset virtaukset vaihtuvat koko ajan riippuen maan liikkeestä Auringon ympäri ja toisaalta muiden planeettojen ja Kuun rytmeistä. Siten erimerkiksi pimennys voi olla merkitävä muutosaltis tapahtuma koska silloin Kuu menee Maan ja Auringon väliin ja katkaisee Auringosta lähtevän sähkömagneettisen jakelun ja ihmisen kehossa oleva varaus muuttuu vaikuttaen hermostoon, ehkä hormonaalisiin toimintoihin jne.
Perinteen suhtautuminen auringonpimennyksiin on ollut yleensä varsin kielteinen. Pimennykset olivat ikäänkuin luonnon tragedioita, joiden vanavedessä saattoi ympäristöön tulla sotia, tauteja, katastrofeja tai muuta ikävää. Pimennyksien yhteys massatapahtumiin oivallettiin myös varhain. Historiasta tiedetään joitakin tapauksia, jolloin auirngonpimennys on myös pysäyttänyt sodankäynnin pimeyden laskeutuessa maan päälle.

Jo Ptolemaios (+100-luvulla) tulkitsi pimennyksiä myös kollektiivisesti Kuun heittämän varjon mukaan. Kuun ollessa Maan ja Auringon välissä, se heittää maan päälle varjon, joka on noin 100 km leveä. Ptolemaios arveli, että ne alueet, joihin varjo osuu, ovat erityisesti vaikutusalttiita pimennykset seurauksille. Tätä linjaa nykyaikainen astrokartografia seuraa yhä.

Pimennysten tulkinta tänään

Pimennyksiä voi tulkita pitäen mielessä muutamia lähtökohtia:

1) Kaikkein yksinkertaisin on: Mihin merkkiin pimennys osuu? Jos Leijonaan, se voi koskea asioita, jotka liittyvät hallitsijoihin, valtaapitäviin, eliittiin, voiman, vallan ja menestyksen ulkoisiin puitteisiin - kenties

urheiluelämään, rakkaussuhteisiin, skandaaleihin niissä jne.

2) Mihin Saros-sarjaan pimennys osuu? Saros-sarja on nimitys kaikille noin 70:lle pimennykselle, jotka tapahtuvat tietystä alkuvuodesta lähtien. Yksi Saros-sarja on 1260 vuotta pitkä, jonka aikana pimennykset

alkavat osittaisina, muuttuvat jossain vaiheessa täydellisiksi ja sitten vuosittaisiksi pimennyksiksi. Jokainen pimennys kantaa alkuperäisen Saros-sarjansa luonnetta. Saros-sarjan ensimmäisen pimennyksen alkuhetki kun tiedetään, myös sille voi tehdä kartan ja katsoa siitä, mikä on kartasta paljastuva sanoma. Tällöin kannattaa katsoa kartan aspektirakennetta, mikä kartalla on voimakas, hallitseva tai millainen on kartan yleisluonne. Tästä saa vinkkejä kyseisen Saros-sarjan yleiseen luonteeseen. Viime keskiviikkona (elokuussa 1999) tapahtunut auringonpimennys kuului sarjaan 1 ja se liittyy aina Kuun noususolmuun. Edellinen saman sarjan pimennys oli 1981 elokuussa.

3) Mitä aspekteja Kuu/Aurinko tekee pimennyksen aikana muihin taivaankappaleisiin? Normaalein tulkinnan keinoin voidaan etsiä mielekästä luonnetta pimennyksen kartalle. Tuore pimennys oli osa Isoa Ristiä, jossa

Kuu/Aurinko oli oppositiossa Uranukseen ja neliössä Marsiin ja Saturnukseen. Kukaan ei kiistä, etteikö pimennyskartta ole "vaikean" näköinen koska siinä on mukana "pahat pojat", Mars ja Saturnus sekä yllätyksellinen Uranus. Energiatasapainon kannalta Iso Risti on suorastaan vaarallisen oloinen sillä Marsin ja Saturnuksen kireää oppositiota purkaa Uranus, joka yleensä voi tietää mekaanisten rakenteiden rikkoutumista, siitä johtuvia onnettomuuksia, väkivaltaisia yhteenottoja, jossa puretaan kertynyttä, pitkäaikaista vihaa tai kaunaa. Kollektiivisesti me nyt tietysti ajattelemme tilannetta Kosovossa, jossa rauhaan on jo päästy, mutta jossa kansanmurhan jälkiä vielä tutkitaan ja jossa vihamielisyys albaanien, kroaattien, bosnialaisten ja serbien välillä vielä kytee syvällä.

4) Tulkintaan kuuluu vielä ajoitus. Milloin pimennykset "vaikuttavat"? Ptolemaios sanoi, että niin monta vuotta kuin pimennyksen kokonaiskesto tunneissa. Toiset ovat esittäneet muita näkökohtia asiaan. Joidenkin

mielestä kyse on pikemminkin transiittien vaikutuksista, jotka panevat liikkeelle pimennyskohdassa uinuvat energiat. Jos esim. Mars tulee yhtymään seuraavan kerran 18 astetta Leijonassa sijaitsevaan pimennyskohtaan, voi alkaa tapahtua. Samoin Saturnuksen transiitteja pidettiin silmällä tässä mielessä, mutta toki Saturnus on kovin hidas liikkuja eikä kerkiä nytkään seitsemään vuoteen pimennyskohtaan.

5) Mikä on lähin kiintotähti? Aikaisemmin klassinen astrologia tulkitsi pimennyksiä myös sen mukaan, mikä oli pimmenyskohtaa lähinnä oleva kiintotähti. Sen luonne ratkaisi pimennyksen tulkinnan. Tämä menetelmä

ei ole kovin suosittu koska kiintotähtien "luonne" on vaikeasti määriteltävissä. Mutta Bernadette Brady on valanut uutta uskoa kiintotähtien tulkintaan viime vuosina. Myös lisääntynyt kiinnostus horaariastrologiaa kohtaan on vienyt kehitystä eteenpäin.

YKSILÖKARTALLA


  1. Mihin huoneeseen pimennys osuu? Jos 10.huoneeseen, ovat huoneen asiat - ammatti ja ura -tapetilla muutaman kuukauden vuorenvarmasti. Niissä voi tapahtua nopeaa kehitystä, uudelleenaloituksia tai vanhan lopetusta. Tähän liittyy myös laajempi kokonaisuus: yhtenä vuonna sekä auringon- että kuunpimennykset osuvat usein yhteen ja samaan huoneeseen. Ne pommittavat silloin tiettyä elämänaluetta ja kohdistavat sinne mielenkiintoa ja vaativat muutoksia. Jos pimennyssarja osuu 6-12.huoneeseen, voi vuoden teemana olla palvelutehtävän oivaltaminen, terveysasiat, työteho tai tekniikan kehittäminen. Jos pommitus kohdistuu 2- 8.huoneeseen, on painetta muuttaa suhdetta omaisuuteen ja hallussaoleviin muihin resursseihin.

  2. Millaisia aspekteja Kuu/Aurinko tekevät syntymäkarttaan? Jos pimennys osuu suoraan yhtymään Auringon, Kuun, askendentin tai MC:n päälle, on vaikutus tuntuva henkilökohtaisessa elämässä ja pimennysten kollektiivinen luonne jää taka-alalle. Akseliin osuessaan pimennys usein muuttaa suhdetta aktuaalisiin asioihin tai ympäristöön. Usein matkat ja muutokset elämänolosuhteissa heijastuvat akseleista. Auringon tai Kuun päällä pimennys voi merkitä haastetta kasvaa ihmisenä, voittaa jokin ajankohtainen vaikeus tai päästä henkilökohtaisten rajoitusten yli.

  3. Mitä koko pimennyshetken kartta (laadittuna omalle asuinpaikalle) sanoo? Kartalla on myös askendentti ja muut akselit, mihin ne osuvat suhteessa omaan karttaan? Pimennyshetken askendentti voi kertoa osuessaan yksilökartan tekijälle tarkoin, että juuri se tekijä on lyhyen aikaan polttopisteessä ja että siinä hetkessä on tärkeä viesti tulossa läpi.

  4. Mihin saman vuoden aikaisemmat pimennykset ovat osuneet? Pommittavatko kaikki jotain tiettyä huonetta tai planeettaa? Tästä voi saada laajemman kuvan niistä teemoista, jotka ovat ajankohtaisia ja jotka vaativat uutta asennoitumista. Huoneen osoittamat asiat ovat pyyhkiytymässä puhtaksi jolloin on mahdollista tehdä uusia aloituksia tuoreesti ja vailla menneisyyden taakkoja.

5) Millainen on pimennyksen Saros-syklin yleinen luonne? Kuinka se sopii oman kartan luonteeseen?

Onko Saros-syklin aloituskartassa ja omassa kartassa pääosin erilaisia, haastavia vai samanlaisia ja toisiaan tukevia kuvioita (ks. oheista Saros 1:n alkukarttaa) Saros 1:n aloituskartta korostaa kovasti kaurismaista energiaa (Aurinko, Kuu, Merkurius ja Venus Kauriissa). Syklin luonne voi olla melko kollektiivinen, valtiollinen liittyen valtioiden välisiin suhteisiin, suuriin hankkeisiin ja organisaatioihin. Kartalla on toisena tekijänä Pluton oppositio Neptunukseen ja Jupiteriin, joka korostaa valtasuhteissa olevan sekä jyräävää ja totaalista otetta (Pluto) että pehmeämpää ja idealistisempaa lähestymistä (Jupiter/Neptunus). Myös taloudelliset suhteet (Härkä-Skorpioni) voivat olla samanlaisen kaksinaisuuden läpitunkemia. Saros-kartan luonnetta kannattaa verrata omaan, mutta ei niinkään kartan tekijöitä keskenään.Raimo A Nikula 1999
Takaisin arkistoon