Dwadit

Dwadit - merkkien hienojako


Eläinradan merkki on 30 asteen viipale taivasta. Yhtä merkkiä voi jakaa monin eri tavoin. Sen sisälle voi ujuttaa pienikokoisen eläinradan eli kussakin merkissä on 12 kpl  2,5 (tai 2 astetta 30 minuuttia) asteen suuruisia osia, jotka sävyttävät merkin asteita tietyssä järjestyksessä. Valitettavasi mahdollisuuksia jakaa merkki on useita ja kannattajia löytyy melkein kaikille. Myös astrologiassa on hifistelyä, loputonta teknisten mahdollisuuksien haaroittumista ja hienontumista. Näitä merkkien alajakoja ruvettiin kutsumaan intialaisesta astrologiasta peräisin olevalla nimellä Dwadasama, joka tarkoittaa 12-jakoa. Nimi lyhentyi Dwadiksi käytännössä -Dwadien avulla tulkintaan saadaan lisää sävyjä. Kaikki kartan tekijät, planeetat ja ennen kaikkea kulmat osuvat tiettyyn merkkiin ja merkissä tiettyyn dwadiin, jonka symboliikka imeytyy mukaan merkin ominaisuuksiin. Dwadit heijastavat vanhaa maagista ajatusta siitä, että osa heijastaa kokonaisuutta. Nykyään se esiintyy mm. hologrammeissa, joissa kokonaisesta materiaalista leikattu pieni osa sisältää kokonaisuuden, tosin minikoossa. Eläinradan merkissä on 12 minimerkkiä ja 12 merkissä on kaikkiaan 144 dwadia. Se on mielenkiintoinen luku astrologiassa, aspektina se on tuplakvintiili (72*2) ja raamatussakin mainitaan 144.000 ihmistä, jotka säästyvät aikojen lopussa jumalan vihalta. Jumala tuntuu hallitsevan matematiikkaa hieman.

Dwadeja tutki ja käytti Suomessa paljon Neptunia (Anyara-sivusto), Mannerheimintien erakko, jolla oli pitkään netissä eräs maailman suosituimpia astrologisia (englanninkielisiä) sivustoja Hän luopui siitä jo vuosia sitten eikä palannut nettijulkisuuteen ennen kuolemaansa. Hän teki dwadin periaatteista kokonaisia uusia karttoja.  Mutta yleensä dwadeja käytetään vain antamaan lisäväriä planeettojen sijainneille. Niinpä jos Aurinkosi on 14 astetta Vesimiehessä, se sijaitsee Ravun dwadissa (ks. taulukko).

Dwad-kartan tekeminen käy näin, esimerkkinä Aurinko 16.19 Neitsyttä: Kerro 16.19*12 ja tulos on 195.48. Vähennä tästä niin monta täyttä 30 astetta kuin on mahdollista – tässä tapauksessa (6*30=180). Jäljelle jää 15 astetta 48 minuuttia. Koska alunperin 15.48 osuu Kaloihin (ks. taulukko), Aurinko tässä dwad-kartassa on 15.48 Kaloja. Tee samat laskut kaikille kartan tekijöille.

Sama käy helposti laskimen avulla: Sinulla on kartalla Aurinko 23.51 Jousimiestä ja haluat muuntaa sen dwad-sijainniksi: laskimeen 263,85 (muunnos absoluuttiselle eläinradalle + desimaaleiksi) /30=8,795. Ota pois kokonaisluku 0,795*360=286,20. Lisää tämä siihen, josta Jousimies alkaa, eli 240 + 286,20=526,20. Ota pois ylimääräinen ympyrä (526,20-360 =166,20) Aurinkosi Dwad-asema on 166,20 eli 16.12 Neitsyttä.

Näin saatua Dwad-karttaa voi käyttää radix-kartan rinnalla ja tehdä vertailua ja hienosäätöä. Toinen tapa on pitää dwad-karttaa omana kokonaisuutena ja tutkia sen pääkuvioita – ja jos haluaa – vertailla sitä radixin asemiin. Dwad-karttaa tulkitaan normaaleilla säännöillä, siitä voi nähdä millaisia sisäistyneitä käyttäytymisen ja reagoimisen malleja ihmiseen on rakentunut. Dwad-kartta edustaa sisäisempää versiota normaalista kartasta – näin asian esitteli Neptunia. Dwad-kartat ovat tyypillisiä peruskarttojen sovelluksia, jotka avautuvat joillekin, joillekin taas ei. Neptunian artikkelit Dwad-kartoista ilmestyivät Astro Logoksen varhaisissa numeroissa.Niitä kannattaa kysyä Seuran toimistolta.

Itse en pidä vakuuttavana sitä että merkki alkaa omalla dwadillaan. Ikään kuin merkin alussa olisi jo täysi merkin ilmeneminen käynnissä. Ei se niin mene, merkin alussa on samanlainen syntyprosessi kuin koko eläinradalla, Oinas aloittaa, Härkä jatkaa jne. Alkuräjähdys, innostus, primaalihuuto, sitten oman kehon ja aistien kautta tuleva t kokemukset jne. Omat kokemukseni kartoista – ja aluksi omastani tietysti, tuntuivat hylkäävän perinteisen dwad-jaottelun, se ei antanut juuri mitään. Käytän kaikkein yksinkertaisinta, mutta toimivaa merkkien alajaottelua, jossa jokaisen merkin aloittaa 2,5 astetta Oinasta, sitten 2,5 astetta Härkää. Jokainen merkkikokonaisuus päättyy kalamaisiin motiiveihin, laajenemiseen, tajunnan kasvuun, ainesten kerääntymiseen, ehkä dekadenssiiin tai hajoamiseen. Tarvitaan vain yksi sarake edellisestä taulukosta:

Merkin hienojaon voi tehdä myös kuunvaiheilla, joita on 28, mutta järjestys on sama yksinkertainen malli. Kaikki merkit alkavat 1.kuunvaiheen vastineella ja päättyvät 28.vaiheeseen, jonka jälkeen alkaa toisen merkin 1.vaihe jne.

Koko astrologia kaikkine symbolisine tasoineen noudattaa samaa järjestystä, jossa jokin alkaa nollasta Eläinrata alkaa 0 Oinasta, horoskooppi alkaa askendentista, 1.huoneen kärjestä. Kuunvaihe alkaa 1.vaiheesta, uudestakuusta ja kahden planeetan välinen tanssi alkaa silloin kun ne ovat yhtymässä keskenään  Eläinradan tai kuunvaiheiden luonnollista järjestystä voi soveltaa mihin tahansa sykliin. Auringon siirros Oinaasta Härkään on myös pieni sykli kun Aurinko etenee maaliskuun lopusta huhtikuun lopun Auringoksi. Merkin alussa toimitaan toisenlaisen dynamiikan varassa kuin lopussa – se ainakin on selvää. Mutta mitään arvoasetelmia ei tulisi viljellä: ei ole hienompaa syntyä merkin lopussa kuin alussakaan eikä onnellisen tai täydellisen elämän edellytyksiä voi siitä päätellä.

Dwadeista on kirjoitettu kirjojakin, ainakin The Zodiac Within Each Sign, joka on edesmenneen Frances Sakoianin käsialaa.Raimo A Nikula 10.02.2020
Takaisin arkistoon